Nejistota je jeden z nejčastějších problémů, který poznamenává mezilidské vztahy, a co je ještě horší, i vztah, který máme k sobě samým. Když se cítíme nejistě, ať už sami nebo ve společnosti, může to vést k sebedestrukci a zakrnění. Když jsme nejistí, je pro nás nemožné ukázat svůj opravdový potenciál a přijímat všechna ta malá každodenní rizika, která nám otevírají nové možnosti a umožňují neotřelé zážitky. Naopak sebejistota je klíčem k pozitivní transformaci. Statečnost a vytrvalost, která je k získání jistoty potřeba, se vám bohatě vrátí v sebedůvěře a víře ve svět, ve kterém žijeme.

Část 1 ze 3:
Eliminujte nejistotu s pomocí svého vnitřního kritika

 1. 1
  Seznamte se se svým vnitřním kritikem. Váš vnitřní kritik je ten neodbytný hlásek nebo myšlenka, která se těší na každou příležitost, aby vás přiměla cítit se mizerně i kvůli sebemenší chybičce, selhání nebo nedokonalosti. Zaposlouchejte se na chvíli do svého vnitřního kritika. Občas se natolik soustředíme na to, abychom tyhle hlásky umlčeli, že si ani nestihneme poslechnout ,co se nám vlastně snaží sdělit.[1]
 2. 2
  Poznejte svého vnitřního kritika lépe. Zkuste mu naslouchat v nejrůznějších situacích a zaznamenávejte si témata a podobnosti, která se v jeho názorech objevují. když svému vnitřními kritikovi přiřadíte konkrétní tvář, osobnost nebo hlas, budete mu věnovat víc pozornosti a dostanete se k jádru zpráv, které vám o vás sděluje.[2]
  • Pro ty, kdo mají obtíže s vizualizací postavy nebo role, která odpovídá vnitřnímu kritikovi, to může být náročné. Je to znamení, že vnitřní kritik není někdo, s kým potřebujete mít bližší vztah, ale že vaše vlastní očekávání a hodnoty nejsou naplněny.[3]
 3. 3
  Spřátelte se se svým vnitřním kritikem. Spřátelit se neznamená, že přijmete všechno, co váš vnitřní kritik říká. Kamarád je někdo, s kým v dobrém soupeříte a kdo vás má rád bez ohledu na to, jakými změnami procházíte. Akceptujte přítomnost svého vnitřního kritika a buďte ochotní přistoupit na zápasy, ke kterým vás vyzve. Je možné, že se vám snaží tlumočit důležitou potřebu, která je nenaplněná, nebo naplněná v pokřiveném smyslu.[4]
  • Například pokud vám váš vnitřní kritik říká, že jste bezcenní, můžete si z toho vzít poznání, že vaše oprávněná potřeba cítit se hodnotní a užiteční není naplněna. Neprogresivní pocit vlastní zbytečnosti se tím mění v úkol naplnit svou potřebu uznání a hodnoty - a k tomu vám může úplně stačit třeba požádat o ujištěí svého partnera nebo partnerku.
 4. 4
  Řekněte svému vnitřnímu kritikovi, kdy by si měl vzít dovolenou. Jako u všech opravdových vztahů je důležité poznat, kdy je potřeba vznést námitku. Jakmile si vybudujete dobrý smysl pro to, co se vám váš vnitřní kritik snaží říct, můžete vyzvat na souboj jeho i negativitu, kterou vám zatahuje do života.[5]
  • Rozhodněte se vědomě změnit svého vnitřního kritika. Dejte jasný signál té části svého já, která je k vám kritická a nic dobrého vám nepřináší.
  Reklama

Část 2 ze 3:
Změny v chování

 1. 1
  Stůjte rovně. Zlepšení postoje je jedna z nejdůležitějších (i když zdánlivě nesouvisejících) způsobů, jak se zbavit nejistoty. Když budete sedět a stát rovně, tělo bude mysli vysílat signál, že je připraveno a schopno akce.[6]
  • Stejně tak věnujte pozornost tomu, co máte na sobě. i když třeba pracujete z domu nebo v neformálním prostředí, zkuste vyměnit svou starou dobrou garderóbu za outfity, které vás budou o něco víc bavit a život vám zpestří.
 2. 2
  Vybudujte si jednoduchý a stálý ranní rituál. Rána bývají nejvíce stresující částí dne, obzvlášť, pokud chodíte do práce.[7] V tu dobu si začínáme uvědomovat, co všechno musíme ten den stihnout a to v nás vzbuzuje obavy, že to nezvládneme. Když si vybudujeme spolehlivý ranní rituál, tyto myšlenky, které v nás po probuzení vyvolávají nejistotu, se zklidní. Získáme tak pevný bod, i když je to třeba jen vůně čerství kávy, kterou si dopřejeme po ranní sprše.[8]
 3. 3
  Přesuňte svou pozornost z kritiky na komplimenty. Všimli jste si někdy, že když přijde na splněný úkol, věnujete veškerou pozornost jedné jediné výtce, a ignorujete chválu, která ji obklopuje? Život ve společnosti, kde se nic neodpouští, nás nutí přikládat větší význam problémům než pozitivům. Naštěstí záleží jen na vás, jak moc se soustředíte na hodnocení, známky ve škole a tak dále.
  • Například, pokud vám nadřízený řekne něco "odvádíte vynikající práci, ale rád bych viděl složky, na kterých pracujete, uspořádané jinak", můžete (1) projevit radost z pochvaly a uznání, (2) říct, co přesně máte na své práci rádi, (3) teprve potom odpovědět na požadavek na změnu současného uspořádání práce. Když budete klást větší váhu pochvale, uvidíte, že i ten druhý pozitivně přispěje k vaší rostoucí sebedůvěře.
   • Všimněte si rozdílu, když dáte větší váhu pochvale, než problému a porovnejte to se standardní odpovědí, kdy se jen omluvíte a slíbíte, že věci změníte podle požadavku.
 4. 4
  Ve vybraných oblastech zvyšujte svoji kvalifikaci. Je nějaká schopnost nebo dovednost, kterou jste na druhých vždycky obdivovali? Nebojte se naučit se něco, co vám vždycky připadalo užitečné. Těsnopis? Vaření kávy? Hra na klavír? Když se budete zlepšovat v dovednostech, budete se cítit jistější, protože rozvíjíte své vrozené talenty a konkrétní schopnosti, o které se můžete podělit se zbytkem světa.[9]
  • Nezapomeňte se soustředit hlavně na věci, které mají význam pro vás samotné. Je možné, že vám konkrétní dovednost připadá hodnotná jen proto, že si stavíte na piedestal ty, kteří ji ovládají. Hlavní myšlenkou ale je zbavit se nejistoty a pustit se do něčeho, co připadá opravdu hodnotné vám osobně. Jinak vám bude nejistota vaší volby "mám se tuhle dovednost vůbec šanci naučit?" stále podrážet nohy a ubírat sebejistotu, kterou byste učením měli naopak získávat.
 5. 5
  Udělejte si pořádek na pracovním stole. Když budou vaše pomůcky snadno dostupné, zmizí i mikro-chvíle nejistoty, že nemáte všechno potřebné hned po ruce. Tyto vteřiny se mohou sčítat a postupně ovlivňovat vaše větší rozhodnutí a postoje. Protože pracovní stůl je něco, nad čím určitě máte kontrolu, když budete například vědět, že sponky jsou v horním levém šuplíku spolu se sešívačkou, vaše každodenní práce bude ubíhat hladce a bez stresu.[10]
  • Tohle, stejně jako další triumfy při zvládání každodenních situací (utřít prach na poličkách, mít přehled o zprávách ze světa atd.) můžete a měli byste pokládat za malá vítězství. Abyste si těchto malých vítězství byli vědomi, můžete si sepsat seznam věcí, které automaticky děláte. Odměňte se za to, jak všechno zvládáte a udělejte si radost podle svého uvážení!
 6. 6
  Své okolí si vybírejte pečlivě. Obklopujte se lidmi, se kterými se cítíte dobře a se vedle kterých můžete být kreativní a zkoumat sebe i své nejistoty a tak dále.[11] protože za své pocity a jistoty zodpovídáte jen vy sami, je důležité držet si ve společnosti pevné místo. Občas to znamená, že budete muset být při vyjadřování svých potřeb asertivní a možná si dokonce držet odstup od lidí, kteří vás nepodporují a srážejí vás dolů.
  • Upřímně si položte několik otázek: "S kým se cítím mizerně? Kdo mi dává pocit, že to, co říkám, nemá význam?" Možná budete překvapeni (a otřeseni), že lidé, které velmi milujete ukazují tendence srážet vám sebevědomí a skrývat opravdové pocity. je velmi časté, že se lidé bojí, že nebudou přijati i se svými intenzivními pocity a potřebami, i když je má každý![12]
 7. 7
  Naučte se vyjadřovat požadavky a návrhy. Cítit se jistější znamená, že musíte věřit, že budete vyslyšeni a nikoli ignorováni. Správným formulováním požadavků a návrhů ostatní lépe pochopí váš úhel pohledu, aniž by se cítili jako když jim poroučíte.
  • Řekněme, že mluvíte s manželem o tom, kdo nakoupí na večeři a vy jste příliš unavená na to, abyste to udělala sama. Místo toho, abyste si začala stěžovat, že manžel nechodí na nákup zdaleka tak často jako vy, nebo se jinak snažila dohadovat o tom, kdo je s nákupem "na řadě", zkuste vyjádřit, že jste opravdu unavená. Můžete ten pocit formulovat jasně a otevřeně, bez výhružek požádat, zda by manžel dnes večer vaše povinnosti nepřevzal.
   • Nesvalujte vinu na manžela a nesnažte se vzbuzovat v něm pocity viny - tím ho jenom zatlačíte do defenzivy a odmítání. Lidé nereagují dobře, když mají pocit, že jimi někdo manipuluje a nutí je něco děla, místo toho, aby mohli jednat podle svého.
 8. 8
  Osvojte si vědomou flexibilitu ve společenských situacích. Lidé, kteří se chtějí cítit jistější, často mají silnou touhu zavděčit se ostatním. To může vést k popírání sebe, a k nejistotě.[13] Na druhou stranu, stejný impuls k tomu, plnit přání druhých, vás mže vyburcovat k tomu, abyste dobrovolně vystoupili ze své komfortní zóny. Experimentováním v různém sociálním prostředí zjistíte, že dokážete mnohem víc, než si myslíte. Bude to také silný zážitek a potvrzení opravdové jistoty, kterou v životě máte - sebe sama.
  • Může se to zdát překvapivé...jak vám snaha potěšit druhé může přinést více sebejistoty? Rozdíl je v tom, že to budete dělat vědomě. například, pokud vás kamarád pozve do nového klubu, který se vám ale zdá nebezpečný, můžete přijmout jen proto, že se obáváte, abyste se v očích kamaráda neshodili. Můžete ale tento impuls vnímat jako výzvu a připomenout si, že je to skvělá příležitost k tomu, abyste prozkoumali nové teritorium. Když si budete vědomi, že se snažíte druhého potěšit a vezmete to jako příležitost zažít něco nového, vás pocit sebejistoty a kontroly nad tím, co děláte, se zvýší.
  Reklama

Část 3 ze 3:
Psychologické změny

 1. 1
  Připomínejte si, že váš pocit nejistoty je neviditelný. Máte ve společenských situacích pocit, že každý nějakým způsobem vidí, že jste nejistí nebo nervózní? Zbytečně - naštěstí kromě vás nemá nikdo k vašim myšlenkám přístup. Když víte, že nejtvrdším soudcem jste sami sobě vy, můžete se uklidnit. I ostatní lidé okolo vás mají pravděpodobně starosti s tím, aby udělali dobrý dojem.[14]
  • Tato myšlenka podporuje fakt, že když jsme pod tlakem, jsme zodpovědní za svá vlastní kritéria, která pro sebe máme. Jestli jsme na tom dobře nebo špatně podle standardu druhých, nikdy nebude tak blízko vašim pocitům jako váš vlastní pohled na věc. [15] .
 2. 2
  Vizualizujte si chvíli extrémní jistoty. Představte si v co největších podrobnostech to, jak jste se cítili ve chvíli extrémní vášně a motivace, které vám dodaly neotřesitelnou sebejistotu. Vizualizace může nastartovat vaši schopnost vstoupit do té části mysli, kde uvidíte své silné stránky, stejně jako možnosti, kde je uplatníte. [16]
  • Kromě vizualizace svého sebejistého já si můžete zkusit také představit nějakou postavu nebo roli. Postava, která vás podporuje a zároveň vyzývá k souboji, vám pomůže získat velkou motivaci.
 3. 3
  Naučte se, jak žít se svou emocionální stránkou bok po boku. Když se opravdu musíte vědomě soustředit na problémy a selhání, je důležité si od nich udržet emocionální odstup, abyste se ochránili před vyhořením. Neschopnost podívat se na problémy, které vám mohou přivodit legitimní pocity nejistoty, s odstupem, může zapříčinit ještě větší nárůst těchto pocitů, které vám budou bránit soustředit se na jiné věci.[17]
  • Uvědomte si, že emoční odstup může být silný nástroj, kterým získáte jiný úhel pohledu na situaci i na sebe jen tehdy, když už jste záležitost prozkoumali přes své emoce. Je velmi užitečné podívat se na věc z různých úhlů, jak přes emoce, tak s odstupem. Takže odstup je užitečná technika pro ty, kdo mají tendenci reagovat emotivně.
 4. 4
  Naučte se vidět na nejistotách a selháních to pozitivní. To, co je pro jednoho odpad, může být pro druhého poklad. Místo toho, abyste se snažili popřít nebo změnit své nedokonalosti si raději dejte tu práci a objevujte, jaké možnosti vám otevírají.[18]
  • Pamatujte, že ne vždy je tohle na první pohled vidět, a že budete možná muset trochu hádat. Například pokud jste nezískali práci, kterou jste chtěli, soustřeďte se na fakt, že teď máte možnost najít si lepší práci na plný úvazek. Pokud si děláte starosti s tím, jak vypadáte při joggingu, uvědomte si, že někdo jiný by váš vzhled třeba považoval za svůj nedostižný cíl.
  Reklama

O tomto wikiHow

Leah Morris
Spoluautor od:
Životní kouč
Tento článek spoluautor od Leah Morris. Leah Morris je životní kouč a kouč pro vztahy a majitelka Life Remade, holistické služby osobního koučování. S více než třemi lety zkušeností jako profesionální kouč se specializuje na vedení lidí, kteří procházejí krátkodobými i dlouhodobými životními změnami. Leah je držitelkou titulu BA v organizační komunikaci na California State University, Chico a je certifikovaným koučem transformačního života prostřednictvím Southwest Institute for Healing Arts. Tento článek byl zobrazen 1 651 krát
Kategorie: Citové zdraví
Stránka byla zobrazena 1 651 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama