Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nejběžnější ekvivalent našeho „na shledanou“ ve francouzštině je „au revoir“ (ve skutečnosti to znamená na viděnou). Francouzština zná ale řadu dalších způsobů, jak se rozloučit. Zde se můžete seznámit s těmi nejběžnějšími.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Běžná rozloučení

 1. 1
  V jakékoli situaci můžete použít „au revoir“. [1] Jedná se o standardní francouzský pozdrav, jako je naše „na shledanou“, a můžete ho použít ve formálním i neformálním kontextu, mezi přáteli i na pozdrav neznámým lidem.
  • „Au revoir“ se obvykle překládá jako na shledanou, ale doslovný překlad je spíše na viděnou.
  • „Au“ je v tomto kontextu „na“, „revoir“ je pak „znovu (se) vidět“.
  • „Au revoir“ se vysloví jako „o r-vuar“.
 2. 2
  V neformální situaci použijte „salut“. [2] „Salut“ můžete říct na rozloučenou svým kamarádům a v různých neformálních situacích.
  • Při formálních příležitostech „salut“ raději nepoužívejte.
  • „Salut“, stejně jako české „ahoj“ můžete použít jak na přivítanou tak na rozloučenou.
  • „Salut“ se může přeložit mnoha způsoby, včetně „ahoj“, „nazdar“ a „měj se“.
  • „Salut“ se vyslovuje jako „salu“.
 3. 3
  Můžete také říct „adieu“. [3] „Adieu“ se už sice nepoužívá zdaleka tak běžně jako dřív, ale stále ho můžete použít jako pozdrav na rozloučenou.
  • Nepoužívejte „adieu“ moc často; tento pozdrav se také může vyložit jako „navždy sbohem“ a obecně se nejběžněji používá v situacích, kdy se loučíte s člověkem, kterého už nikdy neuvidíte. Můžete ho použít i na rozloučení s umírajícími.
  • „À“ se překládá jako „do“ a „Dieu“ znamená „Bůh“. Doslova to tedy znamená „zůstávejte s bohem“ nebo obecně „šťastnou cestu“.
  • „Adieu“ se vyslovuje zhruba „adju“.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Popřejte něco pěkného

 1. 1
  Popřejte někomu pěkný den slovy „bonne journée“. Doslova to znamená „dobrý den“ a používá se ve chvíli, kdy byste česky řekli „měj(te) se pěkně“ nebo „hezký den“.
  • „Bonne“ znamená dobrá.
  • „Journée“ znamená celý den (ve francouzštině má ženský rod).
  • Vyslovíte to jako „bon žurné“.
  • Ve formálnějších situacích můžete říct „passez une bonne journée“. Doslova to znamená „prožijte dobrý den“. Vyslovuje se „pasé yn bon žurné“.
 2. 2
  Navečer můžete popřát „bonne soirée“. Doslova to znamená „dobrý večer“ a použijete ho ve chvíli, kdy chcete večer někomu popřát, ať se má pěkně.
  • „Bonne“ znamená „dobrá“.
  • „Soirée“ je „celý večer“ (ve francouzštině má také ženský rod).
  • Vyslovíte to jako „bon suaré“.
 3. 3
  Popřejte někomu šťastnou cestu slovy „bon voyage“, „bonne route“, nebo „bonnes vacances.[4] Všechny se používají na rozloučenou s někým, kdo odjíždí na cestu nebo (v posledním případě) na dovolenou a v tomto kontextu je přeložíme jako „šťastnou cestu“.
  • „Voyage“ znamená „cestování“, „výlet“ nebo „cesta“, takže odpovídá našemu „šťastnou cestu“. Výslovnost je „bon voajáž“ a „n“ na konci prvního slova je nosovka a zní, jako byste za ním skoro chtěli říct ještě „g“.
  • „Route“ znamená „silnice“ nebo „cesta“. Opět to tedy znamená „šťastnou cestu“ a výslovíte to jako „bonrut“.
  • „Vacances“ jsou „dovolená“ nebo „prázdniny“. „Bonnes vacances“ je tedy přání pěkné dovolené. V češtině byste v tomto případě popřáli „užijte si dovolenou“ nebo „pěkné prázdniny“. „Výslovnost je „bon vakáns“.
 4. 4
  Po krátkém setkání můžete říct „bonne continuation“. [5] Tato fráze se obvykle používá pouze v případě, že jste se s někým setkali jen krátce a pravděpodobně se už nikdy neuvidíte.
  • Můžete ji přeložit jako „hodně štěstí“ nebo doslova „dobré pokračování“.
  • Vyslovíte ji jako „bon kontinuasjon“ („n“ na konci je měkká nosovka.)
 5. 5
  Řekněte „prends soin de toi“. Znamená to sice „starej se o sebe“, ale používá se ve významu „dávej na sebe pozor“ nebo „opatruj se“.
  • „Prends“ znamená doslova „ber“.
  • „Soin“ je „péče“.
  • „De“ je v tomto případě „na“.
  • „Toi“ je „tebe“.
  • Celou frázi vyslovíte „pron suan de tua“ (obě „n“ jsou měkké nosovky).
 6. 6
  Popřejte někomu hodně štěstí slovy „bonne chance“ nebo „bon courage“. Obě fráze můžete použít na rozloučenou a dají se přeložit i jako „hodně štěstí“.
  • „Bonne chance“ použijete v případě, kdy jde opravdu o štěstí. Vyslovíte to jako „bonšáns“.
  • „Bon courage“ se používá v případě, kdy chcete někomu dodat odvahu v tom co dělá, jako naše „drž se“, nebo „nevzdávej to“. „Courage“ znamená „odvaha“ nebo „kuráž“. „Bon courage“ vyslovíte jako „bonkuráž“.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Další formy loučení

 1. 1
  Dočasné sbohem můžete vyjádřit slovy „à la prochaine“ nebo „à bientôt“. [6] Oboje znamenají zhruba „zatím ahoj“ nebo „zatím na shledanou“.
  • Doslova se „à la prochaine“ přeloží jako „do příště“ ve smyslu „do doby, než se znovu uvidíme“.
  • Výslovnost „à la prochaine“ je „ála prošen“.
  • „À bientôt“ znamená doslova „do brzo“ a použijete to, když se loučíte jen na krátkou dobu.
  • Výslovnost „à bientôt“ je „abjanto“.
 2. 2
  Můžete také místo toho říct „à plus tard“, když víte, že se brzy znovu uvidíte jako naše „zatím ahoj“.
  • Doslovný překlad je „do později“; „à“ je „do“ „plus“ znamená „více“ a „tard“ je „pozdě“.
  • Fráze je sama o sobě dost neformální, ale pokud chcete říct něco ještě hovorovějšího, stačí „à plus“.
  • Výslovnost à plus tard je „a plutár“.
 3. 3
  Rozlučte se na konci dne slovy „à demain“. Doslova znamená „do zítra“ a význam je „na shledanou zítra“.
  • „Demain“ je totéž co české „zítra“.
  • Tento pozdrav vyslovíte jako „adma“.
 4. 4
  Pokud se uvidíte co nevidět, použijte „à tout à l'heure“ nebo „à tout de suite“. Obojí znamená „brzy na shledanou“.
  • Frázi „à tout à l'heure“ můžete použít ve smyslu „na velmi brzkou shledanou“ a vyslovíte ji jako „atutal-r“.
  • Pozdrav „à tout de suite“ použijete ve smyslu „na shledanou za chvilenku“ a vyslovíte ji „a tudsuit“.
 5. 5
  Na rozloučenou s někým, s kým jste se právě seznámili, můžete použít „ravi d’avoir fait ta connaissance“. Znamená to zhruba „rád jsem tě poznal“.
  • „Ravi“ znamená „uchvácen“.
  • Zbytek věty, „d’avoir fait ta connaissance“, se snáze přeloží dohromady než jako jednotlivá slova, a to jako „tím, že jsem se s tebou mohl(a) setkat“.
  • Celou větu vyslovíte „ravi davuár fé ta konesons“.
  Reklama


O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 10 500 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 10 500 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama