Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Mrtvice nastává v důsledku přerušeného přítoku krve do mozku a způsobuje poškození mozkových buněk, kterým se nedostává potřebného kyslíku a dalších živin. V USA a Velké británii se jedná o třetí nejčastější příčinu smrti a celosvětově se podílí až na deseti procentech úmrtí.[1] Je proto velmi důležité, abyste dokázaly odhalit její příznaky, zejména pokud znáte někoho se zvýšeným rizikem mrtvice. Vzniklá poškození se dají minimalizovat pomocí léků, ovšem postižená osoba se musí dostavit do nemocnice do jedné hodiny od prvních symptomů. [2]

Část 1
Část 1 ze 2:
Rozpoznání symptomů mrtvice

 1. 1
  Pochopte rozdíl mezi mrtvicí a slabou mrtvičkou. Rozlišujeme dva hlavní typy mrtvice: ischemickou mrtvici, způsobenou krevní sraženinou v mozku a hemoragickou mrtvici, způsobenou prasknutím krevní cévy, která krvácí do mozku. Hemoragické mrtvice jsou vzácnější než ty ischemické - jejich podíl na celkovém množství mrtvic je zhruba 20 procent. [3] Oba typy mrtvic jsou velmi vážné a pokud se daná osobě nedostane co nejdříve lékařské péče, můžou být také život ohrožující.
  • Slabé mrtvičky, zvané také jako tranzitorní ischemické ataky (TIA), nastávají tehdy, když se do mozku dostává méně krve než normálně. Trvat potom mohou od několika minut až po jeden celý den. Spousta lidí, kteří tyto slabé mrtvice prožili, si to ani neuvědomují, přestože se jedná o varovný signál, ukazující na riziko vzniku plné mrtvice. Jestliže někdo utrpí TIA, měl by být co nejdříve ošetřen lékařem.
 2. 2
  Hledejte dva nebo více příznaků mrtvice. Většina lidí, prožívající mrtvici, bude vykazovat nejméně dva nebo více běžných symptomů, mezi které patří následující:[4]
  • Náhlé znecitlivění nebo slabost obličeje, paže nebo nohy, a to pouze na jedné straně těla.
  • Náhlé zhoršení zraku v jednom nebo obou očích.
  • Náhlé obtíže s chůzí, závratě a ztráta rovnováhy.
  • Náhlé pomatení a zhoršená schopnost mluvení či porozumění mluveného slova.
  • Náhlá silná bolest hlavy bez zjevné příčiny.
 3. 3
  Proveďte test F.A.S.T. Pro osobu postiženou mrtvicí může být velmi obtížné, aby vám popsala, co právě prožívá. Pro potvrzení, že se jedná skutečně o mrtvici, můžete provést rychlý test, zvaný F.A.S.T. (z angličtiny):[5]
  • Obličej (Face) - Danou osobu požádejte, aby se usmála a zkontrolujte, zda je jedna z polovin obličeje pokleslá nebo znecitlivělá. Úsměv může vypadat nesouměrně, případně bude jeden z koutků úst spadlý dolů.
  • Paže (Arms) - Postiženého požádejte, aby zvedl obě paže. Jestliže toho není schopný nebo mu jedna z paží padá dolů, pak se pravděpodobně jedná skutečně o mrtvici.
  • Řeč (Speech) - Zeptejte se na nějakou jednoduchou otázku, například na jméno nebo věk. Pozorujte přitom, zda je odpověď nezřetelná nebo zda má daná osoba problémy s tvořením slov.
  • Čas (Time) - Jestliže osoba vykazuje některý z uvedených příznaků, je čas volat zdravotnickou záchrannou službu na lince 155. Navíc byste měli zkontrolovat čas a zapamatovat si, kdy došlo poprvé k projevu symptomů - zdravotníci tuto informaci využijí a lépe zacílí svou péči.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 2:
Lékařská péče o oběť mrtvice

 1. 1
  Co nejdříve zavolejte na linku 155. Jakmile si potvrdíte, že se skutečně jedná o mrtvici, musíte neprodleně jednat a vytočit tísňovou linku 112 nebo 155. Operátorovi sdělte, že postižená osoba utrpěla mrtvici a potřebuje okamžitou zdravotnickou pomoc. Mrtvice je považována za naléhavý případ, protože čím déle je přívod krve do mozku přerušen, tím k většímu poškození dochází.[6]
 2. 2
  Lékaře nechte provést potřebné testy a prohlídku. Jakmile dostanete oběť mrtvice do nemocnice, lékař se ji začne vyptávat na různé otázky - např. co se stalo a kdy se poprvé objevily příznaky. Tyto otázky lékaři pomohou určit, zda je daná osoba schopná čistě myslet a rozhodnout, jak vážná mrtvice vlastně je. Lékař také u pacienta zkontroluje reflexy a pošle ho na několik vyšetření, včetně těchto:[7]
  • Zobrazovací vyšetření: Tato vyšetření poskytnou jasné vyobrazení pacientova mozku, a to pomocí počítačové tomografie či magnetické rezonance. Lékaři potom lépe určí, zda byla mrtvice způsobená blokací nebo krvácením do mozku.
  • Elektrické testy: Pravděpodobně dojde k EEG (elektroencefalogram) vyšetření, které zaznamená elektrické impulzy a senzorické procesy v mozku, a EKG (elektrokardiogram), kterým se změří elektrická aktivita srdce.[8]
  • Vyšetření krevní cirkulace: Tato vyšetření ukážou jakékoli přítomné změny v krevním přítoku do mozku.
 3. 3
  Možnosti léčby proberte s lékařem. Některé mrtvice se dají léčit pomocí léku, zvaného t-PA (tkáňový aktivátor plazminogenu), který rozpouští krevní sraženiny, bránící přítoku krve do mozku. Okno potřebné pro úspěšnou léčbu je ovšem široké pouhé tři hodiny a je potřeba dodržet specifické nároky pro její aplikaci.[9] Pro udržení možnosti nasazení této léčby je důležité, aby se postižená osoba dostala do nemocnice k vyšetření do jedné hodiny od prvních projevů.[10]
  • Nedávná studie Národního institutu neurologických poruch a mrtvice (NINDS - National Institute of Neurological Disorders and Stroke) zjistila, že pacienti, kteří obdrželi t-PA do třech hodin od prvních projevů mrtvice, vykazovali o 30% vyšší pravděpodobnost zotavení s minimálním či žádným postižením po třech měsících.
  • Jestliže daná osoba nemůže t-PA dostat, lékař může v případě slabé mrtvice nebo TIA předepsat protidestičkový lék nebo lék na ředění krve.[11]
  • Pokud osoba utrpěla hemoragickou mrtvici, lékař jí může předepsat léky na snížení krevního tlaku a případně také odmítnout podávání protidestičkových a protisrážlivých léků.
  • V některých případech může dojít také k chirurgickému zákroku.
  Reklama

O tomto wikiHow

Victor Catania, MD
Spoluautor od:
Lékař rodinného lékařství
Tento článek spoluautor od Victor Catania, MD. Dr. Catania atestovaný lékař rodinného lékařství v Pensylvánii. V roce 2012 získal lékařský titul na Medical University of the Americas. Tento článek byl zobrazen 3 578 krát
Stránka byla zobrazena 3 578 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama