Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nikdo by nebyl spokojený, kdyby se o sobě dozvěděl, že je sebestředný. Takový člověk se v první řadě zajímá pouze sám o sebe a na ostatních mu moc nezáleží.[1] Všichni si o sobě rádi myslíme, že jsme empatické a soucitné lidské bytosti, kterým záleží i na pocitech ostatních, stejně, jako na těch vlastních. Může výt však snadné soustředit se pouze na sebe, místo na ostatní. Pokud budete schopni na sobě rozpoznat příznaky sebestřednosti, budete se moci pokusit změnit vlastní návyky či myšlenky, abyste se stali vnímavější vůči pocitům a potřebám ostatních.

Část 1
Část 1 ze 3:
Zjistěte, zda jste sebestřední

 1. 1
  Vyhodnoťte své chování během rozhovoru. Charakteristické rysy sebestřednosti se nejlépe poznají při interakci s ostatními. Pokud si uvědomíte charakter rozhovorů, které vedete s ostatními, může vám to pomoci pochopit, zda jste sebestřední. Až si příště s někým budete povídat, zamyslete se po skončení hovoru nad následujícími otázkami:
  • Kdo během konverzace nejvíce mluvil?
  • Kdo konverzaci “řídil” či jí dominoval?
  • Dozvěděli jste se něco nového o člověku, se kterým jste hovořili?
  • Zeptali jste se druhého člověka také na něco, co se netýkalo vašeho života a vašich zkušeností?
 2. 2
  Zhodnoťte své schopnosti naslouchat. [2] Sebestřední lidé mají tendenci soustředit konverzaci sami na sebe, místo toho, aby naslouchali ostatním a ocenili to, co se dozvěděli. Pokud jste sebestřední, nebudete pravděpodobně ani poslouchat to, co vám ostatní říkají. Zamyslete se nad tím, zda jste dobrý posluchač, který ocení vyprávění ostatních, či spíše čekáte na pauzu, abyste se ujali slova a začali mluvit opět o sobě.
  • Zeptejte se sami sebe, zda víte, co vám druhý člověk říkal a jak to říkal. Řekl vám o sobě něco, co jste dosud nevěděli? Pokládali jste mu otázky, přikyvovali, či rozvinuli téma, na které hovořil? Pokud byl druhý člověk rozrušený, všimli jste si toho? Pokud ano, jak dlouho vám trvalo, než jste si toho všimli?[3]
 3. 3
  Uvědomte si své pocity po interakci s ostatními. Je pro vás konverzace spíše soutěž? Připadali jste si jako v boxovacím ringu, když jste chtěli získat trochu času, abyste mohli mluvit sami o sobě? Cítíte, že váš příběh musí být silnější a dramatičtější, než příběh ostatních? Pokud tomu tak je, můžete vykazovat známky sebestřednosti.
  • Další známkou toho, že jste sebestřední je to, že se snažíte za každou cenu soustředit na svou pravdu, či si přejete vyhrát nějaký spor, než abyste se snažili pochopit situaci, či názory druhého člověka.[4]
  • Pokud se po konverzaci cítíte unavení a vyčerpaní, může to pro vás být typické, zejména pokud jste náladoví a nepříjemní, protože jste hádku “nevyhráli”.
 4. 4
  Zamyslete se nad tím, kolik času trávíte přemýšlením nad pocity ostatních. Klasickou známkou sebestředného člověka je fakt, že není schopný představit si sám sebe v situaci druhých.[5] Pokud si jen zřídka vzpomenete na to, jak se asi cítí vaše rodina či přátelé, můžete být sebestřední. Je v pořádku, že se chcete cítit šťastně a spokojeně, ale nikdy byste neměli ignorovat či zanedbávat osoby, které máte rádi.
  • Pokud pravidelně ostatní štvete svým chováním a neuvědomujete si to, jak se díky vám ostatní cítí, možná se budete chtít zaměřit na rozvoj empatie a to, abyste byli zaměřeni pouze sami na sebe.
 5. 5
  Zeptejte se sami sebe na to, zda trávíte mnoho času tím, jak vás vnímají ostatní během sociální interakce. Sebestřední lidé většinou začínají konverzaci s touhou vyjít z ní jako zajímaví, okouzlující, milí a nějakým způsobem výjimeční. Můžete být sebestřední, pokud je cílem vyjít z konverzace s myšlenkou, že jste si vedli skvěle, zněli velmi chytře, byli jste cool a zajímaví, aniž byste se zajímali o lidi, se kterými jste mluvili.
  • Trávíte mnoho času tím, že si opakujete, co jste řekli, snažíte si vzpomenout na to, kolikrát jste ty ostatní rozesmáli, či přemýšlíte nad tím, jací lidé k vám byli při sociální interakci přitahováni? Toto jsou charakteristické znaky sebestředné osoby.
 6. 6
  Zhodnoťte způsob, jakým reagujete na konstruktivní kritiku, či zpětnou vazbu.[6] Sebestřední lidé často nevěří, či nevnímají zpětnou vazbu od ostatních. Je dobré, nenechat se strhnout negativní zpětnou vazbou, ale na druhou stranu, pokud nebudete naslouchat negativnímu hodnocení a názorům ostatních, může vám to poničit výkony v práci a vztahy. Všímejte si toho, zda na negativní hodnocení reagujete podrážděně, či se stavíte do obranné pozice. Snažte se pochopit názory druhých.
 7. 7
  Zamyslete se nad tím, zda často viníte ostatní, když se něco pokazí. Pokud jste zapomněli zaplatit složenku, či nedokončili nějaký projekt včas, viníte automaticky ty druhé?[7] Pokud je toto vaše přirozená reakce, můžete být sebestřední, pokud si myslíte, že jste neomylní a vždy máte pravdu. [8]
 8. 8
  Nezapomínejte na generační rozdíly. Výzkumy naznačují, že dnešní mladí lidé jsou daleko více sebestřední, než starší generace.[9] [10] Ročníky narozené mezi lety 1998 a 2000 se narodili do světa plného krize a to jejich životy výrazně ovlivnilo. To, co se může jevit jako sebestřednou, může být ve skutečnosti reakce na zvládání náročných situací.
  • Pokud pomineme generační rozdíly, nikdo nechce trávit čas s lidmi, kteří jsou tak zaměření na sebe, že je nezajímá nikdo ostatní. Pokud se chcete zajímat o ostatní a ukázat, že vám na nich záleží, jste na dobré cestě se tomu naučit, nikdy není pozdě.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Oprostěte se od sebestředného chování

 1. 1
  Přestaňte chtít či očekávat chválu. Sebestřední lidé většinou chtějí, aby jim ostatní skládali komplimenty. Pokud po komplimentech nejenom toužíte, ale žijete pro ně, možná jste sebestřední. Je normální, pokud přijmete nečekaný kompliment a ten vás potěší a překvapí, ale pokud vám připadá, že vám někdo dluží pochvalo již normální není a je to známka sebestřednosti.
  • Komplimenty by měli být takové milé něco “navíc”, které vás potěší, ale neměli byste je očekávat.
 2. 2
  Buďte v tomto směru flexibilní. Pokud vám připadá velmi těžké na sobě něco změnit, vězte, že vy znáte sami sebe nejlépe. Ať už plánujete pracovní projekt, či organizujete taneční soutěž na své škole, a myslíte si, že jedině vy se na tuto funkci hodíte, je to možná špatně. Pokud vidíte ostatní jako neschopné a myslíte si, že by vaši funkci nezvládli, budete na sobě muset zapracovat. Bude pro vás těžké nedostat pochvalu, za něco, co udělal někdo jiný a povedlo se mu to, ale pomůže vám to být více otevření.
  • Pokud se například cítíte naštvaní, otrávení, či dokonce nepříčetní kvůli tomu, že se někdo snaží udělat něco jinak, než chcete vy, a může to být třeba jen váš partner při laboratorních pokusech ve škole, který má nový nápad na projekt, může vám vaše ego stát v cestě za pokrokem.
 3. 3
  Oprostěte se od pocitu žárlivosti, pokud se ostatním něco povede.[11] Sebestřední lidé mohou mít problémy s pocity štěstí druhých, kteří jsou chváleni či oceňováni. Pokud se někomu ve vašem okolí dostane chvály, ať je to již sourozenec s dobrou známkou, či kolega sklízející chválu za úspěšný projekt, vaší přirozenou reakcí by mělo být to, že se budete cítit šťastní a dané osobě to budete přát. Pokud žárlíte, jste naštvaní, či zmatení tím, že to nejste vy, kdo je chválen, měli byste zapracovat na tom, abyste nebyli tak sebestřední.
 4. 4
  Zaměřte se na to, zda si pamatujete narozeniny, významné události, či jiné důležité momenty v životech lidí z vašeho okolí. Pokud pravidelně zapomínáte na narozeniny, maturitní plesy, promoce, či další důležité události v životech vašich přátel a přitom stále očekáváte, že si ostatní budou pamatovat vaše jubilea, může to být proto, že jste příliš zaměřeni sami na sebe. Všichni jsme zaneprázdněni a občas na něco zapomeneme, pokud neustále na svou rodinu a přátele zapomínáte, může to být známka sebestřednosti.
  • Zaměřte se na své organizační zvyky. Pokud zapomínáte na důležité události a nepamatujete si ani naplánované schůzky na jednotlivé dny, můžete mít pouze problémy s obecnou organizací. Pokud trpíte poruchou pozornosti, či ADHD, můžete toto zapomínání pravděpodobně připisovat těmto poruchám a sebestřední nemusíte být.
 5. 5
  Navažte přátelství s různými druhy lidí.[12] Sebestřední lidé se neradi stýkají s jinými lidmi, kteří jsou přátelští, milí, jsou středem pozornosti a mají spoustu přátel. Neradi totiž soupeří o pozornost a nejraději by byli ve středu pozornosti sami. Tito lidé jsou neradi ve společnosti někoho, kdo vypadá lépe nebo je zajímavější, než oni sami. Raději vyhledávají osoby stydlivé a plaché, aby sami ovládali situaci. Pokud na sobě pozorujete tyto vzory chování, měli byste si vypěstovat přátelství mezi různými druhy osobností. Bude pro vás přínosem trávit čas s lidmi, kteří jsou velmi společenští, stejně tak jako s lidmi, kteří jsou spíše introverti. Měli byste být schopni interakce s různými druhy lidí.
  • Totéž může platit i pro vaše vztahy. Pokud neradi chodíte s někým, kdo je vždy středem pozornosti, může to být proto, že tato osoba vám krade pozornost, kterou byste jinak strhli sami na sebe.
 6. 6
  Buďte ke všem laskavější. Sebestřední lidé mají také tendence být drzí k ostatním, protože jim na nich nezáleží. Pokud jste nepříjemní na servírku, úseční na kolegy v práci nebo se objevíte na večeři, kde jsou všichni vaši přátelé s půlhodinovým zpožděním, vysíláte signál, že tito lidé si vlastně nezaslouží váš čas a vaši pozornost. I když to možná není váš záměr, ukazujete tak, že vám záleží více na sobě, a můžete vypadat jako sobci.
  • Sebestřední lidé nesnesou, když se k nim někdo chová špatně, ale běžně se k ostatním staví zády, aniž by si uvědomovali, jak neslušné to je. Pokud si uvědomíte, jak byste chtěli, aby se k vám ostatní chovali – a budete se k ostatním chovat stejně – může vám to pomoci zlepšit sociální vztahy a způsob, jakým vás ostatní vnímají.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Dejte si více záležet

 1. 1
  Zapracujte na své uvědomělosti. Většina z nás si není vědoma toho, že nám na citech ostatních nezáleží. To lze snadno změnit, pokud ustoupíme od svého chování a budeme se trochu pozorovat.[13] Jakmile si své chování uvědomíte, můžete začít dělat změny. Aby se tak stalo, zeptejte se sami sebe na následující otázky poté, co jste pobyli s přáteli:
  • “Co jsem udělal pro to, aby se konverzace netočila pouze kolem mě a mých zájmů?”
  • “Co jsem se dnes dozvěděl o kamarádovi, jeho pocitech a situaci?”
 2. 2
  Začněte se ptát, když trávíte nějaký čas s přáteli. Pokud se budete ostatních ptát, ukážete tak, že se do konverzace aktivně zapojujete z jiné perspektivy. Až budete mluvit s kamarádem, či známým, zeptejte se jich, jak se v dané chvíli cítí. Zeptejte se, jak zvládli poslední projekt, či jak strávili víkend. Lidé jsou rádi, když vidí, že se někdo zajímá o to, jak se jim v životě daří. Možná budete překvapení tím, jak se vám lidé otevřou, pokud položíte pár vhodných otázek.[14]
  • Pokud jste v práci, můžete se kolegy zeptat na to, jak by on dokončil projekt. V tomto případě byste se měli soustředit na kolegovy návrhy a doporučení a netlačit jej, aby přijal váš názor.[15]
 3. 3
  Omluvte se, pokud někomu ublížíte. Sebestředným lidem většinou nezáleží na tom, že zranili city druhých lidí. Je to částečně dáno tím, že si neuvědomují city ostatních. Pokud pracujete na potlačení sebestřednosti, zkuste si sami sebe představit v něčí situaci, pokud jste udělali něco, co té osobě ublížilo.
  • Snažte se, aby vaše omluva byla upřímná. Záleží spíše na tom, co cítíte, než na tom, co řeknete, zkuste se vcítit do situace dané osoby.[16] Pokud jsou pro vás omluvy novým tématem a snažíte se zapracovat na empatii, vaše omluva může být poněkud krkolomná. To je v pořádku. Až získáte více zkušeností, zlepšíte se a možná se nebudete muset tak často omlouvat.
 4. 4
  Při konverzaci buďte uvědomělí. Dejte si pozor na to, abyste nechtěli prezentovat své zkušenosti a zážitky ještě předtím, než domluví ostatní. Snažte se naslouchat tomu, co říkají ostatní a snažte se si z rozhovoru něco odnést a užít si jej, i když nedostanete šanci cokoliv říci. Měli byste poslouchat tak dobře, abyste byli schopni zopakovat nejdůležitější fráze.[17]
  • Lidé tak poznají, že je posloucháte a respektujete. Pomůže vám to také, pokud jste při naslouchání flexibilní. Nedělejte ukvapené uzávěry ještě před rozhovorem. Místo toho naslouchejte druhému a snažte se pochopit jejich postoj a názor. Snažte se poslouchat tak pozorně, abyste byli schopni příběh dotyčného shrnout a říci, jaké stanovisko k němu zaujal.[18]
 5. 5
  Mějte o druhé upřímný zájem.[19] Začněte myslet na své přátele a starat se o ně, i když s nimi zrovna nejste. Pokud váš přítel zrovna prochází náročným obdobím, pošlete mu zprávu, zavolejte si, nebo se sejděte na kávu. Ukažte mu, že vám na něm záleží. Vzpomeňte si na to, co vaši přátelé říkali, když jste spolu naposledy mluvili. Navažte na tato témata otázkami a zeptejte se na výsledek. Tyto malé detaily napoví tomu druhému, že vám na něm doopravdy záleží. Zvedněte telefon a zeptejte se přátel, jak se mají. Ukážete jim tak, že i v těžkých situacích stojíte při nich.[20]
  • Neříkejte však nikomu, že dokážete podpořit a záleží vám na nich. Ukažte jim to skrze činy. Naslouchejte jim, ale také ustupte, když vám budou chtít říci svůj názor.[21] Zeptejte se například kamaráda na jeho názor ohledně věci, kterou si chcete koupit. Budou se cítit důležitě, protože jste se zeptali na jejich názor.
 6. 6
  Udělejte něco pro ostatní. Dejte si pauzu od přemýšlení nad sebe samými a udělejte něco pro druhé, kteří potřebují vaši pomoc. Zapojte se jako dobrovolník v charitě, či choďte pomáhat do místního útulku. Učte se dělat něco, a neočekávejte za to nic na oplátku. Budete tak rozvíjet svou empatii a cit pro ostatní.[22]
  • Ceňte si svých přátel pro přátelství, ne pro to, co vám přátelství s nimi přinese. Musíte přestat využívat lidi a aktivity ve svůj vlastní prospěch.
 7. 7
  Podpořte svou sebeúctu a sebelásku. Hranice mezi sebeláskou a sebestředností není vůbec jednoduché definovat.[23] Je důležité mít rád a uznávat sám sebe, neměli byste se také ujistit, že vás tak vnímají i druzí. Sebeúcta funguje tak, že nenecháte druhé, aby vás nerespektovali, či o vás mluvili hrubě, ale neznamená to, že vy můžete druhým ubližovat, abyste z toho měli prospěch.
  • Sebeláska vyjadřuje rovnováhu. Pokud vám na ostatních záleží stejně tak jako na vás samotných, nejste sebestřední.
  Reklama

Tipy

 • Přečtěte si knihy o podpoře sebeúcty, zvládání vzteku, a naučte se trpělivosti. Dostupných zdrojů je dostatek.
 • Pokud vám někdo řekne, že jste sebestřední, neberte to tak, že jsou k vám hrubí, či na vás žárlí. Možná jste nějak zranili jejich pocity, zvažte proto, zda se vás jen nesnaží zastavit, místo toho, aby vás urazili.
 • Pokud někomu nasloucháte, snažte se na věc nahlížet z jejich perspektivy. Pokud s jejich názorem zrovna nesouhlasíte, snažte se jim jemně naznačit, proč si myslíte, že to není správné a zkuste jim navrhnout své řešení.
Reklama

Varování

 • Nebuďte překvapení, pokud se vám lidé budou vyhýbat, či se rozhodnou strávit ve vaší společnosti jen velmi málo času. To je standardní postup, jak se se sebestřednými lidmi vypořádat, protože empatičtí lidé vědí, že vás nezmění. Vezměte si z jejich chování ponaučení, že vaše sebestřednou možná již zašla příliš daleko.
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 37 397 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 37 397 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama