Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pojem časování u aut odkazuje na zapalování a proces, při kterém zapalovací svíčka vypálí jiskru, čímž zažehne obsah spalovací komory motoru. Časování musí být pro bezchybný běh motoru perfektně nastaveno, neboť ovlivňuje rychlost i efektivitu spalování. K seřízení časování zapalování vám stačí stroboskopická lampa a sada klíčů, tedy nářadí dostupné v jakémkoliv obchodě s náhradními díly.

Část 1
Část 1 ze 3:

Porozumějte časování zapalovaní

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zjistěte, zda je třeba auto seřizovat. Moderní auta s elektronicky řízeným zapalováním seřizování časování nepotřebují, čtyřtaktní motory ze staré školy však vyžadují toto seřízení v pravidelných intervalech. Když zajistíte, aby svíčky pálily ve správném okamžiku spalovacího cyklu, dosáhnete tím optimálního a efektivního běhu motoru.
  • Pokud postřehnete některé ze znaků signalizujících rozhašené časování (například klepání, střílení do karburátoru, příliš bohatou nebo chudou směs), máte dvě možnosti: odvezete auto do servisu, nebo časování seřídíte svépomoci.
 2. 2
  Zjistěte, jak funguje spalovací cyklus. Čtyři "takty" u čtyřtaktního motoru odkazují na cykly sání, komprese, expanze a výfuku. Časování zapalování se vztahuje k bodu mezi takty komprese a expanze, v němž zapalovací svíčka vypálí jiskru, čímž zapálí směs. Výsledkem je výkon, síla tlačící píst dolů válcem.[1]
  • Když se píst pohybuje při kompresním taktu vzhůru, měla by svíčka vypálit těsně před tím, než se píst dostane na konec svého pohybu (čemuž se říká „horní úvrať). Po čase se toto nastavení nějakým způsobem odchýlí od ideálního stavu, což vede k tomu, že svíčka nepálí v optimální moment. Právě vzdálenost od „horní úvrati“ představuje časování zapalování. Je udána sloupcem odstupňovaných čísel na vyvažovacím kole nebo setrvačníku motoru, viditelným skrz seřizovací otvor.
 3. 3
  Naučte se pracovat s číslováním časování zapalování. Podívejte se na sloupec čísel na čelní straně vyvažovacího kola nebo setrvačníku motoru (vypadá jako pravítko). Měla by na něm být čísla nad nebo pod nulou. Při výjezdu z továrny výrobce je obvykle dle specifikací nastaveno výchozí časování zapalování pro volnoběh, udané vzdáleností od horní úvrati. Časování se však posouvá spolu s rostoucími otáčkami motoru, což udává proměnná hodnota, kterou je třeba pravidelně seřizovat s pomocí stroboskopické časovací lampy.
  • Čísla nalevo od nuly na měrce časování se vztahují k pohybu pístu směrem dolů, zatímco čísla napravo od nuly popisují pohyb vzhůru. Otáčení kola doprava se nazývá „zvětšování předstihu“, otáčení doleva pak „zmenšování předstihu“.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Kontrola časování

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zapojte časovací lampu nebo pistoli. Připojte časovací pistoli na kladný a záporný kontakt autobaterie. Senzor, který na pistoli najdete, připojte na kabel zapalovací svíčky prvního válce. Postupujte dle návodu dodaného k vaší časovací lampě, abyste měli jistotu, že ji zapojujete správně.
  • „Pistole“ funguje na principu osvěcování otáčejících se značek časování rychlými záblesky. Díky tomu uvidíte moment, kdy svíčka vypálí, na rysce časování. Když svíčka vypálí, senzor vyšle signál světlu v pistoli, které problikne a osvítí ve správný moment číselník.
 2. 2
  Sežeňte si pomocníka, který bude šlapat na plyn. Abyste zjistili číslo časování a ověřili, jak svíčka pálí, přizvěte si někoho, aby motor vytočil do otáček, zatímco budete osvěcovat číselník. Samozřejmě zkontrolujte, že je převodovka na neutrál, a držte ruce v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých součástí motoru.
 3. 3
  Posviťte přímo na setrvačník a zjistěte číslo časování. Ačkoliv se kolo točí, světlo by mělo „zamrznout“ na jednom konkrétním čísle. Toto číslo je číslem časování. Zapište si hodnotu stupňů vpravo nebo vlevo od nuly.
  • Při zvyšování otáček motoru by se měl také o něco zvyšovat bod, kdy svíčka vypálí. To je normální, neboť zapalování pracuje na křivce, což umožňuje zrychlení motoru a jemu příslušné zvětšení předstihu.
  • Při celkové kontrole časování by měl být motor vytočen alespoň na 3.500 ot./min. Tím zajistíte, že správně nastavíte jak křivku časování zapalování, tak výchozí bod časování.
 4. 4
  Vezměte v úvahu podtlakové časování, je-li to nutné. Pokud je auto vybaveno krom mechanického časování také funkcí podtlakové regulace časování, musíte před nastartováním motoru povolit seřizovací šroub rozdělovače. Poté sundejte podtlakovou hadici z karburátoru a zacpěte ji hadrem, abyste mohli provést kontrolu časování.
  • Podtlakové časování provádí drobné korekce při nízkých otáčkách motoru tak, že jemným pootáčením rozdělovačem upravuje předstih.
 5. 5
  Je-li to nutné, seřiďte časování. Teď už znáte číslo časování zapalování, jak ale poznáte, zda je potřeba provést seřízení? Každý model vozu má specifickou hodnotu časování, lišící se podle roku výroby i vnitřního uspořádání motoru. Musíte si proto zjistit ideální hodnotu časování zapalování pro vaši značku a model auta, a pak na ni případně časování seřídit.
  • Pokud správnou hodnotu předstihu zapalování neznáte, zeptejte se v autorizovaném servisu nebo v prodejně náhradních dílů, kde vám mohou tuto informaci vyhledat v servisních manuálech.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Seřízení časování

Stáhnout PDF
 1. 1
  Povolte šroub na rozdělovači tak, aby bylo s rozdělovačem možné pootočit. Pro seřízení zapalování musíte otočit rozdělovačem v jeho uložení na jednu nebo na druhou stranu podle toho, zda chcete předstih zvětšit nebo zmenšit.
  • Pokud se rotor otáčí po směru hodinových ručiček, zvětšíte předstih zapalování tak, že rozdělovačem otočíte proti směru ručiček, a naopak. Správné nastavení chce trochu trpělivosti, proto se hodí mít někoho, kdo bude šlapat na plyn, kontrolovat číslo a otáčet rozdělovačem.
 2. 2
  Nastavte správnou hodnotu na volnoběh. Pevně uchopte rozdělovač a pomalu s ním pootočte na jednu nebo na druhou stranu. Pokračujte, dokud se značka časování nedostane do správné polohy. Srovnejte značky časování tak, že budete otáčet rozdělovačem a kontrolovat časování pomocí stroboskopické lampy. Když dosáhnete požadovaného nastavení, zaletujte rozdělovač v této poloze opětovným dotažením jeho šroubů. [2] Připojte zpět podtlakové hadice.
 3. 3
  Nevíte-li si rady, celkově by mělo být správné časování zapalování někde mezi 34 a 36 stupni. Zapalovací křivka typického motoru Chevy small-block má být mezi těmito hodnotami, aby bylo dosaženo maximálního výkonu při 3.500 ot./min. V tomto bodě by se pak měl přestat zvyšovat předstih a časování by mělo zůstat dále neměnné. [3]
  • Hodnota „celkový předstih mínus základní předstih“ by měla sedět s předepsanou hodnotou celkového předstihu motoru. Pokud hodnota neodpovídá specifikaci, může jít o mechanickou závadu na rozdělovači.
 4. 4
  Když jste s nastavením předstihu zapalování spokojeni, utáhněte aretační šroub na rozdělovači.
  Reklama

Tipy

 • Očistěte si rysku časování na setrvačníku a označte si bod horní úvratě bílým nebo žlutým značkovačem, abyste jej lépe viděli.
 • Vždy je vhodné vymontované díly před opětovnou montáží očistit a zkontrolovat, zda nejsou opotřebené.
 • Nezapomínejte, že pracujete pod kapotou auta s vypnutým i běžícím motorem. Vždy proto noste patřičné ochranné pomůcky, jako je obuv s uzavřenou špičkou a rukavice. Nikdy nenoste volné oblečení, které by mohly zachytit pohyblivé součásti pod kapotou motoru.
Reklama

Varování

 • V rozdělovači je vysoké zapalovací napětí. Poškozený rozdělovač nebo opotřebený svíčkový kabel vás může bolestivě „kopnout“, když motor běží.
 • Nezapomeňte motor nechat vychladnout, než se pustíte do práce nebo demontáže jakýchkoliv potenciálně horkých součástek.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Uživatelský návod k vozu
 • Sadu nástrčných klíčů
 • Lampu na seřízení časování
 • Ochranné brýle
 • Rukavice, boty s uzavřenou špičkou
 • Vazelínu nebo odmašťovač (volitelně)
 • Papírové nebo dílenské utěrky

O tomto wikiHow

Jay Safford
Spoluautorem článku je :
Mistr Mechanik
Tento článek spoluautorem článku je Jay Safford. Jay Safford je konzultant pro automobilový průmysl a projektový manažer v Lake Worth na Floridě. Je držitelem certifikátu ASE, Ford a L1 a od roku 2005 provádí opravy automobilů. Tento článek byl zobrazen 7 487 krát
Kategorie: Automechanika
Stránka byla zobrazena 7 487 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama