Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Wudu, neboli omývání, je tradiční a fyzický rituál, kterým muslimové udržují fyzickou a duševní hygienu. Tradičně Wudu odkazuje na duševní přípravu a fyzickou čistotu muslimů pro Salat (modlitba/Tholugai), která je jedním z pěti pilířů islámu.

Postup

 1. 1
  Před samotným umýváním, proveďte niyyah (úmysl). Niyyah je islámský koncept provozování činnosti pro Alláha. Abyste opravdově provedli Wudu, měli byste se soustředit, ztišit myšlenky a vážně se zaměřit na to, co děláte.
  • Niyyah nutně neznamená, že byste měli něco říkat nahlas, ale soustředíte-li se na frázi "Bismillah" (ve jménu Alláha), je dobrý způsob, jak dosáhnout potřeby soustředění. Můžete to říkat nahlas nebo sobě v duchu, podle toho, co vám více vyhovuje.
 2. 2
  Umyjte si ruce. Levou rukou umývejte pravou. Proveďte to třikrát. Potom pravou rukou umyjte levou ruku, opět třikrát. Ujistěte se, že umýváte místa mezi prsty a až nahoru k zápěstí.[1]
 3. 3
  Naberte vodu do úst. Pravou rukou třikrát naberte vodu do úst. Propláchněte ji kolem dásní a hrdla. Proveďte to důkladně tak, abyste vypláchli zbytky jídla z úst.
 4. 4
  Vdechněte vodu do nosu. Pravou rukou naberte vodu a třikrát ji vdechněte do nosu. Můžete použít levou ruku na zacpání nosní dírky a vyfoukněte podle potřeby. Prudce a náhle vyfoukněte tak, abyste nenasáli moc vody do nosu a neudusili se. Pokud neumíte vdechnout vodu, můžete si navlhčit prsty a navlhčit spodní část nosní dírky.
 5. 5
  Umyjte si tvář. Umyjte si tvář třikrát tak, že pohybujete dlaněmi od pravého ucha k levému a od okraje vlasů k bradě.
 6. 6
  Umyjte si ruce od zápěstí po lokty, aby ani jedno místo nezůstalo špinavé. Od zápěstí po lokty, levou rukou třikrát umyjte pravou ruku a potom pravou rukou umyjte třikrát levou ruku.
 7. 7
  Očistěte si hlavu. Jemně otřete čelo mokrými dlaněmi, od obočí po okraj vlasů. Také si utřete vlasy, zadní část krku a spánky. Toto proveďte jedenkrát.
 8. 8
  Vytřete si uši zevnitř a ven. Se stejnou vodou očistěte všechny štěrbiny ucha. Palcem očistěte místa za ušima, zespodu nahoru. Toto proveďte jedenkrát.
 9. 9
  Umyjte si obě nohy. Očistěte je až po kotníky a ujistěte se, že se voda dostane mezi prsty. Malíčkem očistěte každý prst, abyste odstranili vše mezi prsty. Začněte s pravou nohou a třikrát vydrhněte každou nohu.
 10. 10
  Pravým ukazováčkem miřte k obloze a přitom odříkejte krátkou modlitbu svědka. Většinou je modlitba následující: "Ash-hadu anlaa ilaaha illALLAHu wahdahuu laa shariikalahu, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluhu."
  • V češtině se překládá jako, "Dosvědčuji, že není jiného boha než samotného Alláha; je jediný; nemá žádného společníka a dosvědčuji, že (Hadrat) Muhammad (sallallahu ala Muhammadu sallallahu alaihu Wasallam) je jeho (vybraný) služebník a (pravý) posel."
 11. 11
  Zopakujte Wudu potom, co je zrušeno. Wudu zruší přirozené vypouštění, jakými jsou močení, vyprazdňování se, nadměrné krvácení a plynatost. Hluboký spánek také zruší Wudu.
  • Po pohlavním styku, samotné zopakování Wudu nestačí na to, aby se mohla provést modlitba Salat. Zde je potřeba jiné formy očisty, která se nazývá Ghusul.
  Reklama

Tipy

 • Před prováděním Wudu, očistěte vaši mysl tak, abyste se soustředili na Alláha.
 • Před Wudu je dobré vyčistit střeva a použít toaletu. Takto vydržíte náhlou potřebu jít na toaletu po tom, co jste provedli Wudu.
 • Pokud nemůžete stát, kvůli pokročilému věku, můžete provést Salat na židli se sali pod nohami.
 • Pro jednotlivé kroky výše, potřebujete vodu. Pokud nemáte vodu k dispozici nebo pokud jste nemocní, můžete provést Tayammum. Jedná se o způsob očištění s pomocí prachu, zeminy nebo písku.
 • Kroky musíte provést v pořadí a bez delších přestávek mezi nimi.
 • Tohle dělal prorok jako čistění zubů před prováděním wudu.
 • Pokud máte ruku v sádře, můžete umýt wudu přes sádru.
 • Osušte jedenkrát krk hřbetem ruky předtím, než si budete umývat nohy.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 82 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 459 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 5 459 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama