Dobře napsaný úvod poskytne čtenáři informace o tom, o čem bude zbytek textu. Nastiňuje základní body celého textu a pokládá otázky, na které text později odpoví. Také by měl čtenáře povzbudit k tomu, aby se nad textem zamysleli. Pokud chcete napsat skvělý úvod a nevíte, kde začít, v tomto článku se to dozvíte. Naučíte se, jak začít úvod, co napsat dál a jak úvodní odstavec zakončit.

Metoda 1 ze 5:
Základní tipy pro psaní úvodů

 1. 1
  Zaujměte čtenáře první větou. První věta by měla upoutat pozornost čtenářů a zajistit, aby měli chuť číst dál. Když napíšete nějaké klišé, nebo něco nezajímavého, čtenářům se nebude chtít pokračovat ve čtení. Měli byste tedy začít nějakou skutečně zajímavou větou.
  • Položte nějakou otázku. Dobře položená otázka zajistí, že čtenáři budou chtít číst dál.
   • Příklad: „Co mají delfíni společného se armádními stíhačkami?“
  • Uveďte zajímavý fakt nebo statistický údaj. Skvělý fakt nebo statistický údaj vám pomůže zasadit celý text do širšího kontextu.
   • Příklad: „Most Golden Gate se neustále natírá, 365 dní v roce. Na jedno natření tohoto mostu se spotřebuje 50.000 galonů barvy.“
  • Použijte citát. Citát nějakého slavného člověka může upoutat pozornost čtenářů.
   • Příklad: „Machiavelli napsal: Nic skvělého nebylo nikdy dosaženo bez nebezpečí.“
  • Definujte nějaké slovo nebo frázi. Pokud používáte nějaké neznámé nebo technické slovo, měli byste ho definovat.
   • Příklad: „Merriam-Webster definuje houževnatost jako schopnost vytrvat a držet se něčeho, po čem toužíte, nebo čeho si ceníte.“
 2. 2
  Napište, o čem se budete jednat ve zbytku textu. Po tom, co zaujmete pozornost čtenářů, byste měli ve zkratce vysvětlit, o čem budete psát ve zbytku textu. Poskytnete tím čtenářům určitou představu o tom, co mohou ve zbytku textu čekat.
  • Nemusíte psát rovnou „tato esej bude o ...“. Můžete uvést pouze velmi obecné a shrnutí tématu vaší práce.
   • Příklad: „Američtí osadníci trpěli v 17. století mnoha nemocemi. Tyto nemoci způsobily, že osadníci začali experimentovat s domácími metodami léčby.“
  • Neměli byste v úvodu prozrazovat žádné detaily. Měli byste pouze shrnout, o čem budete psát. Čtenáři by se měli dozvědět základní informace, ale neměli byste jim vyzradit důležitá fakta eseje.
 3. 3
  Přejděte k tezi. Teze je pravděpodobně nejdůležitější částí úvodu. Teze je v podstatě celé téma vaší eseje shrnuté do jediné věty. Kdyby po vás někdo chtěl, abyste vyjádřili téma své eseje jednou větou, odpovědí by byla teze. Zde jsou dva příklad teze:
  • „Takzvané „volné roky“ jsou v poslední době stále nezbytnější: umožňují studentům vyzkoušet si život dospělých lidí v zábavném prostředí ještě před studiem na vysoké škole, kde je těžké se tyto věci naučit.“
  • „Kniha E.B. White Charlotte’s Web říká, že si ženy zaslouží stejná práva jako muži, i když jsou všechny postavy v knize zvířata.“
 4. 4
  Při psaní teze se vyhněte následujícím chybám. Teze je nejdůležitější větou vašeho úvodu, takže byste měli mít jistotu, že ji správně naformátujete a že neobsahuje žádné z těchto častých chyb:
  • Teze není fakt ani pozorování. Měla by zahrnovat váš názor. Jde o argument, proti kterému by se lidé mohli ohradit.
  • Teze není ani seznam, otázka, nebo příležitost psát o něčem jiném. Teze se musí zaměřit na jedinou myšlenku, nebo argument a měla by být podána jako tvrzení.
  • Pokud to nemáte dovoleno, teze by nikdy neměla být psaná v první osobě (se slovem „já“).
 5. 5
  Pokud je to nutné, přejděte od teze rovnou k prvnímu odstavci eseje. Teze je většinou poslední věta v úvodu, ale nemusí to tak být vždy. Někdy můžete po tezi napsat ještě jednu nebo dvě věty a pomocí nich plynule přejít k tělu eseje.
  • Příklad: „Po tom, co se sloni dočkali velké ochrany v klíčových oblastech Afriky, jich začalo rychle přibývat.“
  Reklama

Metoda 2 ze 5:
Jak napsat úvod k osobní eseji

 1. 1
  Začněte tím, že upoutáte pozornost čtenářů. Jak jsme již zmínili, můžete napsat cokoli budete chtít – pro osobní esej to platí dvojnásob. Jde jen o to, abyste čtenářům sdělili, o čem vaše esej bude. Můžete použít některé z následujících tipů:
  • „Procházel jsem se po ulici, když v tom se přihodila katastrofa.“
  • „Čtvrtého června 1976 moje matka měla nakročeno k tomu, aby učinila významný politický projev, i když to v tu dobu ještě nevěděla.“
  • „Udělal jsem v životě spoustu chyb, ale žádná z nich mě toho nenaučila tolik, jako ta, kterou jsem udělal, když jsem poprvé porušil zákon.“
 2. 2
  Nebojte se psát osobně. Osobní eseje jsou zajímavé, protože v nich sdílíme informace, které většinou s lidmi nesdílíme. Můžete psát o nějaké své fobii, nebo třeba o nějakém svém tajném románku. Nebojte se napsat tyto informace i do úvodu, pokud mají na zbytek eseje nějaký vliv. Nepište vše rovnou, ale uveďte něco zajímavého a pište upřímně.
 3. 3
  Osobní esej nemusí nutně obsahovat tradiční tezi. Váš úvod sice může obsahovat různé teze, ale nemusíte psát žádnou tradiční argumentační tezi. Úvod osobní eseje může být pouze příběh, nebo vysvětlení nějaké události. Pokud vám to pomůže předat svůj příběh dál, nebo vám to poskytne informace, které budou ve zbytku eseje hrát důležitou roli, nemusíte se zabývat tradičními tezemi.
  Reklama

Metoda 3 ze 5:
Jak napsat úvod k laboratornímu protokolu

 1. 1
  Ujasněte si rozdíl mezi abstraktem a úvodem. Abstrakt je shrnutím daného experimentu. Předpokládá, že čtenáři o daném oboru něco vědí, ale ne že četli samotný protokol. Měl by zahrnovat asi 200 slov. [1] Úvod na druhou stranu popisuje detaily experimentu, jeho cíl a důležitost a uvádí tak doplňující informace, které jsou nutné pro pochopení experimentu. Nemá nic společného s jeho závěry.
 2. 2
  V krátkosti popište experiment. Ať už pracujete na teplotních modelech, DNA/RNA replikaci, nebo tektonických deskách, dobrý úvod by měl adekvátně popisovat, čím se experiment zabývá. Úvod by měl čtenářům hasně sdělit, které faktory ovlivní úspěšnost experimentu.
 3. 3
  Vysvětlete cíle experimentu. Čeho se snažíte tímto pokusem dosáhnout? Cíle by se měly vztahovat k hypotéze, kterou ověřujete. Vaše cíle budete analyzovat v závěru, takže je nezbytně nutné je jasně sdělit.
 4. 4
  Poskytněte teoretickou předpověď výsledků. Je dobré napsat všechny teoretické předpoklady výsledků, zejména pokud je váš experiment přelomový. Poskytnete tím kontrast mezi tím, co očekáváte a tím, jak pokus skutečně dopadne.
  Reklama

Metoda 4 ze 5:
Jak napsat úvod literární nebo filmové recenze

 1. 1
  Začněte prohlášením. Prohlášení se nebude zabývat samotným dílem ani závěrem, kterého jste dosáhli. Prohlášení vám umožní znít autoritativně a mělo by přitáhnout pozornost čtenářů. Zde je příklad takového prohlášení:
  • „Bohužel je možné mít ve filmu příliš mnoho krásy, jak nám potvrzuje film Terrance Malicka The Tree of Life.“
 2. 2
  Pokud je to možné, zasaďte do úvodu také tezi. Teze je vlastně analýza daného díla. Obecně můžete nějaké dílo pochválit, nebo ho odmítnout, nebo můžete pronést obecný verdikt. Protože mnoho čtenářů recenzí očekává jasný verdikt, je lepší alespoň zmínit, zda se ho ve zbytku recenze dočkají.
 3. 3
  V případě potřeby zasaďte dílo do literárního nebo filmového kontextu. Mnoho čtenářů kvalitních recenzí očekává, že kritikové dílo zasadí do kontextu. Co to znamená? Znamená to, že byste měli zmínit knihy a filmy, které toto dílo inspirovaly, literární a filmové skupiny, které za ním stojí, jeho politické aspirace atd. Mnoho čtenářů očekává, že se tyto informace v úvodu dozví.
  Reklama

Metoda 5 ze 5:
Jak napsat úvod výzkumné práce

 1. 1
  Začněte tím, že uvedete své téma. Výzkumné práce můžete psát na vědecká i humanitní témata, takže své téma popište tak, aby čtenáři věděli, čím se ve zbytku textu budete zabývat. Zde je několik příkladů:
  • „Učenci studují jazyk a kulturu paralelně již od té doby, co bylo prokázáno, že jsou tyto dvě věci úzce spojeny.“
  • „Během 20. století se náš pohled na život na jiných planetách drasticky změnil.“
 2. 2
  Uveďte, jakým směrem se vaše práce bude ubírat. Pokud je vaše práce komplexní a zabývá se různými materiály, je dobré to uvést v úvodu. Pomůžete tím čtenářům ujasnit si strukturu základních argumentů práce, díky čemuž ji pak lépe pochopí.
 3. 3
  Na vhodném místě uveďte tezi. Ke konci úvodu byste měli uvést jasnou tezi, kterou podpoříte důkazy. Každá vědecká práce stojí na důkazech, takže je dobré to napsat, aby bylo jasné, že máte kvalitní argumenty.
  Reklama

Tipy

 • Nepište stereotypy ani klišé (často využívané výrazy bez většího významu), ani nudné zdlouhavé konstrukce.

Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 6 052 krát
Stránka byla zobrazena 6 052 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama