Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Mnoho lidí v dnešní době používá mobilní telefony i doma místo pevných linek, ale mobilní telefony mají lithiové baterie, které vyžadují určitou údržbu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Jak prodloužit dobu mezi nabíjením

 1. 1
  Vypínejte si telefon. Poznámka: telefon je dobré vypnout pouze v případě, že ho necháte vypnutý několik hodin. Zapnutí a vypnutí telefonu je velká zátěž na baterii. Vypínání telefonu je nejefektivnějším a nejjednodušším způsobem, jak prodloužit životnost jeho baterie. Proč tomu tak je? Pomůže vám to ušetřit energii a také si nabijete telefon. Pokud víte, že nebudete chtít telefonovat v noci, nebo po skončení své pracovní doby, jednoduše si telefon vypněte. Když budete na místě, kde není telefonní signál (například v lese nebo v metru – neustálé hledání signálu rychle vybíjí baterii), udělejte to samé. Některé telefony mají automatickou funkci šetření baterie, ale trvá zhruba 30 minut, než se tato funkce spustí, když telefon nepřijímá signál. Do té doby se baterie může úplně vybít. Pokud nechcete přijímat žádné hovory, ale používáte svůj telefon jako PDA, vypněte si funkci volání (letecký režim).
 2. 2
  Přestaňte vyhledávat signál. Když budete na místě, kde není žádný telefonní signál, váš telefon se bude neustále pokoušet připojit a využije k tomu veškerou energii baterie. Snadno se to stane například v případě, že si zapomenete vypnout telefon v letadle. Nejlepším způsobem, jak prodloužit životnost baterie, je zajistit, že při používání telefonu budete mít dobrý signál. Pokud nemáte dostatečný signál, pořiďte si opakovač signálu, který vám poskytne dokonalý signál, ať už budete kdekoli.
 3. 3
  Neřiďte se radou, že byste měli telefon vždy nabíjet úplně a čekat do úplného vybití. Nenechávejte baterii telefonu vybít úplně. Na rozdíl od niklových baterií (například NiCd nebo NiMH nabíjecí AA baterie, které koupíte v supermarketu), jsou lithiové baterie navrženy tak, abyste je nabíjeli včas a často a když je necháte vybít úplně, zkrátíte jejich životnost. [1] U lithiových baterií byste měli baterii nabíjet dříve, než se úplně vybije.
 4. 4
  Vypněte si na telefonu vibrace a používejte pouze vyzvánění. Funkce vibrací využívá spoustu energie baterie. Používejte pouze zvonění a nastavte si ho na nejtišší režim.
 5. 5
  Vypínejte si podsvícení telefonu. Podsvícení vám umožní telefon snadno používat i za slunečného dne, ale bohužel také využívá spoustu energie baterie. Pokud se bez něj obejdete, baterie vám vydrží mnohem déle. Mnoho telefonů vám umožní nastavit si podsvícení tak, aby vám telefon nemusel svítit příliš jasně. Můžete podsvícení také vypínat vždy, když telefon nebudete chvíli používat. Některé telefony mají také světelný senzor, který podsvícení přizpůsobí okolním světelným podmínkám.
 6. 6
  Nepoužívejte zbytečné funkce. Pokud víte, že budete delší dobu bez nabíječky, nepoužívejte na telefonu fotoaparát, ani se nepřipojujte k internetu. Focení s bleskem vám baterii vybije velmi rychle.
 7. 7
  Nevolejte příliš dlouho. Už se vám někdy stalo, že jste slyšeli někoho jak do telefonu říká „Brzy se mi vybije baterka,“ ale potom pokračuje v hovoru ještě několik minut? Někdy je vybíjející se baterka pouze výmluvou k ukončení hovoru (což je mimochodem dobrá výmluva), ale pokud chcete, aby vám baterka vydržela déle, měli byste mluvit kratší dobu.
 8. 8
  Vypněte si Bluetooth. Tato funkce vám vybije baterii velmi rychle.
 9. 9
  To samé platí i pro WIFI, GPS a infraport, pokud tyto funkce v telefonu máte. Měli byste je mít vypnuté vždy, když je nebudete potřebovat.
 10. 10
  Nastavte si jas displeje na nejnižší nastavení.
 11. 11
  Používejte GSM a ne 3G. Když budete používat 3G/Dual Mode, baterie se vám vybije rychleji, než když budete používat pouze GSM. Podívejte se na specifikace svého telefonu a zjistěte, zda se vám zobrazí dva režimy baterie – u GSM je to většinou i o 50% výdrže více.
 12. 12
  U smartphonu nepoužívejte animace ani videa na pozadí. Animace vám baterii vybijí velmi rychle.
 13. 13
  Používejte pokud možno černé pozadí. Displeje AMOLED spotřebují mnohem více energie na bílou, než na černou brvu. [1] . Při vyhledávání na internetu používejte stránky jako Blackl, které zobrazují například Google na černém pozadí.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Jak prodloužit životnost baterie

 1. 1
  Inicializujte novou baterii. Nové baterie by se měly plně nabít, aby dosáhly maximální kapacity. Niklové baterie by se měly poprvé nabíjet 16 hodin a měly byste je nechat 2-4 plně nabít a vybít. Lithiové baterie by se měly nabíjet zhruba 5-6 hodin. Až se na telefonu zobrazí, že je plně nabit, ignorujte to – je to normální, ale pokud baterie nebyla inicializována, není to přesná informace.
 2. 2
  Nenechávejte lithiové baterie plně vybít. Na rozdíl od niklových baterií se životnost lithiových baterií zkracuje vždy, když je necháte plně vybít. Místo toho byste je měli nabíjet vždy, když vám bude zbývat jen jedna čárka na ukazateli baterie. Lithiové baterie, stejně jako většina nabíjecích baterií, jsou vyrobeny s určitým počtem nabití.
 3. 3
  Udržujte baterii v chladu. Dejte baterii do lednice. Baterie vám vydrží nejdéle, když ji budete používat za pokojové teploty. Nic jí neublíží více, než dlouhodobé vystavení extrémně vysokým teplotám. Počasí sice nemůžete ovládat, ale neměli byste telefon nechávat v autě za horkých letních dnů a neměli byste si ho nosit v kapse, kde ho bude zahřívat vaše tělesná teplota. Kromě toho byste měli baterii kontrolovat při nabíjení. Pokud se zdá, že je příliš horká, je možné, že vám špatně funguje nabíječka.
 4. 4
  Nabíjejte baterii správně, podle jejího typu. Většina novějších mobilních telefonů má lithiové baterie, ale starší telefony mívají spíše niklové baterie. Přečtěte si označení na zadní straně baterie nebo technické specifikace v manuálu, abyste věděli, jaký typ baterie máte.
  • Niklové baterie (NiCd nebo NIMH) většinou nejsou ovlivněny jevem, kterému se říká „memory effect.“ Na Wikipedii a jiných zdrojích [2] je tento fenomén mytologizován a popisuje všechny druhy poškození niklových baterií (a další chemické procesy v bateriích), což v mnoha případech zavádí spotřebitele a nutí je to zkracovat životnost svých baterií tím, že je nechávají úplně vybíjet. [3]
  • V této sekci dříve stálo: Když baterii necháte několikrát částečně nabít, nakonec „zapomene,“ že se dokáže nabít úplně. Niklové baterie, které jsou zasaženy memory effectem je možné obnovit, což vyžaduje opakované úplné vybití baterie a opakované úplné nabití. Průměrná délka obnovení baterie se liší. Je dobré u niklových baterií nechat je jednou za dva nebo tři týdny úplně vybít, ale pouze pokud máte k dispozici nabíječku.
  • Lithiové baterie je možné zachovat tím, že je budete pravidelně nabíjet a budete je udržovat stále částečně nabité. Není nutné je nijak obnovovat.
  • Bez ohledu na typ baterie používejte pouze nabíječky od výrobce svých telefonů a nepoužívejte žádné nabíječky, které způsobují extrémní zahřívání baterií.
 5. 5
  Skladujte baterie správným způsobem. Pokud víte, že baterii nějakou dobu nebudete používat, odpojte ji od telefonu a skladujte ji na chladném a suchém místě (ale ne v extrémním chladu – můžete ji dát do krabičky do lednice, ale ne do mrazáku). Nenechávejte baterie v blízkosti kovových předmětů, které by se mohly pohybovat a způsobit zkraty terminálů. Lithiové baterie nejsou určeny k fungování za chladných teplot, takže je po vytažení z lednice nechejte před zapojením alespoň hodinu ležet v pokojové teplotě. Tyto baterie oxidují nejméně, když je udržujete nabité zhruba na 40%. Po uskladnění baterii znovu nabijte.
 6. 6
  Čistěte kontakty na baterii a na telefonu. Po nějaké době se na kontaktech baterie a telefonu může nahromadit špína, což snižuje efektivnost přenosu energie. Vyčistěte kontakty vatovou tyčinkou a izopropylalkoholem. Pokud jsou kontakty ze dvou různých kovů, například ze zlata a cínu, může se vyskytnout zrychlená, neboli galvanická koroze. Odstranit tuto rez často vyžaduje použití rozpouštědel, jako je aceton nebo odlakovač na nehty. Dávejte si pozor – tato rozpouštědla rozpouštějí plasty, takže použijte vatovou tyčinku, abyste si nepoškodili obal baterie.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Indikátory poškození baterie

 1. 1
  Jak se vyhnout selhání baterie:
  • Doba použití po nabití se zkracuje.
  • Baterie se při nabíjení extrémně zahřívá.
  • Baterie se extrémně zahřívá při telefonování.
  • Baterie se nafukuje. Poznáte to tak, že se na telefon podíváte ze strany. Když telefon položíte na stůl stranou baterie, bude se trochu houpat a bude možné ho roztočit. V případě funkční baterie telefon bude ležet rovně a nebude možné ho roztočit.
  • Na baterii se vytvoří tvrdé místo. Poznáte to na vnitřní straně povrchu baterie tím, že jemně stisknete povrch mezi prsty.

Tipy

 • Pokud máte telefon připojený k emailu, měli byste si tuto aplikaci nastavit tak, aby se emaily nestahovaly každých 15 minut. Kdykoli aplikace kontroluje, zda vám přišel email, ztratíte trochu baterie. Nastavte si aplikaci tak, aby nekontrolovala emaily automaticky a ušetříte spoustu energie.
 • Neměli byste telefon při nabíjení vypínat. Většina baterií se dokáže nabíjet a zároveň udržovat telefon v chodu. Když telefon vypnete, nenabije se dříve a když ho necháte zapnutá, budete moci zjistit, kdy se baterie nabije úplně, abyste ho mohli včas odpojit ze sítě.
 • Zapněte si funkci úspory baterie a nabíjejte telefon s ní. Neměli byste telefon nabíjet příliš – mohli byste tím zkrátit životnost baterie a museli byste si koupit novou baterii.
 • Zjistěte, zda máte v telefonu funkci úspory baterie a pokud ji máte, používejte ji.
 • Při nabíjení telefonu mějte telefon položený například a dřevěném stole, na plastové polici, nebo na kovovém stole – jednoduše na povrchu, který neabsorbuje teplo (tyto povrchy odvedou trochu tepla, které baterie vygeneruje).
 • Až budete chtít restartovat telefon kvůli nějakému problému se sítí, nejprve zkuste zapnout a vypnout letecký režim. Restart telefonu by vám vyčerpal více energie baterie.
 • Když budete telefon nabíjet v leteckém režimu, nabije se vám rychleji. Záleží také na typu nabíječky a na vnitřním nabíjecím obvodu telefonu.
 • Pokud jste na místě, kde není wi-fi, vypněte si wi-fi na telefonu.
 • Otevřete si v Nastavení Obecné, potom Využití a Využití baterie a podívejte se, které aplikace vám využívají nejvíce kapacity baterie.
 • Nenechávejte aplikace otevřené! Po použití aplikace ji vždy zavřete.
 • Nabíjejte si telefon na 80% a až bude mít 40%, nabijte ho znovu.


Reklama

Varování

 • Nenechávejte svůj telefon na slunci. Přímý kontakt se slunečními paprsky delší dobu v kuse by mohl zkrátit životnost vaší baterie, takže si dávejte pozor, aby telefon nezůstával na slunci.
 • Neskladujte lithiové baterie příliš dlouho nenabité – mohl by se v nich vytvořit mírný proud, který by způsobil úplné vybití, což tento typ baterií může poškodit.
 • Měli byste si telefon vypínat, když ho nebudete používat. Pokud ho často používáte, nevypínejte si ho, aby se vám lidé mohli dovolat. Mohlo by se jednat o něco důležitého, takže není dobré některé hovory zmeškat.
 • Nikdy nevyhazujte staré baterie do koše. Baterie obsahují toxické kovy a elektronické součástky a další druhy elektrického odpadu mohou být nebezpečné. Nesprávné vyhazování toxického odpadu je v mnoha zemích trestné. [4]
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama