Provedli jste někdy v poslední době změnu hardwaru počítače a je třeba resetovat BIOS? Nebo jste od někoho koupili vyřazený počítač, z důvodu neznámého hesla BIOS? Pokud ano, budete muset resetovat BIOS do továrního nastavení. V závislosti na tom, k čemu máte přístup, můžete BIOS resetovat v rámci BIOS menu, resetovat propojku na základní desce, nebo vyjmout a znovu vložit baterii CMOS, která pohání paměť BIOS.

Metoda 1 ze 3:
Obnovení přímo v BIOS

 1. 1
  Jděte do BIOS. Zapněte počítač a stiskněte tlačítko na klávesnici, určené pro vstup do BIOS. Obvykle to bývá tlačítko Del (delete). Přestavěné systémy od hlavních výrobců mohou mít tuto funkci na tlačítku F1, F2 nebo F10.
  • Pokud používáte Windows 8 s UEFI základní deskou, nemusíte mít přístup ke klasické obrazovce BIOS. Místo toho budete muset použít nabídku Rozšířené možnosti spuštění. Pro další podrobnosti přejděte ke kroku 4.
  • Pokud se nemůžete do BIOS dostat, jelikož je uzamčené heslem, nebo byl poškozen, použijte jednu z následujících metod.
 2. 2
  Najděte možnost obnovit tovární nastavení. Umístění a název této položky jsou pro každou verzi jiné. Typické názvy jsou "Obnovit tovární nastavení", "Nastavené výchozích hodnot", nebo něco podobného. Najdete ji na jedné z karet nebo u nějakého z navigačních tlačítek.
  • Vyberte tuto možnost, nebo stiskněte tlačítko pro načtení továrního nastavení.
  • Pokud váš BIOS neobsahuje tuto možnost, použijte jednu z metod následující části.
 3. 3
  Uložte změny a v případě potřeby potvrďte výběr. To bude nejspíš v kombinaci s procesem ukončení BIOS. Počítač se automaticky restartuje. Pokud potřebujete změnit nastavení systému BIOS, jakmile se váš BIOS restartuje, budete možná muset znovu restartovat počítač, abyste mohli do BIOS vstoupit a změnit nastavení.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Resetování propojky

 1. 1
  Vypněte počítač. Vypněte jej přímo z operačního systému. Najděte přepínač, který je umístěn na zadní straně počítače (v případě potřeby) a přepněte jej z polohy ON (I) na OFF (0). Pokud vypínač nemáte k dispozici, odpojte počítač ze zásuvky.
  • Tato metoda nebude fungovat u notebooků.
 2. 2
  Otevřete skříň počítače. Při přístupu k základní desce počítače musíte být velmi opatrní, protože elektrostatický výboj může snadno zničit citlivé komponenty. Ujistěte se, že máte správné uzemnění před tím, než začnete s manipulací uvnitř počítače.
 3. 3
  Najděte přípojku CMOS. Najděte tří kolíkovou propojku na základní deska, která řídí BIOS. Obvykle ji můžete najít v blízkosti baterie CMOS. Propojka bude pokrývat dva ze tří kolíků.
  • Propojka může být označena CLEAR, CLR, CLEAR CMOS, PSSWRD nebo jakákoliv jiná značka. Jak najít tu správnou, naleznete v manuálu k základní desce.
 4. 4
  Přesuňte propojku do dvou jiných kolíků. Například pokud propojka zahrnuje pouze první a druh kolík, přesuňte ji tak, aby pokrývala druhý a třetí. Udělejte to tak, že propojku nejprve odpojíte a následně připojíte. Rozhodně zástrčky neohýbejte.
 5. 5
  Stiskněte vypínač. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 10 - 15 sekund (nic by se nemělo stát, protože je odpojeno napájení). To vám umožní vybít veškerou zbývající energii, uloženou v kondenzátorech a umožní restartovat BIOS.
 6. 6
  Vraťte propojku do výchozí polohy. Vraťte propojku tak, jak byla připojena původně. To vám umožní přístup do BIOS při spuštění počítače. Jakmile jste hotovi, zavřete počítačovou skříň.
 7. 7
  Zapněte napájení. Přepněte přepínač, nacházející se na zadní straně počítače, zpět do polohy ON (I). Pokud jste počítač odpojili ze zásuvky, připojte ho.
 8. 8
  Zapněte počítač. Stiskněte tlačítko Napájení. Po spuštění počítače budete muset vstoupit do BIOS a překonfigurovat všechna nastavení, včetně času, data a pořadí spouštění.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Vyjmutí baterie CMOS

 1. 1
  Vypněte počítač. Vypněte jej přímo z operačního systému. Najděte přepínač, který je umístěn na zadní straně počítače (v případě potřeby) a přepněte jej z polohy ON (I) na OFF (0). Pokud vypínač nemáte k dispozici, odpojte počítač ze zásuvky.
 2. 2
  Otevřete skříň počítače. Při přístupu k základní desce počítače musíte být velmi opatrní, protože elektrostatický výboj může snadno zničit citlivé komponenty. Ujistěte se, že máte správné uzemnění před tím, než začnete s manipulací uvnitř počítače.
  • U mnoha přenosných počítačů se můžete k CMOS baterii dostat z odnímatelného panelu na spodní straně notebooku. Není-li panel k dispozici, budete muset s největší pravděpodobností notebook rozebrat, abyste se k baterii dostali.
 3. 3
  Vyjměte CMOS baterii. Baterie je obvykle umístěna v blízkosti vašich PCI slotů, avšak může být na různých místech v závislosti na výrobci základní desky. Může se stát, že bude zakryta různými kartami a kabely. Baterie je obvykle standartní 3V, kulatá, plochá baterka do hodin (CR2032).
 4. 4
  Stiskněte vypínač. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 10 - 15 sekund (nic by se nemělo stát, protože je odpojeno napájení). To vám umožní vybít veškerou zbývající energii, uloženou v kondenzátorech a umožní restartovat BIOS.
 5. 5
  Vložte CMOS baterii zpět. Opatrně vložte CMOS baterii zpět do pouzdra. Ujistěte se, že vložíte baterii ve správném směru. Mírně menší strana by měla směřovat dolů.
  • Jakmile baterii umístíte zpět, zavřete počítačovou skříň.
 6. 6
  Zapněte napájení. Přepněte přepínač, nacházející se na zadní straně počítače, zpět do polohy ON (I). Pokud jste počítač odpojili ze zásuvky, připojte ho.
 7. 7
  Zapněte počítač. Stiskněte tlačítko Napájení. Po spuštění počítače budete muset vstoupit do BIOS a překonfigurovat všechna nastavení, včetně času, data a pořadí spouštění.
  Reklama

Tipy

 • Nezapomeňte po úpravě nastavit BIOS. Bez jakékoliv konfigurace by měla většina systémů fungovat adekvátně jejich výchozímu nastavení.

Reklama

Varování

 • Ujistěte se, že máte správné uzemnění před tím, než začnete s manipulací uvnitř počítače, jelikož by mohlo dojít k elektrostatickému výboji.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 8 511 krát
Stránka byla zobrazena 8 511 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama