Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sociopatie je druh asociální poruchy osobnosti, která lidem brání v dodržování etických a behaviorálních standardů společnosti. [1] Sociopaté mohou být nebezpeční, mohou mít zločinecké sklony, mohou organizovat nebezpečné kulty a škodit sobě i ostatním lidem. Pokud máte pocit, že znáte nějakého sociopata, přečtěte si tento článek, abyste si ověřili, zda je to skutečně pravda. Pouze zkušený lékař může diagnostikovat sociopatii. Pokud máte pocit, že vy nebo někdo z vašeho okolí trpíte touto poruchou, vyhledejte odbornou pomoc.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Rozpoznání známek sociopatie

 1. 1
  Zamyslete se nad osobností a vystupováním dané osoby. Sociopaté jsou často velmi okouzlující a charismatičtí. [2] Na spoustu lidí působí jako magnety a většinou jsou středem pozornosti. Také mají silnou sexuální energii a často mají různé sexuální úchylky. [3]
  • Sociopaté žijí v iluzi, že jsou nadřazení a často mají pocit, že mají nárok na různé výsady. Věří, že jejich myšlenky a názory jsou nadřazeny myšlenkám a názorům ostatních lidí.[4]
  • Sociopaté většinou nejsou nesmělí nebo nejistí a vždy mají co říct. Nedokážou dobře potlačovat emoce, jako vztek, netrpělivost, nebo nepohodlí a často na ně reagují přehnaně. [5]
 2. 2
  Zamyslete se nad minulostí dané osoby a nad jejím chováním. Sociopaté jsou extrémně spontánní a často se pouštějí do nebezpečných věcí. [6] Neřídí se společenskými normami a často se věnují bizarním, riskantním, nebo nebezpečným věcem, aniž by dokázali zhodnotit nebezpečí, které jim hrozí. .
  • Sociopaté jsou často zločinci. Mohou být podvodníci, kleptomani, nebo dokonce vrazi. Většina z nich ovšem nemá násilnické sklony. [7]
  • Sociopaté jsou profesionálními lháři. Vymýšlejí si nepravdivé historky a říkají ostatním lidem lži, které jsou tak přesvědčivé, že jim všichni věří. [8]
  • Sociopaté mají nízkou toleranci vůči nudě. Snadno se začnou nudit a vyžadují neustálou stimulaci.[9]
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, jaké vztahy má tento člověk s ostatními lidmi. Sociopaté jsou dominantní vůdci, takže za sebou většinou mají spoustu různých příznivců. Jde o slabší, pasivnější lidi, kteří se sociopatem nechají snadno okouzlit.[10]
  • Sociopaté necítí lítost nebo výčitky kvůli svému chování. Neomlouvají se za to, co dělají a přestože jsou si vědomi důsledků svých činů, nezáleží jim na tom (a někdy si dokonce užívají, když mohou někomu škodit). V důsledku potom zrazují, vyhrožují a škodí ostatním lidem, aniž by toho litovali. [11]
  • Sociopaté manipulují s ostatními lidmi. Neustále se snaží ovlivnit ostatní a vyhledávají vůdčí pozice. [12]
  • Sociopaté nemohou prožít lásku a ve většině případů nikdy neprožijí plnohodnotný a zdravý milostný vztah. Zajímají je pouze jejich vlastní potřeby a soucit využívají jako nástroj k manipulaci s ostatními lidmi, ale ve skutečnosti se do nich nedokážou vcítit. [13] [14]
  • Sociopaté se špatně vyrovnávají s kritikou. Často touží po pochvale a myslí si, že na ni mají nárok.[15]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Jak jednat se sociopatem

 1. 1
  Promluvte si s někým o tom, čím procházíte. Pokud jste ve vztahu s někým, kdo má násilnické sklony, nebo pokud máte kolegy, kteří s vámi jednají bez respektu, promluvte si o tom s někým. Pokud se váš vztah stal nebezpečným nebo se obáváte o svou bezpečnost, držte se od dané osoby dále. Nesnažte se s tímto člověkem jednat sami. Požádejte kamaráda nebo někoho z rodiny, aby vám pomohl.
  • Pokud jste obětí domácího násilí, zavolejte na Linku Bezpečí na číslo 116 111.[16]
 2. 2
  Udržujte si odstup. Pokud jde o někoho z vaší rodiny, nebo o někoho blízkého, na koho cítíte odpovědnost, je lepší omezit kontakt na minimum, abyste se vyhnuli zbytečným problémům.
  • Přestaňte tohoto člověka kontaktovat a přestaňte chodit na místa, kam chodí.
  • Řekněte mu, že potřebujete trochu času pro sebe a požádejte ho, aby vás nekontaktoval.
  • Pokud sociopat nebude spolupracovat a nenechá vás na pokoji, můžete si změnit telefonní číslo a emailovou adresu. Pokud vás začne pronásledovat, nahlaste to na policii.[17]
 3. 3
  K sociopatovi přistupujte vždy opatrně. Pokud chcete sociopata konfrontovat, uvědomte si, že se bude chovat defenzivně, podrážděně a možná i násilnicky. Požádejte o pomoc někoho z rodiny, nebo nějakého přítele a zorganizujte skupinovou intervenci.
  • Dejte si pozor, abyste sociopata nezačali obviňovat a upozorňovat ho na to, co dělá špatně. Zaměřte se raději na obecnější věci a podejte mu to tak, že vám záleží na jeho zdraví. Můžete začít například takto: „Mám o tebe starost a chci ti pomoci.“
  • Vyhněte se konverzaci o vašich pocitech. Neříkejte sociopatovi, jak moc vám ublížil, většinou na tato témata nereagují.[18]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Porozumění sociopatii

 1. 1
  Pochopte, že sociopatie a psychopatie není totéž. Podle průzkumů a teorií jsou to dvě odlišné poruchy. Pokud vás zajímá detailní rozdíl, můžete si vyhledat podrobnější informace na internetu.[19] Sociopatie a psychopatie nejsou diagnostikovatelné poruchy, ale podle určitých vzorců chování se dají rozpoznat. Patří mezi ně:
  • porušování zákona a společenského chování
  • neuznávání práv ostatních
  • neschopnost pociťovat lítost nebo vinu
  • známky násilného chování[20]
 2. 2
  Zvažte hlavní ukazatele sociopatie. Kromě známek asociálního chování může jedinec vykazovat i další znaky. Ty se většinou vztahují k poruše vnímání, které mají sociopaté většinou snížené.[21] Mezi známky, které může sociopat vykazovat patří:
  • nervozita
  • vzteklost
  • nevzdělanost
  • osamělost
  • neschopnost udržet si práci nebo déle setrvat na jednom místě
  • nadsazeně pozitivní nebo"vyžívající se" ve vztazích, aby zamaskoval strach z osamění
  • jakýkoliv spáchaný zločin je nepromyšlený a spontánní, nikoliv plánovaný [22]
 3. 3
  Mějte na paměti, že přičina sociopatie je neznámá. Některé výzkumy ukazují, že může být dědičná, jiné se domnívají, že je to následek zanedbané péče v dětství nebo dětského zneužívání. Má se za to, že 50% sociopatů si nese známky sociopatie díky genetické výbavě a u zbylých 50% sociopatů má vliv na rozvoj poruchy prostředí, ve kterém se daná osoba nachází. Výsledkem těchto průzkumů je závěr, že příčina sociopatie je neznámá.[23]
  Reklama

Tipy

 • Pamatujte na to, že pokud je někdo sociopat, nedělá to z něj automaticky špatného člověka nebo kriminálníka.
 • Sociopatie je geneticky dědičná, takže všechny negativní vlastnosti, jako je agrese, násilnost a kriminalita, to vše má daná osoba v krvi.
Reklama

Varování

 • Sociopaté často reagují na obvinění výhrůžkami, útoky a výmluvami. Pokud chcete sociopata upozornit na jeho chování, budete se na to muset připravit, abyste se sami neocitli v nebezpečné situaci.
 • Nepokoušejte se určit diagnózu sami. Můžete sledovat známky sociopatie, ale diagnózu může určit pouze lékař.
Reklama

O tomto wikiHow

Liana Georgoulis, PsyD
Spoluautorem článku je :
Psycholožka
Tento článek spoluautorem článku je Liana Georgoulis, PsyD. Dr. Liana Georgoulis je licencovaná klinická psycholožka s více než 10 lety zkušeností, nyní klinickou ředitelkou Coast Psychological Services v Los Angeles. V roce 2009 získala doktorát z psychologie na Pepperdine University. Její praxe poskytuje kognitivně behaviorální terapii a další terapie založené na důkazech pro adolescenty, dospělé a páry. Tento článek byl zobrazen 26 888 krát
Stránka byla zobrazena 26 888 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama