Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud jste v okamžitém fyzickém ohrožení, zavolejte na číslo 112.

Váš partner vám říká, že vás miluje. Dokonce může říkat, že dělá některé věci jen proto, že vás tolik miluje. Pokud se k vám ale chová násilně, není to součást lásky nebo milujícího chování. Tyrani běžně kombinují lásku s násilnickým chováním, aby měli podporu pro ubližování lidem okolo sebe. Především, fyzické ubližování druhým nemá nic společného s láskou. Týrání se ovšem ve vztahu nikdy neobjeví z ničeho nic,[1] existují další, nezdravé způsoby chování, které se dají vypozorovat už na začátku. Ne vždy vedou k fyzickému násilí, ale pomohou vám pochopit povahu vašeho vztahu. Díky tomuto pozorování zjistíte, zda je vaše láska skutečná a zdravá, nebo zda ji váš partner jen využívá jako zbraň k vašemu ovládání. A co je nejdůležitější, můžete tuto informaci použít ve prospěch své vlastní bezpečnosti.

Metoda 1
Metoda 1 ze 9:

Naučte se, jak násilí vypadá

 1. 1
  Zapamatujte si, jak je definován násilný vztah. Násilný vztah je takový vztah, kde jeden z partnerů neustále a opakovaně používá taktiku, která má za účel psychologicky, fyzicky, finančně, emocionálně a sexuálně ovládat druhého, a mít nad ním moc. Vztah, ve kterém panuje domácí násilí, je charakterizován nerovnováhou sil. [2]
 2. 2
  Zapamatujte si charakteristiku tyrana. Každý člověk je jiný, ale partneři, kteří mají sklon k fyzickému násilí, mívají určité vlastnosti, které přispívají ke kolotoči násilí a ovládání. Tyran má často následující rysy:[3]
  • Emoční intenzita a spoluzávislost.
  • Může být okouzlující, oblíbený a talentovaný.
  • Přechází mezi emočními extrémy.
  • Může být sám kdysi obětí násilí.
  • Může trpět alkoholismem nebo závislostí na drogách.
  • Má tendenci druhé ovládat.
  • Rychle v něm vzplanou emoce.
  • Je nepřizpůsobivý a odsuzující.
  • Může mít zkušenosti s násilím a týráním v dětství.
 3. 3
  Vyzbrojte se informacemi o domácím násilí. Domácí násilí a týrání je mnohem častější, než si lidé všeobecně myslí. Samozřejmě má na oběti výrazný krátkodobý i dlouhodobý zdravotní dopad. Tady jsou některé statistiky, které o domácím násilí vypovídají:[4]
  • 25-30% žen se setká s domácím násilím.
  • Domácí násilí má podobně negativní dopad na lidské zdraví a psychiku jako “účinky života ve válečné zóně.”
  • Lehce přes 10% mužů je terorizováno jejich partnerkou.
  • Ve Spojených Státech každý rok zemře 1200 žen na následky domácího násilí
  • Přibližně 2% žen každý rok utrpí zranění v důsledku domácího násilí.
  • Domácí násilí se objevuje ve vztazích bez ohledu na jejich socioekonomické a kulturní pozadí. Nejčastěji se ovšem domácí násilí objevuje mezi nejchudší vrstvou lidí a mezi těmi, kdo chodili na vysokou školu, ale nedokončili ji.
  • Oběti domácího násilí jsou mnohem více vystaveny riziku propuknutí alkoholismu.
  • Riziko trvalých následků (emocionálních, duševních a fyzických) je u obětí domácího násilí dvojnásobné. Pravděpodobnost, že oběť jednou nebude moct chodit bez kompenzační pomůcky (jako je hůl nebo chodítko), nebo že bude potřebovat invalidní vozík je o 50% vyšší ve srovnání s normálním člověkem.
  • Riziko mrtvice stoupá u obětí domácího násilí o 80%, stejně jako riziko srdeční choroby a artritidy v kloubech (70%) nebo astmatu (60%).
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 9:

Rozpoznejte fyzické týrání

 1. 1
  Vzpomeňte si, co se děje, když se s vámi váš protějšek hádá. Hádky se čas od času vyskytnou v každém vztahu. Násilný partner možná bude to, co dělá, nazývat „hádka“ nebo „roztržka“, ale je to mnohem víc, než jen to.[5] Křik, údery, facky, strkání, štípání a dušení nejsou výsledky nesouhlasu, ale „vzorce chování“, které partner používá, aby vás mohl ovládat.[6]
 2. 2
  Zapisujte si všechny fyzické útoky, které na vás partner podnikne. Fyzický útok může znamenat různé věci. [7] Může se odehrát jen jednou za čas, nebo k němu může docházet často. Také se může jednat pouze o ojedinělý incident.
  • Fyzické útoky se mohou objevovat v pravidelných vzorcích, nebo mohou být evidentní, konstantní, případně skrytou hrozbou. Mohou ve vás vzbuzovat obavy o vlastní bezpečnost nebo o bezpečnost lidí, věcí či domácích zvířat, které máte rádi. Pokud je to váš případ, dokáže fyzické násilí ovlivnit všechny aspekty vašeho života.
  • Nezapomínejte na to, že fyzické útoky mohou přicházet v „cyklech“. Znamená to, že může nastat období klidu, po kterém bude následovat eskalace a nakonec útok.[8] Po útoku se celý cyklus znovu opakuje.
 3. 3
  Hledejte známky fyzického násilí. Celkový akt fyzického násilí se může jevit jako snadno rozpoznatelný, takže je zbytečné se o tom zmiňoval, ale například lidé, které rodiče v dětství fyzicky trestali, si nemusí uvědomovat, že to není normální, zdravé chování. Mezi známky fyzického týrání se zařazují třeba tyto věci:[9]
  • Tahání za vlasy.
  • Facky, údery a kopance.
  • Kousání nebo škrcení.
  • Odmítání naplnění základních fyzických potřeb jako je jídlo a spánek.
  • Rozbíjení vašeho majetku nebo věcí v domácnosti, například házení talířů nebo údery do zdi.
  • Ohrožování nožem, pistolí nebo jinou zbraní.
  • Fyzické zabraňování v odchodu, telefonování na linku 112 nebo v návštěvě nemocnice.
  • Fyzické útoky na vaše děti.
  • Vyhazování z auta a ponechání na neznámých místech.
  • Agresivní, nebezpečné řízení auta, když v něm sedíte jako spolujezdec
  • Nucení k pití alkoholu nebo užívání drog.
 4. 4
  Spočítejte si, kolikrát jste měli „období líbánek“. Tyrani mívají tendenci procházet obdobím „líbánek“, kdy se jeví jako dokonalý partner, aby vás vtáhl do svých sítí. Omlouvá se, chová se k vám hezky, kupuje dárky a je přátelský. Pak se jeho chování ale změní a začne vás znovu týrat. Vy pak pod tíhou podmínek jeho chování akceptujete.
 5. 5
  Spočítejte, kolikrát jste museli zakrývat modřiny nebo jiná zranění. Výsledkem fyzického násilí často bývají modřiny, oděrky a podobně. Vzpomeňte si, jestli kvůli tomu v létě nosíte rolák, nebo nevycházíte bez make-upu, abyste zakryli modřiny.
 6. 6
  Pochopte, že fyzické násilí obvykle doprovázejí i další druhy týrání. Je to ovšem fyzický útok, který přitáhne pozornost k násilnému vztahu nejvíc. Toto chování se obvykle objevuje spolu s emocionálním duševním, finančním nebo sexuálním násilím.[10] , [11]
 7. 7
  Uvědomte si, že k fyzickému násilí obvykle nedojde hned. Na začátku vztahu nemusí být fyzické násilí vůbec patrné.[12] Vztah může začít chováním, které se jeví jako úplně normální, zdravé, dokonce ideální.
  • Jedna žena vzpomíná na to, jak ji na začátku vztahu manžel pokaždé po příjezdu z práce vítal na nádraží s kyticí. Řekla o tom ošetřovateli v nemocnici, kde se léčila se zlomeným nosem poté, co po ní manžel hodil prádelním košem. Za ten úraz obviňovala sama sebe. Právě dokonalý začátek je často důvod, proč oběti v násilném vztahu zůstávají.
  • Problematické chování také může být zpočátku velmi nenápadné.[13] Může začít například extrémní žárlivostí a kontrolováním,[14] které oběť přesvědčí, že takhle vypadá „opravdová láska“. Násilník může říkat, že mu na vás tolik záleží, že si zkrátka nemůže ve svém chování pomoct: „Jsem do tebe takový blázen, že prostě ztrácím hlavu. To proto, že mi na tobě opravdu záleží.“
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 9:

Naučte se rozpoznat emocionální týrání

 1. 1
  Rozpoznejte včas emocionální týrání. Emocionální týrání obvykle obsahuje slovní ubližování, při kterém násilník systematicky snižuje vaše sebevědomí tím, že vám nadává, kritizuje každou drobnost, kterou uděláte, neukazuje vám žádnou důvěru, chová se k vám jako k majetku, vyhrožuje vám, používá vaše děti proti vám nebo hrozí, že jim ublíží, a podobně. [15]
 2. 2
  Naslouchejte kritice. Emocionální týrání se často objevuje v podobě dvousmyslných komentářů. Násilník může říct třeba „Miluju tě, ale...“ například vám řekne „Miluji tě, ale pokud nebudeš trávit každý víkend se mnou, budu si myslet, že ty mě nemiluješ.”[16] S tímhle druhem komentáře násilník podmiňuje svou lásku k vám tím, že se vy budete chovat určitým způsobem.
  • Pokud vás partner neustále shazuje a vzbuzuje ve vás pocit, že za nic nestojíte, můžete být obětí emocionálního týrání.
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, zda partner manipuluje tím, jak se cítíte. Emocionální násilník se ve vás může pokoušet vyvolat určité pocity, aby vás lépe ovládal.[17] Taková manipulace může vypadat různě:
  • Ponižuje a ztrapňuje vás.
  • Vzbuzuje ve vás pocity viny.
  • Cítíte se, že je všechno vaše chyba.
 4. 4
  Hledejte výhrůžky. Tyran může používat i výhrůžky, aby ovládal vaše činy a chování. Všímejte si, kdy vám partner vyhrožuje. Může také vyhrožovat, že proti vám použije vaše děti, nebo že jim ublíží.
  • Výhrůžky mohou také zahrnovat prohlášení jako například „Pokud mě někdy opustíš, zabiju se.“
 5. 5
  Zamyslete se nad tím, zda se cítíte společensky izolovaní. Sociální izolace je forma emocionálního týrání, které násilníci používají, aby ovládali pocity a činy svých obětí. Společenská izolace může mít jednu nebo více z následujících podob:[18]
  • Partner vám brání v trávení času s přáteli nebo rodinou.
  • Žárlí na vaše kamarády a podezřívá je.
  • Brání vám používat auto nebo telefon.
  • Nutí vás zůstávat doma.
  • Požaduje, aby neustále věděl, kde se nacházíte.
  • Brání vám v chození do práce nebo do školy.
  • Brání vám ve vyhledání lékařské péče.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 9:

Rozpoznejte sexuální týrání

 1. 1
  Naučte se rozpoznat, že jste obětí sexuálního násilí. „Sexuální týrání“ je zjednodušeně řečeno situace, kdy máte pocit, že jste nuceni k sexu. Partner může kontrolovat, jak se oblékáte, znásilňovat vás, schválně vás nakazit pohlavně přenosnou chorobou, nutit vás sledovat pornografii proti vaší vůli, zdrogovat vás nebo vás opít, aby s vámi mohl mít sex a tak podobně. [19]
 2. 2
  Zamyslete se, zda nejste obětí reprodukčního týrání. Reprodukční týrání znamená, že nemáte možnost volby ohledně těhotenství. Partner může sledovat váš menstruační cyklus. Může vás přivést do jiného stavu proti vaší vůli, nebo naopak vaše těhotenství bez vašeho souhlasu ukončit.[20]
 3. 3
  Rozpoznejte nežádoucí sexuální kontakt. Sexuální obtěžování se skládá z nežádoucího sexuálního kontaktu, který může existovat v mnoha různých formách. Může se pohybovat od násilného, fyzického chování až po zákeřnější nuance. Partner vás třeba může nazývat ponižujícími, sexistickými nadávkami (například „coura“ nebo „děvka”).[21] Následující příklady ukazují nežádoucí sexuální kontakt:[22]
  • Partner se vás dotýká bez vašeho svolení nebo přes váš nesouhlas
  • Nutí vás mít sex i s jinými partnery
  • nahrává si nebo fotí vaše sexuální hrátky bez vašeho svolení
  • Trvá na provozování praktik, které vás bolí nebo se vám protiví
  • Zneužívá zákony k tomu, aby vás ponížil (například řekne na polici, že jste prostitutka).
  • Vyžaduje po vás sex a nutí vás k němu
  • Partner vás přinutí k sexu a později vás kvůli tomu ponižuje.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 9:

Rozpoznejte jiné druhy domácího násilí

 1. 1
  Zamyslete se, zda vás partner netýrá finančně. Finanční nebo ekonomické týrání zahrnuje ovládání člověka skrze peníze. Může to zahrnovat například situaci, kdy vám násilník nedovolí mít peníze, bez ohledu na to, zda jste je vydělali nebo ne.
  • Násilník může vzít vaše kreditní karty. Může také založit kreditní kartu na vaše jméno, přestat ji platit a tím zničit vaši pověst u kreditních společností.
  • Na druhou stranu se také tyran může například nastěhovat do vašeho domu a odmítnou se podílet na placení účtů a jiných výdajů na domácnost. Může zadržovat peníze na vaše základní potřeby (jako jsou třeba potraviny a léky).[23]
 2. 2
  Naučte se poznat digitální týrání. Násilníci používají technologie jako mobilní telefony, emailové účty a sociální sítě aby vám vyhrožovali, šikanovali vás, sledovali vás, nebo jinak kompromitovali. Tyran může používat sociální sítě, aby vám posílal obtěžující zprávy, vydíral vás, nebo vás pronásledoval.
  • Násilník může trvat na tom, abyste u sebe neustále měli svůj mobil. Může požadovat, abyste telefon zvedli okamžitě, když zazvoní.
 3. 3
  Rozpoznejte nebezpečné pronásledování. Nebezpečné pronásledování neboli stalking nastává tehdy, když tyran kontroluje váš pohyb a všechno, co děláte. Tyranem může být v tomto případě i člověk, kterého neznáte a se kterým nemáte vztah, a naopak i váš partner vás může nebezpečně pronásledovat. Často k tomu dochází, když vztah spěje ke konci, ale může se to stát během jakékoliv fáze vztahu. Tento druh kontrolování a posedlosti vyvolává v oběti strach. [24] Váš partner vs může pronásledovat, pokud:
  • Objevuje se na místech, kam vy pravidelně chodíte.
  • Tajně vás sleduje.
  • Šmíruje vás a zjišťuje si o vás informace.
  • Posílá vám výhružné dopisy nebo emaily.
  • Nechává vám neustále výhružné zprávy na záznamníku.
  • Poškozuje váš osobní majetek.
  • Ohrožuje a kontaktuje lidi, které máte rádi.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 9:

Jak rozpoznat fyzické týrání u mužů

 1. 1
  Naučte se rozpoznat domácí násilí, jehož obětí jsou muži. Muži se nestávají oběťmi týrání jen v homosexuálních vztazích. Mohou být fyzicky napadáni i ženami, a trpět všemi příznaky fyzického týrání a doplňujícími násilnými vzorci. Velmi často k tomu dochází ve vztazích, kde je muž, ať už z jakéhokoliv důvodu, ve finančně nižší pozici, než jeho ženský protějšek.
 2. 2
  Posuďte, zda cítíte společenský tlak kvůli přiznání k domácímu násilí. Muži, kteří jsou obětí týrání a fyzického násilí se kvůli tomu často cítí mnohem zahanbeněji, než ženy. Málokdy tuto skutečnost přiznají kvůli společenskému tlaku. Chtějí si co nejdéle udržet pověst chlapáka, například. Je možné, že se bojíte toho, že budete vypadat slabí, obzvlášť, pokud je vaší partnerkou žena, která je ve vztahu dominantní a ovládá ho.
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, zda máte pocit, že se nedokážete ochránit. Muži jsou vychováváni k tomu, že ženy se nemají mlátit, takže se často nebudou bránit, pokud je žena napadne. A když se bránit začnou, přichází další starost o to, aby jejich partnerka nenahlásila je, jako domácí násilníky. Protože obětí týrání jsou mnohem častěji ženy, hrozí, že úřady budou věřit mnohem spíše ženě, než týranému muži, který se bránil.
  • Muži také mnohem méně často požádají o pomoc a to i za situace, že je žena ohrožuje zbraní. Žena také může prohlašovat, že si ublíží a pak muže obviní z domácího násilí. Často k tomu zneužije i poranění, které jí muž v sebeobraně způsobí. Pak řekne na policii, že ji manžel týrá, a obviněn bude pochopitelně on.
  • Týraní muži mají horší postavení a často nenajdou zastání, pokud na nich násilí páchá žena. Nikdo jim nevěří, lidé s nimi nesoucítí, a to vede k ještě větší izolaci a stigmatizaci.
  Reklama
Metoda 7
Metoda 7 ze 9:

Posuďte, jaké má váš vztah tendence

 1. 1
  Mějte přehled o tom, jak se cítíte. Výsledkem fyzického týrání a jeho následků se můžete cítit určitým způsobem, což je příznakem toho, že žijete ve vztahu, kde panuje domácí násilí: [25]
  • Stále svého partnera milujete, ale přejete si, aby se jeho násilné chování změnilo.
  • Cítíte se osamělí, trpíte depresí, máte pocit bezmoci, studu, úzkosti a/nebo pomýšlíte na sebevraždu.
  • Cítíte se zahanbeni a máte obavu, že vás lidé budou odsuzovat.
  • Bojujete s alkoholismem nebo závislostí na drogách.
  • nemůžete odejít, protože nemáte žádné peníze a bojíte se, co by vám on nebo ona mohli udělat, pokud odejdete.
  • Stále máte pocit, že se váš partner může změnit, pokud ho budete dostatečně milovat.
  • věříte, že musíte s partnerem nebo partnerkou zůstat, protože jste to slíbili.
  • Cítíte se izolovaní od svojí rodiny.
  • Cítíte se jako v pasti, odkud není východ. Pokud se pokusíte odejít, partner vás určitě najde, a pak to bude ještě horší.
  • Bojíte se, že partner ublíží vašim dětem nebo domácím zvířatům. Bojíte se, co by se stalo, kdyby partner dostal do péče vaše děti.
  • Nevěříte policii nebo organizacím proti domácímu násilí proto, že v minulosti situaci nezvládly (ať už je to jen vaše přesvědčení nebo skutečnost).
  • Pokud si můžete své pocity napsat do deníku, zkuste to. Jestliže máte strach, že by partner deník objevil, budete si muset najít jiný způsob, jak si tyto pocity utřídit a rozpoznat je. Může to být rozhovor s kamarádkou, nebo si to napište na kus papíru, který pak vyhodíte.
 2. 2
  Zamyslete se nad tím, jak spolu komunikujete. Ve zdravých vztazích spolu lidé komunikují otevřeně a upřímně, i když jsou asertivní. Znamená to, že lidé v normálních vztazích mohou s tím druhým sdílet své pocity. Nemusí mít pokaždé pravdu a naslouchají jeden druhému otevřeně, s láskou, pochopením a bez odsuzování.[26]
  • Lidé ve zdravých vztazích nehrají hru „na obviňování“. Každý člověk přijímá zodpovědnost za své vlastní činy, myšlení a své emoce, stejně jako za své vlastní štěstí a osud. V normálním partnerství také lidé přebírají zodpovědnost, když udělají chybu a snaží se ze všech sil, aby ji napravili (omluvit se za ni, je dobrý začátek).
 3. 3
  Vzpomeňte si jaké to je, když se spolu hádáte. Neexistuje pár, který by se úplně na všem shodl, ani v těch nejzdravějších vztazích to tak není. Nedorozumění, nepochopení a konflikty je ale třeba řešit okamžitě a asertivně. Asertivní komunikace nepostrádá laskavost a respekt ke vztahu a jeden k druhému. Zároveň podporuje spolupráci při řešení problémů a neshod. [27]
  • Měli byste jeden druhého zdravě respektovat. Lidé ve zdravých vztazích jsou na sebe navzájem hodní. Nenadávají si, neshazují jeden druhého, nekřičí na sebe ani nevykazují jiné znaky násilného chování. Vzájemně se podporují jak v soukromí, tak na veřejnosti.
  • Pokud páry přebírají plnou zodpovědnost, pracují zároveň na zlepšení chování, které v jejich vztahu nefunguje. Snaží se být přizpůsobiví a vidět věci i z partnerova úhlu pohledu.
 4. 4
  Uvědomte si, zda máte ve vztahu osobní hranice. Ve zdravém vztahu může každý dát najevo své preference a stanovit si hranice, za které nechce zajít. Lidé dají asertivním způsobem tyto své hranice najevo milujícím a přívětivým způsobem.
  • Násilníci metodicky zkoušejí hranice svého protějšku a neustále pracují na tom, aby je prolomili, dokud nad svou obětí nezískají absolutní kontrolu. Oběť se pak s násilným chováním smíří. Přijme kontrolu, kterou nad ní tyran má. Strach z toho, že vám násilník ublíží nebo vás zabije, vás drží ve vztahu a pod tyranovou kontrolou.
 5. 5
  Všímejte si, jak o vás partner mluví před jinými lidmi. Je na vás na veřejnosti zlý? Ponižuje vás a nadává vám? Násilníci se často snaží svého partnera ponížit a podkopat jeho sebevědomí.
 6. 6
  Zeptejte se sami sebe, jak moc si jdete za svými cíli. V nerovných vztazích, kde panuje domácí násilí, často jeden z partnerů nedělá to, co mu přináší radost. Oběť zkrátka uvěří, že taková oběť k lásce mezi dvěma lidmi běžně patří. [28]
  • Vzpomeňte si, zda se váš život točí jen okolo toho, co přináší štěstí vašemu partnerovi. Také si promyslete, zda partnerovy požadavky zahrnují obětování vašich vlastních cílů.
 7. 7
  Uvědomte si, zda se ve vztahu cítíte izolovaní. Izolace oběti je v začátcích násilného vztahu velmi častá. Tyran může začít obviňovat druhé lidi z toho, že se snaží rozbít váš vztah. Také může prohlašovat, že vás miluje tak moc, že se o vás nechce s nikým dělit.
  • Je pochopitelné, proč se díky tomu člověk v roli budoucí oběti zpočátku cítí výjimečný. Násilník s tím předem počítá a dělá to proto, aby vás vtáhl do vztahu a udržel v něm. Rozmazává hranici mezi zdravým citovým poutem a odůvodňuje své nepřípustné chování.
 8. 8
  Zhodnoťte celkově váš vztah. Je snadné uvěřit, že vás partner miluje tak moc, že z vás doslova šílí. Je to doslova vzpruha pro vaše sebevědomí. Tohle je ovšem často první z mnoha technik, které násilník použije, aby nad vámi získal kontrolu. Takto získané sebevědomí má krátkou životnost, protože tyran brzy zapojí další taktiku, aby nad vztahem přebral veškerou moc. A právě tahle moc je klíčem k povaze násilných vztahů.
  • Ve zdravém vztahu je každý z partnerů zodpovědný za své vlastní sebevědomí. Každý dělá to nejlepší, co umí, aby si vybudoval sebedůvěru.
  Reklama
Metoda 8
Metoda 8 ze 9:

Požádejte o pomoc

 1. 1
  Zavolejte 112. Pokud tušíte, že se vás partner pokusí fyzicky napadnout, okamžitě zavolejte 112. Zajistíte tím, že dokážete násilí zastavit. Postaráte se o svou bezpečnost a vy i vaše děti budou moct opustit dům. Policie bude vašeho násilného partnera moct zatknout.
 2. 2
  Řekněte policii o fyzickém týrání. Popište policii, co se přesně stalo a ukažte místa, kde vám partner ublížil. Nechte důkazy na těle vyfotit, aby bylo možné fotografie použít u soudu.
  • Nezapomeňte si zapsat jména a čísla odznaků policistů. Požádejte o číslo spisu s vaším případem, abyste mohli dostat kopii vyšetřovací zprávy.
 3. 3
  Zavolejte na linku bezpečí. Zaměstnanci linek bezpečí, zaměřených na domácí násilí, jsou k dispozici 24 hodin denně. Mohou vám dobře poradit a najít zdroje ve vašem okolí. Tyto služby jsou anonymní a důvěrné.
  • Bezplatná linka DONA, kterou provozuje Bílý kruh bezpečí má číslo 251 51 13 13.
  • Bílý kruh bezpečí provozuje také webové stránky, kde se můžete přes chat svěřit kvalifikovanému poradci. Zaměstnanec vám pomůže zvolit nejbezpečnější způsob pomoci v danou chvíli. V České Republice rovněž existuje síť azylových domů pro týrané ženy a matky s dětmi.
 4. 4
  Najděte si bezpečné útočiště. Pokud chcete násilníka opustit, budete potřebovat bezpečné místo, kam jít. Napište si seznam všech míst, kam se můžete uchýlit. Tento seznam může zahrnovat:
  • Přátelé a rodina: Vzpomeňte si na přátele nebo příbuzné, o kterých váš partner neví.
  • Azylové domy: Azylový dům je zařízení, které obvykle spravuje nezisková organizace. Jeho lokalita je utajená a je přístupný někdy i 24 hodin denně, takže pokud se musíte vyplížit ven, když váš partner spí, můžete. V azylovém domě vám pomohou při vyřizování s vládními sociálními úřady, abyste dostali dávky, které vám pomohou v novém začátku. Také vám poradí ohledně soudního nařízení o vykázání z bytu kvůli ochraně a mnoho azylových domů nabízí i právnické služby.
 5. 5
  Jeďte do nemocnice. Pokud jste se stali obětí fyzického týrání, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Je důležité nechat se prohlédnout, protože můžete mít vnitřní zranění. Jestliže jste těhotná žena, nebo pokud jste utrpěli ránu do břicha, vyhledejte lékaře v každém případě. Pokud jste dostali úder do hlavy a cítíte závrať, nevolnost, nebo se vám kalí zrak, případně vás hlava stále bolí, mohli jste utrpět vážný úraz hlavy.
  • neziskové organizace, které se specializují na oběti domácího násilí často spolupracují s nemocnicemi. Zeptejte se, zda by vám zdravotník během vaší hospitalizace se zástupcem neziskovky nedomluvil schůzku. Takový člověk vám v případě nutnosti může zařídit místo v azylovém domě.
  • Jít do nemocnice kvůli utrpěným zraněním je důležité, aby bylo násilí zdokumentováno. Velmi to také pomůže žalobci a policii, protože budou mít k vašemu obvinění důkaz.
 6. 6
  Připravte si svůj osobní bezpečnostní plán. Zapište si do něj věci, které v případě nouze budete muset udělat, a místa, kam budete moct jít.
  • Na některých webových stránkách naleznete připravené formuláře, do kterých si můžete tyto důležité údaje předem zapsat, a pak si hotový formulář vytisknout.
 7. 7
  Požádejte o příkaz k vykázání z bytu z důvodu osobní ochrany. Příkaz vydává soud a má za úkol chránit oběť domácího násilí před útočníkem nebo stalkerem. Je také možné zakázat tyranovi, aby se k vaší osobě přibližoval blíže, než na určenou vzdálenost.[29]
  • Kopii tohoto soudního rozhodnutí noste pořád u sebe. Pomůže vám to ve chvíli, kdy by násilník soudní příkaz porušil a vy byste museli okamžitě zavolat policii.
  Reklama
Metoda 9
Metoda 9 ze 9:

Pomozte partnerovi přestat s týráním

 1. 1
  Zamyslete se nad tím, zda je váš partner ochoten se změnit. Váš protějšek musí opravdu sám chtít změnit své chování. Ať už se jedná o jeho povahu, změny nálad nebo to, jak používá ruce, musí to být on, kdo začne se změnou. Jak říká staré přísloví, „koně sice můžeme přivést k vodě, ale nedonutíme ho pít.“ Nemůžete partnera přimět, aby se léčil, pokud on sám nechce. Není možné někoho přinutit, aby se změnil, i kdyby jen o trochu málo. Každý sám musí tuhle tvrdou práci na vlastní změně začít a dokončit.[30]
  • Naneštěstí mívá agresor většinou nad partnerem absolutní kontrolu, a tak se cítí být svým způsobem „v právu“. Může mu připadat, že má nárok převzít nad vztahem moc a podle toho zacházet se svým protějškem. Například může argumentovat tím, že musí všechno kontrolovat, protože on je z dvojice ten chytřejší. Nebo může obviňovat všechny okolo, že jsou to oni, kdo ho vždycky naštvou. Opět to bohužel není úplně nejlepší nastavení myšlení pro změnu.
 2. 2
  Vyzkoušejte ověřený program pomoci při domácím násilí. Pokud je váš partner ochotný se změnit, ověřený program pro násilníky mu může pomoci.
  • Výsledky programů pro násilníky mají podle průzkumů smíšené výsledky,[31] ale to může být především proto, že většina tyranů je k absolvování programu přinucena poté, co byli usvědčeni a odsouzeni, a ve skutečnosti sami nechtějí své chování vůči partnerce a dětem změnit.
 3. 3
  Zkuste takový program pro nápravu agresorů najít. Účastníkům těchto programů je často nabídnuta pomoc s hledáním motivace k dokončení terapie („překonání odmítnutí“). Také násilníka naučí převzetí zodpovědnosti za své činy, používání nejrůznějších technik místo násilí, a vysvětlí mu, že muži a ženy si jsou rovni.[32]
 4. 4
  Navrhněte partnerovi, aby začal docházet na terapii. Po skončení programu pro násilníky je terapie zdravou a velmi vhodnou volbou.
  • I vy byste měli navštěvovat terapeuta, případně i s dětmi, nebo ještě lépe speciální program pro oběti domácího násilí. Může vám pomoci rodinná terapie, nebo individuální schůzky s odborníkem na domácí násilí.
 5. 5
  Nečekejte změnu přes noc. Pokud je váš partner ochoten se zúčastnit programu pro násilníky, je to skvělá zpráva! Je to dobrý začátek. Ale nečekejte, že se chování vašeho partnera změní ze dne na den. Změna může trvat mnoho let, někdy klidně dvacet nebo třicet, než se násilné chování partnera změní.
 6. 6
  Pokud se váš partner měnit nehodlá, odejděte od něj. Jestliže se zdá, že si váš partner myslí, že je všechno v pořádku a nic se neděje, je pravděpodobné, že změna je – alespoň prozatím – nereálná. Pokud vás partner bije a tluče, bez ohledu na to, zda se to děje každý týden nebo jednou za rok, tak si musíte uvědomit, že jediná možnost, jak znovu získat pocit bezpečí, je partnera opustit, jakkoliv se to může zdát těžké.
  • Jestliže váš partner má kompletní moc nad vašimi penězi a sleduje každý váš krok, může být odchod velmi náročný. Vyhledejte pomoc azylového domu nebo zavolejte na linku bezpečí pro oběti domácího násilí, kde vám poradí vhodný způsob, jak se z vaší situace dostat.
  Reklama

Varování

 • Domácí násilí je vážná situace. Je možné, že budete muset udělat drastická opatření, jako například zapojit přátele, rodinu nebo dokonce policii, abyste oběť ochránili. Pokud víte, že vás partner/ka týrá, nebo znáte tyrana, udělejte s tím něco hned teď. Jinak může tyran oběti vážně ublížit.
Reklama

Související články

Jak zapomenout na někoho, koho milujeteJak zapomenout na někoho, koho milujete
Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak se rozejítJak se rozejít
Jak se šetrně rozejít s přítelkyníJak se šetrně rozejít s přítelkyní
Jak poznat, kdy je čas na rozchodJak poznat, kdy je čas na rozchod
Jak ukázat ex, že jste se pohnuli dálJak ukázat ex, že jste se pohnuli dál
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak přestat mluvit sprostěJak přestat mluvit sprostě
Jak zapomenout na dívku, kterou milujeteJak zapomenout na dívku, kterou milujete
Jak zajistit rozchod nějakého páruJak zajistit rozchod nějakého páru
Jak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovaliJak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovali
Jak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexuJak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexu
Jak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobíJak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobí
Jak se vypořádat s odmítnutímJak se vypořádat s odmítnutím
Reklama
 1. http://www.ncadv.org/need-support/what-is-domestic-violence
 2. http://theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
 3. http://www.thehotline.org/
 4. http://www.thehotline.org/is-this-abuse/abuse-defined/
 5. http://www.thehotline.org/is-this-abuse/abuse-defined/
 6. http://theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
 7. http://psychcentral.com/blog/archives/2014/10/13/21-warning-signs-of-an-emotionally-abusive-relationship/
 8. http://psychcentral.com/blog/archives/2014/10/13/21-warning-signs-of-an-emotionally-abusive-relationship/
 9. https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/defining.shtml
 10. http://theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
 11. http://theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
 12. http://www.hiddenhurt.co.uk/subtle_sexual_abuse.html
 13. http://stoprelationshipabuse.org/educated/types-of-abuse/sexual-abuse/
 14. http://theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
 15. https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/defining.shtml
 16. http://www.ncadv.org/need-support/what-is-domestic-violence
 17. http://www.biomedsearch.com/article/essential-elements-healthy-relationship-Relationships/99514103.html
 18. http://www.biomedsearch.com/article/essential-elements-healthy-relationship-Relationships/99514103.html
 19. http://www.biomedsearch.com/article/essential-elements-healthy-relationship-Relationships/99514103.html
 20. http://www.domesticviolence.org/personal-protection-orders/
 21. http://www.lundybancroft.com/books
 22. http://www.nij.gov/topics/crime/intimate-partner-violence/interventions/Pages/batterer-intervention.aspx
 23. http://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/Children_and_Families/Certified%20Batterer%20Intervention%20Programs.pdf

O tomto wikiHow

Moshe Ratson, MFT, PCC
Spoluautorem článku je :
Terapeut pro manželství a rodinu
Tento článek spoluautorem článku je Moshe Ratson, MFT, PCC. Moshe Ratson je výkonným ředitelem spiral2grow Marriage & Family Therapy, kliniky koučování a terapie v New Yorku. Svůj titul MS v oboru manželské a rodinné terapie získal na Iona College a svou profesi vykonává již více než 10 let. Tento článek byl zobrazen 7 964 krát
Stránka byla zobrazena 7 964 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama