Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud chcete mít dlouhodobě vášnivý a úspěšný vztah, musíte ho postavit na vzájemném respektu. Je nutné zajistit, abyste s partnerem pracovali jako tým a chovali se k sobě ohleduplně, upřímně a se soucitem. Nikdo ovšem není dokonalý a musíte tedy být schopni přiznat své chyby a upřímně se za ně omluvit. Pokud jste vy i váš partner ochotní do vztahu investovat snahu a čas, budete na nejlepší cestě k naplňujícímu vztahu plnému úcty.

Část 1
Část 1 ze 3:

Spolupracujte jako tým

 1. 1
  Berte svůj vztah s partnerem jako skutečné partnerství. Pokud chcete respektovat svého partnera, musíte vás dva vnímat jako tým. Měli byste se rozhodovat společně a při každém individuálním rozhodnutí partnera brát v úvahu. Měli byste se oba snažit pracovat na tom, abyste váš vztah posilovali a nezabývali se pouze svými vlastními potřebami a touhami. Když se budete brát jako jednotku, budete schopni partnerovi prokazovat úctu, kterou si zaslouží.
  • Když s partnerem půjdete ven, měli byste se vnímat jako jednu jednotku. Je jasné, že není možné shodnout se na všem, ale měli byste se jeden k druhému chovat laskavě a s úctou a rozhodovat se s ohledem na potřeby vás obou.
  • Nemusíte mít stejné myšlenky a názory, ale měli byste se naučit říkat při rozhodování „my“ a nezačínat všechny věty slovem „já.“
 2. 2
  Pokud s partnerem v něčem nesouhlasíte, promluvte si o dané situaci s úctou. Nemusíte mít s partnerem vždy na vše stejný názor. Když se vyskytnou nějaké rozdíly, je důležité si o situaci promluvit s úctou. Když řeknete něco jako „To je ale hloupý nápad,“ nebo „Nemůžu uvěřit, že chceš tohle...,“ partnera tím rozzlobíte a vyvoláte naprosto zbytečnou hádku, která nic nevyřeší. Raději partnera trpělivě vyslechněte a buďte rádi, že s vámi sdílí své názory.[1]
  • Pokud začnete s partnerem mluvit agresivně a naštvaně, nebude s vámi chtít své názory sdílet a nebude chtít pracovat na tom, abyste dosáhli kompromisu.
  • Místo abyste se chovali povýšeně nebo nesouhlasně, se zaměřte na slovo „já“ a mluvte v první osobě, například: „Nechápu, proč to vidíš takto,“ nebo „Nemyslím si, že je to nejlepší možnost...“ Nezapomeňte na to, že nejde jen o to, co říkáte, ale také o to, jak to říkáte.
 3. 3
  Naučte se tolerovat a oceňovat vaše rozdíly. V průběhu vztahu zjistíte, že se s partnerem v některých věcech diametrálně odlišujete. Možná partner potřebuje mít stále ve všem pořádek a vy jste nepořádní, nebo jste vy velmi společenští a partner je nesmělý a je raději doma. Přestože je možné se trochu změnit, abyste jeden druhému lépe vyhovovali, nemůžete se změnit úplně a musíte se naučit akceptovat a oceňovat tyto rozdíly, jinak nebudete schopni partnera respektovat. [2]
  • Je samozřejmě jasné, že pokud jste velmi nepořádní a váš partner vyžaduje pořádek, musíte respektovat jeho hranice a udržovat váš domov čistý, i když třeba nebudete schopni dosáhnout na jeho standardy.
  • Pokud vám na vašem partnerovi vadí něco, o čem víte, že se vám nepodaří to změnit, například jeho posedlost jeho psem, musíte to respektovat a naučit se s tím žít, jinak nebudete schopni pokračovat ve vašem vztahu.
 4. 4
  Oceňujte partnerovo přispění k vašemu vztahu. Pokud chcete partnera respektovat, musíte mu dát najevo, když udělá něco dobře. Nemůžete ho neustále jen peskovat a chovat se k němu negativně, jinak nebudete mít spokojený život. Když vás partner rozveselí ve špatný den, uvaří vám skvělé jídlo, nebo se k vám bude chovat ohleduplně a pozorně, nezapomeňte mu dát najevo, jak důležité to pro vás je.
  • Můžete mu pouze poděkovat, ale měli byste být konkrétní – napište mu vzkaz, nebo mu řekněte, že si jeho pozitivního chování skutečně vážíte.
  • Když nebudete oceňovat pozitivní věci, které váš partner dělá, partner bude mít pocit, že k němu nemáte dostatečnou úctu a bude si myslet, že ho berete jako samozřejmost.
 5. 5
  Mějte sebeúctu. Když budete respektovat sami sebe, budete mít lepší předpoklady pro pevný vztah a spokojenější život. Pečujte o své tělo, vyhýbejte se chování, které vám bere sebeúctu, jako je pití alkoholu, nebo neslušné chování k cizím lidem a pracujte na tom, abyste byli co nejlepší. Když vám tento základ bude chybět, nebudete schopni respektovat svého partnera a budete zbytečně trávit čas s lidmi, kteří nebudou respektovat vás.
  • Pečujte o sebe. Měli byste se k sobě chovat tak, jak se chováte ke svému nejlepšímu příteli. Vždy se zamyslete nad tím, zda byste svému nejlepšímu kamarádovi řekli nebo udělali to, co chcete říct nebo udělat sami sobě – jednoduše se staňte svým nejlepším přítelem.
 6. 6
  Naučte se kompromisovat. Dalším způsobem, jak respektovat partnera, je naučit se kompromisovat u věcí, na kterých se spolu neshodnete. Když se budete o něčem rozhodovat, nejdůležitější je vždy vyslechnout toho druhého, abyste měli jistotu, že partnerovi skutečně rozumíte. Potom byste měli společně v klidu a s úctou probrat výhody a nevýhody dané situace a najít řešení, které uspokojí vás oba.
  • Pokud jde o kompromisy, možná si uvědomíte, že je lepší být šťastný, než mít pravdu. Naučte se vybírat si své bitvy a rozpoznávat, kdy je lepší dát partnerovi to, co chce. Když ovšem budete po něčem toužit vy, měli byste si o to říct.
  • Co se týče menších rozhodnutí, například výběru restaurace, můžete se v rozhodování střídat.
 7. 7
  Chovejte se k sobě zodpovědně. Pokud chcete s partnerem jeden druhého respektovat, musíte k sobě mít vzájemnou zodpovědnost. Nejde jen o to, že byste se měli omlouvat za své chyby, ale měli byste si také uvědomovat, když se k partnerovi chováte neuctivě a nezapomínat na to, že si váš partner také všímá těchto věcí. Pokud si budete oba uvědomovat to, jak se k sobě chováte a budete ochotni převzít zodpovědnost za svá slova a činy, budete mít dlouhý a šťastný vztah.
  • Pokud například přijdete domů o dvě hodiny později a nezavoláte partnerovi, přestože víte, že na vás čekal doma, můžete to brát tak, že jste partnerovi neprojevili dostatečnou úctu a měli byste nést následky za to, co jste udělali.
  • Pokud například váš partner pozve kamaráda na akci, na kterou jste měli jít sami, měli by převzít zodpovědnost za to, že vám neprokázal dostatečnou úctu.
  • Když budete ve vašem vztahu tyto malé problémy řešit vždy hned a budete schopni přiznat své chyby, budete na nejlepší cestě k dlouhotrvajícímu vztahu.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Chovejte se ohleduplně

 1. 1
  Když uděláte chybu, omluvte se. Pokud chcete partnera skutečně respektovat, musíte být schopni se omluvit, když něco pokazíte. Místo abyste svoji vinu popírali, nebo předstírali, že se nic nestalo, byste měli říct, že vás to skutečně mrzí. Je důležité, abyste svoji omluvu mysleli upřímně. Podívejte se partnerovi do očí, odložte telefon a dejte mu jasně najevo, že svého činu litujete a chcete mu to vynahradit.
  • Neříkejte: „Je mi líto, že jsem tě naštval,“ nebo „Mrzí mě, že tě rozčílilo...“ Převezměte zodpovědnost za své činy a dejte partnerovi jasně najevo, že si uvědomujete, že jste udělali chybu.
  • Činy jsou samozřejmě významnější, než slova. Měli byste se nejen omluvit, ale také se pokusit své chyby napravit a už je nikdy neopakovat.
 2. 2
  Snažte se vidět svět partnerovýma očima. Dalším způsobem, jak se chovat skutečně ohleduplně a prokazovat partnerovi dostatečnou úctu, je představovat si, jak danou situaci vnímá on – ať už jde o hádku, nebo nějaké rozhodnutí. Pokud například víte, že otec vašeho partnera je v nemocnici, měli byste se zamyslet nad tím, jak se cítí a vyhnout se hádce kvůli neumytému nádobí. Pokud je váš bývalý partner ve městě a vašemu současnému partnerovi vadí, že s ním chcete zajít na skleničku, zamyslete se nad tím, jak byste se cítili, kdybyste byli v jeho kůži.
  • Pravidelně si hlídejte, abyste mysleli na partnera vždy, když budete chtít začínat hádku, nebo rozhovor. Pomůže vám to zachovat si ve vztahu úctu.
  • Když si představíte, jak se cítí váš partner, budete schopni mu projevit větší úctu. Funguje to jak u romantických partnerů, tak u kamarádů.
 3. 3
  Pozorně svému partnerovi naslouchejte. Naslouchání je dovednost, kterou v dnešním svět technologií a multitaskingu mnoho lidí postrádá. Pokud chcete svému partnerovi projevovat skutečnou úctu, měli byste mu pozorně naslouchat vždy, když s vámi bude mluvit. Znamená to, že byste ho neměli přerušovat, měli byste mu dávat rady, ale pouze pokud o ně sám požádá, měli byste počkat, až na vás přijde řada, ale věnovat partnerovi pozornost, abyste porozuměli jeho myšlenkám, zkušenostem a nápadům.
  • Odložte telefon, dívejte se partnerovi do očí a nerozhlížejte se po místnosti – když budete s partnerem mluvit, věnujte mu veškerou svoji pozornost.
  • Můžete si aktivní naslouchání trénovat. Opakujte to, co partner řekl, abyste mu dali najevo, že jste ho skutečně poslouchali a parafrázujte jeho myšlenky vlastními slovy, abyste mu ukázali, že mu rozumíte. Můžete říct například: „Říkáš, že jsi frustrovaný, protože tě tvůj šéf vůbec neoceňuje...“ Dáte tím partnerovi najevo, že mu věnujete pozornost.
  • Nemusíte empaticky pokyvovat hlavou, nebo říkat „já vím“ každé dvě vteřiny, aby bylo vidět, že posloucháte. To, co partnerovi řeknete, až domluví, mu ukáže, že jste mu věnovali plnou pozornost.
 4. 4
  Respektujte hranice svého partnera. Každý má své hranice a pokud chcete svého partnera skutečně respektovat, musíte jeho hranice znát a mít k nim úctu. Možná váš partner potřebuje spoustu soukromí a nemá rád, když si prohlížíte jeho staré fotky a bavíte se před ostatními lidmi o jeho minulosti, nebo se mu nelíbí, když ho škádlíte kvůli tomu, že byl v dětství obézní. Ať už jsou tyto hranice jakékoli, měli byste si je uvědomovat a dávat si pozor na to, abyste je nepřekračovali.
  • Respektovat partnerovo soukromí je pro úspěšný vztah velmi důležité. Nemyslete si, že máte právo partnerovi lézt do telefonu nebo do počítače jen proto, že spolu chodíte.
  • Respektujte také partnerovy věci. Pokud například nemá rád, když si půjčujete jeho oblíbené hodinky, budete to muset respektovat.
  • Pokud máte pocit, že má váš partner nějakou hranici, která vám dělá problém (například odmítá mluvit o svém bývalém manželství), v klidu si o tom promluvte a řekněte mu, že vám to vadí.
 5. 5
  Podporujte svého partnera, aby mohl dosáhnout svého plného potenciálu. Pokud chcete partnera respektovat, měli byste pro něj chtít jen to nejlepší. Měli byste mu pomáhat dosáhnout jeho plného potenciálu a splnit si jeho sny. Měli byste mu být k dispozici, aby s vámi mohl mluvit o svých pracovních pohovorech, o svých běžeckých rekordech, nebo o románu, který začal psát před pěti lety a právě jej dokončuje.
  • Nikdy byste partnera neměli ponižovat a říkat mu, že svých snů nikdy nedosáhne. Pokud máte skutečné důvody myslet si, že by se do některých věcí neměl pouštět, měli byste mu to sdělit opatrně a s úctou.
  • Pokud chcete mít úspěšný vztah, musíte být s partnerem spokojenější spolu, než každý zvlášť. Měli byste partnera respektovat, pečovat o něj a podporovat ho.
  • Pokud se cíle vašeho partnera neshodují s těmi vašimi, neměli byste z toho dělat vědu, ale v každém případě byste si měli promluvit o tom, co to pro váš vztah znamená.
 6. 6
  Mějte soucit. Soucit je velmi důležitou součástí úspěšného vztahu a úcty k partnerovi. Pokud vám na partnerovi skutečně záleží, měli byste být schopni mu projevovat lásku a odpouštět mu, zejména pokud si prochází těžkým obdobím. Musíte si uvědomovat, že má své vlastní problémy a nesmíte ignorovat jeho pocity jen proto, že se zrovna nechová přesně podle vašich očekávání.
  • Když vás partner bude skutečně potřebovat, buďte mu k dispozici a projevujte mu lásku. Neměli byste ho sice neustále litovat a i vaše trpělivost má své hranice, ale přesto buďte připraveni mu projevit soucit, když to bude potřebovat.
 7. 7
  Buďte upřímní. Pokud se k partnerovi chcete chovat ohleduplně a soucitně, musíte k němu být v prvé řadě upřímní. Nelžete mu o tom, kde jste byli minulou noc a nedělejte nic, co by mohlo způsobit, že vám přestane důvěřovat. Není sice příjemné partnerovi říkat každý detail svého života a některé věci si můžete nechat pro sebe, ale v žádném případě byste partnerovi neměli lhát do o čí. Když partner zjistí, že jste jeho důvěru zradili, nebude pro vás snadné získat ji zpět.
  • Existují samozřejmě situace, kdy je milosrdná lež lepší, než pravda. Když si ale zvyknete partnerovi lhát, budete se k němu chovat velmi neuctivě.
 8. 8
  Dejte svému partnerovi čas a prostor. Dalším způsobem, jak partnera respektovat, je dopřát mu čas a prostor pro sebe. Pokud chce být partner sám, nebo se chvíli věnovat svým vlastním věcem, neměli byste mu v tom bránit, vyčítat mu to, nebo ho nutit, aby vás do svých aktivit zapojil. Každý potřebuje trochu času jen pro sebe a i ve vztazích je zdravé a správné, aby si lidé zachovali svoji nezávislost. Pokud nedokážete pochopit, že chce partner někdy trávit čas raději sám, než s vámi, neprokazujete mu dostatečnou úctu.
  • Nemyslete si, že když chce být partner o samotě, má to něco společného s vámi. Musíte pochopit, že někteří lidé potřebují soukromí k tomu, aby dobili baterky a odpočinuli si. Respektujte tyto hranice.
  • Pokud chce být partner sám čím dál častěji a vás to stresuje, promluvte si s ním o tom. Podejte mu to klidným a neobviňujícím způsobem, například: „Mám pocit, že spolu trávíme málo času a chybíš mi.“
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Co nedělat

 1. 1
  Neponižujte partnera na veřejnosti. Pokud se chcete vyhnout tomu, že k partnerovi nebudete mít dostatečnou úctu, neměli byste ho kritizovat a ponižovat na veřejnosti, zejména před svými přáteli a rodinou. Měli byste fungovat jako tým – pokud s partnerem máte problém, vyřešte ho doma za zavřenými dveřmi, ne v přítomnosti ostatních lidí. Když budete na partnera zlí před ostatními lidmi, partner se bude cítit strašně a začne k vám cítit silnou zášť. Kromě toho tím uvedete do rozpaků i své přátele a rodinu.
  • Pokud na partnera omylem vyjedete před lidmi, měli byste se mu omluvit. Někdy není možné zachovat klid.
  • Nenadávejte partnerovi na veřejnosti, ani ho neponižujte, ale raději ho chvalte a snažte se zajistit, aby se s vámi mezi lidmi cítil lépe.
 2. 2
  Nepomlouvejte svého partnera před přáteli. Neměli byste svým přátelům ani své rodině říkat nehezké věci o svém partnerovi a stěžovat si na všechno, co vám na něm vadí. Můžete si od svých blízkých nechat poradit s nějakým konkrétním problémem, ale když budete partnera pravidelně pomlouvat, ostatní lidé si budou myslet, že váš vztah nestojí za nic a vy se budete cítit špatně.
  • Pokud si na partnera stěžujete jiným lidem, projevujete mu tím velkou neúctu.
  • Zamyslete se nad tím: jak byste se cítili, kdyby vás partner před svými kamarády pomlouval? Jistě byste to brali jako projev neúcty.
 3. 3
  Nevyjadřujte se nelichotivě o osobách opačného pohlaví. Pokud chcete partnerovi prokázat úctu, měli byste o osobách opačného pohlaví mluvit vždy uctivě. Všichni jsme lidé, kteří nedokážou odolat kráse ostatních lidí i když jsou zamilovaní, ale pokud budete o každé dívce říkat, jak je krásná, nebo o každém muži, že se vám líbí, váš partner to bude brát jako silný projev neúcty. Platí to zejména v případě, že se takto vyjadřujete v přítomnosti partnera a svých přátel – dáváte tím totiž najevo, že váš vztah neberete vážně.
  • Někteří lidé jsou na tyto věci citlivější, než ostatní, ale přesto byste se tomu měli vyhýbat za každých okolností.
  • Neměli byste o ostatních lidech opačného pohlaví mluvit ani v případě, že u toho váš partner nebude. Je jasné, že není možné ignorovat fakt, že je na světě spousta přitažlivých lidí, ale když o tom budete mluvit, vaši přátelé budou mít pocit, že svého partnera vůbec nerespektujete.
 4. 4
  Nehromaďte v sobě vztek tak dlouho, dokud nevybuchnete. Pokud svého partnera skutečně respektujete, měli byste mu své pocity dávat najevo a nedusit je v sobě tak dlouho, dokud na něho nezačnete křičet. Pokud vám něco skutečně vadí, měli byste partnerovi prokázat základní úctu a vážně si s ním o tom promluvit. Nečekejte na to, až partner sám přijde na to, co vám vadí a bude o tom chtít mluvit. Neřešte tyto věci na veřejnosti a v klidu si o nich promluvte v soukromí vašeho domova.
  • Když nebudete mluvit o tom, co vám vadí, pravděpodobně se začnete chovat pasivně-agresivně, čímž partnerovi také neprojevíte úctu.
  • Měli byste s partnerem mluvit o tom, co vám vadí, i když na to zrovna nebudete mít čas. Kdyby se na vás partner kvůli něčemu zlobil, jistě byste to chtěli vědět!
 5. 5
  Neberte svého partnera jako samozřejmost. Uvědomujte si, co všechno pro vás partner dělá a jak si ho za to vážíte. Pomůže vám to udržet si správný přístup k vašemu vztahu a nezapomínat na to, jak je pro vás vaše partnerství důležité. Pracujte společně na tom, abyste se rozhodovali za účelem vzájemného prospěchu a dejte partnerovi každý den najevo, že vám na něm záleží.
  • Možná si ani neuvědomujete, že svého partnera berete jako samozřejmost. Zastavte se a vzpomeňte si na to, kdy jste mu naposledy řekli něco hezkého, nebo kdy jste mu naposledy řekli, že ho milujete. Ujistěte se, že partner dobře ví, jak moc vám na něm záleží.
  Reklama

Tipy

 • Zbavte se pocitu, že svého partnera vlastníte. Fakt, že spolu chodíte, nebo jste manželé neznamená, že partnerovi můžete řídit život.
 • Nedovolte, aby vám vaše náladovost kazila vztah.
 • Nikdy svého partnera nepodceňujte, ani pokud máte pocit, že se v něčem mýlí.
 • Když vám partner něčím ublíží, nějakou dobu počkejte, až se uklidníte a potom to s ním řešte.
 • Láska znamená vytrvalost – buďte trpěliví.
 • Držte se toho, co říkáte. Pokud něco řeknete, měli byste se toho také držet. Můžete své poznámky parafrázovat a zopakovat je partnerovi, až se uklidníte. Příklad: „Když jsem řekl _____, nemyslel jsem _____, ale ____.“
 • Lidé se učí pomocí zkušeností. Pokud máte pocit, že váš vztah s partnerem nestojí za to, neměli byste se snažit zajistit, aby fungoval.
 • Každý člověk komunikuje jiným způsobem. Zjistěte, jak komunikuje váš partner a budete schopni mu prokazovat větší úctu.
 • Pokud máte pocit, že před partnerem musíte něco skrývat, většinou to znamená, že víte, že byste ho tím naštvali a jde tedy pravděpodobně o něco, co byste neměli dělat.
Reklama

Varování

 • Respekt je nejdůležitější – nemusíte se nic učit, stačí se chovat tak, jak chcete, aby se lidé chovali k vám. Pokud chcete, aby vám partner prokazoval úctu, musíte prokazovat úctu také vy jemu.
Reklama

Související články

Jak zajistit, aby se do vás váš bývalý partner znovu zamilovalJak zajistit, aby se do vás váš bývalý partner znovu zamiloval
Jak získat muže ve znamení býkaJak získat muže ve znamení býka
Jak se mazlit v poloze lžičekJak se mazlit v poloze lžiček
Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak přestat myslet na svou bývalou láskuJak přestat myslet na svou bývalou lásku
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak někoho romanticky obejmoutJak někoho romanticky obejmout
Jak poznat, kdy je správná doba na sexJak poznat, kdy je správná doba na sex
Jak dávat najevo láskuJak dávat najevo lásku
Jak mít trvalý a šťastný vztahJak mít trvalý a šťastný vztah
Jak přistihnout nevěrného partnera nebo partnerkuJak přistihnout nevěrného partnera nebo partnerku
Jak se s partnerem mazlitJak se s partnerem mazlit
Jak zajistit, aby vás partner miloval víceJak zajistit, aby vás partner miloval více
Jak zařídit, aby se do vás manželka znovu zamilovalaJak zařídit, aby se do vás manželka znovu zamilovala
Reklama

O tomto wikiHow

Travis Boylls
Spoluautorem článku je :
Technologický spisovatel & Editor
Spoluatorem tohoto článku je autor wikiHow, Travis Boylls. Travis Boylls je technologický spisovatel a editor pro wikiHow. Travis má zkušenosti s tvorbou článků souvisejících s technologiemi, poskytováním zákaznického softwaru a grafickým designem. Specializuje se na platformy Windows, MacOS, Android, iOS a Linux. Vystudoval grafický design na Pikes Peak Community College. Tento článek byl zobrazen 7 741 krát
Kategorie: Láska
Stránka byla zobrazena 7 741 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama