Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Tento návod vás naučí, jak k domácí síti připojit druhý router. Přidáním dalšího routeru do sítě můžete rozšířit dosah i maximální počet připojení, která vaše síť zvládne. Pokud chcete pouze rozšířit svou stávající síť o více připojení a nechcete zvětšit dosah svého přepínače Wifi na síťový wi-fi systém, můžete nastavit síť LAN-to-LAN nebo použít sekundární router Wi-Fi, který podporuje přemosťování, pouze k rozšíření dosahu Wi-Fi. Další možností je nastavit síť LAN to WAN, která vám umožní vložit do stávající sítě samostatnou síť.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Nastavení primárního routeru

Stáhnout PDF
 1. 1
  Rozhodněte se mezi připojením LAN-to-LAN nebo LAN-to-WAN. Zatímco pro obě tato připojení můžete použít ethernetový kabel, mají mírně odlišná použití:
  • LAN-to-LAN: Tuto možnost vyberte, pokud chcete obecně rozšířit síť o další počítače, telefony, tablety a další zařízení. To může být užitečné, pokud potřebujete rozšířit dosah bezdrátové sítě na větším prostoru nebo pokud váš současný router nemá dostatek ethernetových portů pro všechna zařízení pro připojení pomocí kabelu.[1] Díky nastavení LAN-to-LAN se zařízení v síti mohou připojit k routerům a sdílet soubory navzájem. Toto je nejběžnější způsob kaskádových routerů.
  • LAN-to-WAN: Tato možnost vytvoří druhou síť uvnitř hlavní sítě, což vám umožní omezit všechny počítače, smartphony nebo jiné položky, které jsou k ní připojeny. Zařízení připojená k sekundárnímu routeru nebudou moci sdílet soubory se zařízeními připojenými k primárnímu routeru.
  • Pokud připojujete druhý router Wi-Fi, abyste jej mohli používat pouze jako sekundární přístupový bod Wi-Fi, musíte se ujistit, že podporuje přemosťování.[2] Přemostěním druhého routeru Wi-Fi v zásadě deaktivujete jeho možnosti a změníte jej pouze na sekundární přístupový bod Wi-Fi. Dokumentace vašeho routeru vás upozorní, zda má režim přemostění.
 2. 2
  Určete, který router bude hlavním routerem. Hlavní router je ten, který je připojen přímo k internetu. Pokud máte od poskytovatele internetu kombinovaný modem a router, bude to muset být váš hlavní router. Pokud máte samostatný modem a plánujete k němu připojit dva routery, vyberte jako primární router nejnovější a plně funkční router.
  • Váš sekundární router bude řídit sekundární síť, pokud vytváříte síť LAN-to-WAN.
  • Mezi dvěma routery budete muset vést ethernetový kabel, „obvykle“, i když přemosťujete vytvoření nového bezdrátového přístupového bodu. Některé bezdrátové směrovače mohou podporovat bezdrátové přemostění mezi dvěma routery, ale ne všechny.
  • Ethernetový kabel, který používáte k propojení svých dvou routerů, by neměl přesáhnout 100 metrů. Delší kabel by mohl vážně ovlivnit kvalitu sítě.
 3. 3
  Připojte primární router k internetu. Pokud je váš modem oddělený od primárního routeru, ujistěte se, že je modem připojený a zapnutý. Pokud je váš modem oddělený, budete muset vést kabel z portu WAN primárního routeru (může být označen jako „INTERNET“) do primárního routeru k vašemu modemu prostřednictvím ethernetového kabelu. Pokud jsou router a modem kombinovány v jednom zařízení, připojte jej k vašemu internetovému portu pomocí síťového nebo koaxiálního kabelu, který byl dodán s ním.
  • Během procesu instalace byste měli routery držet poblíž počítače, abyste k nim měli snadný přístup. Později je můžete nastavit na jejich trvalé umístění.
 4. 4
  Připojte primární router k počítači ethernetovým kabelem. Při nastavování je nejlepší použít ethernetový kabel, i když má váš primární router Wi-Fi. Jeden konec ethernetového kabelu by se měl připojit k jednomu z LAN portů na vašem routeru (obvykle budou takto označeny nebo s čísly) a druhý se připojí k ethernetovému portu vašeho počítače.
  • Pokud používáte Mac, který nemá ethernetový port, budete potřebovat buď adaptér USB-ethernet, nebo adaptér Thunderbolt-to-Ethernet.[3]
  • Pokud váš počítač nemá ethernetový port, budete potřebovat adaptér ethernet na USB.
 5. 5
  Přejděte na administrátorský web routeru. To lze provést otevřením webového prohlížeče, například Edge nebo Safari, a zadáním adresy IP routeru do adresního řádku, jako by se jednalo o běžný web. Adresa IP je obvykle 10.0.0.1 nebo 192.168.1.1, ale liší se podle routeru. Zde je postup, jak zjistit přesnou IP adresu routeru v systému Windows i macOS:
  Reklama
 1. 1
   • Otevřete nabídku Start systému Windows a klikněte na ozubené kolo 'Nastavení' '.
   • Klikněte na Síť a internet.
   • V pravém panelu klikněte na Zobrazit vlastnosti hardwaru a připojení.
   • Najděte IP adresu vedle „Výchozí brána“.
  • Operační Systém Mac:
   • Klikněte na nabídku Apple a vyberte Předvolby systému. [4]
   • Klikněte na ikonu Síť.
   • Klikněte na své ethernetové připojení v levém panelu.
   • Klikněte na tlačítko Rozšířené v dolní části.
   • Klikněte na záložku TCP/IP a najděte IP adresu vedle "Router".
 2. 2
  Přihlaste se ke svému primárnímu routeru. Pokud si nejste jisti správcovským uživatelským jménem a/nebo heslem administrátorského webu vašeho routeru, zkontrolujte si dokumentaci nebo hledejte nálepku na routeru samotném. Můžete také vyhledat na internetu model routeru a „výchozí heslo správce“. [[[Image:Connect Two Routers Step 6 Version 4.jpg|center]]
 3. 3
  Zkontrolujte a aktualizujte nastavení DHCP. DHCP je protokol, který přiřazuje adresy IP zařízením ve vaší síti. Pokud je například adresa IP vašeho routeru 192.168.1.1, obvykle bude IP adresy přiřazovat náhodně z rozsahu adres začínajících na 192.168.1.2 a končící na 192.168.1.254. Pokaždé, když se zařízení připojí k routeru, router mu přidělí vlastní interní IP adresu podle dosahu. Chcete -li se ujistit, že je váš primární router nastaven tak, aby správně přiřazoval interní adresy IP, postupujte takto:
  • Vyhledejte nastavení DHCP vašeho routeru, které může být v sekci nazvané LAN setup nebo podobně.
  • Pokud není DHCP povoleno, povolte jej nyní.
  • Pokud vytváříte síť LAN-to-LAN, nebudete nyní muset na svém nastavení DHCP měnit nic jiného. Jen se ujistěte, že jste povolili DHCP, pokud ještě nebyl zapnutý.
  • Pokud vytváříte síť LAN-WAN, budete muset upravit rozsah adres DHCP přiřazených primárním směrovačem tak, aby nikdy nepřiřazoval IP adresu sekundárního směrovače náhodnému zařízení. Podívejte se, když přidáte druhý router, budete mu chtít přiřadit konkrétní IP adresu v daném rozsahu - nejlépe první IP adresu za primární IP adresou. V našem případě by to bylo 192.168.1.2. Změňte tedy první adresu v rozsahu DHCP na 192.168.1.3, aby IP adresa vašeho sekundárního routeru, kterou za chvíli vytvoříme 192.168.1.2, nebyla nikdy přiřazena na jiné zařízení.
 4. 4
  Zapište si informace o Wi-Fi (pokud přemosťují směrovače Wi-Fi). Pokud budete připojovat další přemosťovací sekundární router Wi-Fi k rozšíření dosahu Wi-Fi, budete chtít nastavit sekundární směrovač tak, aby se jeho zabezpečení Wi-Fi shodovalo s primárním směrovačem. [5] To vám umožní bezdrátové přihlášení k oběma směrovačům pomocí stejného hesla Wi-Fi a také umožňuje sekundárnímu směrovači bezdrátové připojení k první router (pokud jej podporuje váš sekundární router).
  • Vyhledejte na webu pro správu routeru oblast Zabezpečení bezdrátového připojení nebo Wi-Fi.
  • Zapište si SSID (může se také nazývat název sítě) a heslo.
  • Zapište si hodnotu „Režim zabezpečení“ nebo „Režim sítě“.
  • Zapište si frekvenci, například 5 GHz nebo 2,4 GHz.
 5. 5
  Uložte změny a odpojte se. Jakmile změny uložíte, můžete odpojit ethernetový kabel od počítače. Nyní máte vše, co potřebujete k nastavení nového routeru.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Nastavení sekundárního routeru

Stáhnout PDF
 1. 1
  Připojte sekundární router k počítači. Jakmile se odpojíte od primárního routeru, budete se chtít připojit k sekundárnímu routeru, abyste mu mohli přidělit vyhrazenou IP adresu a nastavit Wi-Fi (je-li k dispozici). Zde je postup:
  • Stejným ethernetovým kabelem zapojte jeden konec kabelu do ethernetového portu (nebo adaptéru) vašeho počítače a druhý konec do jednoho z LAN nebo očíslovaných portů na sekundárním routeru.
  • Připojte sekundární router a zapněte jej.
 2. 2
  Přihlaste se na administrátorský web sekundárního routeru. Jedná se o stejný postup jako při přihlašování do administrátorského rozhraní primárního routeru - budete muset najít IP adresu (která může být stejná) a poté se přihlásit pomocí uživatelského jména a výchozího hesla.
 3. 3
  Povolte režim přemostění (pokud zapnete přemostění Wi-Fi). To budete muset provést pouze v případě, že váš sekundární router bude používán pouze jako bezdrátový přístupový bod, nikoli jako sekundární router. V nabídce „Síťový režim“, „Bezdrátový režim“ nebo „Typ připojení“ vyberte „Režim Bridge“ nebo „Režim opakovače“. Může se také nacházet v oblasti zvané „Pokročilé“. Přesné umístění můžete zkontrolovat v dokumentaci.[6]
  • Jakmile povolíte režim přemostění, najděte odkaz nebo kartu Nastavení přemostění.
  • Pokud to vaše směrovače podporují, budete možná moci bezdrátově připojit sekundární router k prvnímu routeru. Lepších výsledků dosáhnete s ethernetovým kabelem, ale pokud je možné bezdrátové připojení, budete muset do nastavení Bridge Mode zadat podrobnosti o svém druhém routeru. Zadejte SSID původního routeru (název sítě), heslo, režim zabezpečení a frekvenci sítě Wi-Fi (např. 5 GHz).
 4. 4
  Aktualizujte nastavení Wi-Fi na sekundárním routeru. Pokud plánujete umožnit zařízením připojit se k sekundárnímu routeru přes Wi-Fi, budete chtít, aby se SSID trochu lišil od SSID vašeho primárního routeru. SSID sekundárního směrovače můžete vytvořit podobně jako původní směrovač, ale s deskriptorem. Nastavte heslo a režim zabezpečení Wi-Fi tak, aby odpovídaly primárnímu routeru.
  • Pokud se váš směrovač například nazývá Netgear2020, můžete tomuto sekundárnímu směrovači říkat něco jako Netgear2020-Nahoře, pokud je nahoře.
 5. 5
  Konfigurujte nastavení DHCP na sekundárním routeru. Možnosti, které vyberete, se budou lišit v závislosti na tom, co budete dělat se sekundárním routerem:
  • Pokud vytváříte pouze síť LAN-LAN nebo používáte bezdrátové přemosťování, vypněte službu DHCP na sekundárním routeru.
  • Pokud vytváříte síť LAN-WAN, zapněte službu DHCP na sekundárním routeru.
 6. 6
  Změňte IP adresu sekundárního routeru. Podívejte se do sekce s názvem něco jako „IP adresa“ nebo „Místní IP adresa“. Jakmile ji najdete, uvidíte jako výchozí adresu IP adresu, ke které jste se právě připojili. Změňte ji na IP adresu, pro kterou jste se rozhodli dříve. Pokud je například adresa IP primárního směrovače 192.168.1.1, zadejte adresu IP sekundárního směrovače 192.168.1.2. To provedete jak pro nastavení LAN-to-LAN a LAN-to-WAN, tak i pro přemostění.
  • Měli byste také nastavit „Masku podsítě“ jako 255.255.255.0.[7]
  • Pokud existuje místo pro zadání konkrétní IP adresy „Výchozí brány“, zadejte adresu primárního routeru.
 7. 7
  Uložte změny. Jakmile jsou změny uloženy, ztratíte přístup na administrátorský web sekundárního routeru. Poté můžete odpojit sekundární router od počítače.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Vyzkoušejte to online

Stáhnout PDF
 1. 1
  Umístěte routery. Nyní, když je vše nakonfigurováno, můžete routery umístit kamkoli potřebujete. Nezapomeňte, že budete chtít použít ethernetový kabel, který není delší než 320 stop, k propojení routerů dohromady. Pokud používáte kompatibilní směrovač Wi-Fi, který podporuje bezdrátové přemostění, pro dosažení nejlepších výsledků minimalizujte fyzické překážky, jako jsou cihlové zdi a kovové rámy nebo obklady.[8]
  • Ujistěte se, že je primární router připojen k modemu (je -li oddělený). Jeden konec ethernetového kabelu by měl být připojen k internetovému nebo WAN portu primárního routeru a druhý konec do modemu nebo zásuvky ve zdi.
  • Ethernetový kabel můžete protáhnout přes zeď, pokud se potřebujete dostat do jiné místnosti.
 2. 2
  Propojte oba směrovače dohromady. Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do jednoho z portů LAN (ethernet) vašeho primárního routeru a druhý do sekundárního routeru.
  • Pokud máte síť LAN-to-LAN, připojte ethernetový kabel k libovolnému dostupnému portu LAN na sekundárním routeru.
  • Pokud používáte LAN-to-WAN nebo bezdrátové přemostění ethernetovým kabelem, použijte místo toho WAN nebo internetový port sekundárního routeru.[9]
 3. 3
  Po připojení restartujte oba routery. To lze provést odpojením napájecího kabelu každého routeru a jeho opětovným zapojením o několik sekund později. Asi po minutě se routery vrátí nahoru. Oba budou nyní přístupné a připojené k internetu.
  • Pokud se potřebujete připojit k administrátorské webové stránce sekundárního routeru, můžete tak učinit zadáním jeho nové IP adresy do adresního řádku webového prohlížeče. Předchozí IP adresa bude nyní fungovat pouze pro primární router.
  Reklama

Tipy

 • Routery fungují nejlépe, když je mezi routerem a položkou přijímající internet co nejméně překážek. Stěny, elektrické spotřebiče a podlahy, silně potlačují signál vašeho routeru.
Reklama

Související články

Jak udělat screenshot ve WindowsJak udělat screenshot ve Windows
Jak najít archivovanou poštou na GmailuJak najít archivovanou poštou na Gmailu
Jak vypnout ochranu proti zápisuJak vypnout ochranu proti zápisu
Jak kontaktovat InstagramJak kontaktovat Instagram
Jak poznat, že máte napíchnutý telefonJak poznat, že máte napíchnutý telefon
Jak opravit notebook, který se nenabíjíJak opravit notebook, který se nenabíjí
Jak získat něčí heslo k FacebookuJak získat něčí heslo k Facebooku
Jak hackovatJak hackovat
Jak zobrazit XML souboryJak zobrazit XML soubory
Jak hledat na hlubokém webuJak hledat na hlubokém webu
Jak formátovat USB disk, pokud jej Windows nerozpoznáJak formátovat USB disk, pokud jej Windows nerozpozná
Jak odemknout zabezpečený PDF souborJak odemknout zabezpečený PDF soubor
Jak smazat účet na SpotifyJak smazat účet na Spotify
Jak poslat peníze z PayPalu na bankovní účetJak poslat peníze z PayPalu na bankovní účet
Reklama

O tomto wikiHow

Luigi Oppido
Spoluautorem článku je :
Počítačový technik opravář & majitel Pleasure Point Computers
Tento článek spoluautorem článku je Luigi Oppido. Luigi Oppido je vlastníkem a provozovatelem firmy Pleasure Point Computers v Santa Cruz v Kalifornii. Má více než 16 let zkušeností v oblasti oprav počítačů, obnovy dat, odstraňování virů a upgradů. Je hrdý na svůj zákaznický servis a transparentní tvorbu cen. Tento článek byl zobrazen 104 890 krát
Stránka byla zobrazena 104 890 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama