Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Standardním a nejběžnějším způsobem, jak se španělsky zeptat "Jak se máš?", je “¿Cómo estás?” Kromě toho ale existují i další možnosti, jak na to, stejně tak jako různé možné odpovědi. Nabízíme vám několik nejběžnějších způsobů, které byste měli znát.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Základní otázka

 1. 1
  Zdvořile se zeptejte "¿Cómo está usted?" Tato otázka se dá doslova přeložit jako “Jak jste?”, tedy "Jak se máte?"
  • Cómo znamená "jak.”
  • Está je konjugací slovesa "estar" ve třetí osobě jednotného čísla, které v dočasném významu slova znamená "být." Pro vyjádření slovesa "být" byste neměli používat slovo "ser", protože to implikuje permanentní stav.
  • Usted je třetí osobou jednotného čísla slova "ty". Jedná se o formální způsob, jak někoho oslovit, proto byste toto slovo měli používat vždy, když se s danou osobou dobře neznáte. "Usted" můžete z věty dokonce úplně vypustit, aniž byste změnili její význam.
  • Tuto otázku vyslovte kou-moh és-tah ús-téd.
 2. 2
  Kamaráda se ptejte "¿Cómo estás?" Tato otázka se dá přeložit přímo jako "Jak se máš?"
  • Estás je druhá osoba jednotného čísla od slovesa estar a je použita ve spojení se zájmenem "tú", které znamená "ty". Toto ohýbání byste měli použít jen pro osoby, se kterými se dobře znáte, jako jsou příbuzní nebo přátelé.
  • Výslovnost této otázky je kou-móh és-tás.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Další způsoby dotazování

 1. 1
  Řekněte "¿Cómo te va?" Doslovný překlad této otázky je "Jak chodíš?"
  • Přesnějšími interpretacemi jsou ovšem překlady "Jak to jde?" a podobně.
  • Te je zájmeno, znamenající "ty", v neformálním jednotném čísle.[1]
  • Va je konjugace slovesa "ir," které znamená "jít."
  • Výslovnost této otázky je kou-móh tej vá.
 2. 2
  Zeptejte se někoho na jeho pocity pomocí "¿Cómo se siente?"[2] Tato otázka doslovně znamená "Jak se cítíš? nebo "Co pociťuješ?"
  • Se je zájmeno, které se dá použít ve třetí osobě pro "jeho" i "její" nebo jako zdvořilá verze zájmena "ty" (vy).
  • Siente je třetí osoba jednotného čísla konjugovaná ze slovesa "sentir," které znamená "cítit."
  • Výslovnost této otázky je kou-móh sej sí-en-tej.
  • Někoho, koho velmi dobře znáte, se ale můžete místo toho ptát "¿Cómo te sientes?"
 3. 3
  Použijte "¿Cómo van las cosas?" Doslovný překlad toho, na co se tato otázka táže, je “Jak jdou věci?”
  • Cómo znamená "jak" a "van" je ohnutým tvarem slovesa "ir", které znamená "jít."
  • "Las cosas" znamená "věci."
  • Výslovnost této otázky je kou-móh bán lás kou-sás.
 4. 4
  Ptejte se "¿Cómo andas?" Byť není úplně běžnou, tak i touto otázkou se můžete někoho zeptat "Jak se máš?"
  • Doslovný překlad této fráze je "Jak chodíš?"
  • Andas je konjugací ve druhé osobě jednotného čísla od slovesa "andar, které znamená "chodit". Protože je toto sloveso utvořeno z neformální formy zájmena "ty", měli byste ho používat jen při otázkách na osoby, které velmi dobře znáte.
  • Výslovnost této otázky je kou-móh án-dás.
 5. 5
  Zkuste se ptát "¿Qué pasa?" Jedná se o neformální způsob, jak se někoho zeptat, jak se má a ekvivalentem v češtině by mohlo být "Jak je?" Anglickým ekvivalentem je "What's up?"
  • Přeloženo doslovněji, otázka znamená vlastně "Co se děje?"
  • Qué znamená "co."
  • Pasa je tvar slovesa "pasar" ve třetí osobě jednotného čísla, které znamená "jít" nebo "přecházet".
  • Poznámka: Konjugace ve třetí osobě odkazuje spíše na neživé předměty než na zdvořilou formu zájmena "ty" - "usted". Z toho důvodu se tato fráze považuje za neformální.
  • Výslovnost této fráze je kej pá-sá.
 6. 6
  Přejděte ke "¿Qué tal?" Jedná se o další otázku, která se dá vykládat jako "Jak to jde" nebo "Co se děje nového?"
  • Doslovný překlad by zněl velice těžkopádně. Bylo by to něco jako "Co takový?" Qué totiž znamená "co" a tal znamená "takový".
  • Tuto otázku vyslovte kej tál.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Odpovídání na otázku

 1. 1
  Pozitivní forma odpovědi je "bien.” Toto adjektivum znamená "dobře."
  • Vyslovte ho bí-en.
  • Můžete říci i “Estoy bien,” což znamená “Jsem dobrý". Estoy—vyslovováno és-toj—je sloveso "estar" v první osobě jednotného čísla, které znamená "být."
  • Na zdvořilosti přidáte, když za svou odpověď zařadíte slovo "gracias", které se vyslovuje grá-sí-as a znamená "děkuji". Ostatním naznačuje, že jste šťastní nebo vděční za to, že se vás zeptali, jak se máte.
  • Pokud se cítíte skutečně skvěle, můžete říct "muy bien.” Muy, vyslovováno mu-í, je příslovce, znamenající “velmi.”
 2. 2
  Negativní forma odpovědi je "mal." Toto slovo znamená "špatně" nebo "chabě."
  • Výslovnost tohoto slova je mál.
  • Stejně jako u bien, tak i u "mal" můžete použít verzi “Estoy mal”, což znamená "Mám se špatně nebo “Muy mal” - "Velmi špatně." Za touto odpovědí by nemělo následovat "gracias".
 3. 3
  Použijte "más o menos", pokud je vaše nálada někde mezi. Tato fráze je ekvivalentem našeho "jakž takž" nebo "fajn".
  • Doslovnější překlad by potom zněl "více nebo méně." Más znamená "více,” o znamená “nebo” a menos znamená "méně.”
  • Výslovnost této fráze je más ou mé-nous.
 4. 4
  Vysvětlete jak se cítíte pomocí věty "Me siento..." Tato fráze se překládá doslovně jako "Cítím se..." a musí za ní následovat adjektivum, které váš stav blíže popíše. Buď "bien" nebo "mal."
  • Tato věta by se obecně měla používat jako odpověď na otázku "¿Cómo se siente?"
  • Výslovnost je mej sí-en-tou.
 5. 5
  Pokud se cítíte unaveni, odpovězte "un poco cansado" nebo "una poca cansada." To se dá přeložit doslova jako "trochu unavený."
  • Poco znamená “trochu.”
  • Cansado znamená “unavený” nebo “ospalý.”
  • Koncovky -o nebo -a rozlišují pohlaví. Jste-li muž, řekněte “un poco cansado.” Jste-li žena, řekněte “un poco cansada.
  • Výslovnost “un poco cansado” je ún po-ko kán-sá-dou.
  • Výslovnost “un poco cansada” je ún po-ko kán-sá-dá.
 6. 6
  Odpovězte "estoy enfermo" nebo "estoy enferma", pokud se cítíte nemocně. Tato fráze doslova znamená "Je mi špatně" nebo "Jsem nemocný."
  • Estoy je tvar slovesa "estoy", znamenající "být.”
  • Enfermo je adjektivum, které znamená "nemocný" nebo "churavý." Koncovka se opět mění na -o nebo -a, v závislosti na pohlaví. Jste-li muž, použijte "enfermo". Jste-li žena, použijte "enferma."
  • “Estoy enfermo” vyslovte és-toj en-fer-mou a en-fer-má vyslovte u “enferma.”
 7. 7
  Pokračujte otázkou "¿Y tú?" Tato otázka znamená "a ty?"
  • Tuto otázku použijte po tom, co se vás někdo zeptal, jak se máte a vy mu na to odpověděli. Tímto vlastně původnímu tazateli vracíte jeho zdvořilost a ptáte se, jak se má on.
  • Y znamená “a.”
  • je familiérní verzí zájmena “ty.” Nezapomeňte, že při konverzaci s někým, koho příliš neznáte, byste měli používat formální verzi zájmena "ty", a sice "usted."
  • Správná výslovnost otázky “¿y tú?” je í tů. “¿y usted?” se vyslovuje í ús-téd.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 325 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 5 325 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama