Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Na první pohled vám vodní dýmka může připadat složitá, především pokud jste ji nikdy předtím nepoužili. Ve skutečnosti se ale dá vodních bongů využívat docela snadno a lehce. Vodní bong kouř filtruje a ochlazuje, takže se jedná o jemný a příjemný zážitek. Kouření tabáku nebo jiných produktů přes vodní filtr je nejčistější, nejjemnější a nejzdravější způsob kouření, a bongy se navíc snadno čistí.

Část 1
Část 1 ze 5:

Příprava bongu

 1. 1
  Měli byste vědět, jaké části normální bong má. Vodní bongy jsou jednoduchá, ale důmyslná zařízení. Mají několik částí, a když budete vědět trochu o tom, jak společně fungují, budete snad ze svého nebo kamarádova bongu mít co největší užitek.
  • Náustek: Jedná se o otvor na konci trubky, na který umístíte své rty. Až budete dávat rty na otvor ke šlukování, umístěte rty dovnitř otvoru, ne přes něj. Trochu je stiskněte a jemně je dejte do otvoru tak, že vnější strana rtů vytvoří vzduchotěsný uzávěr.
  • Tělo (srdce): Zde se kouř, který je připravený ke vdechnutí, hromadí. Kouření z bongu sestává ze dvou částí -- naplníte tělo kouřem, a pak ho rychlým vdechnutím na konci "vyprázdníte".
  • Korunka: Zde je umístěno kuřivo. Těsně před vdechnutím kouře můžete korunku z trubičky sundat, a proto se jí v angličtině občas přezdívá skluzavka.
  • Trubička: Malá trubka, která spojuje vodu ve spodní části bongu se spodkem korunky. Může mít na spodní části zářezy, nebo může být úplně jednoduchá. Kouř proudí přes trubičku do vody. Některé bongy trubičku nemají a místo toho mají vymodelovanou trubku, která spojuje korunku s tělem. Voda by vždy měla být nad úrovní trubičky.
  • Otvor (Nemusí být): Otvor na straně bongu nad úrovní vody, který se zakryje, když zapalujete korunku a odkryje, když jste připraveni kouř vdechnout. Většina bongů, které nejsou dřevěné nebo porcelánové, ale otvor nemá.[1]
 2. 2
  Naplňte do bongu tolik vody, aby dosahovala těsně nad trubičku. Vyndejte trubičku a naplňte tělo vodou tak, aby byly všechny otvory zakryty. Vody by nemělo být příliš – má-li váš bong otvor, voda by se skrz něj neměla dostat ven. Snažte se, aby voda byla asi 1 až 2,5 cm nad spodním koncem trubičky. Jakou zvolíte teplotu vody, záleží na vás -- někteří lidé mají radši studenou, jiní teplou, a některým vyhovuje voda o pokojové teplotě.[2]
  • V rozporu s tím co se říká, neznamená větší množství vody, že bude kouření lepší. Natáhnout vzduch přes vodu není pro plíce jednoduché, takže více vody znamená jen více námahy.
  • Vyzkoušejte množství vody tak, že se přes náustek rychle, hluboce nadechnete – voda by měla vybublat nahoru, ale neměla by se dostat k ústům.
 3. 3
  Naplňte jakékoliv filtry vodou. Perkolátory neboli filtry jsou malé přídavky v hrdle a v těle, které kouř ještě více filtrují. Záleží na skláři, jaký budou mít tvar: mohou být rozvětvené jako stromy, kruhovité, nebo se může jednat o vroubkované trubky nebo zaoblené kopule. Jejich účel je ale stejný -- poskytují více vzduchu a vody k rozptýlení a ochlazení kouře. Naplňte filtry dostatečným množstvím vody, aby všechny otvory na vzduch byly pokryty několika milimetry vody.
  • Možná budete muset místo trubičky filtrovat náustkem.
 4. 4
  Chcete-li, přidejte do bongu led. Led schladí kouř a spousta lidí věří, že se tak snadněji inhaluje. Vyndejte trubičku, abyste ji nerozbili, až budete led vkládat a opatrně dejte trochu do vody, abyste ji schladili.
  • Některé bongy mají "držáky na led" – sklo těla bongu se pak k sobě ze stran přibližuje tak, abyste na něj mohli položit kostky ledu. To nutí kouř projít studeným vzduchem v těle bongu, takže se těsně předtím, než se vám dostane do úst, ochladí.
  • Na druhou stranu má spousta kuřáků v těle radši horkou vodu, protože pára pomáhá přenést do plic vlhkost. Záleží na tom, co vám více vyhovuje.
 5. 5
  Vraťte trubičku spolu s čistou korunkou na místo a vyzkoušejte, jak bong táhne. Dýchejte jako byste normálně kouřili, jednou s nasazenou korunkou a jednou bez ní. Dostává se vám voda k ústům? Pokud ano, měli byste trochu odlít. Bublají při vdechování všechny filtry? Jestli ne, přidejte trochu více vody, aby se při vdechování tvořily po stranách skla velké, plástvovité bubliny.
Část 2
Část 2 ze 5:

Plnění korunky

 1. 1
  Sundejte korunku z bongu, abyste ji naplnili. To proto, abyste při tom omylem vše nepřevrhli.
 2. 2
  Odstraňte z korunky popel nebo velké zbytky. Nejprve se ujistěte, že se skrz korunku dostane dostatečné množství vzduchu. Trochu na korunku zafoukejte a ujistěte se, že vzduch cítíte tam, kde se korunka napojuje na trubičku na druhé straně. Pokud vzduch projde na druhou stranu snadno, je vše tak, jak má být. Pokud ne, odstraňte nečistotu, která se na korunce mohla usadit, něčím špičatým jako zavíracím špendlíkem nebo pentilkou. Dostatečné proudění vzduchu je důležité pro dobrý, mléčně zbarvený kouř.
 3. 3
  Rozdělte kuřivo a odstraňte z něj veškerá semínka, stonky nebo listy. Rozdělte kuřivo na malé kusy asi o velikosti velkých drobečků. Pokud kuřivo melete pomocí mlýnku, napřed si ho prohlédněte a vyjměte veškerá semínka a stonky. Semínky, stonky a listy by se kouř znečistil, takže je nejlepší je vyndat.
  • Rozhodnete-li se použít mlýnek, měli byste jím mlet jen zběžně a nahrubo. Najemno namleté kuřivo se může dostat do těla bongu a zhasnout předtím, než stihne vypustit svůj dobrý kouř. Občas se tomu říká "ucpání korunky."
 4. 4
  Naplňte korunku kuřivem. Neplňte ji přes vrchní hrany, protože by kouř pak místo do bongu proudil ven. Má-li korunka ve spod velký otvor, odtrhněte větší kousek kuřiva (jako 4-5mm "útržek") a díru jím ucpěte. Tím předejdete tomu, aby se bylina natáhla do trubičky.
  • Korunka nesmí být plná tak, aby kuřivo vypadávalo, ani tak přeplněná, aby nemohl proudit vzduch. Měli byste nandat spíše středně až méně kuřiva. Cílem je dát do korunky co největší možné množství kuřiva, které stále dovolí při každém inhalování vzduchu proudit.
 5. 5
  Umístěte korunku na trubičku bongu. Dejte ji natěsno, ale příliš na ni netlačte. Pokud bong nemá otvor, budete muset za účelem šlukování korunku z bongu sundat.
Část 3
Část 3 ze 5:

Šlukování

 1. 1
  Nedominantní rukou bong pevně držte. Většina lidí bong pevně drží za hrdlo, které dobře padne do rukou. Spodek je často v klíně nebo na rovném povrchu. Nováčci by vždy měli dodržovat toto pravidlo: Bong by měl být na rovném povrchu (třeba na stole), abyste minimalizovali možnost, že spadne a rozbije se. Je možné, že jste viděli nějaké zkušenější kuřáky kouřit z bongu, který nebyl na ničem položen, ale když nejste připraveni, tak by vám mohl spadnout.
  • Nemáte-li nic rovného, na co byste bong mohli položit, dejte si ho na břicho, nebo mezi nohy, je-li dostatečně velký.
  • Má-li bong otvor, jedním prstem ho zakryjte. Když to neuděláte, bude do bongu vtahován vzduch z vnějšku a ne z korunky, takže v něm nebude žádný kouř. Ujistěte se, že otvor zvládnete bezpečně odkrýt.
 2. 2
  Neprodyšně rty spojte na vrchu náustku. Je neslušné rty dát na náustek zvenčí. Rty našpulte a opatrně je strčte dovnitř náustku. Ujistěte se, že je celý náustek uzavřený, protože jinak nebudete moct kouř šlukovat.
  • Udržujte dobrou bongovou etiketu tím, že si utřete pusu, osušíte rty a umísíte je přímo do náustku, a ne všude okolo něj. Díky tomu vytvoříte vakuum a neposlintáte celý vršek bongu, což by při příští inhalaci bylo nepříjemné.
 3. 3
  Držte při šlukování zapalovač u vrcholku korunky. Volnou rukou zapalovač zapalte a pomalu ho nakloňte nad korunku. Přitom začněte šlukovat, abyste do korunky "dostali" plamen a zapálili kuřivo.
  • Nechcete-li vdechovat výpary ze zapalovače, nebo nechcete-li prostě být obtěžováni mnohými pohybujícími se částmi, zkuste zapálit konopný knot. Konopný knot je organický knot, který se pálí pomalu a nezhasíná. Zapálíte konec, jako u svíčky, a použijete ho k zapálení korunky.
 4. 4
  Až zažehnete korunku, tak zapalovač oddalte, ale nepřestávejte s vdechováním. Až bude bylina zapálena, začne žhnout a tělo bongu se naplní kouřem. Důležité je šlukovat pomalu. Neměli byste však kuřivo šlukovat tak, aby se v těle bongu nahromadil kouř.
  • Až bude kuřivo zapálené, zůstane zapálené při tom, jak jím budete protahovat vzduch, takže se vznítí i zbytek korunky. Přímý plamen je potřeba jen asi na 1-2 sekundy.
  • Až vám začne docházet dech, přestaňte. Dech by vám před inhalováním kouře dojít neměl -- měli byste v plicích mít ještě dostatek vzduchu na jeden rychlý, velký nádech.
 5. 5
  Sundejte korunku nebo odkryjte otvor a šlukujte kouř velkým, hlubokým nádechem. Aby se kouř dostal do plic, musíte nechat proudit čistý vzduch, který kouř vytlačí nahoru a do plic. Sundejte korunku rukou, která držela zapalovač, nebo sundejte prst z otvoru. Přitom se rychle, zhluboka nadechněte a šlukujte kouř.
  • Mnoho začínajících kuřáků má problém odhadnout, kolik vzduchu jim ještě pro tento konečný nádech zbývá. Nejste-li si jistí, sundejte korunku, až se naplní tělo bongu, ale před tím, než se vám kouř dostane do krku.
 6. 6
  Okamžitě vydechněte. Nemá význam kouř v plících zadržovat, protože většina příjemně působících složek se absorbuje okamžitě.[3] Vraťte korunku na trubičku, a nebo ji, pokud jste dokouřili, umyjte.
 7. 7
  Předtím než bong pošlete dál, zbavte se zbývajícího kouře. Mnoha kuřákům připadá zbylý kouř "zatuchlý" a neradi ho kouří. Takže foukněte do trubičky, aby se zbývající kouř dostal nahoru a náustkem ven.
  • Nikdy nevydechujte zpět do vrchu bongu, protože se tím většinou dostane otvorem nebo trubičkou ven voda, která může namočit korunku a zničit zbývající kuřivo.[4]
Část 4
Část 4 ze 5:

Etiketa při kouření z bongu

 1. 1
  Do bongu neslintejte. Při několika prvních natahováních z bongu se snadno stane, že při šlukování upustíte slinu. Jedná se ale o špatnou kuřáckou etiketu. Nikdo nechce při přenechávání kontroly relaxačním účinkům kuřiva myslet na něčí sliny. Abyste do bongu neslintali, zkuste se řídit následujícími radami:
  • Pokud cítíte, že vám začíná téct slina, přestaňte s inhalováním, zhasněte obsah korunky druhým koncem zapalovače a zavřete pusu. To udělejte, zatím, co pusu máte stále v původní poloze bez toho, abyste ji od náustku oddálili. Pokuste se spolknout co nejvíce slin bez toho, abyste vydechli.
  • Přestaňte natahovat a zhaste korunku. Sundejte pusu z náustku bez toho, abyste vydechli a zakryjte náustek otevřenou dlaní. Utřete si pusu do rukávu a zkuste to znovu.
 2. 2
  Po každém potažení utřete náustek nebo otvor na vdechování tričkem nebo rukávem. Asi budete s přáteli, ale to neznamená, že byste vše neměli udržovat čisté.
 3. 3
  Zapalte jen okraj korunky, ne všechno kuřivo. Kouříte-li s dalšími lidmi, je neslušné vykouřit celý obsah korunky. Zeptejte se majitele bongu, jestli na korunku "naložili pro jednoho," což by znamenalo, že na ní dali kuřivo, které stačí jen pro jednu osobu. Jestli ano, můžete zapálit celý obsah korunky. Jestli ne, měli byste vyzkoušet "rohování:"
  • Oheň ze zapalovače nasměrujte na hranu korunky a dovnitř ho nakloňte jen zlehka.
  • Pokuste se na vršku zapálit co nejméně kuřiva, protože nezapálené chutná nrjlépe. Střed a strany se zapálí samy od sebe, takže další člověk v řadě bude mít "svěžejší" kuřivo.
 4. 4
  Když už v korunce nezbude nic jiného než popel, vymyjte ji. Opakujeme, že nikdo nechce kouřit odpad, takže to nedovolte. Vraťte korunku osobě, která ji předtím naplnila. Buďto ji naplní znovu, nebo rozhodne, že je hotovo.
 5. 5
  Až se změní barva vody, vyměňte ji. Při filtrování nečistot z kouře se voda zbarví do hněda a začne nepříjemně zapáchat. Po každých 7-10 inhalováních byste bong měli rychle opláchnout – nebo ještě častěji, jde-li vám o lepší chuť a čistější kouř. Když bong budete často vyplachovat, bude také jednoduší ho pak vyčistit.
Část 5
Část 5 ze 5:

Čištění vodního bongu

 1. 1
  Abyste bong doma rychle umyli, použije izopropylalkohol a sůl. Bong se zašpiní, i když budete často měnit vodu. Naštěstí se dá snadno vyčistit, především budete-li to dělat pravidelně. Vše co budete potřebovat je trocha izopropylalkoholu a soli,[5] nebo můžete pro lepší umytí investovat do speciálních čisticích prostředků. Mezi další pomocníky pro domácí čištění, které se používají především pro rychle mytí, při kterém není potřeba odstranit velké nánosy špíny, patří:
  • Ocet a jedlá soda
  • Horká voda a tablety na čištění umělých zubů.
 2. 2
  Všechny části opláchněte samostatně ve vodě a usušte je. Setřete jakékoliv velké, snadno dostupné kusy nečistoty a všechny části usušte. Pokud se budete snažit mýt všechny části bongu najednou, když jsou ještě spojené, může dojít k srdceryvné nehodě, až některý z dílů spadne na zem.
  • Snažte se vodu nevylévat náustkem, protože by se do něj mohla dostat nečistota, jejíž chuť při kouření asi cítit nechcete.[6]
 3. 3
  Dejte korunku a tyčinku do malých uzavíratelných plastových sáčků a naplňte je izopropylalkoholem. Ujistěte se, že je v sáčcích dostatečné množství alkoholu na pokrytí celých povrchů těchto částí, pak je dejte na stranu a nechte je odmočit.
  • Když to bude možné, použijte 91% izopropylalkohol, protože odstraňuje nečistoty mnohem lépe než 70% izopropylalkohol.
  • Jsou-li části velmi znečištěné, namočte je přes noc, aby se daly mýt snadněji.
 4. 4
  Naplňte bong 1-2 polívkovými lžícemi hrubé soli. Kdykoliv to bude možné, použijte košer sůl nebo sůl s hrubými zrny. Použijte 2 polévkové lžíce, je-li váš bong větší a vysoký asi 30 cm. Sůl je pouhé brusivo, které se v izopropylalkoholu nerozpustí, takže budete moci "vydrhnout" vnitřek bongu, bez toho, abyste do něj sahali.
 5. 5
  Vlijte 1/2 hrnku izopropylalkoholu a bong protřepejte. Izopropylalkohol uvolní zbytky a odstraní zápach a sůl odstraní kousky špíny. Jednou rukou zakryjte vršek bongu a druhou ucpěte díru na trubičku a pak bong třepáním vyčistěte. Je to, jako kdyby sůl byla houbička, která stírá fleky a špínu. Až budete hotovi, nechte bong odmočit a postarejte se o trubičku s korunkou.
 6. 6
  Dejte do sáčků s trubičkou a korunkou trochu soli a dobře jimi protřepejte. Tím, že tyto části necháte odmočit, uvolníte nečistoty – korunka a trubička bývají často špinavější než bong. Přidejte do sáčku trochu soli a zatřepejte s nimi tak jako s bongem ve snaze dostat sůl skrz zmíněné části.
  • Důvodem, proč použít na každou část jiný sáček je, že by se při třepání mohly navzájem poškodit.
 7. 7
  Odstraňte jakékoliv odolné nečistoty pomocí vatové tyčinky a čističe na dýmky. Setřete všechno, čeho jste se ještě nezbavili – po styku s izopropylalkoholem by to mělo jít snadno. Jestli to i tak nepůjde, pokuste se části přes noc namočit a ráno je znovu zkusit očistit solí -- pak to obvykle jde lépe.[7]
 8. 8
  Všechny části opláchněte teplou vodou. Smyjte z nich všechnu sůl a izopropylalkohol a pořádně je opláchněte. Dejte je na stranu, aby vyschly a užívejte je jako obvykle. Aby se opravdu leskly, smíchejte trochu horké vody se šťávou z půlky citrónu a protřepáním bongu odstraňte skvrny od vody.[8]
 9. 9
  Každých několik týdnů bong vyčistěte, abyste předešli velkému hromadění nečistot. Je mnohem jednodušší a rychlejší bong 5 minut vymývat, než se hodinu snažit dostat z něj velké kusy nečistot. Když budete trávit čas tím, že bong pravidelně vyčistíte pomocí soli – jednou týdně, kouříte-li pravidelně - tak vám bude sloužit dlouhá léta.

Tipy

 • Vždy dejte zapalovač další osobě spolu s bongem, abyste ho neztratili.
 • Jestli vás ze šlukování bolí plíce, zpomalte a několikrát se zhluboka nadechněte. Pokuste se nekašlat, protože vám to nepomůže a obvykle to je jen reakce na náhlé teplo. Kašli a bolesti předejdete, když plíce naplníte čerstvým vzduchem.
 • Vodní dýmka je skvělým způsobem, jak si začínající kuřáci kouření mohou vyzkoušet. Neměli byste ale inhalovat tak dlouho nebo tak moc jako zkušení kuřáci, protože by to mohlo vést k nepříjemnému bolestivému kašli.

Varování

 • Když máte ústa ještě na bongu, nikdy nekašlete. Tím byste navlhčili směs a naštvali všechny kamarády.
 • Tato stránka mluví o bonzích, protože je tento název známější. Když se ale o vodní dýmce mluví jako o bongu, obvykle to naznačuje, že je dýmka používána ke kouření marihuany, a to je nelegální. Takže se pokuste zvyknout si na veřejnosti říkat vodní dýmka. Pokud půjdete do obchodu s věcmi na kouření a budete chtít bong, dost možná vás vyrazí a bude jim jedno, k čemu ho skutečně používáte. Takže říkejte vodní dýmka.

Věci, které budete potřebovat

 • Vodní bong
 • Tabák, nebo něco jiného na kouření
 • Zapalovač

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 75 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 11 823 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 11 823 krát.

Pomohl vám tento článek?