Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Propojením dvou routerů můžete dosáhnout pořádného zrychlení domácí sítě. Jejich spojením můžete vytvořit síť pokrývající celý dům, a dokonce i podsítě chránící dětí při přístupu na internet. Pokud to váš router umožňuje, lze jej také nastavit jako bridge, čímž rozšíříte dosah bezdrátového signálu tak, abyste konečně chytali Wi-Fi i v garáži a na dvorku.

10 Vteřinové shrnutí

1. Připojte primární router ke svému modemu. Více ↓
2. Připojte router ke svému počítači přes Ethernet.
3. Připojte sekundární router ke svému počítači.
4. Nastavte server DHCP na sekundárním routeru.
5. Nastavte primární router na kanál 1-6, a sekundární router na kanál 11.
6. Umístěte a propojte oba routery.

Metoda 1 ze 2:
Propojení dvou routerů síťovým kabelem

 1. 1
  Určete, který router bude hlavní. K němu bude připojen váš modem. Jako hlavní router byste měli obecně zvolit ten novější a lépe vybavený. Pokud použijete dva stejné routery, je jedno, který z nich vyberete.
 2. 2
  Určete, který router bude sekundární. Tento router bude rozšiřovat vaši původní síť a obvykle to bude ten starší. Vytváříte li síť typu LAN-to-WAN, bude sekundární router ovládat sekundární síť.
 3. 3
  Oba routery si přineste k počítači. Během nastavování můžete mít oba routery u počítače, abyste se k nim snadno dostali. Na jejich konečná stanoviště je můžete přenést později.
 4. 4
  Vyberte si mezi propojením typu LAN-to-LAN a LAN-to-WAN. LAN-to-LAN (místní síť, „Local Area Network“) propojením dosáhnete zvětšením sítě, díky čemuž budete moci připojit více zařízení, která pak mezi sebou budou moci sdílet soubory a zdroje. LAN-to-WAN (rozsáhlá síť, „Wide Area Network“) připojením vytvoříte uvnitř hlavní sítě (WAN) sekundární síť (LAN). Díky tomu budete moci omezovat všechna zařízení připojená k menší síti. Nevýhodou je to, že tato zařízení nemohou sdílet soubory a zdroje do hlavní sítě.
  • Nastavení sítě LAN-to-WAN vám dá možnost upravit DNS pro sekundární síť, čímž určíte, jaké stránky z ní lze navštěvovat. Sekundární síť také výrazně ztěžuje hackerům ovládnutí do ní zapojených zařízení. Skvěle se tedy hodí pro rodiče, kteří chtějí sledovat a kontrolovat pohyb svých dětí na internetu.
 5. 5
  Hlavní router připojte k modemu a pak k počítači síťovým kabelem. Nastavte jej, jako byste nastavovali normální síť. Jelikož bude tento router zajišťovat připojení k internetu, nastavte jej jako byste jej chtěli používat samotný.
  • Do většiny routerů se dostanete zadáním adresy 192.168.1.1, 192.168.2.1, nebo 192.168.0.1
  • Poznamenejte si IP adresu a masku podsítě routeru. IP adresa bude tatáž, kterou jste použili pro přístup k nastavení routeru. Maska podsítě bude obvykle 255.255.255.0.
  • Vytváříte-li síť LAN-to-WAN, nastavte službu DHCP u primárního routeru tak, aby přidělovala adresy v rozsahu 192.168.1.2192.168.1.50. Vytváříte-li síť LAN-to-LAN, můžete nechat nastavení DHCP ve výchozím stavu.
  • Po dokončení konfigurace odpojte počítač od routeru.
 6. 6
  Připojte k počítači sekundární router. Otevřete jeho konfigurační stránku. Vytváříte-li síť LAN-to-LAN, změňte IP adresu tak, aby byla stejná jako u prvního routeru, pouze poslední číslici zvyšte o 1 (např. z 192.168.1.1 se stane 192.168.1.2). Vytváříte-li síť LAN-to-WAN, změňte IP adresu tak, aby byla stejná jako u prvního routeru, pouze předposlední číslici zvyšte o 1 (např. z 192.168.1.1 se stane 192.168.2.1). Zkontrolujte, že je maska podsítě shodná s tou u prvního routeru.
  • Vytváříte-li síť LAN-to-WAN network, změňte WAN IP adresu sekundárního routeru na 192.168.1.51.
  • Pokud má sekundární router možnost UPnP, vypněte ji u něj.
 7. 7
  Nastavte DHCP server sekundárního routeru. Vytváříte-li síť LAN-to-LAN, měli byste na sekundárním routeru službu DHCP vypnout. Vytváříte-li síť LAN-to-WAN, nastavte DHCP server sekundárního routeru, aby přiděloval adresy mezi 192.168.2.2 a 192.168.2.50.[1]
 8. 8
  Změňte kanál bezdrátové sítě. Jsou-li oba routery bezdrátové, budete u nich muset ručně kanály tak, aby se signály vzájemně nerušily. Kanál primárního routeru nastavte na 1-6, sekundárního pak na 11.
 9. 9
  Rozmístěte routery. Nyní, když je vše nastaveno, je čas umístit routery na požadovaná místa. Pamatujte na to, že mezi nimi musíte natáhnout síťový kabel. Pokud se potřebujete dostat do jiné místnosti, můžete kabel protáhnout zdí. Kvůli pohodlí bude vhodné umístit primární router poblíž modemu.
 10. 10
  Propojte oba routery. Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do jakéhokoliv LAN portu primárního routeru.
  • Vytváříte-li síť LAN-to-LAN, zapojte druhý konec kabelu do LAN portu sekundárního routeru.
  • Vytváříte-li síť LAN-to-WAN, zapojte druhý konec do WAN portu sekundárního routeru.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Přemostění dvou bezdrátových routerů (bridging)

 1. 1
  Zjistěte, zda máte kompatibilní zařízení. Abyste mohli dva routery zapojit v režimu bridge, musí sekundární router nabízet podporu módu "bridge" nebo "repeater". Většina levných routerů toto však neumí. Pokud to váš router neumožňuje, možná do něj budete moci nahrát DD-WRT – zakázkový open-source firmware, který mód bridge umožňuje. [2]
  • Zda má router mód bridge zjistíte z jeho dokumentace. Svůj model routeru si také můžete najít na internetu.
  • Ne každý router podporuje DD-WRT. Seznam kompatibilních routerů najdete na webu DD-WRT.
 2. 2
  Oba routery si přineste k počítači. Celé nastavení bude snazší, budete-li mít dobrý přístup k oběma routerům a modemu. Na jejich konečná stanoviště můžete routery přenést, až budou nastavené.
 3. 3
  Nastavte si primární router. Primární router připojte k modemu a k počítači pomocí síťového kabelu. Primární router bude nastaven tak, jako by měl normálně vysílat Wi-Fi. Poznamenejte si IP adresu, rozsah DHCP a masku podsítě tohoto routeru.
  • Jako primární zvolte router s nejsilnějšími anténami. Díky tomu od něj budete moci sekundární router umístit dále.
  • Po dokončení nastavení bezdrátové sítě router odpojte.
 4. 4
  Otevřete stránku nastavení sekundárního routeru. Připojte sekundární router přes síťový kabel k počítači a otevřete jeho konfigurační stránku. Tento router nemusíte připojovat k modemu. Po přihlášení najděte stránky pro nastavení s označením "Internet" či "Bezdrátové".
 5. 5
  Zapněte mód Bridge (přemostění připojení). V nastavení „Režim sítě“ ("Network Mode"), „Režim bezdrátové sítě“ ("Wireless Mode") či „Typ připojení“ ("Connection Type") vyberte „Přemostění připojení“ ("Bridge Mode"), nebo „Režim opakovače“ ("Repeater Mode"). Používáte-li DD-WRT, zvolte "Repeater Bridge".[3] Pokud nevidíte žádno podobnou nabídku možností, váš router nejspíše režim bridge nepodporuje.
 6. 6
  Specifikujte IP adresu sekundárního routeru. Zadejte IP adresu z rozsahu primárního routeru. Pokud je například IP adresa primárního routeru 192.168.1.1, zadejte 192.168.1.50 či něco podobného z rámce rozsahu DHCP primárního routeru.
  • Zkontrolujte, že je maska podsítě stejná jako u primárního routeru.
 7. 7
  Zadejte unikátní SSID. Díky tomu poznáte, ke kterému routeru z vaší sítě se připojujete. Primární router si můžete pojmenovat třeba "Doupě", zatímco sekundární bude "Obývák".
  • Zkontrolujte, že máte nastaven stejný způsob zabezpečení (WEP, WPA, WPA2) a stejné heslo.
 8. 8
  Dejte sekundární router na jeho místo. Jakmile jej máte nakonfigurovaný, můžete sekundární router umístit tam, kde chcete signál opakovat. Pro zachování dobré kvality připojení byste jej měli umístit tam, kde je alespoň 50% síla signálu z primárního routeru.
  Reklama

Související články

Jak smazat prázdnou stránku ve Wordu
Jak zakázat cookiesJak zakázat cookies
Jak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisuJak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisu
Jak přehrávat soubory MKVJak přehrávat soubory MKV
Jak si změnit IP adresu (Windows)Jak si změnit IP adresu (Windows)
Jak zjistit hesloJak zjistit heslo
Jak převést obrázek do formátu JPEGJak převést obrázek do formátu JPEG
Jak kopírovat soubory v příkazovém řádkuJak kopírovat soubory v příkazovém řádku
Jak změnit název bezdrátové sítěJak změnit název bezdrátové sítě
Jak ve Wordu otočit textJak ve Wordu otočit text
Jak změnit adresář v Příkazovém řádkuJak změnit adresář v Příkazovém řádku
Jak zjistit, zda máte na počítači BluetoothJak zjistit, zda máte na počítači Bluetooth
Jak vytvořit novou složku ve vašem počítačiJak vytvořit novou složku ve vašem počítači
Jak smazat účet na SkypeJak smazat účet na Skype
Reklama

O tomto wikiHow

Luigi Oppido
Spoluautor od:
Počítačový technik opravář & majitel Pleasure Point Computers
Tento článek spoluautor od Luigi Oppido. Luigi Oppido je vlastníkem a provozovatelem firmy Pleasure Point Computers v Santa Cruz v Kalifornii. Má více než 16 let zkušeností v oblasti oprav počítačů, obnovy dat, odstraňování virů a upgradů. Je hrdý na svůj zákaznický servis a transparentní tvorbu cen. Tento článek byl zobrazen 73 428 krát
Stránka byla zobrazena 73 428 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama