Stáhnout PDF Stáhnout PDF

FTP je přenosový protokol navržený k přesouvání souborů po síti z místa na místo. FTP je široce využíváno pro přístup k obsahu na webových serverech. Řada skupin nadšenců pak vytváří vlastní FTP servery, pomocí nichž mezi sebou sdílejí soubory. Přestože se k FTP serveru můžete připojit pomocí webového prohlížeče, mnohem více funkcí získáte při použití speciálního FTP klienta. V prvním kroku zjistíte, jak FTP funguje, jak se připojit k FTP serveru a jak si takový server sami vytvoříte.

Metoda 1 ze 5:
Základní poznatky o FTP

 1. 1
  Naučte se rozlišit FTP od HTTP. FTP je zkratkou pro File Transfer Protocol („Protokol pro přenos souborů“). Jde o způsob připojení určený k přenosu souborů ze vzdáleného serveru na lokální počítač a opačně. HTTP (Hypertext Transfer Protocol = „Hypertextový přenosový protokol“) sice také umožňuje přenos souborů, zdaleka však není tak robustní jako FTP. To je často využíváno v korporátním i akademickém prostředí, a zároveň představuje nejpoužívanější metodu pro správu webových serverů.
 2. 2
  Pochopte skladbu FTP adresy. Setkáte-li se na webových stránkách s FTP adresami, obvykle se vyznačují následující skladbou (ačkoliv existují i jiné varianty). Narazit můžete například na adresu ftp.example.com:21. Ta říká, že doména hostitele je ftp.example.com a komunikační port pak 21. Pro připojení k FTP serveru budete potřebovat obě tyto informace. Pokud FTP server vyžaduje i uživatelské jméno, může být uvedeno ve tvaru uzivatelske_jmeno@ftp.example.com:21.
  • Pokud není uživatelské jméno přímo specifikováno, obvykle je nutné při připojení zadat do této kolonky „anonymous“. Pamatujte však, že během připojení k veřejnému FTP ve skutečnosti v anonymitě nejste.
 3. 3
  Rozhodněte se, jaké připojení preferujete. Existuje celá řada způsobů připojení k FTP serverům: klienti s grafickým uživatelským rozhraním, připojení přes prohlížeč nebo přes příkazovou řádku. Nejrozšířenějším a nejjednodušším způsobem připojení k FTP je stažení a instalace klienta s grafickým rozhraním. Ten vám také poskytne nejvyšší úroveň výkonu a kontroly nad připojením.
  • Hlavní část tohoto návodu bude věnována použití FTP klienta. Pokud vás zajímají možnosti připojení k FTP pomocí příkazové řádky, navštivte závěrečnou část průvodce.
  • Pro připojení k FTP pomocí prohlížeče jednoduše zadejte FTP adresu do adresového řádku, stejně jako v případě jakékoliv webové stránky. Je možné, že budete dotázáni na přihlašovací údaje. Poté už můžete začít procházet adresáře na serveru. Použití prohlížeče je obvykle mnohem pomalejší a méně spolehlivé než použití specializovaného klienta.
  Reklama

Metoda 2 ze 5:
Připojení k FTP serveru

 1. 1
  Stáhněte si FTP klienta. Použitím FTP klienta často dosáhnete vyšších rychlostí stahování i nahrávání dat. FTP klient navíc obsahuje spoustu užitečných funkcí, jako je třeba možnost uložení adresy serveru a řazení souborů do fronty. Vybrat si můžete z celé řady zdarma dostupných i placených klientů. Jedním z nejpopulárnějších zdarma dostupných a open-source klientů je FileZilla.
  • Klient FileZilla stáhnete ve verzi pro Windows, Mac OS X či Linux z webu filezilla-project.org.
 2. 2
  Vložte údaje o FTP serveru. Jakmile si klienta nainstalujete, můžete jej otevřít a začít se připojovat k požadovaným FTP serverům. Pokud používáte klienta FileZilla, můžete se připojit dvěma rozdílnými způsoby: Quickconnect („Rychlé připojení“), nebo Site Manager („Správce míst“).
  • Panel Quickconnect („Rychlé připojení“) umožňuje zadání údajů k FTP serverům, které běžně nepoužíváte. Zadejte adresu do políčka "Host" („Hostitel“), své uživatelské jméno do pole "Username" („Uživatelské jméno“), heslo do pole "Password" („Heslo“) komunikační port serveru do pole "Port". V historii panelu Quickconnect („Rychlé připojení“) je pak uloženo posledních 10 připojení.
  • Site Manager („Správce míst“) vám umožní pro budoucí použití uložit celou řadu serverů a mnoho možností připojení. Klikněte na tlačítko Site Manager („Správce míst“) v levém horním rohu okna pod menu File („Soubor“). Dále klikněte na tlačítko "New Site" („Nové místo“) a pak vyplňte údaje o serveru na záložce "General" („Základní“). Záložka "Advanced" („Pokročilé“) vám umožní změnit nastavit výchozí složky a upravit časovou zónu serveru. Site Manager („Správce míst“) využijte, pokud potřebujete vytvořit individuálně nastavené připojení nebo se plánujete k serveru připojovat často.
 3. 3
  Připojte se k serveru. Vyberte server, ke kterému se chcete připojit, z výsuvného menu Site Manager („Správce míst“), nebo zadejte údaje o serveru do panelu Quickconnect („Rychlé připojení“) a klikněte na tlačítko "Quickconnect" („Rychlé připojení“). Klient se pak na základě vámi zadaných informací pokusí o připojení k serveru. Podrobnosti o průběhu připojování se zobrazí v horním rámečku okna klienta FileZilla.
 4. 4
  Procházejte adresářem FTP. Jakmile se připojíte, uvidíte na pravé straně okna strom FTP adresářů. Horní rámeček zobrazuje strukturu složek, zatímco ve spodním uvidíte obsah každé ze složek. Kdykoliv přejdete do jiné složky, na server se odešle krátký příkaz. Z toho důvodu zaznamenáte při procházení složek drobnou prodlevu. Do adresového řádku na pravé horní straně pak můžete zadat přesnou adresu.
  • Nemáte-li pro přístup k některým složkám oprávnění, zobrazí se vám při pokusu o jejich zobrazení chybová hláška.
 5. 5
  Procházejte místním adresářem. Na levé straně okna vidíte dva rámečky pro procházení místních složek. Ty vám umožní vybrat soubory, které chcete nahrát na server, nebo umístění, kam chcete soubory ze serveru stáhnout. Do adresového řádku na pravé horní straně pak opět můžete zadat přesnou adresu.
  Reklama

Metoda 3 ze 5:
Nahrávání a stahování souborů

 1. 1
  Stáhněte soubor z FTP serveru do svého počítače. Přejděte v pravé straně okna na složku či soubor, který chcete stáhnout. V levé části okna přejděte do umístění, kam chcete soubor či složku uložit. Chyťte a přetáhněte soubor/složku z pravého spodního rámečku do levého spodního rámečku. Soubor či složka se automaticky začne přesouvat.
  • Velikost souboru v bytech můžete vyčíst ve sloupečku "Filesize" („Velikost souboru“).
  • Ke stažení můžete současně vybrat několik souborů podržením klávesy Ctrl klikáním na požadované soubory. Soubory budou postupně přesunuty.
  • Soubory také můžete přidat do fronty pro stahování tak, že na ně kliknete pravým tlačítkem a vyberete "Add files to queue"(„Přidat soubory do fronty“).
 2. 2
  Nahrajte soubor na server. V levé straně okna přejděte na soubor či složku, které chcete nahrát. V pravé straně okna přejděte do umístění, kam je chcete nahrát. Máte-li oprávnění k nahrávání souborů na daný FTP server, pak můžete zahájit nahrávání přetažením souborů z levé strany okna na pravou.
  • Většina veřejných FTP serverů nahrávání souborů anonymním uživatelům nepovoluje.
  • Nahrávání obvykle trvá déle než stahování souborů stejné velikosti.
 3. 3
  Sledujte své přenosy. Přenosy můžete sledovat ve spodním rámečku okna. Zde uvidíte seznam souborů, které přenášíte a které jste zařadili do fronty, a zároveň i jejich velikost, prioritu a procentuální stav dokončení. V záložkách vespod okna pak uvidíte neúspěšné a dokončené přenosy.
  Reklama

Metoda 4 ze 5:
Spuštění FTP serveru

 1. 1
  Stáhněte si serverový software. Nainstalujte serverový software na počítač, který má sloužit jako server. Pokud chcete server používat jen pro své potřeby, pravděpodobně vám jako základ poslouží obyčejný starý nevyužitý počítač. Pokud připravujete FTP server využívaný týmem lidí či v korporátním prostředí, nejspíše budete potřebovat zvláštní stroj se solidním internetovým připojením.
  • FileZilla nabízí zdarma dostupnou open-source serverovou verzi svého softwaru, kterou vřele doporučujeme pro FTP server k jakémukoliv využití (s výjimkou případů, kdy je vyžadována špičková úroveň zabezpečení).
  • Pokud máte v úmyslu zajistit nonstop dostupnost vašeho FTP serveru, budete také potřebovat službu dynamic DNS. Ta zajistí, že budou mít všichni uživatelé vždy k dispozici platnou adresu serveru, i když se změní jeho IP adresa.
 2. 2
  Spusťte serverový software. Při prvním spuštění serverového softwaru FileZilla budete vyzváni k připojení k serveru. Ve výchozím nastavení je "Server Address" („Adresa serveru“) nastavena na 127.0.0.1, směřuje tedy na lokální počítač. Toto nastavení nemusíte měnit, pokud nespravujete server umístěný na jiném počítači. V tom případě by pak bylo efektivnější nainstalovat server přímo na onen počítač.
 3. 3
  Vytvořte uživatele. FTP vám umožňuje vytvořit různé uživatelské účty s různými oprávněními. Díky tomu můžete nastavit složky viditelné pouze vybraným lidem, nebo rozdělit server na části určené různým týmům. Bez nastavení uživatelských účtů by se pak k serveru nemohl připojit nikdo.
  • V programu FileZilla klikněte na tlačítko Edit („Upravit“) a vyberte Users („Uživatelé“).
  • Klikněte na tlačítko Add („Přidat“) a vytvořte jméno prvního uživatele.
  • Zatrhněte políčko "Enable password" („Použít heslo“), pokud chcete pro připojení vyžadovat heslo. To z hlediska zabezpečení důrazně doporučujeme.
  • Uživatele můžete rozdělit do skupin, což vám umožní další přizpůsobení uživatelských oprávnění.
 4. 4
  Nastavte sdílené složky. Jakmile vytvoříte uživatelský účet, budete muset nastavit výchozí složku, do které se uživatel automaticky přemístí po přihlášení. Přejděte na stránku "Shared folders" („Sdílené složky“) a pak klikněte na tlačítko "Add" („Přidat“) k procházení adresářů ve vašem počítači. Složka, kterou vyberete, bude uživateli nastavena jako výchozí domácí složka.
  • Ve výchozím nastavení bude mít uživatel přístup ke všem podadresářům ve složce. To můžete změnit odškrtnutím políčka "+ Subdirs".
  • Pokud uživateli přidělíte několik sdílených složek s různým umístěním, budete muset nastavit alias. To složkám umožní chovat se tak, jako by šlo o dva adresáře na jednom místě. Pokud je například C:\users\Pictures výchozí domácí složkou a vy chcete přejít do C:\Music, musíte vytvořit pro složku C:\Music vytvořit alias /music. Díky tomu se složka /music objeví ve výchozí domácí složce, odkud bude odkazovat na C:\Music složku. [1]
 5. 5
  Nastavte oprávnění. Na stránce Shared Folders („Sdílené složky“) můžete každému uživateli či skupině uživatelů nastavit oprávnění pro konkrétní složku. Ve výchozím nastavení bude mít uživatel pouze oprávnění "Read" („Číst“), což mu umožňuje ze sdílené složky stahovat. Pokud uživateli udělíte povolení "Write" („Zapisovat“), bude moci do sdílené složky také soubory nahrávat. S oprávněním "Delete" („Mazat“) pak bude uživatel schopen cokoliv ve sdílené složce smazat.
 6. 6
  Vytvořte anonymního uživatele. Pokud chcete umožnit připojení ke svému FTP serveru komukoliv, vytvořte uživatele pojmenovaného "anonymous" a pole pro heslo ponechte prázdné. Ujistěte se, že anonymní uživatel nemá přístup k jakýmkoliv citlivým souborům, a že všechny ostatní uživatelské účty jsou řádně zabezpečeny heslem.
  • Anonymním uživatelům byste měli oprávnění k mazání a zápisu na FTP udělovat naprosto výjimečně, pokud vůbec.
 7. 7
  Sdílejte adresu. Ve výchozím nastavení váš FTP server poběží od chvíle, kdy se spustí serverový program. To znamená, že jakmile dokončíte nastavení uživatelských účtů a oprávnění, můžete začít rozesílat přístupové informace a nechat uživatele, aby se připojili. Pokud FTP běží z vašeho domu, budete potřebovat nastavit službu dynamic DNS, jelikož se vaše IP adresa bude nejspíše měnit. Dynamic DNS umožní lidem připojit se k vašemu serveru pomocí doménového jména namísto IP adresy (například: ftp.example.net namísto 243.284.172.64).
  • Tato služba není zdarma. Je však velmi užitečná, pokud se k vám připojuje mnoho lidí a vám se nechce rozesílat novou IP adresu pokaždé, když se změní.
  Reklama

Metoda 5 ze 5:
Použití FTP z příkazové řádky

 1. 1
  Otevřete svou příkazovou řádku či terminál. Windows, Mac OS X a většina distribucí Linuxu disponuje textovým FTP klientem, dostupným z příkazové řádky nebo terminálu.
  • K otevření příkazové řádky Windows stiskněte Win+R a napište cmd.
  • K otevření terminálu ve většině distribucí Linuxu stiskněte Ctrl+Alt+T.
  • K otevření Terminálu v OS X rozklikněte složku Applications („Aplikace“) → Utilities („Nástroje“) a vyberte Terminal.
 2. 2
  Připojte se k FTP serveru. Příkazy jsou pro všechny textové FTP klienty bez ohledu na operační systém stejné. Pro připojení k serveru napište ftp ftp.example.com. Jakmile je založeno připojeno, budete vyzváni k zadání uživatelského jména. Pokud se připojujete na veřejné FTP, napište anonymous a po výzvě k zadání hesla stiskněte Enter. V opačném případě zadejte přidělené uživatelské jméno a heslo.[2]
 3. 3
  Procházejte dostupnými adresáři. Procházení složek v FTP se příliš neliší od navigace v tradičních systémech Unix.
 4. 4
  Přepněte do binárního módu. Ve výchozím nastavení se k FTP připojujete v módu ASCII, určeném pro přenos textových souborů. Chcete-li nahrávat či stahovat archivy, spustitelné nebo mediální soubory, přepněte se do binárního módu napsáním příkazu binary a stisknutím Enter.
 5. 5
  Stáhněte soubor. Použijte příkaz get ke stažení souboru ze vzdáleného serveru do vašeho počítače. Za příkaz "get" zapište jméno souboru, který chcete stáhnout. Například pro stažení obrázku „example.jpg“ z aktuálního FTP umístění napište get example.jpg
 6. 6
  Nahrajte soubor. Použijte příkaz put k nahrání souboru z vašeho počítače na vzdálený FTP server. Za příkaz "put" zapište adresu umístění souboru, který chcete nahrát. Například pro zkopírování video souboru "example2.avi" z jeho domovského umístění na FTP server zadejte put c:\documents\homemovies\example2.avi
 7. 7
  Ukončete připojení. Napište close pro ukončení spojení s FTP klientem. Všechny aktuálně probíhající přenosy budou zrušeny.[3]
  Reklama

Související články

Jak smazat prázdnou stránku ve Wordu
Jak přehrávat soubory MKVJak přehrávat soubory MKV
Jak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisuJak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisu
Jak zjistit hesloJak zjistit heslo
Jak si změnit IP adresu (Windows)Jak si změnit IP adresu (Windows)
Jak kopírovat soubory v příkazovém řádkuJak kopírovat soubory v příkazovém řádku
Jak vložit video do PowerPointuJak vložit video do PowerPointu
Jak převést obrázek do formátu JPEGJak převést obrázek do formátu JPEG
Jak změnit adresář v Příkazovém řádkuJak změnit adresář v Příkazovém řádku
Jak ve Wordu otočit textJak ve Wordu otočit text
Jak zjistit, zda máte na počítači BluetoothJak zjistit, zda máte na počítači Bluetooth
Jak kopírovat a vkládatJak kopírovat a vkládat
Jak používat slepou kopii v emailuJak používat slepou kopii v emailu
Jak vynuceně aktualizovat webovou stránku v prohlížečiJak vynuceně aktualizovat webovou stránku v prohlížeči
Reklama

O tomto wikiHow

JL
Spoluautor od:
Technologický spisovatel & Editor
Tento článek spoluautor od Jack Lloyd. Jack Lloyd je technologický spisovatel a editor pro wikiHow. Má více než dva roky zkušeností s tvorbou a editací článků souvisejících s technologiemi. Je technologickým nadšencem a učitelem angličtiny. Tento článek byl zobrazen 3 974 krát
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 3 974 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama