Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Obřad vykuřování je tradiční ceremonií původních obyvytel Ameriky (Indiánů), která očišťuje domy od negativní energie a zlých duchů. Provádí se zapalováním určitých sušených bylinek a rozváděním kouře po domě. Pokračujte ve čtení a naučte se společně s námi, jak provádět vykuřování s důrazem na původní tradici a připravte si tak domov pro spokojené bydlení.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Výběr a příprava ingrediencí

 1. 1
  Jestliže nechcete využít metod nějaké konkrétní tradice, použijte šalvěj. Velké množství indiánských kmenů má své vlastní zavedené vykuřovací ceremonie a každá z nich je odlišná co do použitých bylinek a dalších ingrediencí. Pravděpodobně nejpoužívanější přísadou je právě šalvěj, která je obzvláště důležitá pro Šajeny (také Čejeni nebo orig. Cheyenne) a další kultury Velké planiny. Ačkoli většina zmíněných kultur považuje za nejlepší pro odhánění zlých duchů a energií bílou šalvěj, běžně se používají i jiné druhy.
 2. 2
  Zvažte použití cedru, pokud ve vašem regionu roste. Cedr je další rostlinou, která se velmi často používá v očistných rituálech, obzvláště na severozápadě Severní Ameriky a Kanady.[1] Mějte však na paměti, že některé stromy, které se vydávají za "cedry", jsou ve skutečnosti jalovce. Některé kmeny jalovec k vykuřování používají a jiné ne.[2]
  • Dnes má mnoho lidí tendenci míchat několik bylin dohromady, což není vždy schvalováno indiánskými staršími.[3]
  • Opět opakujeme, že vykuřovacích ceremoniálů existuje celá řada, přičemž některé z nich můžou trvat na použití "sladké trávy" či jiných rostlin, namísto šalvěje a cedru. Pokud vám nebyl předán návod pro konkrétní tradici některé kultury, vemte to proto v potaz a vykuřování domu provádějte účinně a s respektem.
 3. 3
  Sladkou trávu zapalujte pouze po dokončení vykuřovací ceremonie. Sladká nebo také svatá tráva, je označení pro rostlinu s českým názvem tomkovice vonná, která je napříč Severní Amerikou považována za symbol laskavosti a používá se pro potěšení duší.[4] Často se zapaluje až po tom, co šalvěj nebo cedr odstranily negativní energii.
  • Jestliže vám byl předán postup pro provádění ceremonie nějakého konkrétního kmene, který vyžaduje tomkovici, klidně ji použijte, stejně jako další rostliny, které jsou k správnému provedení rituálu potřebné.
 4. 4
  Jestliže budete byliny pro ceremoniál sklízet sami, kupte nezpracovaný přírodní tabák. Ačkoli tabák můžete přidávat do některých vykuřovacích směsí také, pokud se k ceremonii chystáte poprvé, držte se raději pouze jedné byliny. Místo toho můžete tabák použít jako oběť před sklizní nějaké jiné byliny.[5] Níže naleznete další informace.
 5. 5
  Rostliny sbírejte na důstojných místech. Pokud je to jen trochu možné, sklízejte rostliny podle postupu, popsaného v následujících odrážkách, nejlépe v co nejpřirozenějším prostředí. Jestliže takovou možnost nemáte, objednejte si potřebné ingredience v nějakém důvěryhodném eshopu nebo kamenném obchodě, který zaručí, že s rostlinami bylo náležitě zacházeno.
  • Mnoho kmenů před samotným sběrem rostlin děkuje Stvořiteli přírody. Potom na místě jako oběť položí nebo zapálí surový tabák. [6]
  • Pokud chcete použít cedr, sbírejte vhodné části. Vyberte větvičky se zelenými špičkami ve výšce očí.[7] Před zapálením je usušte a rozdrťte na hrubší prášek.[8]
  • Tomkovici byste sami neměli sbírat, protože může být v některých oblastech (včetně České republiky) ohrožená.[9] [10] Tato rostlina se obvykle nejprve usuší a splete do jakéhosi copánku, takže se snažte takto vypadající tomkovici sehnat v nějakém specializovaném obchodě.[11] [12]
 6. 6
  Pro bylinky si připravte nějakou přírodní nádobu nebo z rostlin uvažte jeden svazek. Ve vykuřovacích rituálech se běžně používají hliněné nebo kamenné nádoby. Používá se také schránka ušně, kterou ovšem některé severozápadní kmeny nepovažují za vhodnou.
  • Svazky bylin pro vykuřovací rituál si můžete sami vyrobit anebo zakoupit již hotové. Někteří domorodí Američané tyto svazky z tradičních důvodů zpochybňují, ale přesto je už spousta z nich dnes používá.[13]
 7. 7
  Chcete-li použít ptačí pero, vyberte orlí, jestřábí nebo krocaní. Mnoho lidí používá pro víření kouře pero nebo vějíř vyrobený z ptačího peří. Nejčastěji používané peří pochází z dravých ptáků, ale některé kmeny v severovýchodní Americe užívají i krocaní peří. Nepoužívejte peří ze sovy, to se totiž využívá v jiných rituálech.[14]
  • V některých oblastech je prodej a nákup peří z divokých ptáků ilegální.[15] Peří tedy kupte od důvěryhodných chovatelů nebo si ho obstarejte svépomocí v přírodě - buď na lovu nebo náhodným nálezem.
 8. 8
  Připravený materiál uskladněte někde výše nad zemí a nechte ho usušit. Rostliny ve vykuřovací nádobě položte na nějaké vyvýšené uvolněné místo.[16] Vhodná je třeba nějaká vysoká police na knihy. Rostliny nezapalujte, dokud nejsou kompletně suché, jinak nevyprodukují správný typ kouře.
 9. 9
  Vykuřovací rituál je potřeba provádět ve vhodnou dobu. Spousta lidí vykuřuje dům čerstvě po nastěhování a stejně tak si počínají, mají-li přespat například v hotelu. Cílem je očista daného místa. Provést tento ceremoniál možná budete chtít také třeba v případě, že se dozvíte nějakou špatnou zprávu nebo když se chystáte k nějakému životnímu kroku či změně.[17] Vykuřování vám může také pomoct se zvládáním stresu z velké hádky nebo dlouhodobé nemoci.
  • Vykuřování se ale za určitých okolností může provádět i častěji. Činí se tak na místech, kde se provádějí i další ceremonie nebo v případě archeologických vykopávek domorodých pozůstatků a posvátných předmětů.
  • Vykuřování studentských pokojů na kolejích nemusí odpovídat požárním směrnicím univerzity, ačkoli v některých státech světa v poslední době dochází kvůli svobodě vyznání k určitému uvolnění starých pořádků.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Vykuřování místnosti nebo domu

 1. 1
  Před započetím odstraňte kovové předměty. Každá kultura má pro správný proces vykuřování odlišná pravidla, ale obvykle se shodují v potřebě odstranit kovové šperky, opasky a další podobné věci. To může být vnímáno jako způsob, jak se spirituálně připravit , ale také může jít o symbol zbavení se cenného majetku.
  • Mnoho zkušených osob, které podobné ceremoniály často vedou, dovolují ostatním účastníkům nechat na ruce snubní prsteny a další předměty, nesoucí duchovní rozměr. Proto si je na sobě nechte klidně i vy během své vlastní ceremonie.
 2. 2
  Projevte celému procesu dostatečný respekt dodržením následujících pravidel. Jak už jsme se zmínili, rituál vykuřování má mnoho různých podob a každá z nich ctí jiný způsob přípravy jednotlivých účastníků. Ve většině z nich se ovšem objevují shodné prvky, které uvádíme níže. Mnozí indiánští stařešinové sice na těchto pravidlech často tolik netrvají, ale přesto v rámci vyjádření úcty zvažte jejich dodržení:[18]
  • Alespoň 24 hodin, nejlépe však několik dní, před započetím vykuřování nepijte alkohol a neužívejte žádné jiné drogy. Mohly by vás spirituálně oslabit.
  • Menstruující a těhotné ženy jsou před začátkem často vykázány z domu, protože se věří, že jejich stav by mohl svou spirituální intezitou narušit ceremonii. Druhým důvodem může být potencionální oslabení žen vůči duchovním silám, které se během vykuřování objevují. Někdy jsou tyto ženy u ceremonie sice vítané, ale nejsou při ní osobně očištěné.
 3. 3
  Pomodlete se nebo vzdejte díky. Vy i každý z dalších účastníků byste měli k chystanému rituálu přistupovat s dobrými úmysly. Modlete se k stvořiteli, k duchům nebo k jakýmkoli jiným duchovním bytostem, které vyznáváte. Jestliže se nechcete modlit, proneste několik slov vděčnosti použitým rostlinám a zemi, která je vyprodukovala.[19]
  • V modlení můžete pokračovat i v průběhu obřadu, a to potichu nebo i nahlas. Mnoho lidí věří, že kouř dokáže nést vaše modlitby.
 4. 4
  Sušené bylinky vložte do připravené nádoby nebo je smotejte do jednoho svazku. Speciální vykuřovací svazek bylin se dá i pořídit, stejně jako další bylinky, které se používají pro různé jiné rituály. Pokud svazek nemáte a ani se vám ho nechce připravovat, vložte hrstku sušených bylin do nádoby z přírodního materiálu, jako je hlína (jíl), kamen nebo schránka ušně.
 5. 5
  Zapalte bylinky tak, aby z nich vycházel kouř, ne oheň. K zapálení můžete použít jakýkoli zdroj ohně, ale někteří lidé cítí větší spojení s obřadem, když místo zapalovače použijí zápalky. Nechte oheň rozhořet asi na 30 sekund a potom ho uhaste, aby z bylinek vycházel pouze kouř.
  • Pokud bylinky začnou docházet, klidně v průběhu obřadu přidejte další. Stejně tak můžete znovu zapálit oheň, když se z bylin přestane dostatečně kouřit.
 6. 6
  Každého z účastníků očistěte. Uděláte to tak, že na jejich tělo nasměrujete kouř. Každý účastník by měl být očištěn ještě před započetím očisty domu. Ačkoli jeden ze způsobů provedení tohoto kroku popisujeme níže, žádná "správná" metoda vlastně neexistuje. Hlavně se ujistěte, že každý ze zúčastněných tře kouř do svého těla a soustředí se přitom na proces očisty.
  • Pokud máte orlí, jestřábí nebo krocaní pero, použijte ho k rozdmýchávání a šíření kouře.
  • Jakmile vás začne vedoucí osoba očišťovat, sepněte ruce do jakéhosi kalíšku, zachyťte do něj kouř a ten si potom třete o tělo. V některých oblastech lidé po dokončení očisty spouštějí ruce dlaněmi dolů.[20]
  • Lidé často preferují začít očistou hlavy a srdce, a až potom pokračovat přes paže k nohám.[21] Vy ale můžete použít jakoukoli metodu.
  • Menstruující a těhotné ženy se této části procesu obvykle účastnit nesmějí, kvůli jejich zvláštní spirituální energii. Kdokoli další ovšem může očistu zdvořile odmítnout také.
 7. 7
  Projděte všechny místnosti v domě a kouř rozšiřujte do každého rohu. Použijte ptačí pero nebo vlastní ruce a kouř dostaňte skutečně do všech míst v domě. Při procházení kouře otevřenými dveřmi nebo okny můžete jeho únik podpořit. Odnese s sebou z domu negativní energie.
  • Místo počátku obřadu se liší podle tradice, jejíž postup se chystáte dodržet. Některé obřady začínají u východní zdi, některé u západní zdi a některé u předního vchodu.
  • Postupovat můžete po směru hodinových ručiček nebo proti jeho směru. Opět je to stejné jako u dalších aspektů vykuřovacího obřadu - každá kultura má rozdílné tradice a záleží na vás, jestli se chcete držet nějaké konkrétní nebo ne.
 8. 8
  Celý proces zopakujte s jednou nebo více bylinkami (volitelně). Někteří lidé postupují tak, že po dokončení prvního obřadu připraví další nádobu s jinou bylinkou, která dosáhne odlišného efektu. Mezi pravděpodobně nejčastěji volené bylinky pro tyto několikanásobné rituály patří šalvěj a/nebo cedr, následovaný tomkovicí, která má za úkol potěšit duchy a vytvořit pozitivní a mírumilovné prostředí.
 9. 9
  Popel nechte vychladnout a potom ho vraťte zemi. Poděkujte zemi za to, že vám poskytla rostliny pro vykonání obřadu, ale poděkovat nezapomeňte ani rostlinám a ohni. Popel navrátí půdě živiny. Tento akt má různá vysvětlení: kultura Anishinaabe například nechává popel venku, což má symbolizovat zanechání negativní energie mimo dům.[22]
  • Zbylé bylinky můžete nechat doutnat nebo je uhaste a vraťte je zemi společně s popelem.
  • Použijete-li smotek bylin, uhaste ho jemným třením o nějaký tvrdý povrch. Popel a polámané kousky bylin potom vraťte zemi. Zbytek smotku uskladněte na nějakém zvláštním místě ve vyšší poloze pro další použití.
  Reklama

Tipy

 • Některé kmeny používají pro své rituály březovník obecný, pelyněk nebo houbu s latinským názvem Haploporus odoratus, rostoucí na vrbách. Stejné nebo podobné medicinální rostliny můžete použít i vy, pokud zachováte tradiční ráz ceremonií a budete k nim přistupovat s respektem.
 • Ve Spojených státech amerických můžete kontaktovat nějakého místního staršího. V mnoha kulturách se takovému člověku nejdříve má položit k nohám dar ve formě tabáku a až potom žádat o pomoc. Pokud potřebnou radu získáte, místo peněz staršímu raději něco věnujte darem nebo mu zaplaťte předem smluveným způsobem.[23]
Reklama

Varování

 • Vykuřovací obřad neprovádějte, nachází-li se ve vaší blízkosti někdo s respiračními potížemi, jako je třeba astma.
 • Mísení tradičních vykuřovacích ceremonií s prvky obřadů z jiných kultur je domorodými Američany vnímáno jako bezohledné a neuctivé přivlastňování jejich tradic. Přistupujte proto k tradičním ceremoniálům s úctou.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Sušenou šalvěj nebo sušený cedr (neopracované nebo připravené ve speciálním smotku)
 • Sušenou "sladkou trávu" - např. tomkovici vonnou, rostlinu rodu muhlenbergia filipes apod. (volitelně)
 • Čerstvý tabák (volitelně)
 • Přírodní ohnivzdornou nádobu (hliněnou, kamennou, případně schránku ušně)
 • Zápalky nebo jiný zdroj ohně


O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 12 102 krát
Stránka byla zobrazena 12 102 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama