Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kompas , či jeho vylepšená verze buzola, je nezbytný nástroj pro přežití ve volné přírodě. Pokud máte dobrou topografickou mapu a víte, jak pracovat s buzolou, nikdy se neztratíte. Můžete se naučit vše o buzole a jejích částech a jak určit místo, kde se nacházíte a začít zdokonalovat své navigační schopnosti. Přečtěte si náš článek a naučte se pracovat s buzolou.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Naučte se základy

Stáhnout PDF
 1. 1
  Naučte se základní součásti buzoly. Přestože každá buzola může mít drobné odlišnosti, na všech najdete kompas, který svou střelkou ukazuje k magnetickému poli Země. Buzola má tyto základní součásti, se kterými byste se měli seznámit:
  • Základna buzoly je průhledný plastový průzor, do kterého je kompas zasazen.
  • Šipka směru na základně buzoly je šipka, která ukazuje směrem ven.
  • Otočný kotouč je plastový kruh, ve kterém je střelka kompasu.
  • Stupnice s úhly je vyznačená na otočném kotouči a má rozsah celých 360°.
  • Magnetická střelka je střelka, která se otáčí v otočném kotouči.
  • Orientační šipka je nemagnetická šipka v otočném kotouči, která směřuje na sever (někdy nahrazena ryskami zvýrazněnými fosforeskující barvou).
  • Orientační rysky jsou čáry v otočném kotouči, které jsou rovnoběžné s orientační šipkou.
 2. 2
  Držte buzolu správně. Položte si buzolu na dlaň a držte ji před hrudníkem. Toto je správná pozice buzoly. Pokud se potřebujete zorientovat v mapě, položte ji na rovnou plochu a buzolu položte na mapu.
 3. 3
  Zjistěte, co máte před sebou. Základní rychlé cvičení na zorientování je zjistit, jakým směrem právě jdete. Podívejte se na magnetickou střelku. Pokud nesměřujete na sever, měla by ukazovat na jednu ze stran.
  • Otočte stupnicí s úhly, dokud orientační šipka nebude překrývat magnetickou střelku a obě tak nebudou směřovat na sever. Šipka směru by měla ukazovat směrem, kterým jdete. Pokud šipka směru ukazuje například mezi N (sever) a E (východ), tak směřujete na severovýchod.
  • Najděte, kde se šipka směru protíná se stupnicí s úhly. Abyste mohli směr určit přesněji, podívejte se na označení úhlů. Pokud vidíte například číslo 23, směřujete 23° severovýchodně.
 4. 4
  Je třeba pochopit rozdíl mezi "skutečným" severem a "magnetickým" severem. Přestože se to může zdát matoucí, že jsou dva "severy," je to základní a nezbytná informace, kterou pro správné používání buzoly potřebujete znát.[1]
  • Skutečný sever, nebo-li sever mapy, je bod, do kterého se sbíhají všechny zeměpisné délky na mapě, tedy severní pól. Všechny mapy se dělají stejně – s orientací vrchního okraje mapy na skutečný sever. Bohužel kvůli lehkým odchylkám magnetického pole buzola neukazuje na skutečný sever, ale na ten magnetický.
  • Magnetický sever odkazuje na sklon magnetického pole, který se liší asi o 11°od sklonu zemské osy (tzv. magnetická deklinace). Na některých místech je rozdíl mezi skutečným a magnetickým severem až 20°. Pokud chcete vědět vaši naprosto přesnou aktuální polohu, musíte s tím počítat.
  • Přestože se tento rozdíl může zdát zanedbatelný, pokud půjdete třeba jen půl kilometru o stupeň mimo, posune se váš směr o 30 m. Pomyslete na to, jak moc se váš směr změní po deseti, nebo dvaceti kilometrech. Proto je důležité brát magnetickou deklinaci v potaz.
 5. 5
  Naučte se s deklinací počítat. Deklinace označuje úhlový rozdíl mezi severem na vaší mapě a severem na buzole, který určuje magnetické pole Země. Abyste si zjednodušili používání buzoly, můžete hodnotu deklinace odečíst, nebo ji přičíst ke stupňům vaší aktuální polohy. Přičítání či odečítání záleží na tom, jste-li v oblasti s východní či západní deklinací a jestli zjišťujete svou polohu podle buzoly, nebo podle mapy..
  • Ve Spojených státech vede přímka nulové deklinace přes státy Alabama, Illinois a Wisconsin. Na východ od ní je deklinace orientována na západ, což znamená, že magnetický sever je několik stupňů západně od skutečného severu. Na západ od přímky je tomu naopak. Zjistěte si, jaká je deklinace v místě, na kterém se budete pohybovat.
  • Řekněme, že chcete určit svou polohu v místě se západní deklinací. V tom případě odečtete počet stupňů a získáte odpovídající polohu na mapě. V oblasti s východní deklinací číslo přičtete.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Použití buzoly

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zjistěte svou polohu a směr, kterým jdete. Když jste na výletě v lesích či otevřeném prostranství, je dobré čas od času kontrolovat svou polohu, abyste si byli jistí, že jdete správným směrem. Polohu zjistíte, když otočíte buzolu do pozice, ve které šipka směru bude ukazovat na směr vaší cesty. Pokud nejdete na sever, magnetická střelka se pohne na stranu.
  • Otočte kotoučem do bodu, kde orientační šipka bude v rovině se severním koncem magnetické šipky. Jakmile je srovnáte, uvidíte, kam ukazuje šipka směru.
  • Upravte magnetickou odchylku tím, že otočíte kotoučem nalevo či napravo o daný počet stupňů v závislosti na deklinaci vaší lokality. Podívejte se, kde se šipka směru zarovná se stupnicí s úhly.
 2. 2
  Pokračujte daným směrem. Držte před sebou buzolu a otočte se s ní tak, aby se severní konec magnetické šipky zarovnal s orientační šipkou a potom se vydejte směrem, kterým ukazuje šipka směru. Průběžně kontrolujte buzolu a dejte si pozor, abyste omylem nepřetočili kotouč s čísly stupňů.
 3. 3
  Soustřeďte se na body na obzoru. Aby se vám podařilo udržet správný směr, podívejte se na šipku směru, potom si najděte na obzoru nějaký bod, jako třeba strom nebo telefonní sloup, a podle toho se pak orientujte. Nezaměřujte se na nic příliš vzdáleného, jako třeba vršek kopce či hory, protože takto velké body vás nebudou navigovat moc přesně. Jakmile dojdete ke svému orientačnímu bodu, znovu zkontrolujte buzolu a najděte si další.[2]
  • Pokud je tak špatná viditelnost, že nevidíte žádný vzdálený bod, pomozte si někým ze své skupiny (pokud někoho takového máte). Zůstaňte na místě a požádejte druhého, aby se vydal směrem, kterým ukazuje šipka směru. Pokud je to potřeba, upozorněte ho na případnou odchylku od směru. Jakmile dosáhne místa, kde už ho přestáváte vidět, ať na vás počká, dokud ho nedojdete. Opakujte to, dokud je potřeba.
 4. 4
  Přeneste směr cesty do mapy. Položte mapu na vodorovnou plochu a položte na ni buzolu tak, aby orientační šipka ukazovala na skutečný sever mapy. Pokud znáte svou současnou polohu na mapě, posuňte buzolou tak, aby její hrana procházela bodem vaší současné polohy a orientační šipka přitom stále ukazovala na sever.
  • Načrtněte linku podél hrany buzoly skrz vaši současnou polohu. Pokud si zachováte směr, vaše cesta povede na mapě podél této čáry.
 5. 5
  Naučte se zjistit svou polohu na mapě. Abyste zjistili, kterým směrem se vydat, abyste dosáhli určitého bodu, položte mapu na vodorovný povrch a položte buzolu na mapu. Použijte hranu buzoly jako pravítko, kterým vytvoříte spojnici mezi vaší současnou polohou a cílovým bodem.[3]
  • Otáčejte kotoučem buzoly, dokud orientační šipka nebude ukazovat na sever mapy. Tím se zarovnají i orientační rysky buzoly s čárami na mapě spojujícími sever s jihem. Jakmile je kotouč na správném místě, odložte mapu.
  • Tentokrát srovnáte deklinaci přičtením počtu stupňů v oblasti se západní deklinací a odečtením v oblasti s východní deklinací. Je to opak toho, co jste dělali, když jste zjišťovali svou polohu podle buzoly, což je podstatný rozdíl.
 6. 6
  Použijte novou polohu k navigaci. Držte před sebou vodorovně buzolu s šipkou směru ukazující směrem od vás. Použijte tuto šipku k navigaci k cílovému bodu. Otočte celým tělem, dokud severní konec magnetické střelky nebude zarovnaný s orientační šipkou. Tak budete správně nasměrováni směrem k cílovému bodu na mapě.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak najít svoji polohu, když se ztratíte

Stáhnout PDF
 1. 1
  Najděte tři významné body, které můžete vidět a najít na mapě. Jednou z nejobtížnějších, ale zároveň nejdůležitějších dovedností, které se můžete s buzolou naučit, je zjistit, kde jste, když neznáte svoji polohu na mapě. Když se vám podaří identifikovat některé z bodů, které kolem sebe vidíte, můžete se dobře zorientovat.
 2. 2
  Namiřte šipku směru na první bod. Pokud od vás není směrem na sever, šipka se posune na stranu. Otočte kotoučem buzoly do polohy, kde se orientační šipka dostane do roviny se severem magnetické střelky. Jakmile jsou zarovnané, zjistíte směr, kterým ukazuje šipka směru. Upravte deklinaci.
 3. 3
  Přeneste směr, kterým leží zaměřovaný bod, do mapy. Rozložte mapu na vodorovnou plochu a položte na ni buzolu tak, aby orientační šipka směřovala na skutečný sever mapy. Potom posuňte buzolu tak, aby její hrana procházela přes vybraný bod, zatímco orientační šipka bude stále ukazovat na sever.
 4. 4
  Namalujte si trojúhelník. Načrtněte linku podél hrany buzoly skrz vaši přibližnou polohu k prvnímu významnému bodu. Bude to první strana trojúhelníku, díky kterému zjistíte svou polohu.[4]
  • Zopakujte postup s dalšími dvěma body. Po dokončení budete mít tři čáry, které utvoří trojúhelník. Vaše pozice se nachází uvnitř tohoto trojúhelníku, jehož velikost se odvíjí od přesnosti vaší polohy. Přesnějším měřením získáte menší trojúhelník a s trochou praxe se vám může podařit protnout čáry v jednom bodě.
  Reklama

Tipy

 • Buzolu můžete držet i oběma rukama za její okraje s lokty podél těla. Postavte se tak, abyste se dívali na váš cílový bod a pak se k němu spolu s buzolou otočte. Představte si imaginární čáru, která povede od vašeho těla přes buzolu a bude v rovině s šipkou směru na buzole až k cílovému bodu.
 • Vždy je jednodušší využít k určení přesné polohy svého okolí. Zakreslení trojúhelníku je užitečné, pokud se opravdu ztratíte, nebo když jste v pusté krajině bez orientačních bodů.
 • Věřte své buzole: v 99,9% vám dává správné souřadnice. Jednotlivé prvky v krajině jsou si často velmi podobné, proto opravdu VĚŘTE SVÉ BUZOLE.
 • Pro maximální přesnost si přidržte buzolu přímo před očima a pohledem přes šipku směru hledejte významné body v okolí.
 • Vrcholy kompasové růžice jsou většinou výrazně označeny, např. červenou barvou. Severní hrot je obvykle označen písmenem N (North), ale pokud z nějakého důvodu takto značen není, najděte si sever tak, že buzolu zorientujete na sever či jih podle slunce.
Reklama

O tomto wikiHow

Josh Goldbach
Spoluautorem článku je :
Expert na venkovní vzdělávání
Tento článek spoluautorem článku je Josh Goldbach. Josh Goldbach je odborník na venkovní vzdělávání a výkonný ředitel Bold Earth Adventures. Bold Earth vede dobrodružné cestovatelské tábory pro teenagery po celém světě. S téměř 15 lety zkušeností se Josh specializuje na outdoorové dobrodružné výlety pro dospívající ve Spojených státech i v zahraničí. Josh získal titul B.A. v oboru psychologie na Eckerd College v St. Petersburgu na Floridě. Vyučil se také jako první zasahující v divočině, hlavní vychovatel Leave No Trace a záchranný technik Swiftwater úrovně 5. Tento článek byl zobrazen 20 549 krát
Kategorie: Sporty a Fitness
Stránka byla zobrazena 20 549 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama