Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Stupňování přídavných jmen v angličtině může být někdy záludné, zvlášť když tvary druhého a třetího stupně zní velmi podobně. V případě, že jste si už zautomatizovali pravidelné stupňování pomocí přípon „-er“ a „–est“, mohou vám působit potíže některé nepravidelné tvary. Na následujících řádcích se dozvíte, jak správně používat tvary „worse“ a „worst“.

Část 1 ze 3:
Použití výrazu „worse“

 1. 1
  Základem je znát správný význam slova „worse“. Do češtiny ho překládáme jako „horší“ nebo „hůř“, v některých kontextech také jako „závažnější“.[1] „Worse“ neboli „horší“ je druhým stupněm vytvořeným od přídavného jména „bad“ neboli „špatný“.
 2. 2
  Výraz „worse“ použijte pro srovnání dvou věcí. Pomocí druhého stupně vyjádříme větší (příp. menší) míru vlastnosti daného podstatného jména, ať už se jedná o osobu, zvíře, věc, místo nebo třeba abstraktní pojem.[2]
  • I think eggplant is worse than boiled cabbage, but that's just my opinion. (Myslím, že lilek je horší než vařená kapusta, ale to je jen můj názor.)
  • That red dress looks worse on you than the white one. (Ty červené šaty vypadají hůř, než ty bílé.)
  • Which is worse for your health, smoking or drinking? (Co je horší pro tvé zdraví: kouření nebo pití?)
 3. 3
  Výraz „worse“ používejte v kombinaci se slovem „than“ neboli „než“. Jelikož slovo „worse“ je přídavné jméno v druhém stupni, často se s ním setkáte v kombinaci s výrazem „than“. Věty často mívají následující strukturu:
  • Podstatné jméno + sloveso + přídavné jméno v 2. stupni + než + podstatné jméno.[3]
  • Winter weather is worse than summer weather. (Zima je horší než léto.)
  • Pokud srovnáváte dvě podstatná jména v jednotném čísle, situace je poměrně přehledná. V následujícím příkladu vidíte, že lze porovnat i skupinu věcí.
  • The car is worse than the other two you showed me. (Toto auto je horší než ty dvě předchozí, které jsi mi ukázal.)[4] V tomto příkladu porovnáváme jedno auto se dvěma předchozími, která ale figurují jako jeden celek. Na struktuře věty to nic nemění.
 4. 4
  Použijte slovo „worse“, když chcete popsat zhoršení stavu nebo kvality. Opět zde můžete srovnat dvě různé situace (např. předchozí a aktuální), které buď ve větě zmíníte konkrétně, nebo můžete jednu z nich vyjádřit nepřímo a posluchač jí vyvodí z kontextu.
  • This is going to get a lot worse before it gets better. (Než se situace zlepší, bude hůř.)
  • I think my handwriting is worse [than it was before]. [Můj rukopis je horší (než býval).]
  • I am feeling worse [than I was before]. [Cítím se hůř (než jsem se cítil předtím).]
 5. 5
  Srovnávání může být vyjádřeno nepřímo. V některých větách se nevyskytuje slovo „than“ („než“) přímo, ale z kontextu poznáme, že se jedná o porovnávání dvou věcí nebo v tomto případě osob.
  • Bob and Fred are bad drivers, but I think Bob is worse [than Fred]. [Bob a Fred jsou oba špatní řidiči, ale myslím, že Bob je horší (než Fred).]
  Reklama

Část 2 ze 3:
Použití výrazu „worst“

 1. 1
  Klíčem je opět význam slova. Výraz „worst“ je do češtiny překládán jako „nejhorší“ a „nejhůř“; jeho význam můžeme popsat i jako „horší než všichni ostatní“, případně „ten nejméně užitečný, talentovaný nebo příznivý“.[5] Slovo „worst“ je 3. stupněm přídavného jména „špatný“.
 2. 2
  Použijte výraz „worst“, pokud chcete ze skupiny věcí označit jednu, která je nejméně kvalitní. Toto slovo je 3. stupněm přídavného jména, kterým vyjadřujeme, že je něco zkrátka „NEJ“. V našem případě tedy „nejhorší“.[6] Tento výraz se používá v případě, že srovnávám alespoň 3 osoby, věci atp.
  • Když srovnáváte pouze dvě věci, výraz „worst“ nepoužívejte.
  • Dirty diapers smell worse than rotten milk, but week-old fish is the worst of all. (Špinavé plenky zapáchají hůř než zkažené mléko, ale týden stará ryba je nejhorší ze všech.)
  • Math is the worst of all my classes. (Matika je ten nejhorší předmět ve škole.)
 3. 3
  Uvědomte si souvislost s pravidelným stupňováním pomocí přípon „-er“ a „-est“. Výrazy „worse“ a „worst“ odpovídají slovům jako „colder“ („chladnější“) a „coldest“ („nejchladnější“).
  • Výraz „worse“ použijte ve chvíli, kdy byste jinak tvořili slovo pomocí přípony „-er“. Přípona „-er“ vytváří 2. stupeň pravidelných přídavných jmen.
  • The weather in Boston is colder than it is in Miami. / The weather in Boston is worse than it is in Miami. (Počasí v Bostonu je chladnější než v Miami. / Počasí v Bostonu je horší než v Miami.)
  • Výraz „worst“ použijte ve chvíli, kdy byste jinak tvořili slovo pomocí přípony „-est“. Přípona „-est“ vytváří 3. stupeň pravidelných přídavných jmen.
  • Washington state has the wettest weather in the US. / Washington state has the worst rain in the US. (Washington je nejdeštivějším státem v USA. / V USA trpí nejhoršími dešti stát Washington.)
  • Všechny tři tvary přídavného jména „bad“ („špatný“) jsou následující: „bad – worse - worst“ neboli „špatný – horší - nejhorší“.
  • The weather in November is bad, but it's worse in December. The worst weather all winter is in January. (Počasí v listopadu je špatné, ale v prosinci je to horší. Nejhorší počasí za celou zimu je v lednu.)
 4. 4
  Výrazu „worst“ předchází určitý člen „the“. Jelikož slovo „worst“ používáme k označení jedné konkrétní věci z množiny dalších, vždy je předcházeno určitým členem „the“.
  • I disagree. Eggplant and boiled cabbage are both vile, but squash is the worst! (To si nemyslím. Lilek a vařená kapusta jsou sice nechutné, ale tykev je nejhorší!)
  • That is the worst cake I have ever tasted. (To je ten nejhorší dort, jaký jsem kdy jedl.)
 5. 5
  Stejně jako u výrazu „worse“ může být i zde srovnávání vyjádřeno nepřímo. Z kontextu však snadno porozumíme celému obsahu věty.
  • Chartreuse is the worst color [of all]. [Zelený odstín „chartreuse“ je ta nejhorší barva (ze všech).]
  • He’s the worst person imaginable [in the entire human population]. [Je to ten nejhorší člověk (na světě).]
  Reklama

Část 3 ze 3:
Použití výrazů „worse“ a „worst“ ve slovních spojeních

 1. 1
  Naučte se frázi „the worst case scenario“. V českém překladu zní tato fráze jako „v nejhorším případě“ nebo „přinejhorším“ a odkazuje na maximální negativní výsledek dané situace.
  • Někdy se může zdát, že namísto „worst case scenario“ říká rodilý mluvčí „worse case scenario“. V mluvené angličtině dochází někdy k vypouštění hlásek a v tomto případě se jedná o koncové „-t“. Ačkoli se vám to nezdá, mluvčí opravdu říká „worst case scenario“.[7]
 2. 2
  Použijte frázi „worst comes worst“ nebo „worse comes to worse“. Volný překlad do češtiny zní „pokud dojde k nejhoršímu“. Moderní anglická gramatika schvaluje následující varianty: „if worst comes to worst“, „if worse comes to worse“ a „if worse comes to worst“.[8]
  • Původní tvar tohoto slovního spojení zní „if the worst come to the worst“ a pochází z roku 1596. Popisovalo scénář, kdy „dojde k nejhoršímu“. V roce 1719 použil Daniel Defoe v knize Robinson Crusoe spojení „if the worse came to the worst“ ve významu „situace se zhoršuje“.[9]
  Reklama

Tipy

 • Pokuste si zapamatovat výraz „worse“ jako „méně dobrý“ a výraz „worst“ jako „nejméně dobrý“.
 • Vyvarujte se chyb jako „more worse“. Slovo „worse“ je nepravidelný tvar přídavného jména ve 2. stupni a nepotřebuje již žádné přípony ani další úpravy.
 • Nepleťte si slovo „worst“ s výrazem „worsted“. Slovo „worsted“ je podstatné jméno označující česanou přízi. Příklad použití zní následovně: He wore a worsted suit. („Měl na sobě oblek z česané příze.“)
Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak pozdravit v různých světových jazycíchJak pozdravit v různých světových jazycích
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Jak arabsky pozdravitJak arabsky pozdravit
Jak poděkovat v němčiněJak poděkovat v němčině
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak španělsky popřát k narozeninámJak španělsky popřát k narozeninám
Jak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninámJak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninám
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 18 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 1 688 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 1 688 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama