Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Když někdo z vašich blízkých lidí příliš pije alkohol, užívá drogy, utrácí peníze na hracích automatech, nebo se jiným způsobem ničí, je někdy nejlepší naplánovat intervenci a pokusit se mu pomoci. Závislí lidé si často nechtějí přiznat, že mají problém. Když nepomůže běžný rozhovor a další pokusy o nápravu, můžete spojit síly s přáteli, rodinou a profesionálními terapeuty, ukázat tomu člověku, jaká je pravda a donutit ho něco s tím dělat.

Část 1
Část 1 ze 3:

Plánování intervence

 1. 1
  Poraďte se s profesionálem. Pokud chcete mít největší šance na úspěch, měli byste se poradit s někým, kdo má zkušenosti s pomáháním drogově závislým a pořádáním intervencí. Profesionální terapeut vám ukáže, kterým směrem byste se měli vydat a pomůže vám i vaší rodině zajistit, aby intervence byla úspěšná. [1] Můžete se setkat s terapeutem dříve a všechno si naplánovat. Je také dobré ho na intervenci pozvat, aby vám pomohl. Pokud pro vás platí následující věci, je naprosto nezbytné terapeuta do intervence zahrnout:
  • Daná osoba trpí nebo trpěla duševní poruchou.
  • Daná osoba se bude na intervenci pravděpodobně chovat násilně.
  • Daná osoba má sebevražedné sklony.
 2. 2
  Sestavte intervenční tým. Měl by obsahovat pět nebo šest lidí, kteří jsou dané osobě blízcí. Pozvěte jeho rodiče, sourozence, blízké příbuzné a nejbližší přátele. Pozvěte také lidi, kteří byli ovlivněni jeho závislostí a mohou mu pomoci změnit jeho budoucnost. Je důležité pozvat lidi, na které se daná osoba bude moci kdykoli spolehnout, protože intervence je pouze prvním krokem k vyléčení. [2]
  • Nezvěte nikoho, koho daná osoba nemá ráda, nebo mu nedůvěřuje. Ten, komu se snažíte pomoci, by se mohl naštvat a odejít, místo aby si od vás nechal pomoci.
  • Nezvěte lidi, kteří by mohli intervenci narušit tím, že by se chovali emocionálně, nebo by se stavěli na stranu toho, komu chcete pomoci. Například je možné, že nejbližší osoba, kterou tento člověk má, je jeho sestra, ale musíte si uvědomit, že by se mohla přidat na jeho stranu a tvrdit, že není nutné, aby nastoupil na odvykací léčbu. Tím by mohla celé intervenci spíše uškodit, než pomoci.
  • Pokud máte pocit, že by na intervenci měl být někdo, kdo by ji mohl nějak narušit, požádejte tohoto člověka, aby napsal dopis, který budete moci přečíst nahlas, místo aby se dostavil osobně.
 3. 3
  Vymyslete si správný plán léčby. Plán léčby je důležitou součástí intervence. Když tomu člověku pouze řeknete, že má problém, nepomůže mu to v boji proti jeho závislosti. Připravte si dobře promyšlený plán, který budete moci společně začít uskutečňovat. [3]
  • Plán léčby by měl zahrnovat odbornou pomoc s překonáním závislosti. Většinou to znamená odvykací léčbu, psychoterapii, nebo hospitalizaci. Zjistěte si, jaké máte možnosti a rozhodněte se, co bude danému člověku vyhovovat nejlépe. Zjistěte, co musí splnit, aby ho do odvykacího programu přijali a všechno si připravte. Možná budete muset přijít i na to, z čeho budete odvykací program platit.
  • Připravte si seznam podpůrných skupin, do kterých se váš blízký bude moci přihlásit hned. Můžete mu nabídnout, že ho na setkání budete vozit.
  • Ujistěte se, že se váš blízký skutečně fyzicky dostaví na odvykání. Pokud jde o nemocnici, připravte si plán, jak ho tam odvezete. Pokud jde o dobrovolnou odvykací léčbu, určete si člověka, který ho tam bude pravidelně vozit.
 4. 4
  Určete si důsledky. Každý, kdo se intervence účastní, by měl mít připravené důsledky, které nastanou, když daná osoba odvykací léčbu odmítne. Je to sice těžké, ale všichni musejí být ochotní provést velké změny, aby se jejich milovaný dokázal odhodlat k léčení. Tím největším cílem je pomoci mu uvědomit si, že mu jeho chování nebudou jeho nejbližší už nadále tolerovat. [4] Tím zajistíte, že pro něho bude mnohem těžší se svojí závislostí pokračovat.
  • Pokud například členové rodiny půjčují danému člověku peníze, jedním z důsledků může být třeba to, že mu nebudou poskytovat žádnou finanční pomoc, nebo že se bude muset odstěhovat z domu.
  • Pokud jde o partnera dané osoby, důsledkem může být například rozvod, nebo ukončení vzájemného vztahu.
  • Zamyslete se také nad právními důsledky. Můžete například říct, že když odmítne jít na léčení, nebudete za něho platit kauci ve vazbě a nebudete se ho snažit uchránit před vězením.
 5. 5
  Vyberte si místo a čas. Až si intervenci naplánujete, určete si datum a čas a zajistěte, aby se všichni mohli dostavit. Vyberte si nějaké soukromé místo, kde se daný osoba cítí dobře, například u svých rodičů doma. Každý, kdo se dostaví na intervenci, by měl pochopit vážnost situace a přijít včas. Když se někdo nedostaví, mohlo by to celou intervenci narušit.
 6. 6
  Vyzkoušejte si to. Protože je intervence velmi emocionální záležitostí, je dobré si to nejprve vyzkoušet. Je důležité se držet plánu. Když si to vyzkoušíte, budete mít jistotu, že se všichni budou postupovat tak, jak potřebujete. Pokud budete mít na intervenci profesionálního terapeuta, naplánujte to tak, aby mohl být přítomen i u zkoušky.
  • Komunikujte spolu navzájem otevřeně a dělejte si poznámky ohledně toho, čím vám váš milovaný škodí a čím škodí sám sobě. Zjistěte si všechna fakta o tomto člověku a dohodněte se na tom, že všichni členové intervence musejí tyto informace brát jako striktně důvěrné.
  • Vymyslete si seznam činů a chování, které už nebudete nadále tolerovat. Ke každé činnosti si napište, co uděláte, když s tím ten člověk nepřestane.
  • Požádejte všechny, aby si naplánovali, co řeknou. Není nutné, aby se to učili nazpaměť – nejde o představení. Důležité je říct vše, co mají na srdci a držet se daných témat.
  • Snažte se předpokládat reakce toho člověka a připravte si odpovědi. Když bude reagovat defenzivně, nebo bude naštvaný, všichni by měli být připraveni to řešit, aniž by tím narušili průběh intervence.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Průběh intervence

 1. 1
  Pozvěte toho člověka na setkání, ale neříkejte mu, o co přesně jde. Když mu řeknete, že jde o intervenci, nebude chtít přijít. Pokud chcete mít jistotu, že se dostaví, nesmíte mu říct, že tam bude jeho rodina a přátelé. Vymyslete si nějaký plán a řekněte mu, aby za vámi přišel, aniž by věděl, o co se jedná. Můžete ho pozvat třeba na večeři, nebo ke kamarádovi na kávu.
  • Dejte si pozor, aby to nevypadalo podezřele. Nezvěte ho na žádnou akci, kterou by od vás neočekával.
  • Všichni by už měli být na místě. Až se daná osoba dostaví, řekněte, že jde o intervenci a že mu všichni přítomní chtějí něco říct.
 2. 2
  Požádejte všechny přítomné, aby promluvili. Dodržujte formát, který jste si připravili u zkoušky. Každý by měl postupně říct, co má na srdci. Pokud je přítomen také profesionální terapeut, může celou diskusi vést a vyzývat lidi k tomu, aby mluvili. Každému členu rodiny dejte šanci říct, jak činy tohoto člověka ovlivnily jejich životy a jak moc ho mají rádi a chtějí, aby se vyléčil.
  • Nedoporučuje se křičet ani hádat se. Ten, komu chcete pomoci, by se mohl zvednout a jednoduše odejít. Lidé by si měli své pocity nechávat pro sebe a snažit se dosáhnout společného cíle. [5]
  • Je ovšem v pořádku vyjádřit emoce. Když dáte najevo, že jste smutní, nebo že máte naději, pomůže vám to. Je v pořádku i plakat.
  • Nesnažte se celou situaci zlehčovat a neříkejte, že o nic nejde.
 3. 3
  Představte tomu člověku váš léčebný plán. Až všichni promluví, vedoucí skupiny (nebo terapeut) by měl představit váš léčebný plán. Jasně sdělte, že jste tento plán vymysleli společně a že ho doporučují také odborníci. Řekněte, že všichni věří, že když se jím budete řídit, pomůže to vašemu blízkému zbavit se jeho závislosti. Potom ho požádejte o to, aby plán ihned přijal.
  • Promluvte si o tom, co se stane, když léčbu odmítne. Měli byste dát jasně najevo, že když nepřijme tuto nabídku, bude to mít nepříjemné důsledky.
  • Připravte se na to, že daná osoba bude naštvaná, bude plakat, nebo se dokonce smát. Zdůrazněte vážnost situace a neustupujte!
 4. 4
  Ukončete schůzku s konkrétním plánem. Jakmile intervence skončí, daná osoba by se měla dostavit na léčení. Může to znamenat odvézt ji do nemocnice nebo do odvykacího centra, nebo ho ihned přihlásit k psychiatrovi. Zajistěte, aby souhlasil s tím, že léčbu podstoupí a potvrdil vám, že se své závislosti skutečně chce zbavit.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Další kroky

 1. 1
  Podporujte toho člověka během léčby. Může chvíli trvat, než se ukáže, zda byla intervence úspěšná. I když bude daná osoba ze začátku reagovat na léčbu dobře, bude trvat dlouho, než bude opět silná a stabilní. Pomozte jí cítit se lépe a podporujte ji v této těžké době. Je důležité, aby se zapojili všichni, kteří byli přítomni na intervenci. [6]
  • Spousta lidí se během léčby chová negativně a cynicky, stěžuje si na léčebnu, na terapeuty, další členy skupiny atd. Nepodléhejte tomu, když se vám bude snažit říct, že chce program ukončit dříve. Odolejte pokušení s ním soucítit – mohli byste tím narušit jeho odhodlání.
  • Neakceptujte žádné polovičaté sliby. Je možné, že se vás daná osoba bude snažit přesvědčit, že jí budou stačit dva týdny v odvykacím programu, nebo že chodit třikrát týdně na psychoterapii je příliš často. Snažte se za každou cenu zajistit, aby se léčby nevzdával a držel se původního plánu, který jste vymysleli společně s odborníky. [7]
 2. 2
  Připravte se na to, že daná osoba léčbu odmítne. Někdy se stane, že zvítězí vztek a popírání a závislý člověk léčbu odmítne. Není možné ho k tomu nutit, pokud na to není připravený. Jediné, co můžete udělat, je podporovat ho v tom, aby se snažil a dát mu najevo, že ho budete povzbuzovat na cestě k vyléčení.
  • I když odmítne léčbu, neznamená to, že byla intervence k ničemu. Nyní alespoň ví, že všichni jeho blízcí vnímají jeho závislost jako vážný problém.
  • Když si všechno takto vyříkáte, budete moci přestat svého milovaného podporovat v jeho závislostech.
 3. 3
  Začněte s praktikováním důsledků. Bude to sice těžké, ale je důležité prosazovat důsledky, které jste si naplánovali pro případ, že daná osoba léčbu odmítne. Když mu umožníte, aby žil tak, jak před intervencí, rozhodně mu nepomůžete. Dokud nebude mít kontrolu nad svojí závislostí, kdykoli může přijít krize. [8] To nejlepší, co můžete udělat, je nedávat mu žádné peníze, rozejít se s ním, nebo udělat cokoli, co vám pomůže změnit jeho život tak, aby se vydal lepší cestou.
  • Pokud se objeví další krize, využijte toho. Pokud daná osoba skončí například ve vězení, nebo v nemocnici, využijte toho k tomu, abyste mu řekli, že se skutečně potřebuje léčit. V tuto chvíli vám možná pomůže druhá intervence.
  • Uvědomte si, že mu pomáháte se vyléčit. Někdy je nutné si projít bolestí, aby se milovaný člověk vzpamatoval a uvědomil si, že se musí léčit.
  Reklama

Tipy

 • Naslouchejte tomu, co vám chce daný člověk říct, ale neměli byste s ním souhlasit. Vždy mu své názory důkladně vysvětlete a nepodléhejte jeho manipulacím. Pevně věřte tomu, co jste si připravili. Dejte každému právo promluvit a zajistěte, aby všichni měli stejný názor.
 • Může to být bolestivé pro celou rodinu a možná se vám bude zdát, že se proti danému člověku spolčujete. Ve skutečnosti to tak opravdu je, ale ublížíte mu méně, než když ho necháte pokračovat v tom, co dělá.
 • Nebojte se intervencí proti dětem, které se zaplétají do problémů. Důsledky ovšem musíte přizpůsobit situaci.
 • Tato metoda je dobře známá. Například děti Betty Fordové ji pomocí intervence přesvědčily aby se šla léčit z alkoholismu. Nakonec založila Centrum Betty Fordové.
 • Závislí lidé si většinou vyberou léčbu, než aby trpěli důsledky jejího odmítnutí. Nedovolte jim, aby léčbu odkládali a ihned po skončení intervence ji započněte.
Reklama

Varování

 • Popírání neznamená vždy lež – někteří závislí lidé mohou mluvit pravdu, když říkají, že mají své zlozvyky pod kontrolou. Buďte sami k sobě upřímní a zjistěte, zda vám skutečně škodí, nebo se je snažíte jen ovládat.
 • Nejprve se poraďte s právníkem, jinak riskujete, že budete čelit obvinění z únosu nebo neoprávněného zadržování.
 • Musíte se ujistit, že se jedná o skutečně vážný problém a že chování daného člověka způsobuje jemu a ostatním lidem více škod, než kolik mu způsobí samotná intervence.
 • Buďte opatrní a dávejte si pozor na duševní stav člověka, kterého se snažíte přesvědčit. Intervenci byste měli dělat jen lidem, kteří jsou duševně v pořádku. Je to důležité pro zachování jejich bezpečnosti i bezpečnosti všech ostatních.
Reklama

Související články

Jak zapomenout na někoho, koho milujeteJak zapomenout na někoho, koho milujete
Jak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexuJak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexu
Jak poznat, kdy je čas na rozchodJak poznat, kdy je čas na rozchod
Jak se šetrně rozejít s přítelkyníJak se šetrně rozejít s přítelkyní
Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak ukázat ex, že jste se pohnuli dálJak ukázat ex, že jste se pohnuli dál
Jak přestat mluvit sprostěJak přestat mluvit sprostě
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak zajistit rozchod nějakého páruJak zajistit rozchod nějakého páru
Jak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovaliJak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovali
Jak zapomenout na dívku, kterou milujeteJak zapomenout na dívku, kterou milujete
Jak se rozejítJak se rozejít
Jak se vypořádat s odmítnutímJak se vypořádat s odmítnutím
Jak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobíJak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobí
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 39 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 478 krát
Stránka byla zobrazena 2 478 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama