Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Připojujete-li se přes internet k jinému počítače, pravděpodobně budete chtít zabezpečit svá data. SSH je nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. Aby vše fungovalo, budete potřebovat SSH na počítači řádně nastavit, a pak vytvořit zabezpečené připojení k serveru. Jen pamatujte na to, že aby bylo připojení bezpečné, musí být SSH zapnuté na obou stranách. Postupujte podle tohoto návodu a zajistěte si nejlepší možné zabezpečení připojení.

Část 1
Část 1 ze 3:

První připojení

 1. 1
  Nainstalujte si SSH. Na Windows si budete muset stáhnout klientský SSH program. Nejpopulárnějším z nich je Cygwin, který je zdarma dostupný ze stránek jeho autorů. Stáhněte si jej a nainstalujte jako jakýkoliv jiný program. Dalším oblíbeným nástrojem je pak PuTTY.[1]
  • Při instalaci programu Cygwin musíte zvolit v sekci Net instalaci OpenSSH.
  • Na Linux a Mac OS X je SSH součástí systému. Je to proto, že SSH patří mezi UNIXové systémy a Linux i OS X jsou deriváty UNIXu.
 2. 2
  Spusťte SSH. Otevřete program terminálu z Cygwin, nebo otevřete Terminal v OS X či Linuxu. SSH využívá pro práci s ostatními počítači terminálové rozhraní. Grafické rozhraní pro SSH neexistuje, budete se proto muset spokojit s psaním příkazů.
 3. 3
  Otestujte spojení. Než se pustíte do tvorby bezpečnostních klíčů a přesunu souboru, musíte otestovat, zda je SSH správně nastaveno jak ve vašem počítači, tak v systému, ke kterému se chcete připojit. Zadejte následující příkaz, <uzivatelske_jmeno> nahraďte svým uživatelským jménem na vzdáleném počítači a <adresa> nahraďte adresou vzdáleného počítače či serveru:
  • $ ssh <uzivatelske_jmeno>@<adresa>
  • Jakmile proběhne připojení, budete vyzváni k zadání hesla. Při zadávání hesla neuvidíte pohyb kurzoru, ani žádné znaky.
  • Pokud tento krok selže, pak buďto nemáte správně nastavené SSH na svém počítači, nebo vzdálený počítač připojení SSH neumožňuje.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Osvojení základních příkazů

 1. 1
  Navigace v rozhraní SSH. Po prvním připojení ke vzdálenému počítači byste se měli ocitnout v domovském adresáři HOME. Pro pohyb mezi adresáři použijte příkaz cd:[2]
  • cd .. vás posune o adresář výše.
  • cd <jmeno_adresare> vás přesune do daného podadresáře.
  • cd /home/adresar/cesta/ vás přesune z domovského adresáře (root) do zadané složky.
  • cd ~ vás vrátí do adresáře HOME.
 2. 2
  Prohlédněte si obsah aktuálního adresáře. Pro zobrazení složek a souborů v aktuálním umístění můžete použít příkaz ls:[3]
  • ls vypíše všechny soubory a složky z aktuálního adresáře.
  • ls –l vypíše obsah adresáře, doplněný o další informace (např. velikost, oprávnění, datum).
  • ls-a vypíše obsah včetně skrytých souborů a složek.
 3. 3
  Zkopírujte soubory ze svého PC na vzdálený počítač. Potřebujete-li zkopírovat soubory z lokálního počítače do počítače, k němuž vzdáleně přistupujete, můžete použít příkaz scp:
  • scp /mistni_slozka/priklad1.txt <uzivatelske_jmeno>@<adresa>:<umisteni> zkopíruje soubor priklad1.txt do specifikovaného <umisteni> na vzdáleném počítači. Když chcete kopírovat do kořenového adresáře vzdáleného počítače, můžete <umisteni> ponechat prázdné.
  • scp <uzivatelske_jmeno>@<adresa>:/home/priklad1.txt ./ přesune priklad1.txt z domovského adresáře vzdáleného počítače do aktuálního adresáře vašeho místního počítače.
 4. 4
  Kopírujte soubory přes shell. Pomocí příkazu cp můžete vytvářet kopie souborů buďto ve stejném adresáři, nebo v jiné zvolené složce:
  • cp priklad1.txt priklad2.txt vytvoří kopii priklad1.txt s názvem priklad2.txt v tom samém umístění.
  • cp priklad1.txt <slozka>/ vytvoří kopii priklad1.txt ve složce specifikované ve <slozka>.
 5. 5
  Přesunujte a přejmenovávejte soubory. Chcete-li soubor přejmenovat nebo přesunout bez kopírování, můžete použít příkaz mv:
  • mv priklad1.txt priklad2.txt přejmenuje priklad1.txt na priklad2.txt. Soubor zůstane v původním umístění.
  • mv slozka1 slozka2 přejmenuje slozka1 na slozka2. Obsah složky se nezmění.
  • mv priklad1.txt slozka1/ přesune priklad1.txt do složky slozka1.
  • mv priklad1.txt slozka1/priklad2.txt přesune priklad1.txt do slozka1 a přejmenuje jej na priklad2.txt
 6. 6
  Mažte soubory a adresáře. Pokud z počítače, ke kterému jste připojeni, chcete cokoliv smazat, můžete použít příkaz rm:
  • rm priklad1.txt smaže soubor priklad1.txt.
  • rm –I priklad1.txt zobrazí výzvu k potvrzení a smaže soubor priklad1.txt.
  • rm slozka1/ smaže slozka1 a vše, co obsahuje.
 7. 7
  Měňte oprávnění souborů. Práva ke čtení a zápisu souborů můžete měnit příkazem chmod:
  • chmod u+w priklad1.txt přidá právo zápisu (změny) souboru pro uživatele (u). Můžete také použít modifikátory g pro změnu oprávnění skupiny, nebo o pro změnu oprávnění všech.
  • chmod g+r priklad1.txt přidá právo ke čtení (přístupu) souboru pro celou skupinu.
  • Povolení, která můžete využít k otevření či zabezpečení různých prvků systému, existuje celá řada. [4]
 8. 8
  Naučte se různé další základní příkazy. V rozhraní shellu budete využívat ještě několik dalších důležitých příkazů, a to:
  • mkdir nova_slozka vytvoří nový podadresář s názvem nova_slozka.
  • pwd zobrazí umístění aktuálního adresáře
  • who zobrazí uživatele přihlášené k počítači
  • pico novy_soubor.txt nebo vi novy_soubor.txt vytvoří nový soubor a otevře souborový editor. Na jednotlivých systémech se budou souborové editory lišit. Nejběžnějšími editory jsou pico a vi. Pokud máte nainstalované jiné editory, budete muset použít také jiné příkazy.
 9. 9
  Zobrazte si detailní informace o jakémkoliv příkazu. Pokud si nejste jistí, co příkaz udělá, můžete použít příkaz man, s jehož pomocí zjistíte možnosti použití a parametry:
  • man <prikaz> zobrazí informace o příkazu.
  • man –k <klicove_slovo> vyhledá v manuálu specifikované klíčové slovo. [5]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Tvorba šifrovacích klíčů

 1. 1
  Vytvořte si SSH klíče. Tyto klíče vám umožní připojovat se ke vzdáleným serverům, aniž byste pokaždé museli zadávat heslo. Jde také o mnohem bezpečnější způsob připojení, neboť není třeba pokaždé heslo přenášet po síti.
  • Vytvořte si v počítači složku klíčů pomocí příkazu $ mkdir .ssh
  • Vytvořte veřejná a soukromý klíč pomocí příkazu $ ssh-keygen –t rsa
  • Budete dotázání, zda chcete vytvořit pro klíče heslo – to je volitelné. Chcete-li jej vytvořit, stiskněte Enter. V adresáři.ssh dojde k vytvoření dvou klíčů: id_rsa a id_rsa.pub
  • Změňte oprávnění privátního klíče. Abyste zajistili, že bude privátní klíč čitelný jen pro vás, zadejte příkaz $ chmod 600 .ssh/id_rsa
 2. 2
  Veřejný klíč umístěte na vzdálený počítač. Jakmile klíče vytvoříte, můžete veřejný klíč umístit na vzdálený počítač, díky čemuž se budete moci připojovat bez hesla. Zadejte následující příkaz a patřičné části nahraďte dle návodu níže:
  • $ scp .ssh/id_rsa.pub <uzivatelske_jmeno>@<adresa>:
  • Nezapomeňte vložit na konec příkazu dvojtečku (:).
  • Před započetím přenosu budete vyzváni k zadání svého hesla.
 3. 3
  Nainstalujte veřejný klíč na vzdálený počítač. Jakmile jste klíč přenesli na vzdálený počítač, budete jej muset pro správné fungování nainstalovat. Nejprve se ke vzdálenému počítači přihlaste (jakov kroku 3).
  • Na vzdáleném počítači vytvořte složku SSH, pokud ještě neexistuje: $ mkdir .ssh
  • Svůj klíč připojte k souboru autorizovaných klíčů. Pokud tento soubor dosud neexistuje, dojde k jeho vytvoření: $ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
  • Změňte oprávnění k SSH složce, aby k ní bylo možné přistupovat: $ chmod 700 .ssh
 4. 4
  Ověřte, že spojení funguje. Po instalaci klíče na vzdáleném počítači byste měli mít možnost zahájit připojení bez požadavku na zadání hesla. Pro otestování připojení zadejte následující příkaz: $ ssh <uzivatelske_jmeno>@<adresa>
  • Pokud se připojíte, aniž by bylo požadováno heslo, je klíč nastaven správně.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 17 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 3 827 krát
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 3 827 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama