Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Blesk je úžasným a inspirativním fenoménem, který může být ovšem smrtelný. V posledních třiceti letech zabijí blesky průměrně 67 lidí ročně, a to jen na území USA! Smrti po zasažení bleskem se dá ovšem velmi často snadno předejít. Při vašem příštím pobytu v bouři se držte našich instrukcí a neriskujte zbytečně svůj život.

Část 1
Část 1 ze 4:
Uchýlení se do přístřešku a vyhledání bezpečí

 1. 1
  Okamžitě vyhledejte přístřeší. :) Jestliže se ocitnete uprostřed silné bouře, klíčem k minimalizaci smrtelného rizika je proniknutí do nějaké pevné budovy nebo přístřeší. Ačkoli by každý z nás měl vyhledat nějaký úkryt okamžitě po tom, co spatříme první blesky, většina lidí čeká s hledáním přístřeší příliš dlouho. Pokud jste schopní pozorovat blesky, jsou již dost blízko na to, aby uhodily právě do vás. Proto nečekejte, než blesk práskne přímo vedle vás (nebo do vás) a dostaňte se do bezpečí. Nikdy si nestoupejte pod vysoké ani příliš nízké stromy a vyhýbejte se místům v blízkosti elektrického nebo telefonního vedení, které je samozřejmě skvělým vodičem elektřiny a mohlo by vás zabít nebo způsobit vážná poranění. Vyhledejte úkryt pod skalnatým převisem nebo podobnou strukturou (např. v jeskyni). [1]
  • Nejvhodnějším přístřeším jsou pevné, často obývané budovy (s instalatérskými sítěmi, elektrickým vedením a, pokud je to možné, bleskosvody).
  • Pokud se vám nedaří najít dostatečně bytelný úkryt, schovejte se v autě s kovovou střechou a boky, které případně povedou elektřinu kolem vás a ne skrze vás. Ujistěte se, že jsou všechny dveře zavřené a okna pevně zatažená. Buďte opatrní a nedotýkejte se žádného kovového materiálu. Pokud byste to udělali a do auta zrovna uhodil blesk, elektřina by proudila přímo do vás. Nepouštějte rádio.
  • Vyhněte se malým přístřeškům, jako jsou například samostatně stojící veřejné záchody. Nevhodné jsou také různá otevřená přístřeší do deště a stany. Takové úkryty blesky přitahují a neposkytují vám žádnou ochranu, takže jsou ve výsledku ještě nebezpečnější.
  • V žádném případě si nestoupejte pod strom. Blesky totiž přitahují vysoké objekty a v případě, že by jeden udeřil do stromu, pod kterým stojíte, elektřina by prošla i vámi. Také by vás mohl zranit padající nebo odlétávající kus stromu.
  • Vezměte s sebou své zvířecí mazlíčky. Boudy pro psy a kočky nejsou pro vaše zvířata v případě bouřky dostatečně bezpečné. Zvíře vypuštěné na zahradě je ve velkém riziku, že do něj blesk udeří, a to zvláště, pokud se pohybuje okolo plotu.
 2. 2
  Držte se dál od oken. Okna nechte zavřená a snažte se zůstat po celou dobu bouře uvnitř místností, dále od stěn a oken. Přes okna může blesk velmi snadno projít přímo do vás.
 3. 3
  Nedotýkejte se kovových předmětů a elektrického zařízení. Používání pevné linky je jednou z hlavních příčin zranění. Blesk do domu totiž může vniknout jakoukoli cestou, která vede elektřinu, což zahrnuje telefonní vedení, elektrické dráty a instalatérské sítě.
  • Během bouřky se nedotýkejte žádných elektrických zásuvek a přípojek. Neodpojujte žádná elektrická zařízení, protože by při kontaktu se zásuvkou mohlo dojít k přenosu elektrického výboje do vašeho těla.
  • Nelehejte si na betonové podlahy a nenaklánějte se přes betonové zdivo. Většina betonových staveb obsahuje kovové pletivo nebo dráty a ty jsou vysoce vodivé.
  • Držte se dál od van, sprch nebo plaveckých bazénů.
  • V autě se nedotýkejte žádných kovových součástek ani okenních skel.
 4. 4
  Zůstaňte uvnitř. Vydržte uvnitř ještě alespoň 30 minut po posledním zaznamenaném blesku. Nevycházejte ven jen proto, že déšť začíná polevovat. Stále hrozí značné riziko, že do vás blesk uhodí (nebo do blízkého stromu, který vás může zranit).
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Jak přežít bouři v přírodě

 1. 1
  Minimalizujte riziko. Pokud nemůžete opravdu v žádném případě vyhledat vhodný přístřešek a kolem vás řádí prudká bouře, udělejte vše pro to, abyste minimalizovali rizika.
  • Přesuňte se do nižší nadmořské výšky. Blesky spíše uhodí do objektů ve větších výškách. Snažte se dostat skutečně co nejníže.
  • Vyhýbejte se velkým otevřeným plochám, na kterých neroste nebo nestojí nic vyššího než jste vy sami. Mezi taková místa patří rozlehlé louky, golfová hřiště, fotbalová hřiště apod.
  • Držte se dál od izolovaných samostatných objektů, jako jsou stromy nebo pouliční lampy.
  • Dostaňte se ven z nechráněných vozidel, jako jsou golfová autíčka, a z nezabezpečených prostor (piknikové přístřešky apod.). Vyhýbejte se dlouhým kovovým konstrukcím, jako jsou například tribuny nebo lavičky.
 2. 2
  Vylezte z vody. Pokud zrovna rybaříte nebo plavete, okamžitě se dostaňte z vody ven. Pobyt v blízkosti vody je během bouřky extrémně nebezpečný.
 3. 3
  Rozdělte se. V případě, že vás bouře přepadla ve chvíli, kdy jste byli se skupinou jiných lidí, rozprostřete se a udržujte mezi sebou rozestupy alespoň 15-30 metrů. Snížíte tak riziko přenosu elektřiny po zásahu bleskem z jedné osoby na druhou.
  • Po každém úderu blesku spočítejte počet osob. Ujistíte se tak, že nikdo nebyl zraněn a v případě potřeby budete připraveni volat okamžitě záchranku.
 4. 4
  Sundejte si batoh. V případě, že jste zrovna chodili po horách s batohem vyztuženým kovovou konstrukcí, co nejdříve ho po prvním zpozorování blesku sundejte. Potom ho držte ve vzdálenosti alespoň 30 metrů od zamýšleného přístřešku. [2]
 5. 5
  Zaujměte pozici „bouřkového skrčení“. Udělejte dřep s chodidly u sebe, bradou staženou k hrudníku nebo mezi koleny a rukama zakryjte uši nebo je položte naplocho přes kolena. Nelehejte si na zem-blesku byste tím otevírali mnohem větší prostor pro zásah.
  • Jedná se o pozici, ve které je obtížné vydržet delší dobu a nikdo vám navíc nezaručí její bezpečnost. Je ale lepší tuto polohu skutečně zaujmout a umožnit tak elektřině, aby prošla skrze vaše tělo namísto toho, aby zasáhla životně důležité orgány. Případná zranění tak budou mnohem menšího rozsahu.
  • Zakryjte si uši a zavřete oči. Uchráníte se tak před hlasitými projevy bouře a jasnými světelnými výboji z blesků.
 6. 6
  Buďte ostražití vůči nenadálým úderům blesku. Blíží-li se blesk k vám nebo do vaší blízkosti, můžou vám vstávat vlasy nebo pocítíte drobné mravenčení na pokožce. Lehké kovové předměty mohou vibrovat a uslyšíte možná praskavý nebo jiný podobný zvuk. V případě, že zaznamenáte jakýkoli z těchto signálů, okamžitě zaujměte pozici „bouřkového skrčení“.
 7. 7
  Obujte si gumovky nebo boty s gumovou podrážkou. Jsou vyrobeny z materiálů, které špatně vedou elektrický proud.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Důležitá opatření

 1. 1
  Plánujte dopředu. Nejlepším způsobem, jak předejít zranění po zásahu bleskem je vyhnout se mu úplně. Při plánování vašeho pobytu v přírodě proto mějte neustále na paměti i nadcházející počasí. Poslouchejte místní předpovědi a všímejte si varování před bouřemi.
  • Zkoumejte regionální klima: v některých oblastech je v letních měsících odpolední bouře téměř zaručená. Rozvrhněte si své aktivity tak, abyste se dostali do co nejmenšího počtu riskantních situací. Horké a dusné dny jsou přesně to pravé pro příchod silné bouře. [3]
 2. 2
  Sledujte oblohu. Vycházejte často ven, kontrolujte oblohu a mraky a hledejte známky přicházející bouře, jako je déšť, tmavnoucí mraky nebo věžovité cumulonimby. Pokud dokážete předpovědět blesky ještě předtím, než udeří první z nich, můžete se vyhnout tomu, aby vás bouře někde zaskočila nepřipravené.
  • Je třeba ovšem dodat, že blesk může udeřit, aniž byste pozorovali některé z výše uvedených signálů.
 3. 3
  Vypočítejte vzdálenost blesku. Pokud vám podmínky umožňují dobrou viditelnost a není pro vás zrovna praktické začít okamžitě shánět přístřeší, použijte nejprve pravidlo třiceti sekund: v případě, že je mezi bleskem a následným hromem prodleva méně než 30 sekund (méně než cca 10 kilometrů), okamžitě vyhledejte vhodný úkryt.
 4. 4
  Plánujte své reakce. V případě, že se necházíte v oblasti častých bouří, měli byste vědět, kde se v blízkosti nachází vhodné úkryty. Promluvte si s ostatními, aby každý věděl, co dělat v případě nebezpečí.
 5. 5
  Připravte si sadu pro stav nouze. Buďte připraveni s lékárničkou pro první pomoc a dalšími nezbytnostmi pro případ přírodní pohromy. Během bouře můžete přijít o hlavní zdroj energie a proto mějte vždy připravené náhradní zdroje světla.
 6. 6
  Instalujte bleskosvod (hromosvod). Pokud žijete v oblasti, kde hrozí nebezpečí častých bouří, instalací hromosvodu ochráníte svou rodinu i majetek.
  • Hromosvody si nechte na dům přidělat profesionálně. Chybně instalovaný hromosvod může dokonce šanci na úder blesku zvyšovat.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Ošetření osob zasažených bleskem

 1. 1
  Zavolejte záchrannou službu. Blesky můžou způsobit srdeční zástavu a tak možná bude potřeba provést agresivní resuscitační zákrok. Pokud se vám nedaří vytočit 1-1-2, pověřte tím někoho dalšího.
 2. 2
  Ujistěte se, že podání první pomoci je bezpečné. Neriskujte své zdraví tím, že se budete snažit pomoci oběti zasažené bleskem za každou cenu. Raději počkejte, než bezprostřední nebezpečí odezní nebo oběť přeneste na bezpečnější místo.
  • Navzdory rozšířenému mýtu může blesk klidně udeřit do stejného místa dvakrát.
 3. 3
  Začněte s resuscitací. Osoby zasažené bleskem nemají žádný elektrický náboj a proto se jich klidně dotkněte a začněte s resuscitací. Ohořelé oblečení nesundávejte, pokud to není nezbytně nutné.
  • U dětí provádějte dětskou formu resuscitace.
  • U dospělých provádějte klasickou resuscitaci.
 4. 4
  Chraňte oběť před šokovým stavem. Položte zraněného na záda tak, aby jeho hlava spočívala o něco níže než zbytek těla. Nohy nadzvedněte a podepřete.[4]
  Reklama

Tipy

 • Držte se dál od oken, pro případ, že by skrze ně prošel blesk nebo je rozbil vítr.
 • V bouři byste se neměli pohybovat na malých loďkách. Pokud se nemůžete dostat na břeh, neskákejte v žádném případě do vody-zůstaňte v lodi, a to dokonce i v případě, že se jedná o plachetnici s vysokým stěžněm. Mylně se někdy uvádí, že je bezpečnější být ve vodě. Blesk ovšem může do vody snadno udeřit a volně proudit. Pobyt ve vodě navíc není vhodný ani z toho pohledu, kdy po zasažení bleskem ztratíte vědomí.
 • Blíží-li se bouřka, chraňte elektrická zařízení tím, že je dopředu odpojíte z elektrické sítě. Nepoužívejte pevnou linku, protože blesk může putovat skrze dráty. Během probíhající bouře už žádné přístroje neodpojujte. Vše by mělo být zajištěno předem, pokud je to možné.
 • Oblečte si co nejvíce gumového oblečení. Guma špatně vede elektřinu a blesk se po ní tak sveze nebo ho povrch celý pohltí. Také se nedotýkejte ničeho kovového, protože kovy jsou výbornými vodiči elektřiny. Při kontaktu s kovovým předmětem by blesk prošel přímo do vás.
 • Blesky můžou putovat i desítky centimetrů skrze zem, a proto se vyhýbejte blízkosti vysokých stromů a jiných samostatně stojících objektů. Ze stejného důvodu buďte opatrní při pozorování ostatních lidí-blesk je může zasáhnout, aniž byste ho viděli.
 • Dnes jsou již běžně dostupná zařízení pro detekci bouří a různé služby pro předpovědi počasí, a vy byste rozhodně měli zvážit jejich koupi. Uplatnění najdou například na golfových hřištích, v národních parcích apod.
 • Riziko, že do vás udeří blesk a vážně vás zraní, zvyšujete také tím, když během bouře posloucháte hudbu skrze přenosné elektrické zařízení a sluchátka. Neodnesly by to pouze uši, ale také veškeré části těla, kterých se kabel ze sluchátek dotýká.
 • Při zaujmutí „bouřkového skrčení“ si chraňte uši. Hromy jsou nebezpečně hlasité.
 • K bleskům dochází kromě bouří také při vulkanických erupcích. Měli byste si proto být vědomi toho, jaká opatření udělat v případě sopečných erupcí. Čím více popela, tím větší šance pro úder blesku.
 • V Česku hrozí blesky po celém území hlavně v horkých letních měsících.
 • Pokud se během bouře nacházíte v domě, měli byste sejít do přízemí nebo sklepa a chránit se tak před zásahem blesku do vysokých stromů, které mohou s domem sousedit.
 • Během bouře si nikdy nestoupejte pod strom!
Reklama

Varování

 • Nikdy se nesnažte sledovat bouři skrze otevřené okno, dveře nebo z verandy/terasy. Neuzavřené prostory nejsou bezpečné, a to ani když se nacházíte ve vhodném přístřeší.
 • Vážné bouřky mohou (a někdy to skutečně dělají) produkovat tornáda různé intenzity. Pokud jsou bouře ve vašem regionu velmi drsné, přikládejte předpovědím počasí a blížícím se potencionálně životně nebezpečným bouřím obzvláště velkou váhu. Buďte opatrní dokonce i v situacích, kdy žádná bouře hlášená není.
 • Při vyhledávání míst s nižší nadmořskou výškou se vyhýbejte těm, kterým hrozí záplavy.
 • NEDOTÝKEJTE se nikoho, koho zabil elektrický proud (pokud k tomu nepoužijete nějaké pomůcky z nevodivého materiálu, jako je dřevo, plast nebo guma).
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 98 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 393 krát
Stránka byla zobrazena 4 393 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama