Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Tahajjud je speciální islámská modlitba, doporučená (ale nepovinná) pro všechny muslimy. Modlitba Tahajjud se provádí po Isha (požadovaná noční modlitba) a před Fajr (požadovaná ranní modlitba). Pokud možno, je nejlepší provést Tahajjud mezi půlnocí a modlitbou Fajr, nejlépe v poslední třetině noci. Přestože Tahajjud není povinná, mnoho zbožných muslimů ji začleňuje do jejich běžného chodu dne, jako ukázku zbožnosti a také je to možnost vykoupení a odpuštění od Alláha.[1] Abyste se naučili jak provést modlitbu Tahajjud, způsobem ustanoveným prorokem Muhammadem, následujte krok 1 níže.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Příprava k modlitbě

 1. 1
  Vzbuďte se po půlnoci. Po modlitbě Isha se před spaním zařiďte tak, abyste se mohli vzbudit v noci před modlitbou Fajr (například nastavit si budíka nebo požádat člena rodiny, aby vás vzbudil). Ačkoliv můžete provést modlitbu Tahajjud kdykoliv v noci, nejlépe je provést ji po půlnoci, především v poslední třetině noci. Dobrý čas na modlitbu je ve druhé třetině doby, mezi Isha a Fajr. A to proto, že Alláh sestupuje do nejnižšího nebe a ptá se "Kdo mě žádá, takže mu mohu dát? Kdo na mne volá, takže mu mohu odpovědět? Kdo hledá mé odpuštění, takže mu mohu odpustit?[2]
  • Pokud se opravdu snažíte vzbudit, abyste mohli provést modlitbu Tahajjud, ale namísto toho zaspíte, nevadí. Podle hadítů, Alláh zaznamenává upřímný záměr provést modlitbu Tahajjud a udělí vám spánek jako akt schovívavosti.[3]
 2. 2
  Vzbuďte se a proveďte Wudu. Vzbuďte se v noci v čas, který jste si určili. Jakmile se vzbudíte, proveďte Wudu, rituální omývání muslimové provádějí pro očistu před modlením nebo držení svatého Koránu. Tradičně, provádění Wudu znamená umytí se čistou vodou v následujících čtyřech krocích:
  • Umyjte si obličej
  • Umyjte si ruce až po oblast loktů
  • Osušení hlavy (Masah)
  • Umyjte si nohy až po kotníky
  • Mnoho muslimů (včetně proroka Muhammada) si také umývají pusu a zuby miswákem, před modlitbou Tahajjud.[4]
 3. 3
  Pokud je potřeba, najděte si čisté klidné místo. Nyní si najděte čisté, klidné místo, důstojné pro modlitbu. Protože jména Alláha jsou čistá a muslimové by o něm měli mluvit v čistém, svatém místě jako projev úcty. Oblečte si vaše běžné modlitební oblečení, sedněte si na modlitební podložku a směřujte pohledem ke svaté Kábě v Mekce, stejně jako při ostatních modlitbách.
  • Nemusíte jít na žádné speciální místo, jako je mešita nebo přepychový pokoj v domě. Pro modlitbu Tahajjud, si stačí najít čisté místo, které může být i ve vašem pokoji.
 4. 4
  Odstraňte všechny pozemské starosti z vašeho srdce. Čas modlitby slouží k tomu, abyste se klidně soustředili a uvažovali o slávě vašeho Pána. Není to čas na strachování se nad pozemskými problémy, které jsou naprosto bezvýznamné ve srovnání s jeho nekonečnou moudrostí a schovívavostí. Uklidněte se a zapomeňte na vaše pozemské problémy, naděje a strachy. Ignorujte cokoliv negativního, co narušuje chod vašich myšlenek nebo pocitů. Zavřete oči a soustřeďte se na oblast vašeho srdce, přičemž začnete dosahovat vyššího spirituálního uvědomění.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Přednášení Tahajjud

 1. 1
  Uvědomte si váš úmysl se modlit. Když začnete s vaší modlitbou, proveďte duševní prohlášení, že chcete provést modlitbu Tahajjud. Rozhodněte se, jak budete chtít modlitbu provést a proč říkáte Tahajjud — například pro oslavu Alláha nebo žádosti o odpuštění. Nemusíte toto prohlášení říkat nahlas — Alláh zná vaše myšlenky, takže vaše úmysly mu budou jasné, pakliže jsou jasné vám.
  • Tahajjud je normálně prováděna opakováním rakat (cyklus) Salah, rituálu, který muslimové používají pro jejich denní modlitby. U modlitby Tahajjud, se cykly rakat obvykle provádějí v párech. Proto se také rozhodněte kolik cyklů rakat chcete provést v této modlitbě. Níže naleznete více informací.
 2. 2
  Proveďte dva cykly rakat. Začněte Tahajjud, provedením dvou cyklů rakat Salah. Salah začíná ve stoje s tím, že říkáte verše svatého Koránu. Poté se modlící klaní s rukama na kolenou a následně se pokládá na zem s čelem, nosem a dlaněmi na zemi, přičemž lokty jsou zvednuté. Poté modlící sedí na kolenou s nohami pod sebou a nakonec stojí a říká "Allahu Akbar." Toto je obecný popis salah — pokud nevíte, jak se Salah správně dělá, navštivte tento odkaz fundamentální muslimská znalost předtím, než začnete provádět Tahajjud.
  • Napodobte činnosti proroka Muhammada, který v modlitbě Tahajjud recitoval súry Al-Fatihah pro první rakat, Al-Kafirun pro druhý rakat a po něm recitujte Al-Ikhlas.[5]
   • Po odříkání Al-Fatihah první rakaty, odříkejte sůru "Al-Kafirun".
   • Po odříkání Al-Fatihah pro druhou rakatu, odříkejte sůru "Al-Ikhlas".
 3. 3
  Opakujte cykly rakat podle libosti. Obecně platí, že dva cykly rakat by měly být nutným minimem pro správný Tahajjud. Ale pokud chcete, můžete jich opakovat mnohem víc. Například podle hadítů, prorok Muhammad prováděl až třináct cyklů rakat.[6] Většina muslimů provádí cykly rakat v párech, přičemž osm by bylo pokládáno za hodně. Jinými slovy, většina muslimů provádí dva, čtyři, šest nebo osm cyklů rakat a může jich být víc.
  • Pokud můžete, doporučuje se přednášet dlouhé súry, jakými jsou Al-Baqarah, An-Nisā’ nebo Al-‘Imran, dokonce i když je můžete přednášet jenom někdy.
  • Pokud budete následovat příklad proroka Muhammada, pokud při Tahajjud vidíte, že svítá, můžete modlitbu ukončit jedním cyklem rakat modlitbou Witr (nepovinná modlitba před svítáním, řečená před Fajr).[7]
 4. 4
  Po cyklech rakat přidejte vlastní modlitby. Potom, co jste dokončili tolik rakat, kolik jste si určili, můžete přidat jakoukoliv vlastní modlitbu, která je upřímná, zdvořilá a ve jménu oddanosti k Alláhovi. Mohou být proneseny při prodlouženém klanění se na zemi. Můžete přidat další poděkování a pochvaly Alláhovi, modlit se pro sílu a vedení nebo požádat o něco jiného. Například po dokončení cyklů rakat, můžete požádat o štěstí pro kamaráda nebo někoho jiného, kdo právě čelí těžké situaci. Je ideální chvíle pro modlení se o odpuštění vašich hříchů. Přiznejte, co jste udělali špatně, slibte, že se to již nebudete opakovat a upřímně požádejte Alláha o odpuštění nebo zmírnění případného trestu, který se může rozhodnout pro vás připravit. Jakákoliv vaše modlitba bude vyslyšena, a pokud je to přání Alláha, bude na ni odpovězeno.
 5. 5
  Pokud jste moc unavení než abyste dokončili modlitbu Tahajjud, jděte zpátky do postele. Protože Tahajjud přerušuje váš spánek, může se stát, že budete unavení, když se budete chtít modlit. Pokud jste ale tak unavení, že zapomínáte, co říkáte nebo v půlce modlitby usnete, nepokračujte. V tomto případě, podle hadísů Alláh zaznamenává vaši opravdovou snahu dokončit Tahajjud. Můžete jít spát, bez toho aniž byste se styděli nebo cítili zahanbení, ale příště se zkuste lépe připravit.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Poznávání Tahajjud

 1. 1
  Přečtěte si v náboženských pasážích o postoji Muhammada k modlitbě Tahajjud. Pro lepší pochopení unikátnosti modlitby, můžete konzultovat některé z mnoha zmínek o modlitbě v islámských textech. Nejvíce stojí za zmínku, že je Tahajjud uveden v Koránu a hodně diskutován v hadísech. Je také diskutován v pracích islámských učenců skrz historii náboženství.
  • Pro začátek si přečtěte si Knihu 21 (Modlitba v noci) od Sahih Bukhari. 70 hadísů v této knize popisuje zvyky proroka, co se týče modlitby Tahajjud.[8] Komentáře k modlitbě Tahajjud jsou také uvedeny několikrát v Koránu, včetně Surat 17:79 a Surat 39:9.[9]
 2. 2
  Tahajjud můžete praktikovat s vaší rodinou. Muslimské rodiny se mohou modlit Tahajjud společně, protože Muhammad a jeho manželka Aisha doporučovali, aby manželé a manželky prováděli Tahajju společně.[10] Pokud provádíte Tahajjud jako rodina, pomůže vám být k sobě blíž v oddanosti k Alláhovi a ukáže vzájemnou podporu ve vaší bohoslužbě. Pokud byste rádi provedli modlitbu společně, zeptejte se vašeho partnera nebo dětí, zda by se přidali a následně pokud potřebují vaši pomoc, vzbuďte je a oslavte ve společné tiché modlitbě Alláhovu nekonečnou štědrost a schovívavost. Děti starší deseti let, by měly být pomaličku vedené k tomu, aby si osvojily Tahajjud, ale pokud je těžké je vzbudit, nemějte jim to za zlé, pakliže jsou připravené na modlitbu Fajr a dokončí povinné modlitby.
  • Obecně řečeno, rodiny, které se modlí Tahajjud společně, dělají výjimky pro ty, kteří potřebují spát, jako jsou malé děti, nemocní a starší osoby.
 3. 3
  Následujte činy proroka Muhammada. Všichni muslimové by si měli brát příklad z života Muhammada, Alláhova posla a ostatních proroků. Pokud potřebujete uvedení do provádění Tahajjud, můžete si prostudovat, jak Muhammad prováděl Tahajjud a zkuste si tyto zvyky osvojit. Ti, co usilují o následování činů modlitby Tahajjud proroka, mohou docílit ideálu, jím reprezentovaném a být blíže k Alláhovi.
  • Tak jako je zmíněno výše, Kniha 21 od Sahih Bukhari je skvělý zdroj, pokud hledáte informace o zvycích Muhammada v modlitbě Tahajjud.
 4. 4
  Začleňte Tahajjud do chodu vašeho života. Jako nepovinná modlitba, se nejedná o něco, k čemu by se muslimové měli cítit být nuceni. Nicméně mnoho muslimů se rozhodne Tahajjud praktikovat pravidelně (jestli ne každou noc) pokud mohou. Jako všechny části modlitby, říkání Tahajjud přiblíží člověka k Alláhovi. Navíc, Tahajjud je často spojován s Alláhovými dary odpuštění a vykoupení, je to dobrý způsob jak hledat nápravu pro každodenní prohřešky, hříchy a nesprávné činy. Pamatujte si, že Alláh ocení pravidelné činy uctívání, takže jestli se začnete modlit Tahajjud, zkuste s ním nepřestat. Pokud chcete, aby Tahajjud byl pravidelná součást vašeho života, můžete si nastavit opakující budík, který vás v noci vzbudí a dokonce můžete mít předem připravené místo v domě pro vaši modlitbu.
  Reklama

Tipy

 • "Místo pro tento záměr, je vaše srdce. Rozhodnutí k provádění této činnosti v srdci, se stává záměrem člověka. Proto není předepsáno, že by člověk měl tento záměr říct nahlas. Vyřčení záměru nahlas je způsob inovace, která nebyla vyprávěna v Knize Alláha nebo v Sunně jeho proroka, ani nebyla vyprávěna v žádným z jeho sahábů. Více v See al-Sharh al-Mumti’, 2/283."
 • Požádejte muslima, kterého znáte, aby vás provedl výslovností.
 • Pozor, říkat váš záměr nahlas před modlitbou je bid'ah (inovace)!
Reklama
 1. http://onislam.net/english/ask-the-scholar/acts-of-worship/prayer/supererogatory-prayers/176927.html
 2. Drs. Abd. Rahman Mat (2003). 75 Solat-Solat Sunat Serta Doa & Wirid (75 Optional [Muslim] Prayers) adopted from pages 30-32.

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 41 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 1 707 krát
Stránka byla zobrazena 1 707 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama