Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud je dítě v bezvědomí a nedýchá, je nezbytné poskytnout mu okamžitou pomoc. Pokud nedochází k dostatečnému okysličování mozku, stačí k jeho nenávratnému poškození pouhé 4 minuty. Bez neprodleného obnovení oběhu okysličené krve pak může postižený do 4-6 minut zemřít. Kardiopulmonální resuscitace je souborem léčebných postupů, jejichž prostřednictvím dočasně nahradíme výkon srdce jako pumpy a spontánní dýchání nahradíme dýcháním umělým. Pokud má dítě pulz, ale nedýchá, provádí se pouze dýchání z plic do plic. V případě že se jedná o dítě starší jednoho roku, které má hmatný pulz, srdeční masáž neprovádějte.[1] U kojenců je srdeční masáž na místě, pokud je tepová frekvence příliš nízká.

Část 1 ze 2:
Rozhodněte, co je potřeba

 1. 1
  Zhodnoťte situaci. Zásadním krokem je určit jakou pomoc dítě potřebuje a jestli je možné mu ji za daných podmínek bezpečně poskytnout. Je potřeba:[2] [3]
  • Zkontrolujte okolí, zda nehrozí další nebezpečí. Ujistěte se, že se nenacházíte na nebezpečném místě, např. na silnici, kde vás i postiženého ohrožuje okolní provoz. Zkontrolujte, že v okolí nehrozí úraz elektrickým proudem (např. při poškození elektrického vedení).
  • Posuďte stav dítěte. Jemně se dítěte dotkněte a hlasitě se ho zeptejte, jestli je v pořádku. Netřeste s ním, ani s ním nehýbejte. Pokud by mělo poraněnou páteř, mohli byste způsobit více škody než užitku.
  • Pokud dítě na podněty nereaguje, zakřičte na kolemjdoucí, aby zavolali záchrannou službu. Pokud kolem vás stojí více přihlížejících, ukažte konkrétně na jednoho z nich a přikažte mu, aby zavolal pomoc (je dobré sdělit mu i číslo zdravotnické záchranné služby). Pokud jste na místě nehody sami, nejprve dvě minuty resuscitujte a až poté zavolejte na linku 155 nebo 112.
 2. 2
  Zkontrolujte, co dítě potřebuje. Dalším zásadním krokem je posoudit, jestli postižené dítě dýchá a má pulz.[4] [5]
  • Zkontrolujte, zda postižený dýchá. Otočte dítě na záda a skloňte k němu hlavu tak, abyste měli své ucho v těsné blízkosti nosu a úst dítěte. Sledujte přitom pozorně hrudník, abyste odhalili dýchací pohyby a zároveň poslouchejte, jestli uslyšíte vdech a výdech postiženého. Všímejte si také, jestli na své tváři neucítíte proud vydechovaného vzduchu. Na 10 sekund se zastavte a snažte se odhalit všechny tyto projevy dýchání.
  • Nahmatejte pulz. Přiložte svůj ukazováček a prostředníček ze strany na krk dítěte. Krkavice je obvykle hmatatelná zhruba v polovině vzdálenosti mezi krčním svalem a ohryzkem, těsně pod čelistí.
 3. 3
  Umístěte dítě do polohy vhodné k resuscitaci. Tento krok je potřeba provést velmi opatrně, zvlášť pokud existuje pravděpodobnost zranění páteře. Nesnažte se krk ani tělo dítěte vytáčet do stran, ale položte ho rovně na záda.
  • Pokud je to nutné, poproste někoho o pomoc a společnými silami opatrně otočte dítě na záda. Zkuste celý proces zkoordinovat tak, aby došlo k minimálnímu vytáčení páteře do stran.
  Reklama

Část 2 ze 2:
Poskytnutí umělého dýchání dítěti, které má pulz

 1. 1
  Upravte pozici hlavy postiženého do polohy vhodné pro dýchání z plic do plic. Postižené dítě by mělo ležet na zádech s obličejem směřujícím rovně a nahoru. Abyste byli schopni dosáhnout efektivních vdechů, postupujte podle následujících kroků, kterými zprůchodníte dýchací cesty:[6] [7]
  • Položte jednu ruku těsně pod bradu dítěte a druhou shora na čelo. Jemně přizvedněte bradu a proveďte záklon hlavy, čímž uvolníte dýchací cesty.
  • Pomocí palce a ukazováčku stiskněte nosní dírky dítěte. Pokud je dítě mladší než 1 rok, není potřeba nos zacpávat, jelikož budete dýchat do úst i nosních dírek zároveň.
  • Pokud máte podezření, že dítě utrpělo poranění páteře, nezaklánějte hlavu víc, než je nutné.
 2. 2
  Proveďte dýchání z plic do plic. Nadechněte se a svými rty těsně obemkněte ústa dítěte. V případě, že se jedná o dítě mladší než 1 rok, zakryjte svými ústy jak nosní dírky, tak ústa kojence. Zhruba 1 – 1,5 sekundy jemně a plynule vdechujte vzduch do plic postiženého a sledujte hrudník, zda se zvedá.[8] [9]
  • Po provedení vdechu do úst dítěte otočte hlavu směrem k hrudníku a zkontrolujte, zda klesá jako při spontánním dýchání. Klesající hrudník je ukazatelem, že váš vdech byl efektivní a dýchací cesty jsou průchodné.
  • Pokud máte k dispozici dýchací masku s náustkem a jednosměrným ventilem, neváhejte ji při umělém dýchání použít. Ochrání vás před jakýmkoli infekčním onemocněním.
 3. 3
  Pokud je to nutné, vyčistěte ústní dutinu. Může se stát, že se při vašem vdechu hrudník dítěte nezvedne. Pravděpodobně to znamená, že dýchací cesty jsou neprůchodné. Pokud se pokoušíte o vdech a cítíte, že vdechovaný vzduch se namísto proudění do plic vrací zpět k vám, budete muset prozkoumat ústní dutinu a odstranit případné překážky.[10] [11]
  • Otevřete ústa dítěte. Prozkoumejte jeho ústní dutinu a zkontrolujte, zda se v ní nenacházejí kousky jídla nebo jiných předmětů, kterými se dítě mohlo dusit. Pomocí prstů nebo kapesníkem případné překážky odstraňte.
  • Nestrkejte prsty ani jiné předměty dítěti hluboko do krku. Riskujete tím zatlačení překážky ještě hlouběji do dýchacích cest.
  • Pokud žádnou překážku v ústech nevidíte, opět proveďte záklon hlavy a zkuste provést další vdech. Pokud se vdech nepodaří ani na další pokus, zvažte, zda nebude nutné provést některý z manévrů na odstranění cizího tělesa z dýchacích cest.
 4. 4
  Pokračujte v umělém dýchání. Pokračujte v dýchání z plic do plic v poměru 1 vdech za 3 sekundy. V průběhu kontrolujte každé dvě minuty pulz, a pokud přestane být hmatný, přejděte na resuscitaci se srdeční masáží. V umělém dýchání pokračujte až do doby, kdy nastane jeden z následujících scénářů: [12]
  • Dojde k obnovení spontánního dýchání a dítě začne samo dýchat. Zlepšení poznáte sami – dítě se začne hýbat nebo kašlat.
  • Dojde k příjezdu zdravotnické záchranné služby, jejíž pracovníci péči o dítě převezmou.
  Reklama

O tomto wikiHow

Laura Marusinec, MD
Spoluautor od:
Lékař
Tento článek spoluautor od Laura Marusinec, MD. Dr. Marusinec je atestovaný pediatr ve Wisconsinu. V roce 1995 získala lékařský titul na Medical College of Wisconsin School of Medicine. Tento článek byl zobrazen 1 570 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 1 570 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama