Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Všichni rodiče chtějí chránit své děti před sexuálními násilníky, ale je těžké toho dosáhnout, když nepoznáte pedofila. Pedofilem může být v podstatě každý, takže není snadné je poznat – zejména proto, že většina pedofilů jsou lidé, kterým zneužívané děti důvěřují. Naučte se rozpoznávat nebezpečné chování a výstražná znamení, zjistěte, kterým situacím je nutné se vyhýbat a zamyslete se nad tím jak odradit pedofily od vašich dětí.

Uvědomte si, že ne všichni pedofilové zneužívají děti a myšlenky o dětech nejsou to samé, jako zneužívání děti. Kromě toho nezapomeňte na to, že člověk, který to umí s dětmi lépe, než s dospělými, nemusí být nutně pedofil. Když někoho křivě obviníte z pedofilie, můžete mu tím způsobit vážnou depresi, nebo sociální úzkost. [1]

Část 1
Část 1 ze 2:

Profil typického pedofila

 1. 1
  Pedofilem může být každý dospělý člověk. Neexistují žádné charakteristiky, vzhledové vlastnosti, profese, nebo osobnostní typy, které by všichni pedofilové sdíleli. Pedofilové mohou být jakéhokoli pohlaví i rasy a mohou mít jakékoli náboženské vyznání, koníčky, nebo zaměstnání. Pedofilové mohou být také okouzlující, milující a velmi milí, ale zároveň mohou spřádat plány. Umějí se často dobře přetvařovat a skrývat. Znamená to, že byste nikdy neměli mít pocit, že u někoho není možné, aby byl pedofilem. [2]
 2. 2
  Uvědomte si, že většina pedofilů jsou lidé, které zneužívané děti dobře znají. Třicet procent dětí bylo zneužito členem rodiny a 60% dětí bylo zneužito dospělou osobou, která sice do rodiny nepatřila, ale dobře se s daným dítětem znala. To znamená, že pouze 10% případů zneužívání dětí zahrnovalo úplně cizí osobu.[3]
  • Ve většině případů je pedofilem někdo, koho dítě potkalo ve škole, nebo v nějakém kroužku, například učitel, trenér, církevní představitel, učitel hudby, člověk, který dítě hlídá, nebo soused.[4]
  • Pedofilové mohou být i členové rodiny, jako jsou matky, otcové, babičky, dědečci, tety, strýcové, sestřenice, bratranci, nevlastní rodiče a další.
 3. 3
  Zjistěte si běžné charakteristiky pedofilů. Pedofilem se sice může stát každý, ale většina z nich jsou muži, bez ohledu na to, zda si za oběti vybírají dívky, nebo chlapce. [5] Mnoho pedofilů bylo v dětství často zneužíváno, nebo utrpěli jiný druh sexuálního násilí.
  • Někteří trpí také poruchami osobnosti, jako jsou deprese, nebo poruchy nálady. [6]
  • Heterosexuální muži mohou být pedofilové stejně jako homosexuální muži. Představa, že pedofilové jsou často homosexuální muži, není založena na pravdě.[7]
  • Ženy častěji zneužívají chlapce, než dívky.
 4. 4
  Všímejte si typického chování pedofilů. Pedofilové mají často větší zájem o děti, než o dospělé lidi. Mívají zaměstnání, ve kterém tráví spoustu času s dětmi, nebo si hledají jiné způsoby, jak se setkávat s dětmi – dělají sportovní trenéry, hlídají děti cizích lidí, nebo se snaží pomáhat svým sousedům s jejich dětmi.[8]
  • Pedofilové často mluví o dětech, jako kdyby byly dospělé. Mluví o nich často jako o svých dospělých kamarádech, nebo milencích. [9]
  • Pedofilové často tvrdí, že milují všechny děti, nebo že mají pocit, že jsou stále sami dětmi.
 5. 5
  Všímejte si „dvoření.“ V tomto případě dvoření znamená proces, kterým si pedofil získává důvěru dětí a někdy dokonce i jejich rodičů. Během několika měsíců nebo let si pedofil získá důvěru celé rodiny, nabídne rodičům, že bude jejich dítě hlídat, začne ho brát na nákupy nebo na výlety a tráví s ním veškerý volný čas. Mnoho pedofilů nezačne dítě zneužívat dříve, než si získají jeho důvěru. Někteří pedofilové dokonce využívají názory ostatních lidí, aby si tím potvrdili svoji důvěryhodnost a mohli s dítětem jít do obchodu, nebo na výlet.
  • Pedofilové si hledají děti, které jsou zranitelné a podléhají jejich taktikám, protože jim chybí emocionální podpora, nebo pozornost rodičů. Někdy se také snaží přesvědčit rodiče, že jsou s nimi jejich děti v bezpečí a že s nimi nepůjdou daleko. Pedofilové se snaží dětem často nahradit rodiče.
  • Někteří pedofilové zneužívají děti single rodičů, kteří nejsou schopni jim poskytnout dostatek pozornosti, nebo na ně dohlížet. Někdy pedofilové také přesvědčují rodiče o tom, že jsou dostatečně milí na to, aby jim svěřili své děti.
  • Pedofil často využívá různé hry, triky, činnosti a jazykové obraty, aby si získal důvěru dítěte, nebo ho oklamal. Mezi tyto taktiky patří: zachování tajemství (pro většinu dětí jsou tajemství důležitá a připadají si „dospěle“ a mocně), sexuálně explicitní hry, hlazení, líbání, dotýkání, sexuálně sugestivní chování, ukazování pornografického materiálu, donucování, podplácení, lichotky a v nejhorších případech také náklonnost a lásku. Uvědomte si, že tyto taktiky slouží ke zmatení a izolování dítěte.
Část 2
Část 2 ze 2:

Jak chránit dítě před pedofily

 1. 1
  Zjistěte, zda ve vašem okolí žijí pedofilové. Pokud žijete v USA, můžete použít databázi US Department of Justice National Sex Offender Database (www.nsopw.gov/en-US) a zjistit, zda se ve vaší oblasti vyskytují známí pedofilové. Stačí jen zadat směrovací číslo a za chvíli se vám ukáže seznam sexuálních delikventů ve vašem okolí.
  • Můžete si hledat lidi také podle jejich jmen a zjistit tak, zda nejde o sexuální delikventy.
  • Je dobré mít přehled o potenciálních pedofilech, ale uvědomte si, že je nelegální podnikat cokoli proti pedofilovi, který si svůj trest již odseděl.
 2. 2
  Dohlížejte na mimoškolní aktivity svého dítěte. Zapojte se do života své dítěte co nejvíce, abyste ho mohli uchránit před pedofily. Pedofilové si hledají zranitelné děti, kterým chybí pozornost rodičů, nebo se pokoušejí rodiče přesvědčit o tom, že jsou s nimi děti v bezpečí. Choďte na všechny zápasy, zkoušky a tréninky svého dítěte a berte ho často na výlety. Snažte se seznámit se se všemi dospělými lidmi, se kterými vaše dítě přijde do styku. Zajistěte, aby všichni věděli, že vám na vašem dítěti záleží a jste součástí jeho života.
  • Pokud nemůžete s dítětem jet na nějaký výlet, zajistěte, aby ho hlídali minimálně dva dospělí lidé.
  • Nenechávejte své dítě o samotě s dospělými lidmi, které neznáte. I příbuzní mohou představovat riziko. Klíčem je být dítěti co nejvíce k dispozici.
 3. 3
  Pokud k vám chodí někdo hlídat děti, pořiďte si kameru. Existují chvíle, kdy nebudete moci být se svými dětmi, takže je dobré si pořídit přístroje, které zajistí, že vaše dítě bude v bezpečí. Dejte si domů skrytou kameru, abyste mohli natáčet vše, co se tam bude dít, když dítě bude hlídat někdo cizí. Bez ohledu na to, jak dobře znáte člověka, který vaše dítě hlídá, si musíte dávat pozor.
 4. 4
  Naučte své dítě, jak bezpečně používat internet. Naučte své dítě dávat si na internetu pozor na pedofily, ale i na teenagery. Sledujte, jak vaše dítě používá internet a nedovolte mu trávit chatováním na internetu neomezenou dobu. Pravidelně si se svým dítětem povídejte o tom, s kým na internetu komunikujete.
  • Ujistěte se, že vaše dítě nikomu na internetu neposílá své fotografie, ani se nesetkává s nikým, s kým komunikuje na internetu.
  • Děti se často chovají tajnůstkářsky a nechtějí rodičům říct, co dělají na internetu, zejména pokud jim někdo řekne, že by měli zachovat tajemství. Mějte se na pozoru a snažte se mít stále přehled o tom, co vaše dítě na internetu dělá.
 5. 5
  Ujistěte se, že vaše dítě cítí vaši emocionální podporu. [10]
  • Pedofilové po dětech často chtějí, aby před svými rodiči udrželi tajemství.
  • Řekněte svému dítěti, že když někdo cizí bude chtít, aby udrželo tajemství, není to proto, že by se kvůli tomu mohlo dostat do problémů, ale proto, že ten, kdo je o zachování tajemství požádal, dobře ví, že dělá něco špatného.
  • Děti, které nemají od rodičů dostatek pozornosti jsou obzvláště zranitelné, takže byste se měli snažit se svými dětmi trávit co nejvíce času a zajistit, že si budou jisté vaší podporou. Každý den si se svými dětmi povídejte a pracujte na tom, abyste spolu měli otevřený vztah založený na důvěře.
  • Zajímejte se o zájmy svých dětí, včetně práce do školy, mimoškolních aktivit, koníčků atd.
  • Řekněte svým dětem, že s vámi mohou kdykoli o čemkoli mluvit a vždy buďte připraveni je vyslechnout.
 6. 6
  Naučte své dítě rozpoznat nevhodné doteky. Mnoho rodičů využívá metodu „správný dotek, špatný dotek, tajný dotek.“ Tato metoda zahrnuje naučit děti to, které doteky jsou vhodné, například poplácání po zádech, nebo plácnutí rukou, které jsou špatné, jako jsou kopance a rány, a které jsou tajné, což jsou ty, o kterých jim pedofilové říkají, že by si je měly nechat pro sebe. Můžete využít tuto metodu, nebo nějakou jinou, ale je nutné dítě naučit, že některé doteky nejsou v pořádku a že když se ho někdo bude takto dotýkat, mělo by vám to ihned říct. [11]
  • Naučte své dítě, že se ho nikdo nesmí dotýkat v choulostivých partiích. Mnoho rodičů tyto partie považuje za ty, které jsou při koupání zakryté plavkami. Děti by měly také vědět, že dospělí lidé nemají právo požadovat, aby se dotýkaly jejich citlivých partií.
  • Naučte své dítě říct „ne“ a odejít, když se někdo bude snažit dotknout se jeho choulostivých partií.
  • Řekněte svému dítěti, že když se ho někdo nevhodně dotkne, mělo by vám to ihned říct.
 7. 7
  Všímejte si toho, zda je vaše dítě v pořádku. Pokud si všimnete, že se vaše dítě začalo chovat jinak, snažte se zjistit, co není v pořádku. Pravidelně se dítěte ptejte, jaký mělo den, ptejte se ho, zda se ho někdo dotýkal vhodně či nevhodně a snažte se mít otevřenou konverzaci. Když vám dítě řekne, že se ho někdo dotýkal, nebo že nějakému dospělému člověku nevěří, vyslechněte ho – nikdy ho nepřehlížejte!
  • Nikdy nepřehlížejte to, co vám dítě říká, protože tvrdí, že ho zneužíval nějaký vysoce postavený dospělý, u kterého se zdá, že by toho nebyl schopen. To je přesně to, čeho se pedofil snaží dosáhnout.
  • Uvědomte si, že to nejdůležitější, co můžete udělat, abyste své dítě ochránili, je věnovat mu pozornost. Snažte se naplnit jeho potřeby, snažte se s ním často mluvit a buďte tím nejlepším rodičem, jakým dokážete být. Pamatujte si toto: když svému dítěti nebudete věnovat pozornost, udělá to někdo jiný.
  • Děti okolo 12 let by měly mít nějakou sexuální výchovu a jejich rodiče by jim měli říct, co sex znamená a jak se nazývají jejich soukromé partie. Předejdete tím tomu, že učitel/kamarád pedofil převezme tuto úlohu za vás a naučí dítě úplně jiné věci. Ujistěte se, že vaše dítě ví vše, co potřebuje vědět ještě dříve, než ho někdo naučí, že je v pořádku líbat svého učitele.
  • Pokud máte malé dítě mladší 14 let, pravděpodobně nepozná rozdíl mezi naštvaným učitelem, který mu dává domácí úkoly navíc a zvláštním učitelem, který chce, aby ho dítě líbalo. Oba tito lidé pro něj budou jednoduše „otravní.“ Ujistěte se, že když vám dítě bude vyprávět historky o zvláštních učitelích, kteří po něm chtějí „soukromé věci,“ budete mu věnovat pozornost a uvědomíte si, že je možné, že se děje něco nevhodného.
  • Jakmile dítě zmíní, že se k němu nějaký učitel nebo jiný dospělý člověk chová divně, nebo po něm chce soukromé informace, fotky nebo věci, nebo se zajímá o jeho sourozence, musíte mu říct, jak na to má reagovat. Chovejte se realisticky. Když řeknete svému dítěti, aby hlasitě zakřičelo, když se ho učitel bude dotýkat, aby ho udeřilo do ruky, když mu sáhne na záda a snažilo se volat o pomoc, ničeho tím nedosáhnete. Dítě učitele neudeří, zejména pokud se mu daný učitel dvoří a snaží se získat si jeho důvěru. Řekněte svému dítěti, aby učiteli řeklo, že vám tyto informace dítě řeklo a že jste z nich neměli radost. Můžete dítěti dát také obálku s dopisem pro daného učitele, kde se bude psát: „Přestaňte se dotýkat mého dítěte“ s vaším podpisem. Řekněte dítěti aby tento dopis předalo svému učiteli v případě, že se ho bude stále dotýkat, i když mu řeklo, aby s tím přestal (dobře si to rozmyslete – bude to mít pozitivní vliv pouze v případě, že jste si naprosto jistí tím, že daný učitel ignoruje hranice a zachází příliš daleko. Jedno položení ruky na rameno byste neměli považovat za známku pedofilie).

Varování

 • Ujasnění termínů: Pedofil je člověk, který je přitahován dětmi před pubertou (běžnou chybou v médiích je představa, že pedofil je kdokoli, koho přitahují mladší lidé a jde tedy i o lidi, které přitahují teenageři, což není pravda). Hebefil je člověk, kterého přitahují zejména mladí teenageři a efebofil je člověk, kterého přitahují starší teenageři. Pokud někdo zneužije dítě, nezáleží na jeho sexuálních preferencích.
 • Pamatujte si, že pokud dítě vypadá izolovaně nebo smutně, stane se snadným terčem pedofilů. Ptejte se svého dítěte na to, jak se mělo ve škole a zjistěte, s kým se kamarádí. Pokud žádné kamarády nemá, snažte se to změnit. Je důležité aby děti trávily čas společně. V mnoha případech jim to může zachránit život.
 • Nikdy byste neměli litovat pedofila – pouze jeho oběti.
 • Sexuální zneužívání v dětství ovlivňuje psychické zdraví do dospělosti a může způsobit poruchy, jako je post-traumatická stresová porucha, hraniční porucha osobnosti, nebo dissociativní porucha identity.

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 43 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 17 211 krát
Stránka byla zobrazena 17 211 krát.

Pomohl vám tento článek?