Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Deprese je dlouhodobý zdravotní problém, který když se neléčí, může trvat měsíce, ale i roky. Depresí možná trpíte, pokud máte problém fungovat v běžném životě, nebo trpíte častými negativními emocemi, ať už znáte jejich příčinu, nebo ne. Deprese se u každého pacienta projevuje jinak, takže si nemusíte myslet, že musíte mít všechny příznaky uvedené na našem seznamu. Přečtěte si celý tento článek, abyste se toho o depresi dozvěděli co nejvíce. Pokud budete mít potom pocit, že depresí trpíte, přečtěte si i poslední sekci, kde najdete informace o tom, jak tento problém řešit a jak se deprese léčí.

Část 1
Část 1 ze 3:

Příznaky deprese

 1. 1
  Pochopte vztah mezi depresí, úzkostí a bipolární poruchou. Většina lidí s depresí nebo úzkostlivou poruchou pociťuje příznaky jedné i druhé poruchy, ale pro léčbu je nutné určit primární problém. Bipolární porucha je naopak úplně jiný porucha, která vyžaduje speciální druh léčby. Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte následující popisy: [1]
  • Deprese je zdravotní problém, který se vyznačuje silnými negativními emocemi nebo nedostatkem emocí, které přetrvávají déle, než běžný smutek a narušují život pacienta. Když se deprese neléčí, může se v mírné až střední formě vyskytovat i roky v kuse (dysthymie), nebo se může objevovat ve vážných epizodách v délce zhruba šesti měsíců (vážná deprese).
  • Lidé, kteří trpí úzkostí, jsou zahlceni strachem a obavami. Podle příznaků uvedených níže můžete poznat, zda jde o depresi, nebo úzkost. Panické ataky, studené a zpocené ruce, nebo obsesivní myšlenky jsou příznaky úzkosti, ne deprese. Pokud trpíte oběma těmito poruchami, přečtěte si i poslední sekci článku, která se zabývá léčbou deprese.
  • Bipolární porucha se vyznačuje střídáním těžké deprese, která trvá několik týdnů nebo déle a postupně se mění v manickou fázi, která se vyznačuje bezhlavým chováním, zrychleným myšlením a velkým množstvím energie. Pokud se u vás střídají tyto cykly, měli byste ihned vyhledat odbornou pomoc. Bipolární porucha se neléčí pomocí antidepresiv.
 2. 2
  Zamyslete se nad svými častými náladami. Deprese je zdravotní problém, který brání mozku regulovat emoce. Každý se někdy cítí smutně, ale lidé, kteří trpí depresí, často pociťují některé z následujících příznaků, nebo jejich kombinaci. [2] [3]
  • Smutek. Máte pocit, že jste neustále smutní?
  • Prázdnota a nedostatek emocí. Máte pocit, že nemáte žádné emoce, nebo že máte problém něco cítit?
  • Beznaděj. Máte pocit, že byste měli vše vzdát, nebo si myslíte, že se vaše situace nikdy nezlepší? Máte pocit, že se z vás od začátku změny vašeho stavu stal pesimista? [4]
  • Pokud jsou toto vaše nejčastější stavy mysli, nebo pokud vám tyto stavy mysli narušují váš každodenní život, pravděpodobně trpíte depresí, kterou byste měli léčit.
  • Pokud se snažíte určit diagnózu u někoho jiného, uvědomte si, že tito lidé mohou před vámi své příznaky skrývat, nebo je dokonce mohou tajit i sami před sebou. V takovém případě je dobré klást větší důraz na zjevné příznaky, zejména na očividné změny nálad a podrážděnost.
 3. 3
  Zamyslete se nad svými myšlenkami na smrt, sebepoškozování, nebo sebevraždu. Deprese nebo úzkost často lidem způsobuje myšlenky na smrt, nebo různé morbidní fantazie, ale u každého pacienta se tyto příznaky projevují jinak. Pokud se najdete v některém z následujících příznaků, měli byste ihned vyhledat odbornou pomoc a začít svoji depresi léčit. [5]
  • Přejete si, abyste byli mrtví.
  • Myslíte si, že by bez vás byl svět lepším místem.
  • Vědomě si ubližujete.
  • Fantazírujete o tom, že se zabijete, nebo si sebevraždu plánujete. Lidé, kteří trpí úzkostí, mají někdy podobné příznaky a představují si smrt, které se obávají, nebo mají strach, že by si mohli sami ublížit.[6]
 4. 4
  Napište si seznam činností, kterým jste se přestali věnovat, nebo které vás přestaly bavit. Lidé v depresi se často přestanou věnovat svým koníčkům a přestanou trávit čas s přáteli, nebo ztratí zájem o sex.. [7] Pokud vás kamarádi přestali zvát na akce, je možné, že tím reagují na váš nezájem a na vaši celkovou apatii a opakované odmítání pozvání. .
  • Pokud si nejste jistí, pokud těmito příznaky trpíte, napište si seznam činností, kterým jste se pravidelně věnovali před tím, než se váš stav zhoršil a zhodnoťte, jak často jste se jim věnovali. Během následujících několika týdnů si vždy zapište, když se těmto činnostem budete věnovat a všímejte si toho, zda jste o ně ztratili zájem.
 5. 5
  Zamyslete se nad dalšími změnami v množství energie a nad změnami svých nálad. Deprese může mít na každého jiný vliv. Jste neklidní, neschopní soustředit se a jste extrémně podráždění? Nebo jste naopak unavení, nejste schopní provádět ani jednoduché úkony a vyhýbáte se jakékoli aktivitě? [8]
  • Vyjíždíte na lidi, nebo se pouštíte do zbytečných hádek? Výbušnost je dalším z příznaků změn nálad, které někdy bývají způsobeny depresí, zejména u mladých mužů a u teenagerů. [9]
 6. 6
  Všímejte si toho, jak často pláčete a zda se vám mění chuť k jídlu. Náhlá změna váhy, nebo hubnutí může být příznakem mnoha zdravotních problémů, ale i když nejde o depresi, měli byste se poradit s lékařem. Častý pláč spojený s příznaky uvedenými výše může znamenat depresi, zejména pokud si nejste jistí tím, proč pláčete. [10]
 7. 7
  Zamyslete se nad tím, zda netrpíte zbytečně přehnanými pocity viny a méněcennosti. Je těžké objektivně hodnotit své vlastní emoce, ale zkuste srovnat své chování s chováním lidí okolo vás. Trpíte intenzivními pocity viny kvůli maličkostem, nebo se obviňujete za věci, za které ve skutečnosti nemůžete, nebo nad nimi nemáte kontrolu? Máte pocit, že vám váš každodenní život způsobuje pocity méněcennosti?
  • Pokud jste na tyto otázky odpověděli “ano,” ale výše uvedené příznaky se u vás neprojevují, měli byste zajít k lékaři a poradit se s ním o možnosti, že trpíte úzkostlivou poruchou.
 8. 8
  Nechejte si diagnostikovat zvláštní bolesti. Pokud trpíte častými bolestmi hlavy a dalších částí těla, měli byste navštívit lékaře. Vyšetření může určit, zda je na vině deprese, nebo zda trpíte nějakou jinou chorobou. Pokud jste teenager nebo mladý člověk, nevysvětlitelné bolesti mohou být příznakem deprese.
 9. 9
  Pokud si stále nejste jistí, všímejte si i dalších příznaků. Pokud stále nevíte, zda máte depresi, zaměřte se na následující problémy, které vám mohou pomoci to zjistit. Tyto problémy ovšem mohou mít mnoho různých příčin, takže pokud jde pouze o mírné příznaky, nebo pokud nemáte jiné příznaky, nemusíte si dělat příliš velké starosti:
  • Potíže s usínáním, časné probouzení, zejména spojené s nepokojem a podrážděností.
  • Přílišná potřeba spánku, zejména spojená s nedostatkem energie a vyhýbání se jakékoli aktivitě.
  • Problémy s rozhodováním, zejména pokud máte pocit, že je zbytečné nebo příliš těžké učinit rozhodnutí. Může se to projevovat také jako neschopnost soustředit se dostatečně dlouho na to, abyste se mohli rozhodnout.
  Reklama


Část 2
Část 2 ze 3:

Jak zjistit příčinu deprese

 1. 1
  Zjistěte si nejčastější příčiny deprese. Deprese je složitá porucha a neexistuje žádný jednoduchý test, kterým by lékaři mohli zjistit, zda depresí trpíte. Pokud pro vás ovšem platí cokoli, co najdete na tomto seznamu, tyto informace mohou pomoci vám, vašemu kamarádovi, nebo vašemu terapeutovi: [11]
  • Trauma a smutek: Zneužívání nebo jiné násilné zážitky mohou způsobit depresi, ať už se odehrály v minulosti, nebo nedávno. Smutek po smrti někoho blízkého, nebo jiná traumatická událost může u člověka vyvolat silnou depresi.
  • Stresující události: Náhlé změny, dokonce i ty pozitivní, jako je manželství, nebo nové zaměstnání, mohou způsobovat depresi. Dlouhodobější stres, jako je péče o nemocného člověka, nebo nepříjemný rozvod jsou také častými spouštěči depresí.
  • Zdravotní problémy: Chronické bolesti, onemocnění štítné žlázy a mnoho dalších zdravotních problémů může způsobit depresi, zejména pokud svádíte dlouhou bitvu s vážnou nemocí.
  • Léky a návykové látky: Přečtěte si seznam vedlejších příznaků u všech léků, které berete. Vyhýbejte se alkoholu a dalším drogám a všímejte si toho, zda se potom vaše příznaky zlepší. Lidé v depresi často užívají drogy, což jejich problémy ještě více zhoršuje.
  • Genetika: Pokud členové vaší rodiny někdy trpěli depresí, máte větší riziko, že budete depresí trpět také.
 2. 2
  Zjistěte, jak různé skupiny lidí typicky reagují na depresi. Určité demografické skupiny lidí mají vyšší riziko deprese než jiné a projevují se u nich jiné příznaky. Zjistěte si, jak se deprese projevuje u různých kategorií lidí, zejména pokud se snažíte zjistit, zda depresí trpí někdo z vašich blízkých a můžete zkoumat pouze vnější příznaky: [12]
  • Ženy mají dvakrát vyšší riziko deprese než muži, zejména proto, že trpí výraznějšími hormonálními změnami. Všímejte si svých příznaků a zjistěte, zda jsou spojeny s menstruací, menopauzou, těhotenstvím, nebo porodem.
  • Muži mají nižší riziko deprese, ale vyšší riziko sebevraždy. V mnoha kulturách jsou muži vedeni k tomu, aby neprojevovali své emoce a je nutné u nich depresi diagnostikovat podle jiných příznaků, zejména podle podrážděnosti a násilného chování, zneužívání drog a problémů se spánkem.
  • Teenageři také neradi přiznávají, že trpí silným smutkem. Na depresi často reagují vztekem, podrážděností a/nebo užíváním návykových látek.
  • Starší lidé si často stěžují na tělesné potíže spíše než na ty duševní a emocionální, takže se u nich deprese může dlouho skrývat. Všímejte si všech fyzických změn, smrtí přátel a ztráty nezávislosti, což jsou věci, které u starších lidí často vyvolávají depresi.
 3. 3
  Pokud jste žena, která nedávno porodila, zamyslete se nad tím, kdy se vaše deprese objevila. Novopečené matky často trpí změnami nálad, podrážděností a dalšími příznaky, které mohou být mírné, ale i velmi vážné. Pokud se vaše deprese objevila po porodu, nebo během několika následujících měsíců, pravděpodobně jde o poporodní depresi. [13]
  • Většina čerstvých matek pociťuje “smutek z porodu,” jen několik dní a potom se samy od sebe uzdraví. Je to pravděpodobně způsobeno stresem z porodu a hormonálními změnami.
  • Pokud máte sebevražedné myšlenky, nebo pokud vám deprese brání v péči o dítě, nebo pokud vaše příznaky trvají déle než týden nebo dva, ihned vyhledejte odbornou pomoc.
  • Poporodní psychóza je vzácná porucha, která se objevuje během prvních dvou týdnů po porodu. Pokud jsou vaše příznaky velmi vážné a jsou doprovázeny extrémními změnami nálad, myšlenkami na to, že ublížíte svému dítěti, nebo halucinacemi, ihned jděte do nemocnice.
 4. 4
  Zjistěte, zda je vaše deprese spojena s podzimem nebo zimo. Pokud se vaše příznaky objevují v době, kdy se dny zkracují a venku je stále větší tma, je možné, že trpíte sezónní afektivní poruchou, kterou způsobuje nedostatek slunečního světla. Zkuste cvičit venku během dne a zjistěte, zda se vaše příznaky zlepší, nebo navštivte lékaře, který vám může předepsat terapii světlem. [14]
  • Ne všechny dočasné deprese jsou sezónními afektivními poruchami. Mnoho lidí trpí depresí každých několik týdnů, měsíců, nebo let.
  • Pokud máte obzvláště manickou náladu když nejste v depresi, řekněte svému lékaři, že je možné, že trpíte bipolární poruchou.
 5. 5
  Nezlehčujte svoji depresi ani v případě, že u vás nejde o žádnou z výše uvedených příčin. Mnoho depresí má primárně biologické nebo hormonální příčiny, nebo jsou jejich příčiny těžko dohledatelné. Neznamená to ovšem, že jde o méně závažný problém. Deprese je skutečnou nemocí, kterou je nutné léčit. Neměli byste se za ni stydět jen proto, že podle vás nemáte žádný důvod cítit se smutně.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Léčba deprese

 1. 1
  Vyhledejte pomoc. Uvědomte si, že vaše pocity beznaděje jsou součástí vaší poruchy a že nejde o realitu. Také myslete na to, že izolace tyto pocity ještě zhoršuje. Přátelé a rodina vám mohou pomoci tím, že vás vyslechnou, podpoří vás, abyste vyhledali odbornou pomoc a budou vás podporovat v těch nejhorších chvílích. [15]
  • Pokud máte problémy být aktivní a chodit ven, řekněte svým přátelům, že jste v depresi a požádejte je, aby vás častěji zvali ven a věnovali se s vámi různým činnostem, i když to nezvládnete vždy.
 2. 2
  Pěstujte si dobré vztahy. Pokud nemáte ve svém životě lidi, kteří by vás podporovali, naučte se najít si přátele. Pokud vás někdo z vašeho okolí stresuje nebo vám způsobuje smutek, vyhýbejte se tomuto člověku.
  • Je důležité najít si podpůrnou skupinu, takže byste se do toho měli pustit co nejdříve. Když se probudíte a budete mít pocit, že vás čeká lepší den, zrušte všechny své plány a jděte na nějakou společenskou událost, nebo kontaktujte staré přátele.
  • Zkuste se stát členem nějakého klubu, nebo si najděte nějaký kolektivní koníček. Můžete zkusit i něco, co vás nikdy dříve nezajímalo. Pravidelná setkání, jako jsou různé taneční večírky, nebo knižní kluby vám mohou pomoci vytvořit si zdravé společenské návyky.
  • Pokud se stydíte mluvit s cizími lidmi na společenských akcích, usmívejte se a dívejte se jim do očí - někdy to k rozhovoru stačí. Pokud trpíte silnou sociální úzkostí, najděte si menší skupinu lidí, ve které se budete cítit příjemněji.
 3. 3
  Změňte svůj životní styl. Pravidelný kvalitní spánek, pravidelné cvičení a zdravá strava jsou pro zmírnění dopadů stresu a zdravý emocionální stav velmi důležité. Zkuste meditaci, masáže, nebo další relaxační techniky.
  • Využijte svoji podpůrnou síť. Požádejte o rady trenéry ve vaší posilovně, proberte relaxační techniky se svým pastorem, nebo požádejte svého kamaráda, aby vám pomohl sestavit pevný cvičební a odpočinkový režim a dodržujte ho.
 4. 4
  Začněte řešit příčinu své deprese. Pokud jste v sekci o příčinách deprese zjistili, proč se cítíte tak, jak se cítíte, zkuste se s tím vypořádat přímo. Když vyřešíte příčinu své deprese, může vám to pomoci se zbavit i samotné deprese.
  • Pokud truchlíte, promluvte si o tom se svými přáteli nebo s rodinou a mentory. V případě potřeby vyhledejte psychoterapeuta.
  • Pokud jste v poslední době prožili nějakou velkou změnu, snažte se zjistit, které aspekty této změny vám způsobily nespokojenost a pokuste se je zvrátit. Pokud jste se přestěhovali do nového města, kde nikoho neznáte, volejte si se starými kamarády, snažte se najít si nové kamarády, nebo se přestěhujte znovu někam, kde znáte více lidí. Pokud jste si mysleli, že se vám daná změna bude líbit a nevíte, proč na ni reagujete depresí, promluvte si s psychoterapeutem.
  • Pokud máte pocit, že je vaše deprese způsobena menstruačním cyklem nebo menopauzou, informujte o tom svého lékaře a začněte se léčit.
  • Pokud trpíte chronickou nemocí, nebo užíváte drogy, poraďte se s lékařem či psychoterapeutem a najděte si nějakou podpůrnou skupinu.
 5. 5
  Nechejte si určit diagnózu - jednou, nebo dvakrát. Buďte ke svému lékaři otevření a upřímní ohledně všech svých příznaků a pokud se váš stav změní, ihned ho o tom informujte. Pokud vám lékař předepíše léky na léčbu deprese, bylo by vhodné navštívit ještě jednoho lékaře, zejména pokud máte pocit, že je váš lékař rozrušený, nebo s vámi nestrávil dostatek času.
  • Není pravidlem, že vám lékař předepíše léky. Pokud bude mít pocit, že je vaše deprese způsobena konkrétní příčinou, pravděpodobně vám poradí, abyste změnili svůj životní styl a daný problém vyřešili. Lékaři také často doporučují psychoterapii, což neznamená, že si o vás myslí, že jste šílení.
  • Pokud vaše deprese trvá pouze několik týdnů a postupně se střídá s obdobími bezhlavé energie, zeptejte se svého lékaře, zda je možné, že trpíte bipolární poruchou. Neberte prozatím žádné léky na depresi.
 6. 6
  Začněte chodit na psychoterapii. Existuje spousta druhů terapeutů a poradců, kteří vám mohou pomoci zotavit se. Pokud nemáte terapeuta, nebo pokud vám váš terapeut nepomáhá, zkuste si najít psychologa, který se zabývá kognitivně-behaviorální terapií, nebo požádejte svého lékaře, aby vám nějakého doporučil. Tento styl terapie má nejlepší prokázané účinky při léčbě deprese. [16]
  • Snažte se ignorovat stigma, které terapii provází. Psychoterapie je účinná metoda léčby deprese - v žádném případě nejde o projev slabosti.
  • Kognitivně-behaviorální terapeuti spolupracují s pacienty a snaží se jim pomoci porozumět jejich myšlenkovým pochodům a chováním, které způsobuje jejich deprese. Tento proces trvá dlouhou dobu, ale když budete ochotní s terapeutem spolupracovat, nezabere vám tolik času a bude velmi účinný.
 7. 7
  Berte antidepresiva. Až budete mít jistotu, že trpíte depresí a začnete tento problém řešit, zeptejte se svého lékaře, zda by vám doporučil brát antidepresiva. Lékař vám může antidepresiva předepsat i v případě, že trpíte úzkostlivou poruchou, protože tyto léky efektivně léčí i tuto poruchu. [17]
  • Počkejte, až antidepresiva začnou účinkovat. Pokud po několika týdnech nezaznamenáte žádné změny, nebo budete trpět silnými vedlejšími účinky, požádejte svého lékaře, aby vám předepsal jiné léky.
  Reklama


Tipy

 • Připravte se na to, že se budete zotavovat velmi pomalu. Nemyslete si, že když najdete svůj problém, ihned se vám udělá lépe. Uvědomte si, že i malé krůčky jsou velmi důležité a přiblíží vás vašemu cíli.
 • Deprese není triviální záležitost. Jde o skutečnou nemoc, která by se měla léčit stejně jako například chřipka nebo tyfus. Jen proto, že se neprojevuje fyzickými příznaky nejde o něco zanedbatelného, nebo o něco, co lze překonat pouhou silou vůle. V každém případě vyhledejte odbornou pomoc.
Reklama

Varování

 • Pokud trpíte depresí, vaši přátelé se možná budou pokoušet vaše příznaky zlehčit, nebo vám budou tvrdit, že to jistě zvládnete sami. Vysvětlete jim, že jde o skutečnou nemoc a že nemáte kontrolu nad svými emocemi. Když to nepochopí, přestaňte se s nimi vídat.
 • Pokud máte pocit, že někdo z vašich blízkých trpí sebevražednými myšlenkami, nebojte se promluvit si s ním.
 • Pokud máte sami sebevražedné myšlenky, nebo si ubližujete, najděte si na internetu telefonní číslo na linku bezpečí a ihned tam zavolejte.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 12 085 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 12 085 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama