Nejběžnější ekvivalent našeho „na shledanou“ ve francouzštině je „au revoir“ (ve skutečnosti to znamená na viděnou). Francouzština zná ale řadu dalších způsobů, jak se rozloučit. Zde se můžete seznámit s těmi nejběžnějšími.

Metoda 1 ze 3:
Běžná rozloučení

 1. 1
  V jakékoli situaci můžete použít „au revoir“. [1] Jedná se o standardní francouzský pozdrav, jako je naše „na shledanou“, a můžete ho použít ve formálním i neformálním kontextu, mezi přáteli i na pozdrav neznámým lidem.
  • „Au revoir“ se obvykle překládá jako na shledanou, ale doslovný překlad je spíše na viděnou.
  • „Au“ je v tomto kontextu „na“, „revoir“ je pak „znovu (se) vidět“.
  • „Au revoir“ se vysloví jako „o r-vuar“.
 2. 2
  V neformální situaci použijte „salut“. [2] „Salut“ můžete říct na rozloučenou svým kamarádům a v různých neformálních situacích.
  • Při formálních příležitostech „salut“ raději nepoužívejte.
  • „Salut“, stejně jako české „ahoj“ můžete použít jak na přivítanou tak na rozloučenou.
  • „Salut“ se může přeložit mnoha způsoby, včetně „ahoj“, „nazdar“ a „měj se“.
  • „Salut“ se vyslovuje jako „salu“.
 3. 3
  Můžete také říct „adieu“. [3] „Adieu“ se už sice nepoužívá zdaleka tak běžně jako dřív, ale stále ho můžete použít jako pozdrav na rozloučenou.
  • Nepoužívejte „adieu“ moc často; tento pozdrav se také může vyložit jako „navždy sbohem“ a obecně se nejběžněji používá v situacích, kdy se loučíte s člověkem, kterého už nikdy neuvidíte. Můžete ho použít i na rozloučení s umírajícími.
  • „À“ se překládá jako „do“ a „Dieu“ znamená „Bůh“. Doslova to tedy znamená „zůstávejte s bohem“ nebo obecně „šťastnou cestu“.
  • „Adieu“ se vyslovuje zhruba „adju“.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Popřejte něco pěkného

 1. 1
  Popřejte někomu pěkný den slovy „bonne journée“. Doslova to znamená „dobrý den“ a používá se ve chvíli, kdy byste česky řekli „měj(te) se pěkně“ nebo „hezký den“.
  • „Bonne“ znamená dobrá.
  • „Journée“ znamená celý den (ve francouzštině má ženský rod).
  • Vyslovíte to jako „bon žurné“.
  • Ve formálnějších situacích můžete říct „passez une bonne journée“. Doslova to znamená „prožijte dobrý den“. Vyslovuje se „pasé yn bon žurné“.
 2. 2
  Navečer můžete popřát „bonne soirée“. Doslova to znamená „dobrý večer“ a použijete ho ve chvíli, kdy chcete večer někomu popřát, ať se má pěkně.
  • „Bonne“ znamená „dobrá“.
  • „Soirée“ je „celý večer“ (ve francouzštině má také ženský rod).
  • Vyslovíte to jako „bon suaré“.
 3. 3
  Popřejte někomu šťastnou cestu slovy „bon voyage“, „bonne route“, nebo „bonnes vacances.[4] Všechny se používají na rozloučenou s někým, kdo odjíždí na cestu nebo (v posledním případě) na dovolenou a v tomto kontextu je přeložíme jako „šťastnou cestu“.
  • „Voyage“ znamená „cestování“, „výlet“ nebo „cesta“, takže odpovídá našemu „šťastnou cestu“. Výslovnost je „bon voajáž“ a „n“ na konci prvního slova je nosovka a zní, jako byste za ním skoro chtěli říct ještě „g“.
  • „Route“ znamená „silnice“ nebo „cesta“. Opět to tedy znamená „šťastnou cestu“ a výslovíte to jako „bonrut“.
  • „Vacances“ jsou „dovolená“ nebo „prázdniny“. „Bonnes vacances“ je tedy přání pěkné dovolené. V češtině byste v tomto případě popřáli „užijte si dovolenou“ nebo „pěkné prázdniny“. „Výslovnost je „bon vakáns“.
 4. 4
  Po krátkém setkání můžete říct „bonne continuation“. [5] Tato fráze se obvykle používá pouze v případě, že jste se s někým setkali jen krátce a pravděpodobně se už nikdy neuvidíte.
  • Můžete ji přeložit jako „hodně štěstí“ nebo doslova „dobré pokračování“.
  • Vyslovíte ji jako „bon kontinuasjon“ („n“ na konci je měkká nosovka.)
 5. 5
  Řekněte „prends soin de toi“. Znamená to sice „starej se o sebe“, ale používá se ve významu „dávej na sebe pozor“ nebo „opatruj se“.
  • „Prends“ znamená doslova „ber“.
  • „Soin“ je „péče“.
  • „De“ je v tomto případě „na“.
  • „Toi“ je „tebe“.
  • Celou frázi vyslovíte „pron suan de tua“ (obě „n“ jsou měkké nosovky).
 6. 6
  Popřejte někomu hodně štěstí slovy „bonne chance“ nebo „bon courage“. Obě fráze můžete použít na rozloučenou a dají se přeložit i jako „hodně štěstí“.
  • „Bonne chance“ použijete v případě, kdy jde opravdu o štěstí. Vyslovíte to jako „bonšáns“.
  • „Bon courage“ se používá v případě, kdy chcete někomu dodat odvahu v tom co dělá, jako naše „drž se“, nebo „nevzdávej to“. „Courage“ znamená „odvaha“ nebo „kuráž“. „Bon courage“ vyslovíte jako „bonkuráž“.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Další formy loučení

 1. 1
  Dočasné sbohem můžete vyjádřit slovy „à la prochaine“ nebo „à bientôt“. [6] Oboje znamenají zhruba „zatím ahoj“ nebo „zatím na shledanou“.
  • Doslova se „à la prochaine“ přeloží jako „do příště“ ve smyslu „do doby, než se znovu uvidíme“.
  • Výslovnost „à la prochaine“ je „ála prošen“.
  • „À bientôt“ znamená doslova „do brzo“ a použijete to, když se loučíte jen na krátkou dobu.
  • Výslovnost „à bientôt“ je „abjanto“.
 2. 2
  Můžete také místo toho říct „à plus tard“, když víte, že se brzy znovu uvidíte jako naše „zatím ahoj“.
  • Doslovný překlad je „do později“; „à“ je „do“ „plus“ znamená „více“ a „tard“ je „pozdě“.
  • Fráze je sama o sobě dost neformální, ale pokud chcete říct něco ještě hovorovějšího, stačí „à plus“.
  • Výslovnost à plus tard je „a plutár“.
 3. 3
  Rozlučte se na konci dne slovy „à demain“. Doslova znamená „do zítra“ a význam je „na shledanou zítra“.
  • „Demain“ je totéž co české „zítra“.
  • Tento pozdrav vyslovíte jako „adma“.
 4. 4
  Pokud se uvidíte co nevidět, použijte „à tout à l'heure“ nebo „à tout de suite“. Obojí znamená „brzy na shledanou“.
  • Frázi „à tout à l'heure“ můžete použít ve smyslu „na velmi brzkou shledanou“ a vyslovíte ji jako „atutal-r“.
  • Pozdrav „à tout de suite“ použijete ve smyslu „na shledanou za chvilenku“ a vyslovíte ji „a tudsuit“.
 5. 5
  Na rozloučenou s někým, s kým jste se právě seznámili, můžete použít „ravi d’avoir fait ta connaissance“. Znamená to zhruba „rád jsem tě poznal“.
  • „Ravi“ znamená „uchvácen“.
  • Zbytek věty, „d’avoir fait ta connaissance“, se snáze přeloží dohromady než jako jednotlivá slova, a to jako „tím, že jsem se s tebou mohl(a) setkat“.
  • Celou větu vyslovíte „ravi davuár fé ta konesons“.
  Reklama

Související články

Jak mluvit elfsky
Jak mluvit korejsky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak pozdravit v různých světových jazycích
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak arabsky pozdravit
Jak říct miluji tě v hindštině
Jak se naučit japonsky
Jak se naučit anglicky
Jak pozdravit v polštině
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jak používat výrazy „who“ a „whom“
Jak říct děkuji japonsky
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 055 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 7 055 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama