Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sociopata můžeme definovat jako osobu, trpící antisociální poruchou osobnosti. Tuto chorobu charakterizuje zejména nedostatek ohleduplnosti vůči citům jiných osob, nedostatek studu a výčitek svědomí, manipulativní chování, bezuzdný egocentrismus a ochota používat lži pro dosažení osobních cílů. V nejhorších případech mohou být sociopati nebezpeční, obvykle se s nimi ale prostě jen těžko vychází. Velmi důležité je, abyste si uvědomili, jestli s nějakou takovou osobou pravidelně přicházíte do kontaktu, ať už je to váš partner nebo kolega. Chcete-li se naučit spolehlivě rozpoznat sociopaty, musíte dávat dobrý pozor, co lidé ve vašem okolí říkají a jak se chovají. My vám s tím pomůžeme. Přejděte ke Kroku 1 a pokračujte ve čtení.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Všímejte si znamení

Stáhnout PDF
 1. 1
  Všímejte si nedostatku studu. Většina sociopatů dokáže páchat ohavné činy, aniž by je později sžíraly výčitky svědomí. Mezi takové jednání můžeme zařadit třeba fyzické ubližování nebo ponižování jiných na veřejnosti. Jedná-li se o skutečného sociopata, nebude litovat zraněných citů jiných osob a stejně tak s radostí využije lží, manipulativního jednání nebo jakýchkoli jiných neakceptovatelných činů.
  • Když sociopat spáchá něco špatného, je pravděpodobné, že bude ze svého jednání vinit ostatní.
  • Sociopat neváhá zranit (fyzicky i psychicky) kohokoli a kdykoli, pokud z toho má osobní prospěch. Právě proto se z takových osob stávají velmi úspěšní lidé.
  • Sociopat může být krutý ke zvířatům, aniž by za své jednání pociťoval alespoň základní lítost.
 2. 2
  Všímejte si, jestli osoba neustále lže. Sociopat spokojeně proplouvá životem a vrší jednu lež na druhou, podle toho, jak se mu to hodí. Skutečný sociopat se vlastně cítí nesvůj, když mluví pravdivě. Jakmile je přichycen při lži, nezdráhá se ve lhaní pokračovat a snaží se svá tvrzení zakrýt dalšími lživými fakty. Ve chvíli, kdy je již provalení velké lži na spadnutí, neváhá dramaticky všechno přiznat, ale to jen z toho důvodu, aby si udržel vaši oddanost.
  • Mohou vám například slíbit, že vyhledají pomoc, nikdy se tak však nestane. Nebo se nakrátko změní jejich návyky, aby se za chvíli vrátili ke svým starým zvykům.
  • Sociopati také rádi lžou a mlží o své minulosti. Všímejte si proto nesrovnalostí v jednotlivých příbězích.
  • Někteří sociopati jsou schopni zajít skutečně daleko, když jim jde o to, abyste jim uvěřili. Můžou vám například každé ráno tvrdit, že odchází do práce, a přitom jsou nezaměstnaní.
  • Někteří sociopati trpí bludy až do té míry, že svým vylhaným historkám opravdu věří. Tak například Charles Manson jednou prohlásil "Nikdy jsem nikoho nezabil! Nepotřebuji nikoho zabíjet!" (Řekl to v reakci na fakt, že jeho následovníci byli zabiti někým jiným a ne přímo jím).[1]
 3. 3
  Sledujte, zda jsou vámi podezřelé osoby schopné zachovat děsivě klidný pohled navzdory okolnostem. Sociopat dokáže sledovat emocionálně vypjaté situace, bez jakéhokoli projevu vlastního citového pohnutí. Alespoň navenek nedává nic znát (výraz tichého pohrdání). Na "dobré zprávy" většinou reaguje ledově chladným zíráním. Sociopati nevnímají události tak, jako jiní lidé a pouze zřídka reagují na nebezpečné nebo děsivé situace.
  • Cítite-li se sami zneklidnění anebo panikaříte a osoba vedle vás vypadá, jako by se nic nedělo, pravděpodobně celou situaci vnímá značně odlišně a nebere ji vážně jako vy. Existují dva typy lidí, kteří se takto chovají. Tím prvním jsou stateční muži a ženy, kteří využijí intenzity okamžiku k jeho překonání. Druhým typem jsou distancovaní lidé, kteří nejsou schopni toho, aby se jich událost vůbec nějak dotkla. Jedná se o jednu z charakteristik disociálních osob, které nejsou v kontaktu se svou vlastní empatií nebo žádnou empatii nemají. To zahrnuje i sociopaty s nedostatkem empatie.
  • Sledujte, zda podezřelá osoba někdy vykazuje známky nervozity nebo úzkosti, obzvláště v situacích, které přirozeně tyto projevy vyvolávají. Ačkoli jsou lidé velmi rozdílní, většina z nás čas od času určitou úzkost projevuje.
  • Zkuste si vzpomenout, zda daná osoba někdy reagovala nepřiměřeně vůči situaci. Může to být falešná emoce, nebo obranný mechanismus.
  • Studie prokázaly, že sociopati neprojevují úzkost při promítání znepokojujících obrázků ani při experimentu, kdy jsou jim do těla pouštěny slabé elektrické výboje. Nesociopatičtí lidé naopak v těchto situacích projevy strachu a úzkosti vykazují.[2]
 4. 4
  Všímejte si počátečního okouzlujícího chování. Sociopati mají dar oslňovat lidi kolem sebe, jednoduše proto, že ví, jak dosáhnout svých cílů. Tito lidé ví, jak někomu lichotit a vzbudit v něm pocity vlastní odlišnosti. Umí se vhodně ptát a obecně jsou považování za zábavné, sympatické a zajímavé osoby. Skutečně okouzlující lidé mají schopnost oslnit téměř každého, od malých dětí po staré dámy. Pokud se vám nějaká osoba zdála neuvěřitelně okouzlující na první pohled a její pozdější chování tomu naprosto neodpovídalo (děsilo vás nebo mátlo), pravděpodobně jste měli co do činění se sociopatem.
  • Sociopat se může chovat až podezřele laskavě k lidem, které sotva zná. K rodině a přátelům se naopak může chovat zcela chladně.
  • O sociopatech můžete smýšlet jako o podvodnících, kteří neustále protlačují nějakou skrytou agendu. Umí manipulovat svým okolím pouze kvůli dosažení svých cílů. Pro dosažení těchto cílů se musí začlenit do společnosti, musí umět ovládat společenské chování, usmívat se, zdravit a působit uklidňujícím dojmem.
  • Ačkoli většina sociopatů dokáže být extrémně šarmantní, inklinují silně k antisociálním projevům. Zůstávat ve společenském kontaktu po delší dobu jim činí značné problémy. Častokrát odcházejí například "na toaletu" a tráví tam spoustu času. V jednu chvíli se dokážou chovat velmi šarmantně a vzápětí přepnou do chladného a odměřeného postoje. Ve společenských interakcích nedokážou být upřímní. Shledáte-li, že něčí chování přeskakuje od antisociálního po velmi společenské, jedná se o známku rozpadu jejich psychiky a vás by to mělo varovat. Také to ale může být pokus o vyvolání odmítnutí a ranění citů, což jim dodá moc manipulovat s ostatními. Toto jednání je doprovázené naprostým nedostatkem soucitu nebo základního pochopení pro životy jiných lidí. Pokud se vám některá osoba ve vašem okolí nezdá dostatečně upřímná a vykazuje výše popsané známky chování, pravděpodobně se jedná o člověka se sociopatickými sklony. Mnoho sociopatů je skutečně velmi okouzlujících a často z nich vyzařuje sexualita.
 5. 5
  Pozorujte manipulativnost podezřelé osoby. Sociopat zná lidské slabosti a plně toho využívá. Jakmile se rozhodne, dokáže s jednotlivcem manipulovat prakticky jakýmkoli způsobem. Jeho kořistí jsou slabí jedinci, zatímco stejně silným osobám se vyhýbá; vyhledává smutné, nejisté lidi, hledající smysl života, protože se jedná o snadné terče. Jinými slovy řečeno, osoba s neukojenými potřebami je mnohem lépe manipulovatelná právě skrze tyto potřeby. Všímejte si proto nadřazeného chování a manipulace s lidmi pro dosažení vlastních cílů.
  • Skutečný sociopat si pomalu vybuduje nad nějakou osobou dominantní postavení, aniž by si to oběť uvědomila. Má rád kontrolu nad každou situací a nedělá mu dobře kontakt se stejně dominantními lidmi. Obává se svého odhalení.
  • Ve společnosti jiných silných osobností se totiž nemůže tolik spolehnout na své lži. Udržuje si proto odstup a jen občas ho přeruší krátkým kontaktem s podobně "silným" člověkem. Ověřuje si tím, jestli si někdo něčeho všimnul nebo nikoli. Sociopati se živí právě tím pocitem, že oklamali co nejsilnější osobu, aniž by je někdo odhalil. Jakmile by je někdo odhalil, vyložili by na stůl své trumfy nebo odešli, vždy s nějakou nesmyslnou výmluvou.
  • Většinu svého dominantního postavení získali díky psychologické válce a vytváření závislosti jiných lidí na své osobě. Sociopatické plány jsou jako jed, který postupem času oslabuje oběti, zatímco sociopat sám si uvědomuje, že pokud zůstane neodhalen, nemůže se mu nic stát.
  • Všímejte si, jestli daná osoba s naprostou sebejistotou klame své okolí a bezostyšně lže pouze kvůli vlastnímu prospěchu. Stejně tak by měla vykazovat nedostatečnou až nulovou empatii a prakticky žádnou integritu.
 6. 6
  Hledejte náznaky úmyslného násilného chování. Stejně jako děti, i sociopati často mučí bezbranná zvířata, jako jsou žáby, koťata nebo štěňata a někdy dokonce i bezbranné lidi. (Toto chování se může projevit až v dospělosti, ale spíše skrze psychické a emocionální týrání). Vždy se jedná o úmyslné a nikoli obranné násilné činy. Dokážou udělat drama prakticky z ničeho nebo zcela překroutit slova druhé osoby. Když je na to ale upozorníte, vždy ukážou prstem na někoho jiného a spoléhají na to, že je empatie a uvážlivost slabších osob ochrání a zůstanou neodhaleni. Obvinění jiných lidí má za úkol odvést pozornost a celou situaci zmást.
  • Jestliže tedy na někom pozorujete nenadálé přechody z naprostého klidu do velmi násilného jednání, je pravděpodobné, že jste v kontaktu se sociopatem.
 7. 7
  Všímejte si egocentrického chování. Sociopati mají často tendence k pocitům nadřazenosti nebo vznešenosti a myslí si o sobě, že jsou nejlepšími lidmi světa. Na kritiku své osoby většinou vůbec nereagují a mají o sobě přehnané mínění. Také si nárokují všechno možné a myslí si, že si zaslouží, aby pro ně ostatní lidé vytvářeli úžasné věci, a přitom ani nepomyslí na dobro svého okolí. Nezajímají se o ostatní lidi, chtějí je pouze využívat.[3]
  • Mívají také naprosto nerealistické představy o svých schopnostech; například si můžou myslet, že jsou extrémně talentovanými zpěváky nebo tanečníky, ačkoli ve skutečnosti v těchto oblastech žádné nadání neprojevují. Buď mají bludy, což je častější pravda, nebo/a říkají podobné věci jednoduše proto, že se jim hodí pro dotvoření klamavé masky, kterou používají k prosazení své agendy.
  • Tito lidé si také často myslí, že jsou lepší než kdokoli v jejich okolí, aniž by o své nadřazenosti měli jakékoli důkazy.
  • Z toho se dá vyvozovat, že sociopati jsou velmi často silně narcističtí. Proto raději mluví sami o sobě, než aby poslouchali, co říká okolí. Raději také pozorují sami sebe v zrcadle, než aby si všímali okolního prostředí. Obecně řečeno, sociopata nezajímá, co mu chtějí ostatní říct.
 8. 8
  Sledujte, jestli má podezřelá osoba nějaké opravdové přátele. Ačkoli ne každý má na dobré kamarády štěstí, pokud osoba, kterou podezíráte ze sociopatie, nemá žádné opravdové přátele, měli byste být skutečně ostražití. Možná kolem sebe bude mít několik posluhovačů, které může komandovat nebo pár lidí na poflakování, ale vy musíte hledat známky jejích skutečně hodnotných mezilidských vztahů. Pokud daná osoba nemá žádné přátele, pak je velká šance, že s ní něco není v pořádku (pokud tedy není velmi stydlivá nebo nemá jiné odpovídající důvody pro nedostatek přátel).[4]
  • To samé platí i pro členy rodiny. Pokud daná osoba není v kontaktu s rodinou a nikdy o ní nemluví, může to být další známka sociopatie. V tomto případě samozřejmě může jít i o úplně jiné důvody, jako je například složité dětství.
  • Všímejte si nedostatku napojení na minulost. Jestliže podezřelá osoba nemá žádné přátele ze střední školy, univerzity nebo jiných částí života, pak se opět zvyšuje šance, že jde o sociopata. Jakmile jsou sociopati odhaleni nebo najdou vhodnější oběť, přesunou se jinam. Jejich touhou je vyvolání nějaké pohromy v životech jiných lidí.
 9. 9
  Sledujte, jestli se vás daná osoba snaží izolovat. Sociopati rádi poznávají lidi a rychle se s nimi sbližují. Nedají vám ani šanci couvnout nebo změnit názor. Po několika týdnech zpozorujete, že kolem vás sociopatická osoba velmi intenzivně krouží, jste-li milostně zainteresovaní. Také vás může přinutit domnívat se, že jste spřízněné duše, protože přesně ví, co a jak má říkat, abyste jí šli na ruku. Sociopat vycítí, že trpíte nedostatkem nějaké potřeby nebo sníte o bližším kontaktu, což považuje za skvělou příležitost pro nasazení potřebné masky, která bude odpovídat právě vašim potřebám. Sociopatická osoba vás bude chtít jenom pro sebe, odmítne se o vás "dělit" se světem.[5]
  • Pokud se sociopatickou osobou randíte, pravděpodobně se bude velmi rychle snažit zarazit váš kontakt s přáteli, protože se jimi bude cítit ohrožená. Bude se vás snažit přesvědčit různými výmluvami, proč se s vašimi přáteli nechce stýkat, jako třeba "Oni tě neberou tak jako já" nebo "Oni mi nikdy nedají šanci" nebo "Obracejí tě proti mně, protože mě nemají rádi". Hrají oběť až do extrému a snaží se ve vás vyvolat pocity empatie. Chtějí ve vás také vyvolat pocit, jako byste byli těmi jedinými, kdo je může zachránit, a budou chtít, abyste s nimi trávili všechen váš čas a naslouchali pouze jim.
 10. 10
  Všímejte si nedospělosti osob. Sociopati se nikdy nepoučí ze svých chyb a opakují je stále dokola. Z toho důvodu nikdy nedospějí tak, jako ostatní lidé. Hledejte proto známky nevyspělého chování, které se může schovávat za slupkou tvořenou charismatem. Mezi takové chování patří například:
  • Extrémní sobectví. Daná osoba bude chtít všechno pro sebe a to za jakoukoli cenu. S tím také přichází neochota dělit se.
  • Obrovské ego. Sociopat bude tak posedlý sám sebou, že se vůbec nebude zajímat o své okolí.
  • Potřebnost. Sociopat bude chtít, abyste mu byli nablízku kdykoli to potřebuje.
  • Nepřipravenost převzít odpovědnost. Taková osoba nemusí být připravená vyrovnat se s jakoukoli formou odpovědnosti. Buď přesunou svou práci na někoho jiného a připíšou si zásluhy, zatímco si budou omlouvat selhání, nebo se odpovědnosti vyhnou úplně.
 11. 11
  Přenos viny. Protože sociopaté lžou a podvádějí, mají tendence svádět vinu na oběť tak, aby to vypadalo, že právě oběť je viníkem problémů, které sociopat způsobuje. Medicínský termín je "projekce". To je eso v rukávu sociopata.
  • Viní vás z toho, co vám provedli. Pokud daná osoba lže a tvrdí o vás, že jste lhářem, může se jednat o sociopata.
  • Šílíte z nich. Pokud sociopat dělá něco, co vás přivádí k šílenství a svádí vinu na to, že jste blázni, jednáte pravděpodobně se sociopatem.
 12. 12
  Intenzivní, manipulativní zírání. Ego sociopata je poháněno nepohodlím oběti.
  • Pokud na vás daná osoba nepříjemně a chladně zírá, aby vás ponížila, a vůbec jí nevadí, že jste z ní nervózní, jedná se pravděpodobně o sociopata.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Únik

Stáhnout PDF
 1. 1
  Nedávejte jim nic, co po vás chtějí. Při kontaktu se sociopaty se snažte být co nejnudnější, abyste nenaplňovali jejich potřebu po vzrušení. Sociopat se nechá velmi snadno znudit. Nedávejte mu příležitost k žádnému emocionálnímu pobavení. Během konverzace zůstaňte klidní. Nerozčilujte se a nehádejte se s nimi. Také předstírejte, že nemáte nic z toho, co by po vás sociopat mohl chtít. Tvrďte, že jste ztratili peníze, ukradli vám všechny věci atd. Pro cokoli, co jste jim už jednou poskytli, najděte výmluvu -- bez emocí a nekonfliktní cestou -- proč už jim nejste danou věc schopni znovu poskytnout.
 2. 2
  Pokud je to možné, držte si odstup. Jakmile máte potvrzeno, že daná osoba je skutečným sociopatem, bude nejlepší, když se jí budete vyhýbat, co nejvíce je to možné. Jestliže se jedná o kolegu nebo jednoho z kamarádů, bude úplná izolace prakticky nemožná, ale přesto se o to všemi silami snažte. Mějte ovšem neustále na paměti, že sociopat může rozpoznat, že se mu snažíte vyhýbat a pokusí se vás k sobě přitáhnout ještě víc než prve. Zůstaňte neústupní a zkuste danou osobu co nejvíce ignorovat.
  • To neznamená, že byste najednou měli být otevřeně nepřátelští nebo zlí. Tím byste sami sebe stavěli do potencionálně nebezpečné situace.
  • Neříkejte sociopatovi, že o jeho poruše víte. To danou osobu může rozzuřit a bude se vás snažit přelstít o to víc. Nemůžete si dovolit, aby věděla, že nad ní máte navrch. Snažte se jen o co největší odstup, aniž byste byli hrubí.
 3. 3
  Buďte imunní vůči šarmu sociopatů. Sociopat se nad vámi bude snažit zvítězit pomocí různých dárků, komplimentů nebo různých příběhů, které ho budou ukazovat v dobrém světle. Pokud ale víte, že osoba je nefalšovaným sociopatem, není cesty zpět. Žádné lichotky ani šarmantní chování vás nemůže stáhnout zpět na scestí. Nedejte sociopatovi druhou šanci, aby se vám zpět vlichotil do přízně. Jste chytřejší než on.
  • Mějte však na paměti, že zažít pochybnosti je normální, protože sociopat ví, jak vám vnutit pochybnosti tak, že změní realitu ve svůj prospěch.
  • Nevzdávejte to. Sociopat vás může dokonce ošálit tak, že ve vás vzbudí pocity lítosti. Pokud jste ovšem skutečně přesvědčeni, že je daná osoba sociopaticky manipulativní, nesmí vás ovládnout další vlna sympatií. Snad kromě lítosti, že někdo vůbec trpí takovou mentální poruchou.
 4. 4
  Pokud se sociopatem chodíte, rychle ze vztahu vycouvejte. Jestliže jste začali randit se sociopatem, ukončete tento vztah co nejrychleji a nejbezpečněji je to možné. Čím déle čekáte, tím horší všechno může být a tím snadněji sklouznete na úroveň myšlenkových pochodů, které od vás sociopat očekává. Potřebujete-li tedy vztah ukončit, řekněte to druhé straně co nejdříve je to možné. Není přitom nutné, abyste jako důvod udávali sociopatii vašeho partnera.
  • Pro rozchod raději zvolte jiný důvod než sociopatii svého partnera. Na svém rozhodnutí trvejte a nenechte si jej rozmluvit, zřejmě budete muset vydržet několik pokusů a opakování.
  • Nezapomínejte, že mezi sociopatií a obyčejnou lhostejností je velký rozdíl. Můžete sice někoho obvinit ze sociopatie, protože se k vám chová hrubě a sobecky, ale ve skutečnosti může jít pouze o charakterovou vadu. Opravdový sociopat si nikdy nedělá starosti z toho, co si ostatní myslí nebo cítí.
  • Pokud zrovna prožíváte manipulativní vztah, možná ho nebudete chtít sami končit. Někdy je lepší, když využijete telefonického rozhovoru nebo si na pomoc vezmete kamaráda, který vám rovnou případně pomůže odstěhovat vaše věci. Sociopat ovšem ne nebere jako odpověď. Pokusíte-li se vztah ukončit, sociopat může přistoupit k zoufalému jednání a dokonce násilí, jen aby si vás udržel.
 5. 5
  Varujte ostatní. Ačkoli nemusíte sociopatii dané osoby rozhlašovat do celého světa (pokud není opravdu velmi nebezpečná), měli byste přinejmenším varovat lidi v jejím okolí. Rozhodně varujte ty, kteří by snad chtěli se sociopatem začít nějaký vztah. Pokuste se danou osobu nerozhněvat tím, že o ní budete všude rozhlašovat, že má takovou mentální poruchu. Pokud se ovšem situace vyvíjí tak, že je na obzoru další potencionální oběť, měli byste jí své zkušenosti vylíčit.
  • Buďte opatrní a situaci dobře zvažte. Pokud je sociopat výše postavenou osobou ve vaší společnosti, raději byste neměli obcházet kolegy a vyprávět jim o svých domněnkách. Místo toho se sociopatovi straňte, co nejvíce je to možné.
 6. 6
  Myslete na sebe. Sociopati si za oběti vybírají osoby s nízkým sebevědomím nebo ty, které potřebují vedení. Nejlepší cestou, jak se stát imunními vůči sociopatům a vyvarovat se setkání s takovými lidmi v budoucnosti, je znalost sebe sama, schopnost rozvíjet své vlastní myšlenky a vidět svět vlastníma očima. Sociopati se silným osobnostem s originálním myšlením vyhýbají, jelikož si uvědomují, že kontrolovat takové lidi je velmi náročné.[6]
  • Získávání sebevědomí může být celoživotní otázkou, stejně jako pochopení aktuálních situací a porozumění všem jejím perspektivám. Náročné je také naučit se soužití s lidmi jiného přesvědčení a myšlení, takže skutečná nezávislost a kritické myšlení přicházejí až časem.
  • Část z toho má co do činění právě se sebevědomím. Věříte-li sami sobě, pak se tato víra promítne i do vašeho myšlení a nápadů, čímž budete mnohem snadněji odolávat náporům sociopatů, kteří se vám dostanou do cesty.
 7. 7
  Nebojte se sociopatů. Namísto toho využijte svého myšlení a k reakcím používejte rozum a klid. Pro začátečníky musíme připomenout, že sociopat dokáže převrátit a zfalšovat skutečně cokoli, včetně všeho výše uvedeného. Když tedy nějaká osoba začne předstírat, nemá smysl přesvědčovat ji, že o jejích nekalých praktikách víte. Sociopati bývají velmi inteligentní, což může být dalším faktorem, který zvyšuje vaši úzkost. Snažte se proto tomuto jednání nepodléhat ani nepředstírejte stejnou inteligenční rovinu - bude pak mnohem méně pravděpodobné, že vás sociopat přechytračí a minimálně se vyhnete jeho snaze postavit svou inteligenci do středu pozornosti.
  • Pokud se sociopatů přestanete bát, přestanete předstírat, že jste stejně chytří nebo lepší než oni a začnete si mnohem více všímat sami sebe a skutečně doceníte to, co z vás dělá hodnotné členy společnosti, nedáte jim téměř žádnou šanci, aby s vámi manipulovali. Většina sociopatů nejsou žádní vrazi, sadisti ani jiné zrůdy, jsou to lidské bytosti, se kterými je třeba podle toho zacházet. Oni sami si svůj psychický stav nevybrali, stejně jako jste si vy nevybrali skutečnost, že jste se stali obětí jejich intrik. Svým jednáním však můžete sociopatům usnadnit nebo naopak ztížit jejich snažení ve vašem ovládnutí. Volba je na vás. Vzdělávejte se v lidském chování, všímejte si, kdo a jak manipuluje s ostatními a obrňte se potřebnými metodami, kterými hrozbu ovládnutí sociopatem eliminujete a naučíte se poklidně proplouvat svým životem.
  • To ovšem neznamená, že by sociopat ocenil, když mu začnete ukazovat své silné já a odmítnete jeho manipulativní jednání. Spíše na vás přestane plýtvat svou energií, protože ví, že byste ho pokaždé stejně odmítli. Byli byste totiž nudní a sociopat nudu opravdu nesnáší.
  Reklama

Tipy

 • Pokud je osoba "příliš dobrá, aby to byla pravda", pravděpodobně to tak je. Jedná se často o případy mentálních poruch, zahrnující sociopatii, hraniční poruchu osobnosti a narcismus.
 • Sociopat umí manipulovat s ostatními tak, aby si mysleli, že obětí je on, přičemž ve skutečnosti se jedná o agresora.
 • Tento typ osobnosti vás donutí, abyste mu odpustili, a potom řekne, že se to nikdy nestalo. Jedná se o taktickou hru a manipulaci myšlení.
 • Někteří odborníci věří, že sociopati trpí poškozením prefrontálního kortexu, který reguluje emoce, morálku atd.
 • Sociopati mají tendence obviňovat ze svého chování své oběti. Téměř nikdy nepřiznají chybu a místo toho na své oběti útočí. Jedná se o klíčový faktor všech mentálních chorob.
 • Většina sociopatů si dává pozor, aby neodhalila svou pravou chladnou stránku. Jsou to dobří herci (zvykli si být odlišní), takže pokud některý z nich dává své chladné jednání najevo, jedná se o neinteligentního nebo mladého sociopata (kromě svého bezohledného chování neskrývá ani vyloženě hrubé, antisociální činy).
 • Někteří odborníci tvrdí, že velké množství sociopatů bylo v dětství zneužíváno.
 • Sociopatické chování je silně ovlivněno dědičností, a proto hledejte známky této poruchy i v rodině podezřelé osoby a použijte jich jako vodítka pro rozklíčování skutečné osobnosti domnělého sociopata.
 • Sociopati často lžou o své minulosti, a proto všechny jejich historky berte s rezervou. Všímejte si spíše nesrovnalostí mezi jednotlivými příběhy. Ve svých historkách obvykle používají jeden nebo dva neměnné detaily - půjde buď o pravdu, nebo o něco, co už říkali tolikrát, že tomu sami uvěřili.
 • Uvědomte si, že se vás pokusí manipulovat a zkuste se naučit rozpoznat chvíli, kdy k tomu dojde. Jinak by vás přinutili udělat věci, které byste sami neudělali.
 • Pokuste se zmanipulovat sociopata. Je to sice velmi obtížné, ale pokud se vám to podaří, může to pro vás být skutečné zadostiučinění. Aby se vám to podařilo, budete ho muset přesvědčit, že šlo o jeho nápad. Přinuťte ho, aby si myslel, že sám chce dělat to, co dělá, aniž by si uvědomil, že je to váš záměr. Pokud si bude myslet, že s daným nápadem nemáte nic společného, tím spíš to udělá.
 • Mladí sociopati často reagují přehnaně emotivně. Pozorují reakce lidí na různé okolnosti a pak se snaží napodobit jejich odezvu. Dávejte dobrý pozor a všimnete si, že jejich reakce je oproti pozorování trochu zpožděná. Můžou vypadat jako velmi senzitivní dítě, které napodobuje emoce, ale přehrává.
Reklama

Varování

 • S naprostou samozřejmostí buďte imunní vůči jejich šarmu.
 • Nenechte je zjistit, že o jejich poruše víte a máte tak navrch. I když by na takové odhalení mohl sociopat reagovat různým způsobem, bude lepší, když to nebudete pokoušet.
 • Sociopati jsou skvělí lháři, protože jim chybí svědomí. Pro své jednání využijí jakékoli výmluvy, která pomůže zabránit odhalení jejich skutečné osobnosti.
 • Sociopati jsou méně náchylní k emocím a proto mohou vaše emoce využít proti vám. Nejlepší je jednat s lidmi tak, aby vám rozuměli; pokud tedy musíte jednat se sociopatem, nezatahujte do toho emoce, jinak budou použity proti vám.
 • Ačkoli nejsou všichni sociopati násilní, bude lepší, když se těmto lidem budete vyhýbat na jakékoli emocionální, přátelské úrovni.
 • Sociopatické tendence mohou být někdy zaměněny za jiný vážný stav, jako je třeba Aspergerův syndrom apod. Hlavním rozdílem je to, že sociopati nemají svědomí, zatímco lidé s Aspergerovým syndromem jen špatně navazují vztahy.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 244 459 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 244 459 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama