Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Bipolární porucha je porucha nálady, která postihuje mezi 1 a 4.3% americké populace. [1] Běžně se projevuje obdobími dobré nálady, která se nazývají mánie. Tyto manické epizody se střídají s depresivní náladou. Bipolární porucha se často začíná projevovat velmi brzy. Výzkumy prokázaly, že 1.8% dětí a dospívajících touto poruchou trpí. [2] Typicky se tato nemoc ovšem diagnostikuje nejčastěji před třicátým, nebo krátce po třicátém roce života. [3] V tomto článku se dozvíte, zda vy, nebo někdo z vašich blízkých může trpět bipolární poruchou.

Část 1
Část 1 ze 3:
Příznaky bipolární poruchy

 1. 1
  Rozpoznejte příznaky mánie. Během manické fáze se u pacienta běžně vyskytují intenzivní pocity euforie, kreativity a posíleného vědomí. [4] Manická fáze může trvat několik hodin, ale i několik dnů nebo týdnů. [5] Klinika Mayo popisuje následující příznaky manické fáze:[6]
  • Pocity „lehkosti,“ v některých případech dokonce až nezranitelnosti. Jsou často doprovázeny představami o vlastních superschopnostech, nebo božských vlastnostech.
  • Zrychlené myšlení. Myšlenky mohu přeskakovat z tématu na téma tak rychle, že má pacient problémy soustředit se na jednu věc.
  • Pacient často mluví tak rychle, že mu ostatní nerozumějí a projevuje se neklidně a roztěkaně.
  • Pacient často v noci nespí, nebo spí jen několik hodin, ale následující den se necítí unaveně.
  • Bezohledné chování. Během manické fáze může mít pacient sex s několika lidmi a nepoužít ochranu. Může prohrát spoustu peněz, nebo se pouštět do riskantních investic. Člověk v manické fázi bipolární poruchy také často utrácí peníze za velké drahé věci, podává výpověď v práci atd.
  • Extrémní podrážděnost a netrpělivost. Tyto příznaky mohou vyústit v hádky a problémy s lidmi, kteří nesplňují představy člověka s bipolární poruchou.
  • Ve vzácnějších případech se objevují také halucinace a vize (pacient věří, že slyší boží hlas, nebo vidí anděly).
 2. 2
  Zjistěte, jaké jsou příznaky bipolární deprese. Lidé, kteří trpí bipolární poruchou mají kromě manických fází také depresivní fáze, které jsou delší a objevují se častěji. Všímejte si následujících příznaků: [7]
  • Neschopnost prožívat radost.
  • Pocity beznaděje a neschopnosti. Objevují se také pocity viny a pocity bezcennosti.
  • Pacient spí více, než obvykle a přes den je stále unavený a pomalý.
  • Pacient přibírá a mění se mu chuť k jídlu.
  • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu.
  • Bipolární deprese se projevuje téměř stejně jako klinická deprese. Kvalifikovaný lékař dokáže tyto dvě poruchy odlišit. Zaměří se zejména na historii manických epizod pacienta a jejich vážnost a přesné příznaky.[8]
  • Léky, které se používají při léčbě klinické deprese, na bipolární depresi nezabírají. Tato porucha je často doprovázena také podrážděností a změnami nálad, které se u klinické deprese nevyskytují. [9]
 3. 3
  Zjistěte, jaké jsou příznaky hypomanické epizody. Hypomanická epizoda je abnormálně dobrá nálada, která trvá čtyři dny. Projevuje se také zvýšenou podrážděností a dalšími příznaky. [10] Hypománie se od běžné mánie liší, protože je většinou slabší. Všímejte si následujících příznaků: [11]
  • Povznesené pocity
  • Podrážděnost
  • Zvýšené sebevědomí
  • Omezená potřeba spánku
  • Rychlý a intenzivní hlasový projev
  • Neustálé přeskakování od myšlenky k myšlence
  • Pacient je snadno rozrušitelný
  • Psychomotorická agitace, například poklepávání prsty, poklepávání nohou, neschopnost sedět klidně
  • Pacienti trpící hypománií mohou mít problémy ve společenském nebo pracovním životě. Tato porucha se většinou neléčí hospitalizací. Člověk trpící hypománií může mít povznesenou náladu a může se mu zvýšit chuť na sex. Většinou je ale schopen chodit do práce a zvládat běžné každodenní činnosti s mírnými, nebo žádnými negativními dopady.
  • Pacient s hypománií většinou dokáže dokončit pracovní úkoly. Většinou také umí vhodně komunikovat s kolegy (i když někdy příliš intenzivně). U plné mánie je pro pacienta těžké dokončit pracovní úkol bez chyb v úsudku. Platí také to, že u tého poruchy společenské interakce často vedou k negativním následkům. U hypománie se také neobjevují halucinace a bludy.[12]
 4. 4
  Zjistěte, jaké jsou smíšené příznaky. V některých případech lidé pociťují depresi i mánii zároveň. Tito pacienti trpí depresí, podrážděností, zrychlenými myšlenkami, úzkostí a nespavostí zároveň.
  • Mánie a hypománie obě zahrnují smíšené příznaky, pokud se objevuje tři nebo více příznaků klinické deprese.
  • Představte si například někoho, kdo značně riskuje. Kromě toho trpí nespavostí, hyperaktivitou a zrychleným myšlením – tím splňuje kritéria pro mánii. Pokud tento člověk trpí také alespoň třemi příznaky deprese, jde o manickou epizodu se smíšenými příznaky. Mezi tyto příznaky patří pocity marnosti, ztráta zájmu o činnosti a koníčky, nebo opakované myšlenky na smrt. [13]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Různé formy bipolární poruchy

 1. 1
  Charakteristiky I. typu bipolární poruchy. Tato forma bipolární poruchy je nejčastější běžně známou manicko-depresivní formou této nemoci. Pacient, který trpí I. typem této poruchy, musí prožít alespoň jednu manickou epizodu, nebo jednu smíšenou epizodu. Lidé s tímto druhem bipolární poruchy mohou prožívat také depresivní epizody. [14]
  • U těchto lidí je nejvyšší riziko stavů, které vedou k extrémně riskantnímu chování.
  • Tato forma nemoci často narušuje osobní a pracovní vztahy pacienta.
  • Tito lidé mají vyšší riziko pokusů o sebevraždu, s celkovou mírou dokonaných sebevražd 10-15%. [15]
  • Lidé, kteří trpí I. typem bipolární poruchy, mají také zvýšené riziko rozvoje závislostí na návykových látkách. [16]
  • Existuje také spojení mezi I. typem bipolární poruchy a zvýšenou funkcí štítné žlázy. Z toho důvodu je ještě důležitější navštívit lékaře.[17]
 2. 2
  Charakteristiky II. typu bipolární poruchy. Tento druh se projevuje méně intenzivními manickými epizodami a velmi intenzivními depresivními epizodami. Pacient může prožívat příznaky podobné mírné formě hypománie, ale hlavním stavem je většinou deprese.[18]
  • Pacienti s II. typem bipolární poruchy jsou často nesprávně považováni za pacienty s depresí. Rozdíl lze poznat pouze díky jedinečným charakteristikám bipolární deprese.
  • Bipolární deprese se od klinické deprese liší, protože často zahrnují také manické příznaky. Někdy se vyskytuje překrytí těchto dvou stavů. Diagnózu musí provést zkušený profesionál, který tyto poruchy dokáže rozlišit.[19]
  • Lidé s II. typem bipolární poruchy trpí často úzkostí, podrážděností a zrychleným myšlením. Přívaly kreativity a manické aktivity jsou méně běžné.
  • Stejně jako u I. typu bipolární poruchy je zde zvýšeno riziko sebevražd, poruchy funkce štítné žlázy a rozvoje závislostí. [20]
  • II. typ bipolární poruchy se objevuje u žen častěji, než u mužů. [21]
 3. 3
  Všímejte si příznaků cyklotymie. Cyklotymie je mírnější formou bipolární poruchy, která zahrnuje změny nálad s méně intenzivními manickými a depresivními epizodami. Změny nálad se vyskytují v cyklech a deprese se vždy střídá s mánií. Zde jsou informace z diagnostického a statistického manuálu duševních poruch:[22]
  • Cyklotymie se začíná projevovat brzy a většinou se rozvíjí během dospívání a v rané dospělosti.
  • Cyklotymie se vyskytuje u žen stejně jako u mužů.
  • Stejně jako v případě I. a II. typu bipolární poruchy je zde zvýšené riziko závislostí na návykových látkách.
  • Běžně se objevují také různé poruchy spánku.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Jak poznat bipolární poruchu

 1. 1
  Všímejte si sezónních změn nálad. Je běžné, že lidé s bipolární poruchou prožívají sezónní změny nálad. V některých případech manická nebo depresivní epizoda trvá celé roční období, v jiných případech změna ročního období nastartuje cyklus střídání deprese a mánie.
  • Manické epizody se častěji objevují v létě a depresivní epizody jsou častější na podzim, v zimě a na jaře. Není to ovšem pravidlem – někteří lidé trpí depresemi v létě a manickými epizodami v zimě.[23]
 2. 2
  Uvědomte si, že bipolární porucha nemusí pacientovi vždy narušovat život. Někteří lidé s bipolární poruchou mají problémy v práci a ve škole, ale v jiných případech se pacientovi v těchto oblastech může dařit dobře.
  • Lidé s II. typem bipolární poruchy a cyklotymií mohou v práci a ve škole většinou běžně fungovat. Lidé, kteří mají I. typ bipolární poruchy, to v těchto oblastech mívají většinou obtížnější. [24]
 3. 3
  Uvědomujte si problémy se zneužíváním drog. Až 50% lidí, kteří trpí bipolární poruchou, mají problémy také s návykovými látkami. Využívají alkohol nebo jiné zklidňující látky, aby zpomalili své myšlení během manických epizod. Během depresivních epizod potom často berou stimulanty, aby se dostali do příjemnějšího stavu.[25]
  • Látky jako je alkohol samy o sobě ovlivňují náladu a chování. Je těžké u závislé osoby diagnostikovat bipolární poruchu.
  • Lidé, kteří užívají drogy a alkohol, mají také zvýšené riziko sebevraždy. Je to proto, že jim užívání drog zhoršuje příznaky jak u deprese, tak u mánie.
  • Užívání drog může také spustit cyklus deprese a mánie.
 4. 4
  Všímejte si toho, zda má pacient problémy udržovat kontakt s realitou. Lidé s bipolární poruchou jsou často mimo realitu. Tyto příznaky se objevují jak při manických, tak při depresivních epizodách.
  • Může se to projevovat jako nebezpečně nafouknuté ego, nebo jako nepřirozeně silné pocity viny. V některých případech se objevují i psychózy a halucinace.
  • Odříznutí od reality se vyskytuje nejčastěji u I. typu bipolární poruchy během manických a smíšených epizod. U II. typu bipolární poruchy se objevuje méně často a u cyklotymie se nevyskytuje téměř vůbec. [26]
 5. 5
  Navštivte psychiatra. Sebe-diagnóza je užitečná pouze v případě, že vede k vyhledání odborné pomoci. Mnoho lidí s touto poruchou žije, aniž by se léčili. Bipolární poruchu je ovšem možné zmírnit pomocí účinných léků. Psychoterapie s psychiatrem nebo psychologem může pacientům také pomoci.
  • Mezi léky, které se předpisují pacientům s bipolární poruchou patří stabilizátory nálady, antidepresiva, antipsychotika a anxiolytika. Tyto léky blokují a/nebo regulují určité chemikálie v mozku, konkrétně dopamin, serotonin a acetylcholin. [27]
  • Stabilizátory nálady regulují náladu pacienta. Pomáhají předcházet extrémním výkyvům nálady u pacientů s bipolární poruchou. Mezi tyto léky patří lithium, Depakote, Neurontin, Lamictal a Topamax.[28]
  • Antipsychotika jsou léky, které pomáhají zmírňovat psychotické příznaky, jako jsou halucinace, nebo bludy během manických fází. Patří mezi ně Zyprexa, Risperdal, Abilify, nebo Saphris.[29]
  • Antidepresiva jsou léky, kterými se léčí bipolární deprese a patří mezi ně Lepraxo, Zoloft, Prozac a další. Příznaky úzkosti se léčí Xanaxem, Klonopinem, nebo Lorazepamem. [30]
  • Léky by měl vždy předepisovat kvalifikovaný lékař a měli byste je brát přesně podle jeho doporučení, abyste se vyhnuli zdravotním příznakům.
  • Pokud máte strach, že vy nebo někdo z vašich blízkých trpí bipolární poruchou, vyhledejte terapeuta, nebo psychiatra.
  • Pokud vy nebo někdo z vašich blízkých trpíte sebevražednými tendencemi, ihned kontaktujte někoho z rodiny, nebo nějakého kamaráda. Můžete zavolat také na Linku bezpečí, nebo na policii.[31]
  Reklama

Tipy

 • Pokud užíváte drogy, nebo pijete alkohol, tyto látky vám u bipolární poruchy mohou způsobovat změny nálad. Když je přestanete užívat, uleví se vám.
Reklama

Varování

 • Tento článek pouze uvádí běžné příznaky bipolární poruchy – neslouží ani jako diagnóza, ani jako léčba. Pokud máte pocit, že trpíte bipolární poruchou, vyhledejte odbornou pomoc.


Reklama

Související články

Jak poznat člověka s asociální poruchou osobnostiJak poznat člověka s asociální poruchou osobnosti
Jak se zbavit nejistoty a mít rád sám sebeJak se zbavit nejistoty a mít rád sám sebe
Jak získat sebevědomíJak získat sebevědomí
Jak se zbavit všech emocíJak se zbavit všech emocí
Jak převzít kontrolu nad svými emocemiJak převzít kontrolu nad svými emocemi
Jak poznat, zda je člověk sociopatJak poznat, zda je člověk sociopat
Jak se ochránit před toxickými lidmiJak se ochránit před toxickými lidmi
Jak odpustit sám soběJak odpustit sám sobě
Jak zapomenout na nepříjemnou vzpomínkuJak zapomenout na nepříjemnou vzpomínku
Jak být duševně a emocionálně silnýJak být duševně a emocionálně silný
Jak se přestat cítit osaměleJak se přestat cítit osaměle
Jak se přestat srovnávat s ostatnímiJak se přestat srovnávat s ostatními
Jak řešit to, že vás někdo bere jako samozřejmostJak řešit to, že vás někdo bere jako samozřejmost
Jak nechat minulost za sebouJak nechat minulost za sebou
Reklama

Reference

 1. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/news/20050617/bipolar-disorder-more-common-than-expected
 2. Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2).
 3. Radu, D.A., Chirita, R., Untu, I., Sacuiu, I., Lupu, V.V., Ciubara, A., & Burlea, L.C. (2014). Bipolar disorder in children: diagnostical challenge. Revista Romana de Pediatrie, 58(2).
 4. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-disorder-warning-signs
 5. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder/index.shtml#part_145404
 6. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/symptoms/con-20027544
 7. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/symptoms/con-20027544
 8. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 9. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-disorder-warning-signs
 1. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 3. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 4. http://psychcentral.com/disorders/bipolar-disorder-with-mixed-features/
 5. http://www.helpguide.org/mental/bipolar_disorder_symptoms_treatment.htm
 6. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 7. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 8. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 9. http://www.webmd.com/bipolar-disorder/guide/bipolar-2-disorder
 10. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 11. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 12. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 13. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington DC: American Psychiatric Association.
 14. http://www.helpguide.org/mental/bipolar_disorder_symptoms_treatment.htm
 15. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 16. http://www.mayoclinic.com/health/bipolar-disorder/DS00356/DSECTION=symptoms
 17. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
 18. Young, L.T. (2004). What exactly is a mood stabilizer? Journal of Psychiatry and Neuroscience, 29(2), pp. 87-88.
 19. http://psychcentral.com/lib/mood-stabilizers-for-bipolar-disorder/00059
 20. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/treatment/con-20027544
 21. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bipolar-disorder/basics/treatment/con-20027544
 22. http://www.mayoclinic.com/health/bipolar-disorder/DS00356/DSECTION=symptoms

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautor od:
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautor od Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 11 854 krát
Stránka byla zobrazena 11 854 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama