Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pracovníci ve zdravotnictví jsou vystaveni vyššímu riziku poranění injekčními jehlami a dalšími pomůckami pro propichování a řezání kůže. K podobným nehodám dochází velmi často, podle zahraničních průzkumů jde o zhruba 600 000 takových poranění ročně jen na území USA, přičemž každý ze zraněných je v takovou chvíli potencionálně vystaven chorobám, jako je hepatitida typu B, hepatitida typu C nebo HIV. Po poranění injekční jehlou (nebo jiným, podobným nástrojem) může velmi snadno dojít k infekci vpichu, a proto je důležité přijmout určitá opatření ihned po vzniku poranění. Přejděte k první části našeho článku a naučte se, jak se v takových situacích chovat.

Část 1
Část 1 ze 4:

Postup první pomoci

 1. 1
  Podpořte krvácení v místě vpichu. Toho docílíte tím, že na poranění budete několik minut pouštět tekoucí chladnou vodu.[1] Tímto byste měli z rány dostat a smýt látky, které by mohly potencionálně způsobit infekci. Minimalizujete tak jejich vnik do krevního řečiště. Jakmile se virus dostane do vaší krve, může se tam začít množit, a proto je důležité jeho přístupu úplně zabránit.
 2. 2
  Omyjte ránu. Jakmile zastavíte krvácení a důkladně ránu opláchnete, šetrně celé místo kolem vpichu očistěte mýdlem. Zabijete tím viry a bakterie, odstraníte potencionální zdroje infekce a snížíte riziko zanícení.[2]
  • Ránu během omývání neškrabejte, protože byste tím mohli celé zranění ještě zhoršit.
  • Nikdy se ránu nepokoušejte vysát.[3]
 3. 3
  Ránu osušte a zakryjte. K osušení postiženého místa použijte nějaký sterilní materiál a okamžitě vpich přelepte voděodolnou náplastí nebo gázou.
 4. 4
  Cákance krve a materiálu z injekce na jiných částech těla opláchněte vodou. Jestliže vám obsah injekce omylem vnikl do nosu, úst, na obličej nebo jinou odhalenou část pokožky, smyjte ho důkladně mýdlem.[4]
 5. 5
  Oči zvlhčete solným roztokem, čistou vodou nebo sterilními kapkami.[5] Jestliže nějaký materiál zasáhl i vaše oči, jemně je vypláchněte.
 6. 6
  Převlečte všechno potencionálně kontaminované oblečení. Oblečení vložte do uzavíratelného sáčku a nechte ho tam, dokud nepřijde čas na jeho vyčištění a sterilizaci. Ruce a všechny ostatní části těla, které přišly do kontaktu s potencionálně kontaminovaným oblečením musíte důkladně umýt. Potom si oblečte čisté oblečení.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Vyhledání lékařské péče

 1. 1
  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři budete muset vypovědět veškeré okolnosti, které ke zranění vedly a zjistit, jakým chorobám byste mohli být vystaveni. Vaši krev můžou poslat na testy, aby zjistili, zda potřebujete určitý typ léčby.[6]
  • V případě, že jsou patogeny, kterým jste byli vystaveni, známé, nasadí lékař okamžitou léčbu. To může zahrnovat antibiotika nebo očkování.[7]
  • Možná také budete potřebovat tetanovou injekci, pokud jste již dlouhou dobu žádnou neabsolvovali.
 2. 2
  Zjistěte, zda je možné, že jste byli vystaveni HIV. Okamžitě byste měli podstoupit potřebné testy, aby se zabránilo vzniku sérokonverze. Vědci prokázali, že sérokonverze HIV, způsobená poraněním jehlou, je okolo 0.03 procent.[8] Tato hodnota je velice malá, takže není důvod k panice.
  • Zkontrolovat se musí HIV status poraněné osoby i osoby, jejíž krev byla případně danou jehlou nabírána. Nemocnice a další zdravotnická zařízení můžou HIV testovat a případně potvrdit či vyvrátit velice rychle.
  • Jestliže je pravděpodobně, že zraněná osoba byla vystavena HIV, bude potřeba nasadit profylaktickou léčbu (známou jako post-expoziční profylaxe), ideálně do jedné hodiny. Antiretrovirové léky dokáží snížit míru přenosu, pokud jsou podány brzy po zjištění potencionální infekce. [9] Všechny kliniky a nemocnice mají daný protokol pro rychlé jednání v případě poranění jehlou.
 3. 3
  Zjistěte, zda je možné, že jste byli vystaveni dalším patogenům. Riziko přenosu hepatitidy je mnohem vyšší než u HIV (okolo 30% pro hepatitidu typu B a zhruba 10% pro hepatitidu typu C), takže je skutečně velmi důležité rychle zasáhnout a podniknout preventivní kroky (např. podstoupit očkování proti žloutence).[10]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Následný postup

 1. 1
  Nahlaste událost. Zjistěte, jaké jsou ohlašovací procedury na vašem pracovišti. Uvědomit vedení vašeho pracoviště o dané události je velmi důležité. Sesbíraná statistika může pomoct k zlepšení procesů při podobných typech poranění v budoucnu. Hlášení je důležité i v případě poranění sterilní, "čistou" jehlou.
 2. 2
  Nechte se dále testovat a buďte pod lékařským dozorem. Testování byste měli podstupovat v určitém intervalu, určeném lékařem, protože i přesto, že testy vycházejí opakovaně negativní, neznamená to, že by se virus nemohl množit.
  • Opětovné testování na HIV obvykle probíhá po šesti týdnech a potom po třech, šesti a dvanácti měsících, kdy se hledají HIV protilátky.
  • Opětovné testování na HCV (hepatitida C) probíhá obvykle po šesti týdnech od incidentu a potom znovu po čtyřech až šesti měsících.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Prevence a uvědomělost na pracovišti

 1. 1
  Pro příště si naplánujte svůj postup. Jestliže vaše pracoviště dosud nemá vypracovaný protokol pro rychlé jednání v případě poranění jehlou, vytvořte ho. Potřebné informace získáte u relevantních organizací po telefonu nebo osobně v lékárnách, nemocnicích, klinikách a dalších zdravotnických centrech.
 2. 2
  Na zdravotnickém pracovišti zajistěte bezpečné pracovní podmínky. WHO (World Health Organization) doporučuje pracovištím, na kterých se zachází s jehlami, dodržovat následující opatření:[11]
  • Po každém přímém kontaktu s pacientem si umyjte ruce.
  • Při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, pláště, zástěry nebo brýle.
  • Jehly a podobný materiál sbírejte a odstraňujte bezpečným způsobem. Na všech místech, kde se pracuje s pacienty, musí být umístěné bezpečné boxy na použité jehly.
  • Na použité jehly nenasazujte kryt oběma rukama. Použijte metodu pro nasazení krytu jednou rukou.
  • Všechny řezné rány a oděrky ovazujte voděodolným obvazem.
  • Jakékoli skvrny od krve a dalších tělních tekutin rychle a opatrně uklízejte. Nezapomeňte při tom na ochranné rukavice.
  • Dodržujte bezpečnostní pravidla pro likvidaci zdravotnického a kontaminovaného materiálu.
 3. 3
  Bezpečné pracovní postupy zajistěte i v případě, pracujete-li v nezdravotnickém prostředí. Riziku zranění jehlou jsou totiž vystaveni například i zaměstnanci tetovacích a piercingových salonů. Dbejte proto na následující preventivní kroky:
  • Při manipulaci s potencionálně nebezpečným materiálem, jako je například pytel s odpadky nebo odpad samotný, noste vždy ochranné pomůcky (brýle, rukavice apod.) a vhodné oblečení.
  • Při sahání do míst, na která úplně dobře nevidíte, buďte velice opatrní. Mezi taková místa patří výlevky, různé praskliny, prostory za postelí nebo pohovkou apod.
  • Pokud pracujete v místě, které je známé svou drogovou aktivitou, i pokud tudy jen procházíte, noste těžkou a pevnou obuv. Takovými místy myslíme například parky, pláže, okolí nádražních budov apod.
 4. 4
  Nenechte se vyrušovat při práci s jehlami nebo podobnými nástroji. V těchto situacích se vždy soustřeďte pouze na práci.
  • Pracujete-li s jehlou, dělejte tak jen v dobře osvětleném prostředí a koncentrujte se plně na práci.
  • S neklidnými a panikařícími pacienty jednejte opatrně a s klidem. Při zavádění nebo vytahování jehly by sebou mohli snadno škubnout a poranit vás. Uklidněte je a s jehlou manipulujte jen tehdy, je-li to zcela bezpečné.
  Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Čistou vodu nebo solný roztok pro očištění rány
 • Lékařskou prohlídku
 • Rozvrh léčby


Související články

O tomto wikiHow

David Nazarian, MD
Spoluautorem článku je :
Atestovaný lékař vnitřního lékařství
Tento článek spoluautorem článku je David Nazarian, MD. Dr. David Nazarian je certifikovaným interním lékařem a vlastníkem My Concierge MD, lékařské praxe v Beverly Hills v Kalifornii, specializující se na concierge medicínu, výkonné zdraví a integrativní medicínu. Dr. Nazarian se specializuje na komplexní fyzikální vyšetření, IV vitamínové terapie, hormonální substituční terapii, hubnutí, plazmové terapie bohaté na krevní destičky. Má více než 16 let lékařského výcviku a facilitace a je diplomatem Americké rady pro vnitřní lékařství. Dokončil B.S. v oboru psychologie a biologie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, jeho MD na Sackler School of Medicine a rezidenční pobyt v nemocnici Huntington Memorial Hospital, pobočce University of Southern California. Tento článek byl zobrazen 4 250 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 4 250 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama