Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Recyklace znamená, že věci, které nám už dosloužily, nepřijdou nazmar, nýbrž ještě poslouží k jinému účelu, případně se vrátí mezi zdroje. Třídění odpadu pomáhá chránit přírodní suroviny a šetří energii, kterou by průmysl jinak musel využít k výrobě od nuly. V neposlední řadě také snižuje množství materiálu, který by jinak skončil na skládkách - což je obzvlášť důležité v zemích, kterým na skládky zvolna dochází místo. Díky recyklaci i samotné skládky zatěžují životní prostředí méně, a šetří neobnovitelné přírodní zdroje.

Přesto se ale ne každý cítí k aktivní účasti na recyklaci motivován, tím spíše, že jde leckdy o komplexní, složitý proces. Když budete znát výhody třídění odpadu, a zároveň vědět, jak na to, je to vlastně snadné, a brzy se pro vás recyklace stane samozřejmostí. Začněte jednoduše u sebe doma, a brzy zjistíte, že sami budete přesvědčovat ostatní ke stejnému kroku.

Postup

 1. 1
  Slibte si, že budete ze své domácnosti recyklovat co nejvíce to půjde. Spolu se snížením spotřeby jednorázových věcí, a nalézáním využití pro ty zdánlivě vysloužilé, se objem všeho, co končí v odpadcích rapidně sníží. A vás bude hřát vědomí, že jste součástí komunity lidí z celého světa, kterým osud naší planety není lhostejný. Když vytrváte, ukážete lidem ve svém okolí, že "to jde", a že velké změny se mohou dít i po malých krůčcích.
  • Máte-li děti, vysvětlete jim prospěšnost recyklování. Existují i srozumitelné dětské knížky s touto tématikou - podívejte se po nějaké v knihovně či knihkupectví.
  • Začněte se na odpadky dívat jako na zdroj. Spoustu odpadu, který nemůže být znovu použit, lze přeměnit a využít k výrobě něčeho jiného, nového. Skleněné střepy se po roztavení změní v lahve, dlaždice, skleněné kuličky, skelný papír. Kovový odpad se stane novým automobilem, kuchyňským náčiním, plechovkou nebo bicyklem. I plastové lahve dnes mají mnoho způsobů využití, včetně výroby outdoorového oblečení a lyžařských bund. Ze starého papíru se vyrábí kartonové krabice...
  • Vydělejte na odpadcích peníze. Některé věci možná nemají žádnou hodnotu pro vás, ale pro jiné ano! Často se v této souvislosti zmiňují lahve a plechovky, žádané sběrateli, ale vydělat můžete i na prodeji barevných kovů, mobilních telefonů a další elektroniky, oblečení a doplňků, záleží na tom, kde žijete a kolik času tomu hodláte věnovat.
 2. 2
  Zapojte se. Většina domácností v rozvinutých zemích spadá pod svozovou oblast nebo jiné schéma řešení problematiky domácího odpadu. Získávejte informace o recyklačních centrech v okolí. Zajímejte se o to, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory. Navštivte webové stránky města, ve kterém žijete, nebo přímo firmy, která vaše odpadky odváží. Buďte aktivní.
  • Obětujte pár minut a zjistěte si, jaký odpad se ve vaší spádové oblasti dá, popřípadě nedá třídit.
  • Řiďte se instrukcemi, které sběrna odpadu vydá - například lehce vymýt použité konzervy, dávat do kontejnerů PET lahve bez víček, atd. Špinavý a nevytříděný odpad celý proces zpomaluje a může ohrozit zdraví zaměstnanců třídicí linky. Trocha snahy z vaší strany může mnoho změnit!
  • U odpadu, který je recyklovatelný, ale vaše sběrna odpadu jej nepřijímá, máte stále několik možností. Zaprvé zkusit najít jinou, ve vzdálenějším okolí, která odpad přijme. Máte také právo, zeptat se ve vaší sběrně, proč tento druh odpadu nesbírá, a případně začít něco podnikat. Sepište petici, spojte se s dalšími lidmi ve městě, nevzdávejte to. Pokud se vám do boje nechce, zkuste nějak odpad využít. Například oblečení, které se nehodí ani na charitu, můžete použít na hadry, což s nepoužitelným oblečením často dělají i samy charity.
 3. 3
  Měli byste vědět, co všechno se dá běžně recyklovat. Je to mnoho věcí, a neustále k nim přibývají další, jak se zlepšují technologie. Záleží samozřejmě na vašem městě a na každé sběrně odpadu a jejích kapacitách, ale všeobecně jsou běžně recyklovatelné následující předměty:
  • Skleněné lahve (bez víček a vršků)
  • Krabice od mléka, džusů atd.
  • Papír včetně časopisů, novin, kancelářského papíru, papírové obaly od jídla, kartonové krabice.
  • Hliníkové plechovky a použitý alobal.
  • Plechovky od jídla, od barvy, použité baterie sprejů (bez víček), plechovky od kávy, pivní vršky a víčka od sklenic. Jak poznáte železo? Použijte magnet. Pokud se přichytí, je to železo.
  • Plasty se značkou "recyklovatelné" - zpravidla běžné PET lahve a plasty typu 1. PVC a plasty typu 2. PET lahve a jiné nádoby vždy odvíčkujte.
  • Některá místa přijímají i plastové tašky.
  • V dalším odstavci se seznámíte s výjimkami, které sice mohou zahrnovat normálně recyklovatelný odpad,ale ne každá sběrna jej přijímá.
 4. 4
  Seznamte se s tím, co se recyklovat nedá. Některý odpad zatím nelze recyklovat, ať už kvůli jeho komplexnímu složení, nebezpečnosti, či dalším důvodům. Technologie dělá pokroky každý den (proto sledujte, co dalšího a nového vaše sběrna přijímá), ale stále neumíme využít úplně všechen odpad. Následující věci do kontejnerů na tříděný odpad nedávejte - mohou způsobit problémy a kontaminovat recyklovatelný odpad. Záleží na vaší místní sběrně, většinou se ale jedná o následující:
  • Žárovky (i když někde se vybírají, aby se zabránilo kontaminaci půdy rtutí)
  • Plasty bez značky "recyklovatelné"
  • Skleničky, porcelán, žáruvzdorné nádoby do mikrovlnné trouby, keramika
  • Celofán, fólie, laminovaný papír, umělé stužky na balení dárků, balicí papír
  • Samolepky
  • Pytlíky od brambůrků a podobné obaly od jídla
  • Aerosoly, kromě těch recyklovatelných
  • Zrcadla a okenní tabule
  • Odpad kontaminovaný zbytky jídla, jako obaly od pizzy nebo čínského jídla.
  • Obaly Tetra-pak (s voskovanou vrstvičkou), baterie, oleje, polystyren, oblečení atd. mohou být recyklovatelné, záleží na vaší místní sběrně, zda je přijímá, či nikoliv. Většinou je potřeba je roztřídit zvlášť, a bývá na ně speciální sběrné místo, přičemž některé sběrny je nepřijímají vůbec...Zatím.
  • Pokud vaše sběrna nepřijímá krabice od mléka a jiných nápojů, zkuste je využít jinak - jde to doma i na zahradě. To samé platí pro polystyren a oblečení.
  • Některé věci je lepší nezakřiknout, ale přesto se čas od času objeví - mrtvá zvířata, zdravotnický odpad, použité plenky a menstruační potřeby, injekční stříkačky a nechtěná zvířata. Přidávat podobné předměty do tříděného odpadu (v posledním případě mluvíme o živých bytostech) je nezodpovědné a kruté.
 5. 5
  Zjistěte si, jaká recyklační centra a programy v okolí existují. Možná, že už k některému patříte, ale pokud ne, hledejte. Podobné neziskové organizace a sdružení vám poskytnou důležité informace a možná budou vědět, co s odpadem, který vaše sběrna nepřijímá. Začněte s hledáním na internetu.
  • U počítačů, kamer, foťáků a dalších elektronických zařízení se nejdříve podívejte na stránky výrobce. Pokud to nepomůže, zkuste vyhledat centrum, kde přijímají tento nebezpečný elektronický odpad. Mnoho sběren pořádá občas speciální dny, kdy můžete nepotřebnou elektroniku přinést. Informujte se, dejte nepotřebné přístroje dohromady, a doneste je k recyklaci.
  • Řetězce, prodávající elektroniku, čas od času pořádají sběrný den staré a nepotřebné. Většinou se o tom dozvíte z jejich letáčku, nebo z televizní reklamy.
 6. 6
  Vytvořte si systém třídění odpadu, který bude ve vaší domácnosti fungovat. Třídění odpadu vyžaduje prostor, musíte tedy vymyslet, jak na to, aby vám odpad neubíral životní prostor, a nebyl nebezpečný. Řešení je mnoho, některá je možné si koupit, jiná vyrobit, záleží na tom, co je vám milejší. Bude záležet i na sběrně - některé berou recyklovatelný odpad smíchaný dohromady, jiné vyžadují vytříděnou každou položku, nebo berou určitý druh odpadu jen určité dny v týdnu atd. Pokud je to tak, budete si doma muset vytvořit malou třídírnu. Tady je několik užitečných tipů:
  • Výsuvné šuplíky nebo koše do skříňky pod dřezem. Můžete si je koupit, nebo sami vyrobit.
  • Koše nebo jiné nádoby hned za dveřmi do kuchyně, u zadních vchodových dveří, nebo na jiném místě, kde nebudou překážet.
  • Koše ve sklepě nebo v prádelně, pokud možno hned u dveří.
  • Snažte se používat nádoby, které se dají zakrýt, abyste zabránili zápachu, jak se bude odpad přes týden hromadit.
  • Pokud vaše sběrna má raději tříděný odpad pytlovaný, jednoduše pytel dejte do koše, a pak vytáhněte naplněný. Pozor na ostré hrany, víčka od plechovek atd.
  • Papír je sice snadné skládat na sebe, ale až budou komíny příliš vysoké, mohou být nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Snažte se papíry uchovávat v nádobě, nebo daleko od míst, kudy chodí lidé, zvířata, a kde si hrají děti
  • Odpad, který se hromadí velmi zvolna, uchovávejte v garáži, sklepě nebo kůlně, než ho bude dostatek na to, abyste ho vzali do sběrny.
  • Dbejte na to, aby recyklační zóna u vás doma byla přístupná všem, kteří ji mohou používat. U každého psacího stolu v domě umístěte koš na nepotřebný papír.
  • Pochopitelně si i nadále ponechte odpadkový koš na běžný domovní odpad, který nelze recyklovat. #*Buďte čistotní a zodpovědní, Než hodíte odpad do třídícího kontejneru, ujistěte se, že je čistý. Vyplachujte zbytky jídla a pití z lahví, plechovek a konzerv. Můžete použít vodu po mytí nádobí - zase tak ještě dále šetříte životní prostředí.
  • Nedávejte do kontejnerů na tříděný odpad ostré předměty.
  • Nepřidávejte do tříděného odpadu nerecyklovatelné věci jen proto, že nevíte, co s nimi jiného. Pro sběrnu odpadu to je jen známka toho, že je to lidem jedno, a že třídit nedokážou. Buďte pyšní na to, že pomáháte přírodě, a při třídění používejte zdravý rozum.
 7. 7
  Nechávejte váš vytříděný odpad na správném místě, kde jej mohou pracovníci sběrny vyzvednout. Pokud je větrno, pytle dobře utěsněte - nic nezhoršuje reputaci tříděného odpadu tolik, jako vidět ho létat všude po ulici.
 8. 8
  Nebuďte v tom sami. Zeptejte se sousedů, zda také nechtějí třídit odpad. V cestách do sběrny se tak můžete střídat, a vždycky naplnit auto. Vytvořte si pravidelný systém a sdílejte jej třeba na společné stránce na sociální síti, aby měl každý přehled o datech atd.
 9. 9
  Buďte aktivní, ne frustrovaní. Třídění odpadu může být frustrující, pokud ve vašem městě systém dobře nefunguje. Čím nebezpečnější odpad, tím je recyklace náročnější, i když dnes už většina sběren přijímá baterie, elektrospotřebiče a podobně. Je důležité, umět vždy nalézt řešení, které je dobré pro vás samotné i pro společnost. Zapojujte se, uspořádejte veřejné hlasování, sepište petici za zřízení recyklačního centra. Čím větší podporu ostatních budete mít, tím spíše se budou věci měnit k lepšímu. Nevzdávejte to.
 10. 10
  Pomozte těm, kteří s tříděním odpadu nesouhlasí, pochopit jeho přínosy. Je vždycky snadné na novém životním stylu ostatních hledat chyby - lidé zkrátka takoví jsou. Když přijde na třídění odpadu, vždycky se najdou tací, co budou tvrdit, že recyklace vyžaduje zbytečně moc energie, že recyklované produkty musí cestovat na dlouhé vzdálenosti atd. Některé jejich argumenty jsou samozřejmě pravdivé, ale je zapotřebí vidět i to, čím je recyklace opravdu prospěšná, co skutečně funguje. Je potřeba si uvědomit věci v širším kontextu, a uznat fakt, že efektivní recyklace je závislá na pokroku technologie a na nových vědomostech. Je přece mnohem lepší se alespoň snažit, než jen fňukat nad tím, že je to zbytečné! Negativní postoje k recyklaci a třídění odpadu mohou být vyvráceny jeho nespornými přínosy - vytváření pracovních míst, snížení znečištění životního prostředí, a budování lepších sousedských vztahů. Argumenty, které pomohou vašemu okolí nadchnout se pro třídění odpadu mohou být například:
  • Recyklace a třídění odpadu vytváří pracovní místa. V době hospodářské krize je to velmi důležité.
  • Recyklace a třídění odpadu šetří přírodní zdroje. Dřevo, voda a nerostné suroviny, nic není nevyčerpatelné. Recyklace pomáhá zachovat přírodní bohatství vašim dětem a vnoučatům (většina lidí si nedokáže představit ještě vzdálenější generace, při vysvětlování tedy zůstaňte u těchto, na kterých nejvíc záleží).
  • O nerostné bohatství a přírodní zdroje se vedou války. Recyklace oddaluje jejich vyčerpání a spolu s rozumně sníženou spotřebou pomáhá uvědomit si, že si vystačíme s tím, co už máme.
  • Na výrobu produktů z mnoha recyklovatelných materiálů je zapotřebí o hodně méně energie, než na výrobu z původních surovin. Například recyklace hliníku vyžaduje o 95% méně energie, než výroba z původních surovin. Recyklované železo a ocel šetří 60% energie, papír 40% a sklo také 40%.[1] Tyto hodnoty dalece převáží výsledky spálení odpadu, nebo jeho uložení na skládce.
  • Čísla se samozřejmě liší podle jednotlivých zemí a oblastí, a také se mění s využitím novějších technologií. Sledujte aktuální dění na internetových stránkách vaší sběrny nebo recyklačního centra.
  • Držte se faktů a nenechte se unést emocemi. Jistě, lidé, kteří vám budou tvrdit, že "je to úplně zbytečné" možná občas budou agresivní, ale to je jen proto, že se jim nechce změnit své každodenní návyky a přístup k životu. Soustřeďte se na své potěšení ze třídění odpadu a ukažte jim výsledky vašeho snažení.
  • Pamatujte - i když jsou přínosy třídění odpadu vašemu oponentovi úplně jedno, není to důvod k tomu, abyste vy sami recyklaci vzdávali a přešli na druhou stranu jen proto, abyste se někomu zalíbili. Držte se toho, čemu věříte, a jděte dobrým příkladem.
 11. 11
  Předávejte povědomí o třídění odpadu dál. Pokud máte čas a chuť, snažte se povědomí o recyklaci rozšířit. Děti, sousedé, přátelé, kolegové v práci, to všichni se mohou zapojit. Pro děti a teenagery existuje velké množství knížek, příruček a brožur, které jim třídění odpadu a jeho pozitiva přiblíží.
  • Propagujte recyklaci a třídění odpadu na blogu, webových stránkách nebo sociálních sítích. Sdílejte své tipy a rady a pomozte ostatním s těžkými začátky. Vaše zprávy by měly být pozitivní a motivující. Dávejte ostatním "dobrý příklad."
 12. 12
  Dávejte sami přednost koupi výrobků z recyklovaných materiálů, máte-li na výběr. Pomáhejte tomuto mladému průmyslu v rozkvětu tím, že sami budete podporovat jeho produkty. Báječné věci, které vznikly z tříděného odpadu zahrnují::
  • Recyklovaný papír. Vybírejte si značky, které vyrábějí z recyklovaného papíru - hledejte značky PCW – znamenají poměr recyklovaného základu pro výrobu papíru v poměru k použití surovin ze stromů.
  • Izolační materiály. Na trhu je celá řada vyrobených z recyklovaného odpadu.
  • Oblečení. Některé značky se specializují na přeměnu PET lahví na outdoorové bundy a podobně. Dívejte se na cedulky na oblečení, nebo se zeptejte prodavače/prodavačky.
  • Tužky a pera.
  • Desky na kuchyňské linky. Některé mají nádherný design, třeba i s malými kousky barevných sklíček.
 13. 13
  Jděte dál než jen k třídění odpadu. Snížení spotřeby a využívání věcí, které již máte,je zrovna tak důležité jako recyklace, a dohromady spolu s ní opravdu mohou znatelně zmenšit objem toho, co skončí na skládce. Staré oblečení a potahy mohou posloužit na výrobu užitečných věcí do domácnosti – povlaky na polštáře, patchworkové deky, hračky, drobnosti do kuchyně…Než starou výplň polštáře použijete na výrobu hraček nebo nových polštářů, vyperte ji. Všechny látky, ze kterých hodláte šít, vyperte také. Textilie se rozkládají dlouho, a na skládce zabírají hodně místa. Přitom z nich můžete vyrobit užitečné věci nebo dárky, které někomu udělají radost. A bude vás to stát jen váš čas. Tento článek se tématikou, jak v domácnosti využít staré věci nezabývá podrobněji, ale tady je přesto několik tipů, o kterých si na internetu lehce dohledáte další informace:
  • Jak využít polystyren
  • Jak využít staré balónky
  • Jak využít staré válečky na malování
  • Jak použít stará CD a DVD
  • Jak využít staré noviny a starý papír
  • Jak využít staré školní pomůcky
  • Jak využít staré voskové svíčky
  • Jak využít domovní odpad
  • Jak kompostovat (protože často zapomínáme na to, že některý odpad patří do kompostu a ne na skládku)
  Reklama

Tipy

Reklama

Varování

 • Až budete přesvědčovat ke třídění odpadu ostatní, snažte se hovořit tak, abyste neevokovali "záchranu planety". Příliš mnoho emocí má tendenci u lidí vyvolat pocit zahlcenosti, a tím spíš se budou chtít záležitosti vyhnout, protože se jim bude zdát příliš složitá. Dávkujte svou pravdu po malých částech a mluvte o tom, že můžeme všichni spolu udělat něco pro lepší život a udržitelný rozvoj. Nevyvolávejte paniku a strach.
 • Plechovky a plastikové lahve vždy před vhozením do koše na tříděný odpad krátce vypláchněte. Zabrání to zápachu, obzvlášť pokud máte koše doma. A i pokud je máte venku, sníží to riziko, že se k nim budou stahovat zvířata a hmyz! V neposlední řadě tím pomáháte i lidem, kteří tříděný odpad dále zpracovávají, vytvořit důstojnější a humánnější pracovní prostředí.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Místní sběrna odpadu, nebo recyklační centrum
 • Voda na opláchnutí plechovek a lahví
 • Pytle na odpadky
 • Koše nebo jiné nádoby na tříděný odpad, postavené na vhodném místě
 • Tříděný odpad
 • Návod na třídění odpadu vyvěšený např. na lednici, aby každý člen rodiny věděl, co třídit, a co ne.

Reference

 1. http://www.recycling-revolution.com/recycling-benefits.html
 2. National Geographic, Green Guide, (2008), ISBN 978-1-4262-0276-6 – research source
 3. Tanya Ha, Greeniology, (2005), Canadian version, ISBN 0-14-301733-0 – research source

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 123 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 193 krát
Kategorie: Dům a Zahrada
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 4 193 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama