Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Stupňování přídavných jmen v angličtině může být někdy záludné, zvlášť když tvary druhého a třetího stupně zní velmi podobně. V případě, že jste si už zautomatizovali pravidelné stupňování pomocí přípon „-er“ a „–est“, mohou vám působit potíže některé nepravidelné tvary. Na následujících řádcích se dozvíte, jak správně používat tvary „worse“ a „worst“.

Část 1
Část 1 ze 3:
Použití výrazu „worse“

 1. 1
  Základem je znát správný význam slova „worse“. Do češtiny ho překládáme jako „horší“ nebo „hůř“, v některých kontextech také jako „závažnější“.[1] „Worse“ neboli „horší“ je druhým stupněm vytvořeným od přídavného jména „bad“ neboli „špatný“.
 2. 2
  Výraz „worse“ použijte pro srovnání dvou věcí. Pomocí druhého stupně vyjádříme větší (příp. menší) míru vlastnosti daného podstatného jména, ať už se jedná o osobu, zvíře, věc, místo nebo třeba abstraktní pojem.[2]
  • I think eggplant is worse than boiled cabbage, but that's just my opinion. (Myslím, že lilek je horší než vařená kapusta, ale to je jen můj názor.)
  • That red dress looks worse on you than the white one. (Ty červené šaty vypadají hůř, než ty bílé.)
  • Which is worse for your health, smoking or drinking? (Co je horší pro tvé zdraví: kouření nebo pití?)
 3. 3
  Výraz „worse“ používejte v kombinaci se slovem „than“ neboli „než“. Jelikož slovo „worse“ je přídavné jméno v druhém stupni, často se s ním setkáte v kombinaci s výrazem „than“. Věty často mívají následující strukturu:
  • Podstatné jméno + sloveso + přídavné jméno v 2. stupni + než + podstatné jméno.[3]
  • Winter weather is worse than summer weather. (Zima je horší než léto.)
  • Pokud srovnáváte dvě podstatná jména v jednotném čísle, situace je poměrně přehledná. V následujícím příkladu vidíte, že lze porovnat i skupinu věcí.
  • The car is worse than the other two you showed me. (Toto auto je horší než ty dvě předchozí, které jsi mi ukázal.)[4] V tomto příkladu porovnáváme jedno auto se dvěma předchozími, která ale figurují jako jeden celek. Na struktuře věty to nic nemění.
 4. 4
  Použijte slovo „worse“, když chcete popsat zhoršení stavu nebo kvality. Opět zde můžete srovnat dvě různé situace (např. předchozí a aktuální), které buď ve větě zmíníte konkrétně, nebo můžete jednu z nich vyjádřit nepřímo a posluchač jí vyvodí z kontextu.
  • This is going to get a lot worse before it gets better. (Než se situace zlepší, bude hůř.)
  • I think my handwriting is worse [than it was before]. [Můj rukopis je horší (než býval).]
  • I am feeling worse [than I was before]. [Cítím se hůř (než jsem se cítil předtím).]
 5. 5
  Srovnávání může být vyjádřeno nepřímo. V některých větách se nevyskytuje slovo „than“ („než“) přímo, ale z kontextu poznáme, že se jedná o porovnávání dvou věcí nebo v tomto případě osob.
  • Bob and Fred are bad drivers, but I think Bob is worse [than Fred]. [Bob a Fred jsou oba špatní řidiči, ale myslím, že Bob je horší (než Fred).]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Použití výrazu „worst“

 1. 1
  Klíčem je opět význam slova. Výraz „worst“ je do češtiny překládán jako „nejhorší“ a „nejhůř“; jeho význam můžeme popsat i jako „horší než všichni ostatní“, případně „ten nejméně užitečný, talentovaný nebo příznivý“.[5] Slovo „worst“ je 3. stupněm přídavného jména „špatný“.
 2. 2
  Použijte výraz „worst“, pokud chcete ze skupiny věcí označit jednu, která je nejméně kvalitní. Toto slovo je 3. stupněm přídavného jména, kterým vyjadřujeme, že je něco zkrátka „NEJ“. V našem případě tedy „nejhorší“.[6] Tento výraz se používá v případě, že srovnávám alespoň 3 osoby, věci atp.
  • Když srovnáváte pouze dvě věci, výraz „worst“ nepoužívejte.
  • Dirty diapers smell worse than rotten milk, but week-old fish is the worst of all. (Špinavé plenky zapáchají hůř než zkažené mléko, ale týden stará ryba je nejhorší ze všech.)
  • Math is the worst of all my classes. (Matika je ten nejhorší předmět ve škole.)
 3. 3
  Uvědomte si souvislost s pravidelným stupňováním pomocí přípon „-er“ a „-est“. Výrazy „worse“ a „worst“ odpovídají slovům jako „colder“ („chladnější“) a „coldest“ („nejchladnější“).
  • Výraz „worse“ použijte ve chvíli, kdy byste jinak tvořili slovo pomocí přípony „-er“. Přípona „-er“ vytváří 2. stupeň pravidelných přídavných jmen.
  • The weather in Boston is colder than it is in Miami. / The weather in Boston is worse than it is in Miami. (Počasí v Bostonu je chladnější než v Miami. / Počasí v Bostonu je horší než v Miami.)
  • Výraz „worst“ použijte ve chvíli, kdy byste jinak tvořili slovo pomocí přípony „-est“. Přípona „-est“ vytváří 3. stupeň pravidelných přídavných jmen.
  • Washington state has the wettest weather in the US. / Washington state has the worst rain in the US. (Washington je nejdeštivějším státem v USA. / V USA trpí nejhoršími dešti stát Washington.)
  • Všechny tři tvary přídavného jména „bad“ („špatný“) jsou následující: „bad – worse - worst“ neboli „špatný – horší - nejhorší“.
  • The weather in November is bad, but it's worse in December. The worst weather all winter is in January. (Počasí v listopadu je špatné, ale v prosinci je to horší. Nejhorší počasí za celou zimu je v lednu.)
 4. 4
  Výrazu „worst“ předchází určitý člen „the“. Jelikož slovo „worst“ používáme k označení jedné konkrétní věci z množiny dalších, vždy je předcházeno určitým členem „the“.
  • I disagree. Eggplant and boiled cabbage are both vile, but squash is the worst! (To si nemyslím. Lilek a vařená kapusta jsou sice nechutné, ale tykev je nejhorší!)
  • That is the worst cake I have ever tasted. (To je ten nejhorší dort, jaký jsem kdy jedl.)
 5. 5
  Stejně jako u výrazu „worse“ může být i zde srovnávání vyjádřeno nepřímo. Z kontextu však snadno porozumíme celému obsahu věty.
  • Chartreuse is the worst color [of all]. [Zelený odstín „chartreuse“ je ta nejhorší barva (ze všech).]
  • He’s the worst person imaginable [in the entire human population]. [Je to ten nejhorší člověk (na světě).]
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Použití výrazů „worse“ a „worst“ ve slovních spojeních

 1. 1
  Naučte se frázi „the worst case scenario“. V českém překladu zní tato fráze jako „v nejhorším případě“ nebo „přinejhorším“ a odkazuje na maximální negativní výsledek dané situace.
  • Někdy se může zdát, že namísto „worst case scenario“ říká rodilý mluvčí „worse case scenario“. V mluvené angličtině dochází někdy k vypouštění hlásek a v tomto případě se jedná o koncové „-t“. Ačkoli se vám to nezdá, mluvčí opravdu říká „worst case scenario“.[7]
 2. 2
  Použijte frázi „worst comes worst“ nebo „worse comes to worse“. Volný překlad do češtiny zní „pokud dojde k nejhoršímu“. Moderní anglická gramatika schvaluje následující varianty: „if worst comes to worst“, „if worse comes to worse“ a „if worse comes to worst“.[8]
  • Původní tvar tohoto slovního spojení zní „if the worst come to the worst“ a pochází z roku 1596. Popisovalo scénář, kdy „dojde k nejhoršímu“. V roce 1719 použil Daniel Defoe v knize Robinson Crusoe spojení „if the worse came to the worst“ ve významu „situace se zhoršuje“.[9]
  Reklama

Tipy

 • Pokuste si zapamatovat výraz „worse“ jako „méně dobrý“ a výraz „worst“ jako „nejméně dobrý“.
 • Vyvarujte se chyb jako „more worse“. Slovo „worse“ je nepravidelný tvar přídavného jména ve 2. stupni a nepotřebuje již žádné přípony ani další úpravy.
 • Nepleťte si slovo „worst“ s výrazem „worsted“. Slovo „worsted“ je podstatné jméno označující česanou přízi. Příklad použití zní následovně: He wore a worsted suit. („Měl na sobě oblek z česané příze.“)
Reklama

O tomto wikiHow

Christopher Taylor, PhD
Spoluautorem článku je :
Pomocný asistent profesora angličtiny
Spoluautorem tohoto článku je Christopher Taylor, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 2 334 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 2 334 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama