Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Metamfetamin je vysoce návykový psychostimulant.[1] Metamfetamin je dostupný v bílé či světle hnědé práškové formě s viditelnými krystalky. Nejčastěji se užívá kouřením, ale aplikovat ho lze i injekčně nebo v tabletkách. Rodiče a spřízněné osoby by měly dokázat rozeznat příznaky závislosti na této droze a pomoct svým blízkým s tímto stavem bojovat. Rozpoznat závislost na metamfetaminu můžete kontrolou fyzických symptomů, psychických symptomů a různých změn chování.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Všímejte si fyzických příznaků

 1. 1
  Všímejte si fyzických změn. Zaznamenejte veškeré změny ve fyzickém vzhledu dané osoby. Fyzická znamení jsou mezi závislými na metamfetaminu velmi běžná, na rozdíl od jiných drog, jejichž fyzické projevy nejsou tak nápadné. Použijte své pozorovací schopnosti. Všimli jste si na podezřelém v poslední době nějakých změn? Nějaké fyzické nemoci nebo stížností na nepohodlí? Mezi typické příznaky fyzické povahy patří:[2] [3]
  • Nadměrný úbytek váhy způsobený ztrátou chuti.
  • Rozšířené zorničky.
  • Vodnaté, unavené oči, případně tmavé kruhy pod očima (způsobené nedostatkem spánku).
  • Tiky očí.
 2. 2
  Všímejte si zkažených zubů. Metamfetamin může velmi vážně poškodit zuby, které zhnědnou a začnou hnít - tzv. "metamfetaminová ústa."[4] [5] Daná osoba bude mít navíc zarudlé nebo bolavé dásně, poškozené taktéž užíváním této drogy.
  • Zuby budou na pohled hnijící nebo začnou získávat hnědou barvu.
  • Zuby mohou začít také vypadávat.
  • Vyhledejte si obrázky na internetu a porovnejte je s realitou.
 3. 3
  Všímejte si vpichů a krvácení z nosu. Jestliže si daná osoba aplikuje drogu injekčně, budou na jejích pažích patrné vpichy. Pokud metamfetamin šňupe, bude často krvácet z nosu. V případě, že je droga užívána kouřením, závislý může mít na prstech či na rtech popáleniny od skleněnky nebo kovové dýmky.[6]
 4. 4
  Všímejte si silného tělesného zápachu. Člověk na metamfetaminu často odporně páchne. Důvodem je kombinace samotné drogy a toho, že závislá osoba zapomíná či úmyslně zanedbává osobní hygienu. Zápach se někdy podobá čpavku.[7]
 5. 5
  Identifikujte známky předčasného stárnutí. Uživatelé metamfetaminu začínají brzy vypadat starší, než ve skutečnosti jsou, protože jim začnou vypadávat vlasy a mají poškozenou kůži, která zhrubne a začne svědit.[8]
 6. 6
  Hledejte kožní léze. Kožní léze jsou běžným příznakem závislosti na metamfetaminu, a to kvůli kompulzivnímu škrábání obličeje.[9]
  • Všimněte si otevřených ran na obličeji.
  • Pozorujte, zda si daná osoba škrábe obličej.
  • Léze se mohou snadno zanítit a vyústit v boláky a jizvy.
 7. 7
  Identifikujte dlouhodobé zdravotní problémy. Uživatelé metamfetaminu jsou náchylnější k různým chorobám, včetně vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění. Dokonce mohou v nízkém věku zemřít.[10] Užíváním metamfetaminu může dojít k rozvoji následujících zdravotních potíží:
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Hledejte psychické příznaky

 1. 1
  Všímejte si okamžitých účinků. Metamfetamin účinkuje několik hodin, ale klidně i celý den, v závislosti na dávce.[17] Po aplikaci metamfetaminu bude uživatel nejspíše pociťovat:
  • Euforii (kvůli zvýšené hladině dopaminu v mozku).[18]
  • Zvýšenou ostražitost.[19]
  • Zvýšenou hladinu kortizolu (stresový hormon).[20]
  • Zmírnění úzkosti.[21]
  • Posílení sebevědomí.[22]
  • Zlepšení pozornosti a koncentrace.[23]
  • Snížení chuti k jídlu.[24]
  • Hypersexualitu nebo zvýšené libido.[25]
  • Zvýšení energie.[26]
  • Hyperaktivitu – důkazem je nadměrné mluvení a neschopnost usnout.
  • Vyšší dávky metamfetaminu mohou způsobit: zvýšení úzkosti, roztěkanost, kompulzivní chování, chvění (fyzický třes). Tyto symtpomy jsou často nazývány jako tweaking.[27]
 2. 2
  Všímejte si dlouhodobějších příznaků. Kvůli chemickým změnám v mozku je často možné pozorovat různé psychické symptomy. Mezi psychické symptomy, ukazující na závislost na metamfetaminu, mohou patřit:
 3. 3
  Všímejte si narušení každodenního života. Při závislosti na metamfetaminu dochází ke společenským, pracovním i funkčním poruchám.[35] Studijní, pracovní i společenský život závislých osob bývá silně narušen. Detekovat podobné potíže můžete následujícím způsobem:
  • Zůstaňte v kontaktu s učiteli, vrstevníky a blízkými přáteli podezřelé osoby. Jedině tak budete mít přehled o tom, co daná osoba v poslední době dělala.
  • Je-li osoba zaměstnaná, buďte v kontaktu s jejími kolegy. Můžou vám sdělit, jak se chová na pracovišti a vykreslí vám její každodenní rutinu. Např. v kolik přijíždí do práce, kdy odchází apod.
  • Sledujte občanskou, společenskou a finanční situaci osoby, kterou podezříváte ze závislosti. Mezi běžné důsledky užívání metamfetaminu patří chabá společenská aktivita, finanční potíže a časté problémy se zákonem.[36]
 4. 4
  Hledejte známky narušené mysli. Projevovat se to může jako snížená kognitivní schopnost nebo zhoršená paměť. Dlouhodobým užíváním metamfetaminu dochází k poškození velkého množství buněk v mozku. Toto poškození je způsobené spoustou žíravých chemikálií, které se v metamfetaminu nacházejí, a může se projevovat zpomalenou funkcí mozku a ztrátou paměti. Všímejte si:[37]
  • Problémů s pozorností.
  • Problémů s pamětí a řešením úkolů.
  • Zhoršení rozhodovacích schopností.
 5. 5
  Zachyťte signály rezignovanosti. K těmto příznakům dochází tehdy, když závislá osoba přestane drogu užívat.[38] Většina z příznaků rezignovanosti vymizí do sedmi až deseti dnů po ukončení užívání metamfetaminu.[39] Jedná se spíše o symptomy psychologického rázu narozdíl od jiných drog, kde převažují fyzické symptomy rezignovanosti. Jsou to:[40] [41] [42]
  • Anhedonie (skleslost) či snížená motivace.
  • Podrážděnost, úzkost nebo deprese.
  • Snížená tolerance frustrace.
  • Málo energie nebo vyčerpání.
  • Ospalost.
  • Narušené sociální fungování.
  • Neschopnost koncentrace.
  • Ztráta libida.
  • Sebevražedné či sebedestruktivní chování/myšlení.
  • Intenzivní touha po droze - může trvat až pět týdnů.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Identifikujte změny chování

 1. 1
  Sledujte aktivity dané osoby. Pozorování určitých aktivit je velmi důležité, chcete-li skutečně identifikovat symptomy závislosti na metamfetaminu. Mezi běžné společenské problémy osob závislých na této droze patří:
  • Zvýšená a riziková sexuální aktivita kvůli účinkům drogy, jako je zmatenost a neschopnost rozhodovat.[43]
  • Nadměrná agresivita, vedoucí k problémům v partnerském vztahu, ale i s vrstevníky či sourozenci.[44]
  • Udržování kontaktu se závislými osobami nebo s osobami, mající snadný přístup k drogám.
 2. 2
  Všímejte si hyperaktivity a impulzivity.[45] S užíváním metamfetaminu jsou běžně spojovány stavy hyperaktivity, impulzivity a neschopnosti samostatného úsudku. Všímejte si proto chování dané osoby a rozhodněte, zda je pro ní charakteristické či nikoli.
  • Všímejte si nadměrného mluvení.[46] Závislá osoba bude například dokončovat věty za ostatní lidi a rozdávat všem okolo rady, a to ať už o diskutovaném tématu něco ví nebo ne.
  • Impulzivita může znamenat, že se daná osoba chová lehkovážně a odmítá si připustit možné dopady svého riskantního chování.[47]
 3. 3
  Všímejte si finančních potíží. Závislí mívají kvůli drogám často finanční potíže. Někteří neváhají utratit veškeré své peníze, jen aby se k drogám dostali. [48] Pamatujte, že pro dospívající mladé lidi, žijící z kapesného, je pořizovací cena drogy velmi vysoká, takže hledají různé alternativní způsoby, jak se k penězům dostat.[49] Mezi příznaky finančních potíží patří:
  • Neschopnost plnit finanční závazky kvůli utrácení velkého obnosu peněz za aktivity spojené s drogami, jako je jejich nákup pro svou potřebu nebo pro zásobení večírku. Všímejte si nezaplacených účtů nebo nedostatku prostředků pro nakoupení základních věcí, jako jsou např. potraviny.
  • Velké dluhy v důsledku dlouhodobého půjčování peněz od ostatních, které závislý utratí za drogy.
  • Problémy s přáteli a vrstveníky kvůli penězům, protože závislá osoba není schopná dluhy splácet.
  • Problémy s rodiči a neustálé stížnosti na nedostatek peněz.
  • Neschopnost vysvětlit, za co peníze utratil.
  • Krádeže.
 4. 4
  Pozorujte společnost, ve které se váš blízký pohybuje. Lidé závislí na metamfetaminu se obvykle poflakují ve společnosti podobných osob. Je to proto jedna z nejsnadnějších cest, jak rozpoznat závislost na drogách. Závislí se obvykle zdržují v této společnosti:
  • S lidmi závislými na metamfetaminu či jiných drogách.
  • S lidmi, kteří mají snadný přístup k drogám.
  • S lidmi, z jejichž strany nehrozí vyzrazení - tzn. s těmi, kteří o závislosti dané osoby neřeknou její rodině a nebudou ji za její závislost kritizovat.
 5. 5
  Všímejte si tajnůskářského chování a společenské izolovanosti. Při užívání drog může závislý strávit celý den ve svém pokoji za zavřenými dveřmi, aniž by někoho pustil dovnitř. Navíc se bude chovat velmi uzavřeně a tajnůstkářsky, aby svou závislost skryl.[50]
 6. 6
  U podezřelé osoby se pokuste najít pomůcky pro užívání metamfetaminu. Jestliže naleznete nějakou takovou pomůcku u dané osoby doma, pak je téměř jisté, že metamfetamin či jinou drogu skutečně užívá.[51] Hledat byste měli následující:[52]
  • Trubičku z kuličkového pera nebo chirugickou trubici, které se používají pro šňupání metamfetaminu.
  • Zmačkanou plechovku nebo alobal.
  • Sáček s bílým práškem nebo krystalky.
  • Plechovku od limonády s otvorem na jedné straně.
  • Stříkačku, která se používá pro injekční aplikaci drog.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Pochopte vzorce chování uživatelů metamfetaminu

 1. 1
  Pochopte vzorce chování u mírných uživatelů. Takto závislé osoby užívají drogy pro navození tzv. pozitivních účinků, jako je nabuzení energie, euforie, zvýšená ostražitost a pocit síly.[53] Tito lidé nejsou na droze psychicky závislí a obvykle ji užívají šňupáním nebo ve formě pilulek.
  • Mezi takové uživatele mohou patřit například řidiči dálkových kamionů, kteří se snaží udržet pozornost po celou dobu jízdy, pracovníci, kteří potřebují pracovat celou noc, případně hospodyně, snažící se ukočírovat domácnost, starat se o děti nebo být prostě "perfektní" manželkou.[54]
 2. 2
  Poznejte silně závislé jedince. Lidé s těžkou závislostí preferují užívání metamfetaminu kouřením nebo injekční aplikací.[55] Činí tak s cílem dostat se do rauše, přičemž zde se již může jednat jak o fyzickou, tak psychickou závislost. Takoví lidé pokračují i nadále v užívání velkých dávek drogy.
 3. 3
  Rozpoznejte známky nárazového užívání. Nárazoví uživatelé potřebují doplňovat metamfetamin každých několik hodin, aby se udrželi v opojení.[56] To dělají obvykle několik dní v kuse.
  • Po aplikaci drogy se nárazový uživatel cítí mentálně i fyzicky aktivní, pociťuje obrovský nával euforie, který ale může rychle ustat.[57]
  • Mezi další běžné symptomy těchto uživatelů patří: nespavost, halucinace, paranoia, podrážděnost a bezdůvodná agresivita.[58]
  • Nárazoví uživatelé často pociťují tzv. bušení, což je opakující se kompulzivní chování, například rozdělování různých předmětů nebo uklízení.[59]
  • Několik hodin po posledním flámu může osoba usnout i na několik dní.[60]
  Reklama
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 6. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 7. http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/methamphetamine
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 9. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 10. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 11. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 12. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 13. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 14. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 15. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 16. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235
 18. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 20. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 22. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 23. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18298273
 25. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 26. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 27. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 29. http://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/methamphetamine/what-are-long-term-effects-methamphetamine-abuse
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071736/
 31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731235/
 32. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071736/
 34. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 35. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784347/
 36. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 37. http://www.methproject.org/answers/how-can-i-tell-if-someone-is-using-meth.html#Signs-of-Use
 38. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 39. http://www.methproject.org/answers/how-can-i-tell-if-someone-is-using-meth.html#Signs-of-Use
 40. http://www.addictions.com/meth/5-warning-signs-of-meth-addiction/
 41. http://www.healthvermont.gov/adap/meth/youth_signs.aspx
 42. http://www.healthvermont.gov/adap/meth/youth_signs.aspx
 43. http://www.narconon.org/drug-abuse/signs-symptoms-meth-use.html
 44. http://www.narconon.org/drug-information/methamphetamine-addiction.html
 45. http://www.narconon.org/drug-information/methamphetamine-addiction.html
 46. http://www.narconon.org/drug-information/methamphetamine-addiction.html
 47. http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/methamphetamine
 48. http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/methamphetamine
 49. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 50. http://diyhpl.us/~bryan/papers2/paperbot/Methamphetamine%20use:%20A%20comprehensive%20review%20of%20molecular,%20preclinical%20and%20clinical%20findings.pdf
 51. http://www.narconon.org/drug-information/methamphetamine-addiction.html

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautor od:
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautor od Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 13 560 krát
Stránka byla zobrazena 13 560 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama