Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Chovat se slušně znamená mít přehled o etiketě – jde o respekt a ohleduplnost k citům ostatních lidí a k jejich kultuře a hodnotám. Nezní to sice vůbec obtížně, ale pro mnoho lidí to přesto není snadné. Někteří lidé nemají žádný zájem chovat se k ostatním slušně, ale pokud si čtete tento článek, pravděpodobně chcete na své etiketě zapracovat. Minimálně byste měli zjistit, jak se vyhnout drzému a hrubému chování, které by mohlo ostatní lidi odradit. Když se budete chovat slušně, bude pro vás snadné nacházet si nové přátele.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Obecná slušnost

 1. 1
  Chovejte se jemně, ne hrubě a k ničemu lidi nenuťte. Neznamená to, že byste po sobě měli nechat lidi šlapat, ale spíše to, že když něco budete dělat, nabízet, nebo požadovat, neměli byste na ostatní lidi tlačit. Lidé by neměli mít pocit, že je zatlačujete do kouta.
  • Pokud si s někým například povídáte, můžete se ho zeptat na jeho názor, nebo mu říct ten svůj, ale je neslušné nutit ho do rozhovoru o daném tématu, pokud jakkoli vyjádřil to, že mu toto téma není příjemné.
  • I když se budete snažit někomu pomoci, například ho pozvat na oběd, nebo mu nabídnout, že umyjete po jídle nádobí, netrvejte na tom. Když vám ten druhý řekne: „Děkuju, udělám to sám,“ řekněte mu: „Moc rád bych ti pomohl.“ Když ale ani potom nebude chtít vaši nabídku přijmout, netlačte na něho. Je zřejmé, že vás chce pohostit, takže byste mu to měli umožnit a oplatit mu to někdy v budoucnu.
 2. 2
  Když si nebudete vědět rady, všímejte si ostatních lidí. Jak se ostatní lidé zdraví a oslovují? Kam si dávají kabáty? O jakých tématech se baví? Každé prostředí vyžaduje jinou míru formality a tyto standardy často definují to, co je slušné a co ne.
  • Pracovní večeře, rodinné setkání, svatba, nebo pohřeb vyžadují jiný, ale obecně formálnější tón, než například večírek s přáteli.
 3. 3
  Buďte milí. Chovejte se vždy slušně, jako kdybyste danou osobu potkali znovu v jiném prostředí a chtěli byste zanechat co nejlepší dojem. Když vás někdo bude otravovat, nebo dokonce urážet, nehádejte se s ním. Řekněte, že nemá smysl se dohadovat a změňte téma, debatujte s ním slušně, nebo se jednoduše omluvte a jděte někam jinam.
 4. 4
  Začněte rozhovor tím, že se toho druhého na něco zeptáte. Snažte se nemluvit příliš o sobě – když ten druhý bude chtít něco vědět, zeptá se vás. Buďte sebejistí a okouzlující. Nemluvte více, než ten druhý – je to arogantní a hrubé. Snažte se vypadat zaujatě a pozorně naslouchejte ostatním lidem.
  • Nedívejte se tomu druhému přes rameno, ani se nerozhlížejte po místnosti. Nedívejte se ani na lidi, kteří do místnosti vcházejí. Vypadalo by to, že jste rozptýlení, nebo se s tím druhým nechcete bavit. Člověk, se kterým si povídáte, by si mohl myslet, že vám rozhovor připadá nudný a nezajímavý.
 5. 5
  Podávejte lidem ruku pevně a dívejte se jim při tom do očí. Měli byste si to natrénovat, abyste lidem zbytečně příliš nedrtili ruce (záleží na tom, jakou sílu máte). Když budete lidem ruce mačkat příliš silně, nebude to pro ně příjemné. Dávejte si pozor zejména u žen, které mají na rukou prsteny. Když jim ruku stisknete příliš silně, mohlo by je to bolet.
  • Pamatujte si, že spousta lidí, kteří jsou ze „staré školy,“ (zejména v Evropě) nepovažují za slušné podávat ruku ženě nebo staršímu muži, pokud jste muž, nebo starší ženě, pokud jste žena. Měli byste toho druhého pozdravit, ale počkejte, až vám podá ruku sám. Pokud jste ovšem starší člověk, nebo dáma, uvědomte si, že když tomu druhému ruku nepodáte sami, bude mít pocit, že jste ho odmítli a že si nezaslouží potřást si s vámi rukou. V takových situacích většinou trvá jen vteřinu zjistit, zda vám ten druhý hodlá podat ruku, nebo ne. Dávejte si pozor.
  • Nepřistupujte k lidem s již nataženou rukou, mohli byste působit příliš horlivě. Pokud chcete někomu dát najevo, že k němu jdete, zadívejte se mu do očí a usmějte se. Můžete také mírně roztáhnout ruce (pokrčené v loktech).
 6. 6
  Naučte se etiketu stolování. U příborů platí pravidlo, že postupujete z vnější strany směrem k talíři. Ubrousek si položte do klína a na stůl si nedávejte nic, co tam nebylo, když jste si k němu sedali (tedy žádné telefony, brýle, ani šperky). Kabelku si dejte pod židli mezi nohy. Ženy by si u stolu nikdy neměly upravovat make-up. Je to drzé a neslušné. Pokud si chcete upravit líčení, nebo se podívat, zda nemáte něco mezi zuby, jděte na toaletu.
 7. 7
  Smějte se tak, aby bylo vidět, že se dobře bavíte, ale nesmějte se příliš hlasitě. Hlasitý smích je známkou arogance, nebo naopak nejistoty. Okouzlující slušný člověk dokáže zajistit, aby se s ním ostatní lidé cítili dobře. Pamatujte si to a buďte ohleduplní k potřebám a názorům ostatních lidí. Za žádných okolností si nedělejte legraci z žádné etnické, politické, nebo náboženské skupiny.
 8. 8
  Buďte ladní a elegantní. Procházejte se pomalu a jemně, chovejte se klidně, ale zapojte se do dění okolo sebe. Lidé si této jemné šarmantnosti všimnou a budou vás mít raději.
 9. 9
  Uvědomte si, že etiketa a pravidla slušnosti se značně liší podle toho, v jaké zemi se nacházíte. Než budete někam cestovat, zjistěte si, jaké jsou místní zvyky.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Jak slušně jednat s lidmi

 1. 1
  Naučte se na situace reagovat přiměřeně. V mnoha společenských situacích existují pravidla slušné konverzace, kterými byste se měli řídit. Schopnost naslouchat ostatním lidem a odpovídat jim promyšleně a bez sarkasmů, urážek a příliš familiárních výrazů jsou pro správnou konverzaci velmi důležité. Zde je několik příkladů:
 2. 2
  Osobní pozdravy. Pokud mluvíte se svými vrstevníky, pozdravte je jménem a pokud to bude vhodné, přidejte ještě nějaký osobní pozdrav. Měli byste se držet pozdravů, například:
  • „Dobré ráno, Petro.“
  • „Dobré ráno, Pavle.“
   • V tomto případě se oba zúčastnění zdraví krátce, profesionálně a stručně. Zde je další příklad s o něco delším pozdravem:
  • „Dobré ráno, Petro. Rád tě vidím.“
   • Dobré ráno, Pavle. Také tě ráda vidím.“
  • Pokud zdravíte někoho staršího, než jste vy – například šéfa, někoho důležitého, nebo někoho, kdo je na vyšší společenské pozici než vy, je nejlepší držet se formálních pozdravů. Příklad:
  • „Dobré ráno, Petro.“
   • „Dobré ráno, pane Nováku.“
  • Pokud pan Novák řekne „říkejte mi Pavle,“ nebojte se toho. Sami od sebe to ale nedělejte, dokud vás o to nepožádá sám.
 3. 3
  Telefonování. Slušnost při telefonním rozhovoru závisí téměř vždy na situaci. Pokud jste v obchodním prostředí, zvedání telefonu záleží zejména na tom, na jaké pozici ve vaší společnosti jste. Obchodní hovor od potenciálního klienta můžete přijímat například takto:
  • „Haló, tady společnost ABC, u telefonu paní Nováková. Jak vám mohu pomoci?“
 4. 4
  Neštěkejte. Stalo se nepříjemným trendem, zejména u hovorů v rámci společnosti, že příjemce hovoru pouze vyštěkne název svého oddělení. Přestože je to dnes běžné, není to slušné a měli byste se tomu vyhnout:
  • „Personální“ – v tomto případě si člověk na druhém konci ani nemůže být jistý, že telefon nezvedl automat. Vzbuzuje to dojem, že tomu, kdo telefon zvedl, nezáleží vůbec na ničem. Mnohem lepší by bylo například:
  • „Personální oddělení, u telefonu Pavlína. Jak vám mohu pomoci?“
 5. 5
  Představování. I v této běžné situaci lidé často nevědí, kdo koho komu představuje, a co by lidé měli říkat. Zde jsou základní pravidla. [1]
  • Formální situace. Ve formálních situacích lidi představujete jiným lidem podle přesné hierarchie:
  • Mladší lidé, nebo lidé na nižší pozici, jsou vždy představováni starším lidem, nebo lidem na vyšších pozicích.
   • „Pane řediteli, rád bych Vám přestavil pana Svobodu.“
  • Muž je vždy představován ženě:
   • „Slečno Nováková, představuji Vám pana Svobodu.“
  • Pokud jde o prezidenty, kardinály a panovníky, vždy jsou ostatní lidé představování jim, bez ohledu na věk, pohlaví, nebo pozici:
   • „Pane prezidente, představuji Vám slečnu z Novákovou.“
  • Neformální situace. V neformálních situacích platí v podstatě stejná pravidla, jako ve formálních situacích – mladší lidé se představují starším, lidé na nižších pozicích se představují lidem na vyšších pozicích, ženám se představují muži. Jediným rozdílem je to, že když to omylem spletete, nemusíte se bát, že byste si udělali ostudu. Můžete také představovat jednoho druhému, nebo vynechat celé toto slovo a říct:
   • „Pane Nováku, rád bych vám představil pana Svobodu z účtárny.“ Můžete také jednoduše říct jména obou lidí, které představujete:
   • „Pane Nováku, to je pan Svoboda.“ Nejde sice o formální představení, ale je možné naznačit pozici obou lidí pomocí otázky. Jméno staršího člověka je řečeno tónem otázky a jméno mladšího člověka nebo člověka na nižší pozici je řečeno jako oznamovací věta: „Pan Novák? Pan Svoboda.
  • Když vám někdo někoho představuje, je slušné odpovědět: „Rád Vás poznávám.“
  • „Pane Nováku, rád bych Vám představil pana Svobodu.“ Pan Svoboda řekne: „Rád vás poznávám“ a pan Novák může odpovědět jak bude chtít.
  Reklama

Tipy

 • Nezapomínejte říkat „prosím“ a „děkuji.“
 • Nepřerušujte lidi, když si budou povídat s někým jiným, nebo když se budou něčemu věnovat.
 • Buďte slušní k servírkám a číšníkům (a dávejte jim slušné spropitné).
 • Je mnohem horší být přistižen při lži, než říkat pravdu.
 • Nedávejte si předloktí na stůl a nenatahujte se přes ostatní lidi pro koření a omáčky – požádejte někoho, aby vám podal, co potřebujete.
 • Chovejte se vždy podle situace. Na rodinné oslavě se můžete chovat uvolněněji, než na pracovním večírku. Platí to také pro oblečení. Pokud si nejste jistí, jak byste se měli na nějakou událost obléknout, zjistěte si, na jakém místě se koná, abyste se mohli připravit. Není nic horšího, než ocitnout se na koktejlovém večírku v kožených kalhotách a jezdeckých botách – nebo v motorkářském baru ve fraku.
 • Nikdy si nenabízejte sami, dokud vám cokoli nenabídne hostitel.
 • Pokud někdo odmítne vaši nabídku, nenuťte ho, aby ji přijal. Mohlo by to vypadat, že nerozumíte slovu „ne.“
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 7 871 krát
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 7 871 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama