Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Umět pozorovat okolí a lidi má své výhody. Lidé, kteří to dokážou, většinou umějí využít informací, které takto získají k tomu, aby si našli lepší práci, přistihli někoho při lhaní, nebo přesvědčili lidi při hádce o svém názoru, či získali partnera svých snů. Lidé neustále (nevědomě) vysílají signály o tom, kým jsou a co chtějí – musíte jen vědět, jak si těchto věcí všímat. Pokud se chcete naučit číst řeč těla ostatních lidí, vnímat jejich obličejové výrazy a sledovat jejich komunikační styl, aniž by to na vás poznali, v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Metoda 1 ze 3:
Buďte všímavější

 1. 1
  Nespěchejte. Prolétáváte svým dnem co nejrychleji a přebíháte od jednoho úkolů k druhému, aniž byste si dopřáli dostatek času na zpracování toho, co se vám děje? Být všímavý chce trochu cviku a jde zejména o schopnost zpomalit, zastavit se a pozorovat. Když budete neustále ve spěchu, nepodaří se vám to a rozhodně vám to nepůjde hned napoprvé. Můžete si to trénovat tím, že budete pravidelně zpomalovat v různých situacích a budete si všeho lépe všímat.
  • Začněte u své rodiny. Máte ve zvyku poslouchat jen jedním uchem, když vám partner nebo potomek vypráví o svém dni? Odložte telefon nebo tablet, podívejte se tomu druhému do očí a poslouchejte ho pozorně. Součástí všímavosti je také schopnost aktivně naslouchat.
  • Pokud ráno většinou vběhnete do práce velmi rychle a zdravíte kolegy ve spěchu, aniž byste se jim podívali do očí, začněte s jiným přístupem. Zastavte se a popovídejte si se svým šéfem nebo s kolegy a věnujte jim veškerou pozornost. Když budete fungovat tímto způsobem, budete mnohem všímavější.
  • Po cestě po ulici, nebo při jízdě tramvají nebo metrem si trénujte všímavost. Nedívejte se skrz ostatní lidi, ale dívejte se na ně. Všímejte si jich a zamyslete se nad tím, co vidíte.
 2. 2
  Zbavte se svých myšlenek. Pokud jste neustále zaneprázdnění vlastními myšlenkami, touhami, nejistotami a pocity, nebudete schopní si všímat ostatních lidí. Pokud chcete být všímavější, odložte své vlastní potřeby a soustřeďte se na ostatní lidi. Bude to chtít trochu cviku, protože myšlenkové pochody jsou většinou zvyky, které nelze snadno změnit. Uvědomujte si své myšlenky a vědomě se je snažte odsunout, abyste se mohli soustředit na různé lidi a věnovat jim pozornost.
  • Pokud jste zvyklí přijít na večírek a ihned se zaměřit na toho nejzajímavějšího člověka, jít hned k baru, nebo si rovnou najít únikovou cestu, nedáváte svému mozku dostatek prostoru na to, aby mohl pozorovat lidi. Zamyslete se a soustřeďte se na ostatní lidi (uvidíte, že si tak večírek užijete mnohem lépe).
  • Když budete s někým mluvit tváří v tvář a budete myslet na to, zda nemáte rozmazanou rtěnku, nebo zda se nesmějete příliš nahlas, nebudete schopní si ho všímat a věnovat mu pozornost. Nestarejte se o sebe, ale soustřeďte se na toho druhého – zjistíte díky tomu mnohem více.
 3. 3
  Nebuďte příliš okatí. Když budete dávat najevo, že někoho pozorujete a snažíte se o něm něco zjistit, nic se nedozvíte. V lepším případě se ten druhý začne chovat afektovaně a bude se snažit ovlivnit obraz, který vám předkládá a v horším případě ho vaše přímočarost bude otravovat. Měli byste se chovat naprosto přirozeně, i když budete v duchu pečlivě zhodnocovat okolí.
  • Nezírejte. Když si budete lidi upřeně prohlížet, brzy si všimnou toho, že je něco špatně. I v případě, že se na někoho soustředíte, byste se měli čas od času podívat někam jinam.
  • Pokud chcete někoho pozorovat zdálky, chovejte se nenápadně. Pokud jste například na večírku, nestůjte v temném rohu a nesledujte upřeně toho, o koho máte zájem. Pokud chcete být jako moucha na zdi a neúčastnit se rozhovorů, vyberte si místo, kde nebudete působit nepatřičně, aby si lidé nemysleli, že se chováte divně.
 4. 4
  Dívejte se na lidi ve chvílích, kdy si budou myslet, že se na ně nikdo nedívá. Lidé toho o sobě odhalí spoustu zejména v době, kdy mají pocit, že se nikdo nedívá, co zrovna dělají. Všímejte si lidí ve chvílích, kdy se cítí uvolněně a nejsou ve stresu. Získáte díky tomu představu o jejich skutečném chování a emocích.
  • Můžete si například všimnou výrazu své kolegyně, když bude procházet prázdnou chodbou.
  • Všímejte si toho, jak lidé vypadají, když si přestanou s někým povídat a budou mít chvilku jen pro sebe.
  • Sedněte si do parku na lavičku, nebo do kavárny s novinami a dívejte se na lidi, kteří prochází kolem vás.
 5. 5
  Všímejte si rozdílů. Jakmile se naučíte všímat si ostatních lidí, budete moci jejich chování porovnávat s jejich chováním v budoucnu a všímat si rozdílů. Díky tomu se o daných lidech můžete dozvědět zajímavé věci, například to, co se snaží skrývat, nebo jak vyjadřují své skutečné pocity.
 6. 6
  Všímejte si reakcí. Okamžité reakce lidí na různé situace vám toho mohou spoustu prozradit o jejich skutečných myšlenkách a pocitech. Když budete někoho pozorovat, všímejte si jeho obličejových výrazů ve chvíli, kdy se poprvé setká s nějakou informací. Můžete lidem zprávy podávat sami, nebo sledovat, jak jim je předkládá někdo jiný.
  • Pokud jdete například s přáteli na večeři a jeden z nich vám oznámí, že dostal povýšení a zvýšili mu plat, všímejte si reakcí ostatních lidí. Pokud někdo váhá a než se začne radovat a gratulovat, pravděpodobně nemá moc velkou radost – může v tom hrát roli jeho žárlivost?
 7. 7
  Všímejte si vzorců. Zapisujte si to, co u lidí vypozorujete, abyste si mohli všímat vzorců v jejich chování. Může vám to pomoci lépe porozumět jednotlivým lidem, ale také lidem obecně. Brzy si začnete všímat detailů, které prozrazují lidské myšlenky, touhy, stresory, obavy a slabosti. Když těchto informací nasbíráte co nejvíce, budete se ve sledování lidí zlepšovat a brzy budete schopni vydedukovat pravdivé informace během zlomku vteřiny.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Čeho si všímat

 1. 1
  Sledujte řeč těla. Řeč těla vám toho řekne spoustu. Lidé často říkají jednu věc, ale jejich řeč těla říká něco naprosto jiného. Všímejte si toho, jak lidé natáčejí hlavu a co dělají s pažemi, s rukama, nohama a chodidly. Co z jejich řeči těla poznáte?
  • Pokud někdo říká „ano,“ ale zároveň u toho kroutí hlavou, může to znamenat, že skutečná odpověď zní „ne.“
  • Pokud někdo odmítá oční kontakt, pravděpodobně se necítí dobře. (Lidé si často mylně myslí, že nedostatek očního kontaktu znamená lhaní, ale ve skutečnosti je to přesně naopak.)
  • Pokud se někdo při rozhovoru zaklání, znamená to, že je ve stresu, nebo má strach.
  • Pokud si někdo překřižuje ruce před tělem, většinou to znamená, že se necítí uvolněně.
  • Pokud se někdo hrbí, nebo nemá správné držení těla, je možné, že má nízké sebevědomí.
  • Pokud někdo poklepává nohou, většinou je na vině úzkost nebo netrpělivost.
  • Pokud si žena sahá na krk, pravděpodobně se cítí zranitelně. [1]
  • Pokud si muž hladí bradu, může to znamenat, že je úzkostlivý. [2]
 2. 2
  Všímejte si obličejových výrazů. Lidé často komunikují pomocí svých obličejových výrazů a dávají jimi najevo vše od štěstí až po výraznou nespokojenost. Jak dobře dokážete rozlišovat emoce pomocí výrazů v tváři? Někteří lidé jsou přirozeně empatičtí a dokážou poznat rozdíl mezi emocemi a podrážděností, zatímco jiní nedokážou rozlišit ani tak rozdílné emoce, jako je přemýšlivost a znuděnost. [3] Čím lépe se naučíte vnímat emoce podle výrazů ve tváři, tím lépe budete rozumět lidem okolo vás.
  • Pokud máte pocit, že v této oblasti máte na čem pracovat, natrénujte si soustředění na různé lidské emoce. Když se například někdo usměje, nemusíte hned předpokládat, že je spokojený. Všímejte si jemnějších detailů, které vám pomohou odhalit jeho hlubší emoci. Usmívá se daná osoba celým obličejem (i očima), nebo jen ústy? V prvním případě může jít o skutečné štěstí, zatímco v druhém případě pouze o mírné pobavení.
  • Studie prokázaly, že když budete číst více literární fikce, budete mít větší empatii [4] , takže budete schopni lépe pozorovat lidi.
 3. 3
  Naslouchejte lidem pozorně. Způsob, jakým lidé mluví, vám toho také může spoustu říct o tom, jak se cítí. Rychlost, hlasitost a výška hlasu jsou důležitými faktory. Všímejte si toho, zda daná osoba mluví rychle nebo pomalu, vyšším nebo nižším hlasem než je běžné a zda mluví hlasitě, nebo tiše.
  • Lidé, kteří mluví tiše, jsou většinou nesmělí, nebo mají nízké sebevědomí.
  • Nervózní lidé často mluví rychleji.
  • Lidé, kteří lžou, mluví o něco vyšším hlasem, než normálně.
  • Když se lidé snaží dokázat si svoji dominanci, mluví o něco hlubším hlasem.
 4. 4
  Všímejte si dechu lidí, které sledujete. Tento aspekt je jedním z nejjednodušších, protože jde o faktor, který většina lidí nedokáže ovládat. Všímejte si toho, zda lidé dýchají příliš rychle nebo těžce a zda mluví udýchaně.
  • Když někdo začne dýchat zrychleně, může to znamenat, že se cítí nervózně, nebo vystresovaně.
  • Zadýchanost může být známkou zdravotních problémů.
  • Někdy může být zadýchanost také známkou fyzické přitažlivosti...možná právě k vám.
 5. 5
  Podívejte se lidem na velikost zornic. Malé zornice mohou znamenat, že daná osoba užívá drogy. Rozšířené zornice zase většinou znamenají potěšení a přitažlivost. [5] Když se budete lidem dívat na zornice, dejte si pozor, abyste nebyli na ostrém světle, nebo naopak v šeru – ostré světlo způsobuje stažení zornic, zatímco v šeru se zornice rozšíří.
 6. 6
  Všímejte si toho, zda se lidé potí. Pocení je jasnou známkou přívalu adrenalinu, což může znamenat, že je daná osoba ve stresu, je vyčerpaná, nebo má z něčeho strach. Všímejte si lesku v obličeji, nebo vlhkosti v podpaží. (Berte ovšem v úvahu také počasí a teplotu v místnosti.)[6]
 7. 7
  Dívejte se lidem na vlasy a na oblečení. Bez ohledu na řeč těla, obličejové výrazy a další fyzické znaky se toho o lidech můžete spoustu dozvědět jen díky tomu, jak se prezentují světu. Oblečení, doplňky, vlasy a make-up vám toho o lidech řeknou spoustu.
  • Nejprve si všímejte zřejmých věcí – člověk, v drahém obleku pravděpodobně pracuje na vysoké pozici, člověk s křížkem na krku je pravděpodobně křesťan, člověk v tričku s kapelou Grateful Dead a sandálech je pravděpodobně hippie – jistě to zvládnete.
  • Všímejte si detailů ze života ostatních lidí, například bílých chloupků, které pokrývají kabát vašeho kolegy, nebo zaschlého bahna na podrážce něčích bot, okousaných nehtů na rukou, nebo ustupujících vlasů maskovaných přehazovačkou. Co vám tyto detaily mohou prozradit?
 8. 8
  Všímejte si zvyků ostatních lidí. Když budete pozorovat někoho opakovaně, všímejte si toho, co ho dělá jedinečným. Co si daná osoba každý den čte ve vlaku po cestě do práce? Nosí si s sebou oběd z domu, nebo chodí do restaurace? Co ráno pije, aby načerpal energii? Vyhýbá se záměrně rozhovorům o svém manželovi? Když si budete všímat těchto detailů, spoustu se toho dozvíte.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Jak interpretovat to, co vidíte

 1. 1
  Využijte svoji představivost. Až věnujete dostatek času pozorování ostatních lidí, zamyslete se nad tím, jaké informace jste získali. Představovat si různé nezvyklé charakteristiky lidí odvislé od jejich řeči těla a osobnosti je zábava. Ať už sledujete lidi jen tak, nebo se snažíte někomu lépe porozumět, využijte svoji představivost a spojujte si získané informace. [7]
  • Pokud rádi sledujete lidi, je dobré si o nich vymýšlet příběhy. Jaký asi vede život ten muž, se kterým jezdíte každý den do práce? Zkuste si vymyslet jeh příběh podle toho, co nosí na sobě a kde každý den vystupuje.
  • Je zábava využívat představivost k tomu, abyste mysleli na to, kam lidé jdou a odkud jsou, ale pokud jim chcete skutečně porozumět, musíte zjistit, zda jsou vaše předpoklady správné.
 2. 2
  Zamyslete se nad nějakou konkrétní teorií. V tomto scénáři již máte „co“ – vaše pozorování. Dalším logickým krokem při porozumění ostatním lidem je zjistit, proč je něco pravdivé. Poskytne vám to přesnější představu o tom, jak probíhá život ostatních lidí a umožní vám to lépe jim porozumět. [8]
  • Pokud například pozorujete někoho, kdo mluví rychle a potí se vždy, když mluví o svých plánech do budoucna, zamyslete se nad tím, proč to dělá. Je možné, že se bojí neúspěchu v něčem, čeho se snaží dosáhnout? Nebo například lže?
  • Zužte si své teorie tím, že si budete klást konkrétnější otázky a budete lidi sledovat mnohem pečlivěji.
  • Složte si svoji skládanku. Až budete mít teorii, určete si, zda ji podporují i jiné věci, které jste vypozorovali.
 3. 3
  Zjistěte, zda jste měli pravdu. Když začnete dedukovat v závislosti na svých analýzách, je důležité zjistit, zda máte pravdu, nebo ne. Pokud často dosahujete nesprávných závěrů, pravděpodobně budete na svém pozorování muset ještě zapracovat.
  • Řekněme, že jste si všimli, že se váš kamarád při rozhovoru s vámi vždy usmívá a má rozšířené zornice a zpocené dlaně. (Kromě toho nosí každý den modrou barvu, protože jste mu řekli, že se mu hodí k očím, a také na vás vždy po práci čeká venku.) Zvážili jste všechny tyto důkazy a začali jste si myslet, že se svému kamarádovi líbíte. Zjistěte, zda jsou vaše dedukce správné a zkuste s ním flirtovat. Všímejte si jeho reakcí. Můžete se ho také rovnou zeptat, zda se mu líbíte.
 4. 4
  Učte se stylem pokus-omyl. Někdy zjistíte, že vaše pozorování byla správná, jindy se zase spletete. Emoce lidi často prozrazují díky řeči těla, ale někteří lidé umějí své city dobře skrývat. Cílem pozorování lidí je naučit se jim lépe rozumět. Neměli byste si ale mylně myslet, že se vám podaří číst lidem myšlenky jen díky tomu, že se na ně budete dívat. Tajemno, které lidi přirozeně obklopuje je to, díky čemu je tak zábavné je pozorovat.
  Reklama

Tipy

 • Když budete pozorovat lidi, snažte se nedívat se na ně neustále, ale dívejte se například do knihy a jednou za čas si někoho prohlédněte.
 • Pokud sledujete někoho delší dobu, nechoďte vždy ve stejném oblečení (kabáty, klobouky, boty, sluneční brýle, různé paruky atd.).
 • Vsedě si většina lidí opírá hlavu o ruku, aby se podepřeli. Pokud máte hodinky s tmavým pozadím, můžete předstírat, že se díváte na hodinky, ale ve skutečnosti sledovat ostatní lidi.
 • Snažte se naučit se předstírat, že si čtete noviny, ale ve skutečnosti se dívat na lidi okolo vás. Vyžaduje to trochu cviku a rychlé pohyby očí a musíte si dávat velký pozor, abyste nepůsobili příliš nápadně.


Reklama

Varování

 • Uvědomte si, že vás lidé mohou přistihnout a můžete se kvůli tomu dostat do problémů. wikiHow ani autor tohoto článku neneste odpovědnost za žádné důsledky, které tento článek vyvolá.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 17 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 3 118 krát
Stránka byla zobrazena 3 118 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama