Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Spousta lidí v angličtině zaměňuje "you're" („ty jsi/vy jste“) za "your" („tvůj/váš“) a naopak. Jedná se o gramatickou chybu, která může být pro čtenáře velmi otravná a někdy i matoucí. Jakmile však pochopíte, jaký je mezi "you're" a "your" rozdíl, tak už v tom nikdy neuděláte chybu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:
Používání you're a your

 1. 1
  Naučte se správně používat slova, která potřebujete. Nejlépe se to dá poznat po sluchu. Existuje totiž metoda, pomocí které jasně poznáte, které slovo do dané věty sedí. Přečtěte si větu s you are v místě, kde se rozhodujete mezi your a you're. Pokud věta dává smysl, tak můžete použít you're. Pokud ne, použijte your. Nebo ve větě můžete nahradit your s my („můj“). Pokud věta dává smysl i s my, tak můžete použít your.
 2. 2
  Vytvořte si mnemonickou pomůcku, podle které dokážete poznat rozdíl mezi oběma slovy. Mnemonická pomůcka pomáhá něco si zapamatovat a může se hodit na zapamatování si rozdílu mezi you're a your. Můžete použít nejrůznější paralely nebo svoji představivost.
  • Například: "If you're writing it you're, you're writing it right." Když píšete, tak něco děláte, takže you're je správně.
  • Také můžete vyzkoušet něco takového: "Your Outraged Unicorns Race", kdy první písmena každého slova dohromady poukazují na správné použití. Protože jednorožci patří vám, takže jsou vaši a použijete tedy your.
 3. 3
  Pište you're ve staženém tvaru nebo jako kombinaci slov you a are. Ostatní příklady stažených tvarů jsou: doesn't pro does not, they're pro they are a can't pro cannot.
  • "You're a good friend" znamená "You are a good friend." („Ty jsi dobrý kamarád.“)
  • "I don't know what you're talking about" znamená "I do not know what you are talking about." („Nevím, o čem mluvíš.“)
 4. 4
  Nezapomeňte, že you're je ve skutečnosti složené ze dvou slov a má velmi důležitou roli ve větě. Jelikož se jedná o zájmeno a sloveso, tak you're bude vždy podmětem dané věty.
 5. 5
  Používejte your jako přivlastňovací přídavné jméno od you („ty/vy“). To znamená, že něco dané osobě přísluší. Your tedy reflektuje vlastnictví, stejně jako "yours, mine a ours".
  • "Is your stomach growling?" („Kručí ti ve „tvém“ břiše?“)
  • "Your book is on the table." („Tvá kniha je na stole.“)
 6. 6
  Nezapomeňte, že po your obvykle nenásleduje přídavné jméno. Ve většině případů po your nenásleduje přídavné jméno, neboť přídavné jméno popisuje osobu, na kterou mluvíte.
  • Jinými slovy, nikdy nebude správně, když řeknete, "your very kind" („tvůj velmi milý“). Bylo by to správně pouze v případě, kdybyste popisovali nějaké podstatné jméno jako ve větě, "your nice son brought me my coat" („tvůj hodný syn mi přinesl můj kabát“). Zde je použití your nice správné, protože nice se vztahuje k něčímu synovi.
 7. 7
  Podívejte se na nějaké další příklady. Každý následující příklad zobrazuje nesprávné použití your/you're.
  • "I can't read you're handwriting." („Nemůžu přečíst ‚ty jsi‘ písmo.“)
   • Chyba, protože je použitá stažená forma you are místo přídavného jména your. Daná věta tedy nedává žádný smysl.
  • "If your hungry, then you should probably eat something." („Pokud ‚váš‘ hladný, tak byste se asi měli najíst.“)
   • Chyba. Nemluví se o žádném vlastnictví. Můžete mít hlad, ale v angličtině hlad nelze vlastnit. Zkuste si přepsat větu s you are a zjistíte, že do věty patří you're.
  • "I think your very smart." („Myslím, že ‚tvůj‘ velmi chytrý.“)
   • Chyba. Použití „your“ s „very smart“ nedává žádný smysl, protože „very smart“ nemůžete vlastnit. Do věty patří you're nebo you are.
  • "I'm smarter than you're" („Jsem chytřejší než ty.“)
   • Správně. Stažená forma you're je správně. Nejedná se však o běžnou větu, takže se snažte podobným větám vybývat, abyste nedělali zbytečné chyby.
  Reklama

Tipy

 • Stačí si zapamatovat větu "You're not spelling your words correctly" („nehláskuješ svá slova správně“) a nebudete mít nikdy žádný problém.
 • Vždy berte na vědomí, že po your nikdy nenásleduje the, a nebo an.
 • Gramatické chyby, jako je nesprávné použití your a you're, mohou poškodit dojem, jaký děláte na ostatní, když si čtou vaše texty, např. eseje. Mělo by být ve vašem zájmu se tato slova naučit používat správně.
 • Také existuje slovo yore, které zní stejně jako you're a your. Yore však znamená „minulý/z minula“ a obvykle se v běžné řeči nepoužívá.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 96 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 174 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 2 174 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama