Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud vlastníte nějakou bankovku, u které si nejste jistí její pravostí, následujte tyto kroky a poznejte pravou hodnotu svých peněz. Je nelegální vlastnit, vyrábět, či používat padělané peníze; pokud vyšetřovatel prokáže, že jste se pokusili o podvod, může vás zákon potrestat až 20 lety ve vězení. Pokud padělanou bankovku obdržíte, musíte ji odevzdat příslušným autoritám.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Posouzení dotekem

Stáhnout PDF
 1. 1
  Sáhněte si na texturu papíru. Padělané bankovky jsou většinou na dotek úplně jiné, než pravé bankovky.
  • Pravé bankovky se vyrábí z bavlněných a lněných vláken. Ta se od běžného papíru velmi liší, protože papír se vyrábí ze dřeva stromů. Pravé bankovky se vyrábí tak, aby více vydržely, a nehledě na věk by měly šustit. Papír opotřebením měkne a trhá se.
  • Papír, na který se bankovky tisknou, se komerčně neprodává. Chemická kompozice papíru a inkoustu je také tajná. I když nemáte v rozpoznávání falešných bankovek mnoho zkušeností, měli byste si všimnout jasného rozdílu ve složení.
  • Pravé bankovky mají mírně vystouplý inkoust, což se vytváří při procesu tisknutí. Měli byste být schopni cítit texturu tohoto inkoustu, zejména pokud držíte v ruce novou dolarovou bankovku.
  • Přejeďte po portrétu bankovky nehtem. Měli byste cítit jasné okraje a hrany. U padělků se vám toto nepodaří.
 2. 2
  Všimněte si tloušťky bankovky. Pravé bankovky jsou zpravidla tenčí než padělky.
  • Proces výroby bankovek vyžaduje při tisku mnoho tisíc kilogramů lisu. V konečném výsledku by proto měly být pravé bankovky daleko tenčí a měly by více šustit, než běžný papír.[1]
  • Jedinou možností pro padělatele peněz je použití starého papíru, který lze koupit ve většině obchodů s kancelářskými potřebami. Tento papír však bude stále silnější, než papír pravých bankovek.
 3. 3
  Srovnejte bankovku s jinou bankovkou stejné hodnoty a série. Různé hodnoty se budou lišit, sežeňte si proto bankovku stejné hodnoty.
  • Pokud si kvalitou bankovky stále nejste jistí, položte ji vedle jiné bankovky stejné hodnoty, o které víte, že je pravá a možná rozdíl poznáte.
  • Všechny hodnoty bankovek, vyjma $1 a $2, byly od roku 1990 minimálně jednou znovu navrženy, je proto lepší srovnat bankovku s jinou ze stejné série nebo stejného data.
  • Vzhled bankovek se sice během let změnil, ale to, jaké jsou bankovky na dotek, zůstalo stejné. Pokud se tedy dotknete bankovky vyrobené před 50 lety a zcela nové bankovky, měli byste z nich mít stejný pocit.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Posouzení zrakem

Stáhnout PDF
 1. 1
  Prozkoumejte kvalitu tisku. Falešné bankovky jsou relativně ploché a chybí jim detaily. Protože výroba bankovek vyžaduje postupy, které nejsou veřejnosti známé, a proto velmi těžké napodobit, jsou padělatelé často nuceni improvizovat.
  • Pravé americké bankovky jsou tištěny za použití technik, které nejsou běžné digitální tiskárny (nejpopulárnější vybavení padělatelů) schopné napodobit. Dívejte se po rozmazaných místech, zejména v jemných detailech, například kolem okrajů.
  • V papíru hledejte barevná vlákna. Všechny americké bankovky mají v papíru zalisovaná červená a modrá vlákna. Padělatelé se občas snaží tato vlákna na papír dokreslit nebo vytisknout. V konečném efektu budou vlákna vidět pouze na povrchu papíru, ne jako součást papíru samotného.
 2. 2
  Podívejte se na okraje. Vnější okraje pravých bankovek by měly být podle úředníků Tajných Služeb "čisté a jasné".[2]
  • Na pečetích Federálního Rezervního systému by měly být pilové body na okrajích ostré a dobře definované, pokud se jedná o skutečné bankovky. Pečetě na padělcích mají často nestejné, rozmazané nebo zlámané ostří.
  • Hledejte rozmazaný inkoust. Kvůli rozdílům ve způsobu tisku mezi pravými a falešnými bankovkami, na falešných bankovkách se může někdy inkoust rozpíjet.
 3. 3
  Všímejte si portrétu. Podívejte se na portrét známé osobnosti na bankovce. Jistě si všimnete markantních rozdílů, které vám napoví, že je bankovka falešná.
  • Portréty na falešných bankovkách jsou nevýrazné, rozmazané a ploché, zatímco portréty na pravých bankovkách jsou ostré, jasně definované s jemnými detaily.
  • Portrét na pravé bankovce většinou vystupuje z pozadí. Barva portrétu na padělaných bankovkách je často rozmazaná po bankovce.
  • Podívejte se na okraj bankovky pomocí lupy. Měla by na něm být fráze "THE UNITED STATES OF AMERICA", která se po stranách portrétu opakuje. Pouhým okem ji uvidíte jako souvislou linku. Tento prvek je kvůli jeho velikosti a detailu obzvláště těžké napodobit s použitím kancelářských kopírek.
 4. 4
  Prozkoumejte sériová čísla. Na přední straně bankovky na každé straně portrétu by měla být umístěna dvě sériová čísla. Pečlivě se na bankovku podívejte a ujistěte se, že sériová čísla souhlasí.
  • Všímejte si barvy sériových čísel na bankovce a srovnejte je s barvou Pokladní pečeti. Pokud nejsou stejné, je pravděpodobné, že je bankovka padělaná.
  • Falešné bankovky mohou mít sériová čísla, která nemají stejné rozestupy a nejsou dokonale zarovnaná v řadě.
  • Pokud obdržíte více falešných bankovek, podívejte se, zda jsou sériová čísla na všech stejná. Padělatelé se často změnou sériových čísel nezabývají. Pokud jsou čísla stejná, jedná se o falešné bankovky.[3]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Prozkoumání bezpečnostních prvků

Stáhnout PDF
 1. 1
  Podržte bankovku proti světlu. Všechny bankovky, kromě těch s hodnotou $1 a $2 dolary, by měly mít bezpečnostní vlákno (plastový proužek) probíhající odshora dolů.
  • Vlákno je součástí papíru (není na něm natištěno) a probíhá vertikálně prázdným polem k pečeti Federální Rezervy. Na pravé bankovce by mělo být proti světlu jasně viditelné.
  • Na tisku by mělo stát "USA" následované hodnotou bankovky, která je vyhláskovaná pro $10 a $20 dolarové bankovky, ale na bankovkách o hodnotě $5, $50 a $100 je vypsaná číslem. Tato vlákna jsou na bankovkách rozdílných hodnot umístěna na různých místech, aby se předcházelo zesvětlení bankovek nižší hodnoty a jejich přetisku na vyšší hodnotu.
  • Nápis byste měli být schopni přečíst jak na přední, tak na zadní straně bankovky. Nápis by měl být vidět také proti zdroji světla.
 2. 2
  Použijte ultrafialové (černé) světlo a podívejte se bezpečnostní vlákna. Plastové proužky na bankovkách vysoké hodnoty by měly zářit určitou barvou.
  • Bankovka o hodnotě $5 by měla svítit modře, $10 bankovka oranžově; $20 bankovka by měla svítit zeleně; $50 bankovka by měla svítit žlutě; $100 bankovka by měla svítit růžově.
  • Pokud je bankovka pod černým světlem stále bílá, je to s největší pravděpodobností padělek.
 3. 3
  Zkontrolujte vodoznaky. Za přirozeného světla se podívejte, zda je na bankovce vodoznak osoby, jejíž portrét bankovka znázorňuje.
  • Podržte bankovku na světle a podívejte se po vodoznaku. Vodoznak osoby, jejíž portrét znázorňují bankovky, najdete na všech bankovkách hodnoty $10, $20, $50, a $100, série 1996 a pozdějších a na bankovkách o hodnotě $5 série 1999 a pozdějších.
  • Vodoznak je součástí papíru a najdete jej na pravé straně od portrétu a měl by být viditelný z obou stran bankovky.
 4. 4
  Nakloňte bankovku a hledejte pod světlem se měnící inkoust. Tento druh inkoustu mění barvu, pokud bankovku nakloníte pod různým úhlem.
  • Inkoust měnící barvu najdete na bankovkách hodnoty $100, $50 a $20 sérií 1996 a pozdějších a na $10 dolarových bankovkách sérií 1999 a pozdějších.
  • $5 a menší bankovky ještě tento znak nemají. Barva se původně měnila ze zelené na černou, ale v posledních návrzích bankovek se spíše objevuje jako měděná až zelená.
 5. 5
  Prozkoumejte mikro-tisk. Ten zahrnuje malá slova nebo čísla, která jsou pouhým okem těžko viditelná a bez lupy je nelze přečíst.
  • Na počátku roku 1999 byl na určitá místa na $5 dolarové bankovky a bankovky vyšší hodnoty přidán velmi malý potisk (který se od té doby pravidelně mění).
  • Se specifickým umístěním si nelamte hlavu. Protože je mikro-tisk velmi obtížně napodobitelný, padělané bankovky většinou žádný nemají.
  • Padělky s mikro-tiskem mívají rozmazané písmo nebo číslice. Na originální bankovce bude mikro-tisk jasný a ostrý.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Správné zacházení s padělanými penězi

Stáhnout PDF
 1. 1
  Nevytvářejte padělané peníze. Je nelegální vlastnit, vyrábět nebo používat padělané peníze; pokud by prokurátor dokázal váš záměr podvádět, federální zákon vás může potrestat až 20 lety vězení.
  • Pokud padělek dostanete, neposílejte jej dál, ale následujte tyto instrukce. Prohlédněte si bankovku, jakmile pojmete podezření, že se jedná o padělek. Zapamatujte si, kdo vám jakou bankovku dal.[4]
  • Pokud obdržíte falešnou bankovku, kontaktujte Tajnou Službu. Pokud byste to neudělali, riskujete, že vás nahlásí někdo jiný.
 2. 2
  Zapamatujte si, kdo bankovku rozšířil. Pokud je to možné, zkuste danou osobu zdržet natolik, abyste o ní zjistili co nejvíce informací a to, jak vypadá. Udělejte si poznámky o možném doprovodu osoby. Zapište si registrační značku vozidla, pokud osoba dorazila autem.[5]
  • Osoba, která vám padělek předala, nemusí být přímo padělatelem. Může to být stejně jako vy nevinný člověk, který si padělku nevšiml.
  • Je možné přiřadit každý padělek k jednotlivému padělateli, proto by měl každý, kdo obdrží bankovku, peníze ihned prohlédnout. Například většina pokladních v obchodech si vždy pečlivě prohlédne bankovky velké hodnoty předtím, než je přijme jako platbu. Jen tak může pokladní spojit danou osobu s možným padělkem.
 3. 3
  Kontaktujte úřady. Zajděte na nejbližší policejní oddělení nebo kontaktujte Kancelář Tajné Služby Spojených Států Amerických. Tato čísla najdete na přední straně telefonního seznamu nebo je lze vyhledat online.[6]
 4. 4
  Vyhněte se manipulaci s bankovkou. Opatrně ji dejte do ochranného obalu, například do obálky nebo sáčku. Je to proto, aby mohli vyšetřovatelé získat co možná nejvíce informací: otisky, složení a chemikálie, jak byla bankovka vytištěna, atd. Je to také proto, abyste nezapomněli, která bankovka je padělaná a neposlali ji dále do oběhu.[7]
 5. 5
  Zapište si informace. Na bílé okraje bankovky, či na sáček/obálku napište své nacionále a datum. Datum identifikuje, kdy byla bankovka objevena a nacionále jsou tam proto, aby se vědělo, kdo si jí všiml.[8]
 6. 6
  Vyplňte formulář Tajné služby o padělcích. Pokud odevzdáváte padělanou bankovku, musíte vyplnit speciální formulář Tajné Služby s názvem Zpráva o padělané bankovce (Counterfeit Note Report). Formulář najdete na here. URL je http://www.secretservice.gov/forms/ssf1604.pdf.[9]
  • Jakmile je bankovka spolu s formulářem odevzdána, je považována za padělek, pokud se neprokáže jiná skutečnost.
  • Vyplňte 1 formulář pro každou podezřelou bankovku.
  • Tento formulář je určen pro banky, které padělky zachytí, ale měli by jej použít i jednotlivci. Pokud přijdete na padělanou bankovku v bance, kde jste zaměstnáni, kontaktujte jejího manažera a vyplňte formulář podle postupů zaměstnavatele.
 7. 7
  Odevzdejte bankovku úřadům. Bankovku či mince odevzdejte pouze policejnímu důstojníkovi, nebo speciálnímu agentovi Tajných služeb U.S.A., kteří se vám prokáží platným průkazem. Pokud budete dotázáni, snažte se zodpovědět na co nejvíce dotazů o šiřiteli, společníkovi nebo jakékoliv jiné detaily, na které si ohledně padělku vzpomenete.[10]
  • Vy sami nebudete za odevzdání padělku finančně odměněni. Je to proto, aby se zabránilo lidem v získávání peněz za to, že padělají peníze.
  Reklama

Tipy

 • Jedinečný portrét vypadá jako živý a výrazně vystupuje z pozadí. Padělané portréty jsou většinou méně výrazné a působí ploše. Detaily splývají s pozadím, které je většinou příliš tmavé, nebo rozmazané.
 • Jak jste se v článku dozvěděli, bankovky o hodnotách $1 a $2 mají méně bezpečnostních znaků, než bankovky vyšších hodnot. Padělatelé se však bankovky těchto hodnot snaží padělat jen velmi zřídka.
 • Je mylnou domněnkou, že pokud bankovku o něco otřete a inkoust se rozmaže, je to padělek. To není vždy pravda: nerozmazávající se inkoust nemusí znamenat pravou bankovku.
 • Inkoust používaný na bankovkách americké měny je ve skutečnosti magnetický, ale to není metoda odhalování padělků. Magnetická síla je velmi slabá a používá se pouze pro automatická počítadla bankovek. Pokud máte malý a velmi silný magnet, pravou bankovku s ním zvednete. Ačkoliv nemůžete bankovku zcela zvednout ze stolu, lze poznat, zda je magnetická.
 • Jemné linky kolem hran pravé bankovky jsou jasné a nepřerušované. Na padělku mohou být vnější okraje rozmazané a nezřetelné.
 • Hledejte rozdíly, ne podobu. Padělané bankovky, pokud nejsou zdařilé, budou v mnoha směrech podobné pravým, ale pokud je bankovka rozdílná jen v jednom rysu, je to padělek.
 • V roce 2008 všechny bankovky hodnoty $5 dostaly nový design, portrét vodoznaku byl nahrazen "5" a bezpečnostní vlákno bylo přesunuto z levé strany portrétu na pravou.
 • Na novějších bankovkách $100's můžete vidět mikro-tištěný nápis "the United States of America" na klopě saka Benjamina Franklina. Tento znak je nemožné napodobit, umí to pouze úřad tisknoucí bankovky.
 • Pokud bankovku namočíte a přejedete po ní prstem, inkoust se rozmaže a papír rozpadne. Pravou bankovku voda nepoškodí.
 • Pokud si stále nejste jistí, zda máte padělek, kontaktujte právníka nebo státního zástupce.
Reklama

Varování

 • Vlastnictví, výroba, a pokud o padělky je protizákonné. Pokud vyšetřovatel prokáže, že jste se pokoušeli o podvod, hrozí vám až 20 let ve vězení.[11]
 • Různé státy mohou mít také zákony proti padělaným penězům. Za šíření padělků můžete čelit obviněním z podvodu a jiných trestných činů.[12]
Reklama

O tomto wikiHow

Michael R. Lewis
Spoluautorem článku je :
Podnikatel a finanční poradce
Tento článek spoluautorem článku je Michael R. Lewis. Michael R. Lewis je bývalý jednatel, podnikatel a investiční poradce v Texasu. Má více než 40 let zkušeností v oblasti Business & Finance. Tento článek byl zobrazen 21 257 krát
Stránka byla zobrazena 21 257 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama