Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Chcete-li umět pozdravit každého člověka na planetě, musíte se naučit nejméně 2796 různých jazyků, kterými hovoří dohromady 7 miliard lidí. Takový počet je samozřejmě mimo možnosti našeho článku, ale pokud vám to stačí v menším počtu řečí, čtěte dál!

Metoda 1 ze 8:
Pozdrav beze slov

 1. 1
  Naučte se, jak pozdravit gesty. Nejuniverzálnější způsob, jak se přivítat je jednoduché podání ruky nebo zamávání, obzvlášť v západním světě. Pochopitelně ale existují další způsoby, například různé formy úklony, objetí, nebo dokonce potlesk, záleží na kterém místě a v které kultuře se nacházíte. Vždy si hlídjte, abyste někoho neurazili – význam gest se může lišit stát od státu.
  Reklama

Metoda 2 ze 8:
Pozdrav v evropských jazycích

 1. 1
  V albánštině: V Albánii se lidé zdraví slovem Tungjatjeta, vysloveným jako "tún-ja-tje-ta," což v překladu doslovně znamená "ať máš dlouhý život." Kratší, neformální pozdrav mezi lidmi, kteří se znají, zní Tung, vysloveno "túng". Albánštinou se mluví zejména v Albánii a Kosovu, ale můžete ji zaslechnout na celém Balkáně.
 2. 2
  V rakouské Němčině: Grüßgott, vysloveno jako "grus got", je formální pozdrav, který si vyměňují Rakušané, a doslovně znamená "sláva Bohu". Neformálně se používá Servus, vysloveno tak, jak se píše. Rakouská němčina je oficiální dialekt standartní němčiny, kterým se mluví v Rakousku a v Jižním Tyrolsku v Itálii.
 3. 3
  V baskičtině: Kaixo (vysloveno „kajšou“), egun on (používá se ráno a vyslovuje se eg –un-oun), gau on (používá se večer a vyslovuje se „gou-oun“)
 4. 4
  V běloruštině: V Bělorusku se lidé zdraví slovem Вiтаю, vysloveným jako ví-taj-ju. Běloruština je oficiálním jazykem Běloruska, ale zaslechnete ji i v Rusku, na Ukrajině a v Polsku.
 5. 5
  V Bretanštině: Degemer mad. Bretanština je keltský jazyk, kterým se mluví v Bretani – regionu na severu Francie.
 6. 6
  V bulharštině: Bulhaři se zdraví slove zdravei, v jednotném čísle a zdraveite v množném. Zdrasti je pak méně formální verze pozdravu.
 7. 7
  V bosenské srbštině: dobar dan, vyloveno stejně, jak se slovo píše. Méně formální pozdrav je jednoduché zdravo, nebo merhaba. Bosenská srbština je úředním jazykem v Bosně a Hercegovině, a je velmi podobná jazyku Srbů a Chovatů. Před rozpadem bývalé Jugoslávie se všechny tyto dialekty shrnovaly pod jeden jazyk – srbochorvatštinu.
 8. 8
  V katalánštině: Katalánský pozdrav zní hola, vysloveno jako "o-la". Bon dia, vyslovováno "bon-dýja" znamená "dobré ráno", bona tarda znamená "dobré odpoledne" a bona nit, vyslovováno "bona nyt" znamená dobrou noc. Můžete rovněž použít slůvko bones, které se vyslovuje stejně, jako se píše, a znamená jednoduše přátelské "ahoj".
 9. 9
  V srbochorvatštině: Neformální ahoj se řekne bok. Dobro jutro znamená dobré ráno, dobar dan je dobrý den, dobra večer přirozeně dobrý večer, a laku noć je dobrou noc.
 10. 10
  V angličtině: Neformálním pozdravem je notoricky známé hallo, vyslovené "helou". Formálnější pozdravy pak zahrnují good morning, vysloveno gud mórnink, které znamná dobré ráno, good afternoon, vysloveno gud aftr-nún, v překladu dobré odpoledne, a good evening, vysloveno jako gud ívnyng, které znamené dobrý večer.
 11. 11
  V dánštině: Formálně se používá hallo a neformálně hej, vysloveno jako "haj". Dánština patří do skupiny skandinávských jazyků a používá se v Dánsku a některých částech Grónska.
 12. 12
  V holandštině: Holandský pozdrav zní goedendag nebo jednoduše "hallo". Hoi, které je ekvivalentem našeho ahoj, se používá neformálně. Holandština je germánský jazyk, kterým se hovoří v Holandsku na severu Belgie.
 13. 13
  V estonštině: Estonský pozdrav se píše tere a vyslovuje "terre". Estonština je ugrofinský jazyk, podobný finštině, kterým se mluví v Estonsku.
 14. 14
  Ve finštině: Finové se formálně zdraví spojením hyvää päivää, vyslovovaným "Hú-vá pigh-vá". Neformálnější pozdravy zahrnují moi, terve a hei. Finština patří mezi ugrofinské jazyky a mluví je mateřským jazykem pouze obyvatel Finska a Finů, rozptýlených po světě.
 15. 15
  Ve francouzštině: Francouzský pozdrav zahrnuje známé bonjour, vysloveno "bon-žúr" a méně formální salut, které se vyslovuje "salú".
 16. 16
  Ve fríštině: Formálnější pozdrav zní goeie dei, zjednodušený goeie. Fríštinou se mluví na severu Holandska.
 17. 17
  V irské galštině: Dia duit vysloveno "dý-a guitš", což v doslovném překladu znamená "Bůh s tebou".
 18. 18
  V gruzínštině: Gruzínci nepoužívají latinku a jejich pozdrav se píše გამარჯობა a vyslovuje "gá-már-žo-bá". Gruzínština je úřední řečí v Gruzii.
 19. 19
  V němčině: Každý zná německý pozdrav guten tag, vysloveno "gutn tág". Méně formální pozdrav je pak jednoduše hallo a tag.
 20. 20
  V bavorské a rakouské němčině: Formální pozdrav je grüß Gott, vysloveno "grús got". Méně formálně se lidé zdraví servus, což se dá použít i při loučení.
 21. 21
  V severské němčině: Na severu země se Němci zdraví slovem moin nebo moin moin (vyslovuje se jako mojn), nebo také moinsen.
 22. 22
  Ve švýcarské němčině:hallo (neformální), grüezi (formální, vysloveno přibližně jako „grův tsi“), grüessech (formální, používá se v oblasti Bernu a vyslovuje se jako grůve-čech)
 23. 23
  V řečtině: Řecký formální pozdrav se píše Γεια σας a vyslovuje jako "já sas", což doslovně znamená "buďte zdráv". Méně formální je zkratka Γεια σου, vyslovovaná jako "já su".
 24. 24
  V maďarštině: Maďarský pozdrav se píše jó napot, vyslovuje pak "jou nupot". Méně formální pak je szervusz, vysloveno jako "servus" a szia, vysloveno "síja".
 25. 25
  V islandštině: Na Islandu se lidé zdraví góðan dag, vysloveno jako "góthan dag". Můžete také říci , vysloveno "haj".
 26. 26
  V italštině: Italský pozdrav buon giorno se vyslovuje jako "bon džiorno". Méně formální pozdrav ciào se vyslovuje jako "čáo".
 27. 27
  V latině: Latina zná pouze formální pozdrav salve, který platí pro jednotné číslo, a Salvete, které se používá pro číslo množné.
 28. 28
  V litevštině: Litevci rozlišují mezi Sveika, vysloveným jako "svaj-ka", pokud zdraví ženu a Sveiks, vysloveným "svejíks", zdraví-li muže.
 29. 29
  V lotyštině: Dobrý den se litevsky řekne laba diena. Labas, vysloveno jako "láhbas" znamená neformální ahoj.
 30. 30
  V lucemburštině: Lucembursky se pozdrav řekne moïen, vysloveno jako "mojen".
 31. 31
  V makedonštině: Makedonci se zdraví slovem Здраво, vysloveným "zdravo".
 32. 32
  V maltézštině: Na Maltě se používá prosté hello. Formálnější pozdrav pak zní aw a dobré ráno můžete popřát slovem bonġu, které se vyslovuje jako "bondžu".
 33. 33
  V neapolštině: cia nebo cha.
 34. 34
  V severní sámštině: Formálně se používá pozdrav Bures, neformálně pak bures bures.
 35. 35
  V norštině: V Norsku se používá spojení god dag, což doslovně znamná "dobrý den". Neformálně se používá slovo hei, které se vyslovuje "haj", a znamená ahoj.
 36. 36
  V polštině: Poláci se zdraví slovy dzień dobry, vyslovenými jako "džejn dob-ry". Méně formálně se pak používá cześć, vysloveno jako "češč".
 37. 37
  V portugalštině: Formální portugalský pozdrav zní olá. Méně formální varianty pak jsou oi, boas a alô.
 38. 38
  V ruštině: Rusky pozdravíte slovem zdravstvujte, méně formálně pak privjet!
 39. 39
  Ve skánštině: Běžný pozdrav je haja. Hallå se používá méně formálně, oficiálnější pak je go'da.
 40. 40
  V srbštině: Srbové se zdraví slovem zdravo, formálněji pak krátkým ćao, vysloveným jako "čau".
 41. 41
  Ve slovenštině: Slovenský pozdrav se příliš neliší od českého - dobrý deň.
 42. 42
  Ve slovinštině: Slovinské pozdravy zahrnují živjo a zdravo.
 43. 43
  Ve španělštině: Španělský pozdrav je hola, vysloveno bez písmene "h" jako "o-la". Můžete použít i méně formální alo. Qué onda, vysloveno jako "ké onda", je fráze, která se používá v jižní Americe a znamená "jak se máš". Qué pasa se používá ve Španělsku a znamená totéž. Buenos días je v překladu "dobré ráno", buenas tardes znamená dobré odpoledne a buenas noches dobrý večer i dobrou noc.
 44. 44
  Ve švédštině: Ve Švédsku se používá spojení god dag. Můžete použít i méně formální tja, vysloveno jako "ša" nebo hej.
 45. 45
  V turečtině: Formální pozdrav v turečtině je merhaba, neformální pak selam.
 46. 46
  V ukrajinštině: Ukrajinci se zdraví slovy dobriy den. Pro méně formální komunikaci pak volí pryvit.
 47. 47
  Ve velštině: Formálnější pozdrav se velšsky řekne helo. Méně formální je pak buď shwmae, vysloveno jako "šú-maj" (používá se na jihu Walesu) a sut mae, vysloveno jako "sit maj" (na severu země).
 48. 48
  V jazyce jidiš: Tradiční pozdrav zní šolem aleikhem, což dosovně znamená "ať zůstáváte v míru". Můžete také říci borochim abojem nebo gut morgn, což znamná "dobré ráno", gutn ovnt, které znamená dobrý večer, gutn tog pro "dobrý den" a gut šabbos, což je pozdrav, používaný výhradně o svátku sabatu.
  Reklama

Metoda 3 ze 8:
Pozdrav v asijských jazycích

 1. 1
  V bengálštině: Namaskaar.
 2. 2
  V jazyce bodo: V této řeči můžete pozdravit buď slovem wai nebo oi, případně oye.
 3. 3
  V barmštině: Mingalarba.
 4. 4
  V khmérštině: Dobrý den se v tomto jazyce řekne chum reap suor, vysloveno "džam ríp saur". Neformální ahoj je pak sous-dey.
 5. 5
  V čínštině: Jak v kantonském, tak v mandarínském dialektu se pozdrav píše 你好. V kantonštině se pak vyslovuje ne ho nebo lay ho. V mandarínštině se výslovnost mění na "nee how". V tomto dialektu můžete také použít spojení 早上好 neboli zǎo shàng hǎo, jež znamená "dobré ráno" a vyslovuje se "dsao šung hau". Na Tchajwanu to ovšem není příliš obvyklé a lidé se zde zdraví kratším 早 zǎo, vysloveném "dsao".
 6. 6
  V jazyce gujarati: Namaste, Namaskaar nebo Kemcho.
 7. 7
  V hindštině: V hindštině se používá známý pozdrav नमस्ते - namaste.
 8. 8
  V indonéštině: Ahoj je v indonéštině vyjádřeno jednoduchým halo nebo formánějším he, vysloveným jako "hej".
 9. 9
  V japonštině: Japonské こんにちは konnichi ha, se vyslovuje jako "kon-nýn-čí-va". Můžete také použít doumo, obvykle pro neformální příležitosti.
 10. 10
  V jazyce kannada: Namaskara.
 11. 11
  V kazaštině: K pozdravu Salem se často přidává kalay zhagday (Jak se máte?)
 12. 12
  V konkani: K pozdravu se používá Namaskar nebo Namaskaru (Klaním se vám jako formální pozdrav), nebo Dev baro dis div (kéž vás Bůh požehná dobrým dnem) jako neformální.
 13. 13
  V korejštině: Korejsky se formální pozdrav píše 안녕하세요, a vyslovuje án njeong ha se jo. Pro neformální styk postačí 안녕, vysloveno án njeong, jež se dá použít i při loučení.
 14. 14
  V laoštině: Sabaidee, vysloveno "sa-bai-dee".
 15. 15
  V jazyce malayalam: Namaskkaram.
 16. 16
  V malajštině: V malajštině se používá obrat selamat datang, který rovněž znamená "vítejte". Můžete také říct apa khabar, což kromě pozdravu znamná taktéž "Jak se máte". Hai se používá pro neformální komunikaci.
 17. 17
  V marathi: Namaskar.
 18. 18
  V mongolštině: V mongolštině se dobrý den řekne sain baina uu?, vysloveno jako "sá-jen baja-nú". Kratší, neformální verze pak je sain uu?, vysloveno "sej-nú".
 19. 19
  V nepálském jazyce bhaša: Napsaný pozdrav zní ज्वजलपा, vyslovuje se "džva-džalapa".
 20. 20
  V nepálštině: V nepálštině se lidé zdraví slovem namaskar nebo namaste. Méně formální pozdrav pak je k cha nebo kasto cha.
 21. 21
  V pandžábštině: Formální pozdrav zní sat sri akaal ji, méně formální pak sat sri akal.
 22. 22
  V rádžasthádštině: Khamma ghani sa nebo ram ram sa.
 23. 23
  V rumunštině: Ahoj se rumunsky řekne salut. Můžete rovněž použít i buna dimineata (formální dobré ráno), buna ziua (formální den), buna seara (formální večer), nebo jednoduše buna (obvykle pokud zdravíte ženu)
 24. 24
  V sinhálštině: V tomto jazyce se lidé zdraví slovem a`yubowan, které se vyslovuje "ó-bo-van" a v doslovném překladu znamená "žij dlouho". Můžete také říct kohomada?, které znamená "jak se máš?"
 25. 25
  V tchajwanštině (jazyk hokkien): Li-ho.
 26. 26
  V tamilštině: vanakkam.
 27. 27
  V jazyce telugštině: Lidé se zdraví namaskaram nebo baagunnara, což znamená "jak se máš?"
 28. 28
  V thajštině: Sawa dee-ka, pokud jste žena, nebo sawa dee-krap, jste-li muž.
 29. 29
  V dialektu oblasti Lhasa v Tibetu: Taši delek.
 30. 30
  V dialektu Ando v Tibetu: Čcho demo.
 31. 31
  V uzbečtině: Ahoj se řekne Assalomu Alaykum. Neformálnější pozdrav zní salom.
 32. 32
  V obecné řeči Urdu: Sdaab nebo salam, formálněji pak as salam alaj kum.
 33. 33
  Ve vietnamštině: Vietnamsky se lidé zdraví xin chào, což se vyslovuje jako "sin čchou".
  Reklama

Metoda 4 ze 8:
Pozdrav v afrických jazycích

 1. 1
  V afrikánštině: Lidé se zdraví jednoduchým hallo, vyslovovaným jako "hju-llou". Afrikánštinou se mluví v JAR a v některých částech Botswany a Zimbabwe.
 2. 2
  V amharštině: Tena yistelegn, vysloveno jako "týn-es-tel-en", je velmi formální pozdrav. Kratší selam, je méně formální. Amhárština je semitský jazyk, a je úřední řečí Etiopie.
 3. 3
  V jazyce chichewa: Zdravíte-li muže, použijte moni bambo, zdravíte-li ženu, pak moni mayi. Muribwanji, vysloveno jako "múri-buandži" se používá jako všeobecný pozdrav bez ohledu na pohlaví. Jazyk chichewa je znám také pod jménem nyanja a je to úřední řeč Malawi. Zaslechnete jej ovšem také v Zambii, Mosambiku a Zimbabwe.
 4. 4
  V jazyce chubby: Šabe jabebabe ješe. Chubby je jazyk, používaný v Somálsku.
 5. 5
  V dyoula: In-i-che. Tato řeč se používá na Pobřeží Slonoviny a v Burkina Faso.
 6. 6
  V dzongka: Kuzu-zangpo. Tímto jazykem se hovoří v Bhútánu.
 7. 7
  V edo: Kóyo. Řečí edo se mluví v Nigérii.
 8. 8
  V hauštině: Formální přivítání je muslimské salama lajkum. Méně formální je pak sannu. Hauština je nejrozšířenější z afrických jazyků, kterým mluví téměř 34 milionů lidí. Je rodnou řečí v Nigérii a Nigeru, ale používá se jako obecná řeč v mnoha dalších afrických zemích.
 9. 9
  V igboštině: Ndêwó, vyslovované jako "in-dý-uo". Igboštinou se mluví na jihu Nigérie.
 10. 10
  V ngalštině: Mbote. Ngalština je jazyk, používaný v Kongu.
 11. 11
  V jazyce sotho: V množném čísle se lidé zdraví slovem dumelang, v jednotném pak dumela. Sotho je používáno v JAR.
 12. 12
  V kuanyama: Pozdrav v tomto jazyce se liší podle toho, zda zdravíte ženu, či muže. Ženě řeknete wa uhala po, meme?, zatímco muži wa uhala po, tate?. Méně formálnější pozdrav zní ongaipi?, což v překladu znamená "jak se máš?". Kuanyama je národním jazykem Namibie a Angoly.
 13. 13
  V oromo: Tradiční pozdrav je ašam. Můžete ale také říci akkam?, což znamená "jak se máš?" nebo nagá, který se překládá jako "ať je mír s tebou." Oromo je afro-asijský jazyk, kterým hovoří lidé v Etiopii a na severu Keni.
 14. 14
  Ve svahilštině: Svahilský pozdrav zní džambo nebo hudžambo, které se volně překládá jako "jak se máš?". Můžete také říct habari gani, v překladu "co je nového?". Svahilština patří do jazykové skupiny Bantu, a uslyšíte ji v Keni, Tanzanii, Ugandě, Rwandě, Burundi, Mosambiku a Demokratické Republice Kongo.
 15. 15
  V tarifitštině: Používá se slovo Azul" , které doslovně znamená "mír". Můžete také říct "ola", což je modernější verze španělského "Hola". Tarifitštinou mluví 8 milionů lidí na severu Afriky a v Evropě.
 16. 16
  V tigrinijštině: Lidé se zdraví slověm selam, který doslova znamená "ať je mír s tebou". Můžete rovněž říci haderkum, tedy "dobré ráno" a t'ena yehabeley, v překladu "ať tě provází dobré zdraví". Tímto jazykem se mluví v Etiopii a Eritreji.
 17. 17
  V tšiluba: Mojo. Tšiluba, známá též jako Luba-Kasai, je je jazyk ze skupiny Bantu a je jedním z úředních jazyků Demokratické Republiky Kongo.
 18. 18
  V tsonga: Minjhani se používá při pozdravu dospělého, nebo při formálním setkání, zatímco mezi vrstevníky, nebo při hovoru s dětmi je to kunjhani. Touto řečí se mluví v JAR.
 19. 19
  V jorubštině: Pozdrav v tomto jazyce se liší podle denní doby. E kaaro znamená "dobré ráno", E kásan je "dobré odpoledne", E kaále znamená "good evening" a o da áro je "dobrou noc". Jorubština je jazyk, kterým, hovoří lidé z kmene Joruba, vyskytující se v Nigeru a Kongu.
 20. 20
  V zulu: V jednotném čísle se používá sawubona, v množném pak sanibonani. Sawubona se překládá jako "vidíme vás". Odpovědět byste měli slovem yebo, které znamená "ano". Zulu je jazyk ze skupiny Bantu, kterým se mluví v JAR.
  Reklama

Metoda 5 ze 8:
V jazycích Středního Východu

 1. 1
  V arabštině: Formální pozdrav je známé As-salām 'alajkum, což se dá doslovně přeložit jako "mír s tebou". Další běžné, méně formální pozdravy jsou mar-ha-ban" a ahlan". Arabština je široce rozšířena po celém Středním Východě a severu Afriky.
 2. 2
  V arménštině: Barev džez je formální arménský pozdrav, zatímco pouhý barev se používá neformálně. Arménštinou se mluví v Arménské Republice a v arménských komunitách po celém světě.
 3. 3
  V ázerbajdžánštině: Jednoduché salam.
 4. 4
  V egyptské arabštině: Formální pozdrav zní is salām 'alajkum". Pro neformální styk se používá "ahlan".
 5. 5
  V hebrejštině: Shalom. Znamená to mimo pozdravu také "sbohem" a "mír". Méně formální pozdravy jsou hi a ma korae?, což doslovně znamená "co se děje" nebo "jak je. "
 6. 6
  V kurdštině: silaw, vysloveno jako "sló". Kurdština je jazykem 30 milionů Kurdů, žijících na západu Asie.
 7. 7
  V perštině: Lidé se zdraví slovem salaam nebo do-rúd. Slovo salaam je zkratka spojení as-salaam-o-alejkum, které se používá ve všech muslimských společenstvích.
  Reklama

Metoda 6 ze 8:
V jazycích amerických Indiánů

 1. 1
  V alabama: Číkmaá. Je to jazyk, kterým se hovoří na jihovýchodě Severní Ameriky.
 2. 2
  V kajuga: Skan noh. Je to jazyk severních Irokézů.
 3. 3
  V krí: Pozdrav sev krí řekne tansi, vysloveno jako "taunsej". Krí je jazyk ze skupiny algonquianských jazyků a používají jej indiáni v Kanadě.
 4. 4
  V haida: Kii-te-daas a. Touto řečí se mluví na Ostrově Královny Alžběty v Kanadě.
 5. 5
  V hopi: Ha-u. Pozdrav se ovšem nepoužívá tak často, jako v češtině. Mnohem běžnější je zdravit otázkou um waynuma?, což doslova znamená "jsi tady?". Hopi je uto-aztécký jazyk,kterým mluví indiáni kmene Hopi v severovýchodní Arizoně v USA.
 6. 6
  V kanienkéha: Kwe kwe, vysloveno jako "gvej-gvej". Kanien'kéha je irokézská řeč, kterou používají Mohawkové v Severní Americe.
 7. 7
  V nahuatl: Nano toka. Nahuatl je uto-aztécký jazyk, kterým mluví indiáni ve středním Mexiku.
 8. 8
  V navajo: Yá'át'ééh, vysloveno jako "já-at-ech". To stejné slovo také znamená "dobro". Navajo je atabaskánský jazyk, kterým mluví indiáni kmene Navajo, vyskytující se převážně na jihovýchodě USA. Je to nejrozšířenější indiánský jazyk na sever od Mexika.
  Reklama

Metoda 7 ze 8:
Saying Hello in Other Languages

 1. 1
  V a'leamona: Tel nĩdo, vysloveno jako "tel-nje-dou". Doslovně to znamená "dobrý den".
 2. 2
  V bremnian: Koali, vysloveno "koualí".
 3. 3
  V kreolštině z Cape Verde: Oi, olá, entao nebo bon dia. Kreolština je jazyk, který se vyvinul z portugalštiny a mluví se s ním na ostrovech státu Cape Verde.
 4. 4
  V jazyce chamorro: Hafa adai. Další, méně formální pozdravy zahrnují hafa?, howzzit bro/bran/prim/che'lu? a sup. Chamorro je řeč, utvářena španělskými vlivy a používá se na ostrovech mezi Austrálií a Indonésií. Mluví se s ní například v Guamu a na severu Mariánských Ostrovů.
 5. 5
  V maorštině oblasti Cookových Ostrovů: Kia orana. Maorština je zde úředním jazykem.
 6. 6
  Ve fidžijštině: Formální pozdrav je bula vinaka, neformální pak bula Uro. Fidžijštině je jazyk z oblasti Autro-Indonésie a mluví se jím na ostrově Fidži.
 7. 7
  V havajštině: Kdo by neznal havajský pozdrav aloha! Havajština je polynéský jazyk, kterým se mluví na Havajském Souostroví.
 8. 8
  V jamajském jazyce: Whaa gwaan", doslovně "co se děje?". Yes sah!" je další možnost, jk někoho přivítat. Jamajština je kreolský jazyk na bázi angličtiny, se západoafrickými vlivy. Hovoří se jím na Jamajce a v jamajských komunitách.
 9. 9
  V Maledivčině: Formální způsob pozdravu na Maledivách je Assalaamu Alaikum. Neformální zní Kihineh?, v doslovném překladu "jak?". Touto řečí se hovoří na Maledivském Souostroví.
 10. 10
  V maorštině: Kia ora, což v překladu znamená "buď zdráv". Pozdrav pronikl i do novozélandské angličtiny.
 11. 11
  V jazyce Marshallových Ostrovů: Iakwe, vysloveno "jak vaj". Tento jazyk je znám také jako ebonština, a používá se na Marshallových Ostrovech.
 12. 12
  V naoki: Formální pozdrav zní atetgrealot, neformální atetel.
 13. 13
  V niuean: Formální pozdrav je faka lofa lahi atu neformální fakalofa. Niuean je polynéský jazyk, blízce příbuzný tonganštině. Zaslechnete jej na ostrově Niue, stejně jako na Cookových ostrovech, Novém Zélandu a ostrově Tonga.
 14. 14
  V palaua: Alii. Palaua je jeden z úředních jazyků Palauské Republiky, ostrova v Mikronésii.
 15. 15
  V samojštině: Formální způsob je talofa, neformální jednoduše malo. Samojština je polynéský jazyk, používaný na ostrově Samoa
 16. 16
  V sulka: Typ pozdravu zde závisí na denní době. Ráno zdravíte slovem marot, vysloveno s nezřetelným r a dlouhým ó, odpoledne mavlemas a večer pro změnu masegin. Sulka je jedna z řečí, používaných na Nové Guineji a hovoří jí asi 3000 lidí.
 17. 17
  V tagalog: Slovo, které se asi nejvíce blíží pozdravu, je kumusta?, které se doslovně překládá spíše jako "jak se máš?". Tagalog je používán na Filipínách a díky anglickým vlivům se dnes Filipínci zdraví nejčastěji prostým "hello".
 18. 18
  V tahitštině: Ia orana, vysloveno jako "jo-ra-na". Tahitštinou se mluví na ostrově Tahiti, Morea a Bora Bora, a má jen přibližně 1000 slov.
 19. 19
  V tetum: Existuje několik způsobů, jak v tomto jazyce pozdravit, záleží na denní době. Ráno se používá slovo bondia, odpoledne botarde, a večer bonite, které zároveň znamená i dobrou noc. Tetum je národním jazykem Východního Timoru.
 20. 20
  V tongánštině: Malo e lelei. Tongáština je jazyk, kterým se mluví na souostroví Tonga, což je země v západní Polynésii, tvořená asi 170 ostrovy.
  Reklama

Metoda 8 ze 8:
Pozdrav ve fiktivních jazycích

 1. 1
  V D'ni: Shorah, což se dá použít i při loučení. D'ni je jazyk, vytvořený pro počítačové hry Myst a Riven.
 2. 2
  V esperantu: Formální pozdrav je saluton, který se zkracuje na neformální sal. Esperanto je uměle vytvořený jazyk, který vznikl koncem 19. století s cílem usnadnit komunikaci lidem, hovořící různými jazyky, politicky korektní cestou.
 3. 3
  V gibberish: Dobrý den se řekne h-idiguh-el l-idiguh-o, zatímco neformální ahoj h-diguh-i. Gibberish je tajný jazyk, který sestává ze zdánlivě nesmyslných slov a používají ho nadšenci v anglofonních zemích.
 4. 4
  V klingonštině: Nuqneh?, vysloveno jako "núk-nek", což v překladu znamená "co bys chtěl?"
 5. 5
  V na'vi: Neformální pozdrav zní kaltxì, vysloveno jako "kal-T-í" s přízvukem na písmeni T. Formální pozdrav je oel ngati kameie. Na'vi je jazyk, vymyšlený pro film Avatar.
 6. 6
  V pirátštině: Místo pozdravů se piráti mezi sebou většinou vítají zvukem Arrrguh, přičemž r je neznělé. Ahoj Matej, se používá při rozhovoru s jiným členem posádky.
  Reklama

Tipy

 • Většina lidí pochopí jednoduché "hello", "hi", zamávání, podání ruky nebo polibek, ovšem v některých kulturách jsou určitá gesta považována za urážlivá. Vždy záleží na tom, odkud dotyčný pochází.
 • V arabštině se lidé zdraví "assalamu alaikum wa rahmatullah". V urdu pak "adaab or tasleem".
 • Dávejte pozor, aby byl pozdrav přiměřený situaci. Například v angličtině se formálníl "good morning", "good afternoon" nebo "good evening" může použít i při vítání zákazníků v práci, zatímco méně formální "hello" se používá k přivítání s kolegy, přáteli a rodinnými příslušníky.
 • Indiánům kmene Navajo se nedívejte do očí. V jejich kultuře je to považováno za hrubé.
 • Každá kultura a jazyk si vykládá určitá gesta jinak. V západním světě je slušné podání ruky, zatímco Japonci a Korejci si udržují odstup a pouze se lehce ukloní. Na Ukrajině a ve Středomoří jsou lidé vřelejší a objímají se, případně líbají. Na Maltě je zvykem líbat se na obě tváře, pokud dotyčnou osobu znáte, a potřást rukou při formálním styku. Indické „namaste“ je obvykle doprovázeno lehkou úklonou s rukama před hrudníkem, dlaně se dotýkají a prsty míří vzhůru. Podávání ruky je běžné mezi muži, obzvlášť ve velkých městech, ale muž by neměl podávat ruku ženě, pokud mu ji předem sama nenabídne. A také – zdravíte-li v Indii někoho vysoce postaveného, měli byste se uklonit, dotknout se jeho nohou a pak své hrudi.
 • Navajové si rukama nepotřásají pevně. V jejich kultuře je obvyklý stisk „leklá ryba“, dovoleno je maximálně jemné stisknutí.
 • Dbejte na pečlivou výslovnost. Nejen, že zabráníte nedorozumění, je to jednoduše slušnost. Například v mnoha jazycích se používá neznělé r.

Reklama

Varování

 • Naučte se pozdrav správně vyslovovat, ať lidi neurážíte! Nevadí, když budete dělat chyby, ale většina lidí ocení alespoň snahu.
 • V různých zemích platí různá pravidla společenského styku, která se vždy odráží i na používané řeči.
 • V Evropě je běžné při loučení zamávat rukou na pozdrav. V Nigérii je to samé bráno jako osobní útok, obzvlášť, pokud to uděláte blízko něčí tváře.
Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak arabsky pozdravitJak arabsky pozdravit
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Jak říct děkuji japonskyJak říct děkuji japonsky
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak poděkovat v němčiněJak poděkovat v němčině
Jak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninámJak popřát francouzsky všechno nejlepší k narozeninám
Jak říct francouzsky „Jak se máš“Jak říct francouzsky „Jak se máš“
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 301 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 27 366 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 27 366 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama