Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Cítíte se provinile, protože jste udělali něco špatně? Pokání vám může pomoci očistit se před Bohem, napravit škody, které jste způsobili a dosáhnout pokoje. V tomto článku se dozvíte, jak se kát a dopřát své duši klid a mír.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Akceptujte svůj hřích

 1. 1
  Buďte pokorní. Pamatujte si: ostatním lidem a sami sobě lhát můžete, ale Bohu není možné lhát. Pokud se chcete skutečně kát, musíte být pokorní a připustit si své hříchy. Buďte před Bohem pokorní a uvědomte si, že On má vždy pravdu a že se musíte řídit Jeho písmem.
 2. 2
  Důvěřujte Bohu. Musíte věřit, že vám Bůh odpustí a pomůže vám vést lepší život. Když tomu nebudete věřit, brzy ztratíte motivaci napravovat své chyby. Změnit zlozvyky a špatné chování není snadné, takže budete potřebovat silnou víru v to, že vám Bůh pomůže.[1]
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, co jste provedli. Vzpomeňte si na všechny své hříchy a chyby. Neomezujte se jen na velké věci, jako je porušení přikázání – v očích Boha jsou všechny hříchy stejné. Možná vám pomůže napsat si své hříchy na papír. Nikam nespěchejte a buďte důslední.
 4. 4
  Zamyslete se nad tím, proč jste se zachovali špatně. Než se začnete kát, je důležité ujasnit si, proč jste udělali to, co jste udělali. Když budete Boha slepě následovat, pouze mu ukážete, že si neuvědomujete, co jste udělali špatně. Zamyslete se nad těmi, kterým jste svými hříchy ublížili a zamyslete se i nad tím, že jsou hříchy špatné pro vaši duši. Myslete na to, co vás přivedlo k tomu, že se cítíte provinile. Tento krok je velmi důležitý.
 5. 5
  Kajte se ze správných důvodů. Měli byste se kát ze správných důvodů. Pokud máte pocit, že byste se měli kát proto, aby vám Bůh splnil nějaké přání, musíte se nad sebou znovu zamyslet. Kajte se proto, že je to pro vaši duši správné – ne proto, že chcete majetek, bohatství, nebo něco jiného. S těmito věcmi vám Bůh nepomůže.
 6. 6
  Přečtěte si písmo svaté. Začněte tím, že si přečtete vybrané pasáže ze svatého textu (Bible, Korán, Tóra atd.). Přečtěte si pasáže, které se zabývají pokáním, ale i jiné pasáže, které vám umožní pustit Boha do vašeho srdce. Když hřešíme, děláme to proto, že jsme sešli z cesty. Musíte tuto cestu opět najít.
  • Křesťanská Bible obsahuje spoustu pasáží, které se zabývají pokáním, například Matouš 4:17, nebo Skutky Apoštolů 2:38 a 3:19.
  • V Koránu se pokáním zabývá zejména pasáž At-Tahrim 66:8.
  • Židé najdou texty o pokání v knihách Ozeáš 14:2-5, Kniha přísloví 28:13 a Lev 5:5.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Napravte své chyby

 1. 1
  Poraďte se se svým duchovním poradcem. Váš kněz, pastor, imám, nebo rabín, vám pomohou zpovídat se z vašich hříchů a zajistit nápravu. Nezapomínejte na to, že vám tito lidé pomáhají na cestě k Bohu. Velmi rádi vám pomohou a nebudou vás odsuzovat, protože si uvědomují, že nikdo není dokonalý. I v případě, že nejste členem jejich církve, je můžete požádat o pomoc – nebojte se oslovit i představitele, které neznáte osobně.
  • Nemusíte mít pocit, že musíte chodit do kostela. Pokud se ovšem chcete zpovídat, budete muset navštívit chrám Boží. Bůh slyší všechno, takže pokud chcete, můžete se kát i o samotě.
 2. 2
  Změňte své chování. Když se budete kát, budete muset hlavně změnit své chování. Není to snadné, ale vy to jistě zvládnete. Bude to nějakou dobu trvat a jistě se to neobejde bez chyb, ale pokud to myslíte upřímně, podaří se vám to.
 3. 3
  Požádejte o pomoc. Změnit své chování není snadné. Nemusíte se stydět, když to nezvládnete sami. Když přiznáte, že potřebujete pomoc, Boha tím potěšíte, protože projevíte pokoru. Můžete si najít nějakou podpůrnou skupinu, požádat o pomoc církevního představitele, stát se členem nějaké církve, nebo vyhledat lékaře. Bohu nevadí, že budete hledat pomoc mimo církev: všichni lidé své dary získali z nějakého důvodu.
 4. 4
  Napravte problémy, které jste způsobili. Další důležitou součástí pokání je napravit škody, které jste způsobili. Není možné se pouze omluvit a nic nezměnit. Pokud jste něco ukradli, musíte se omluvit a zároveň danou věc vrátit. Pokud jste někomu lhali a způsobili jste mu problémy, musíte mu říct pravdu a pomoci mu. Pokud jste podváděli u testu, musíte to říct svému učiteli a být připraveni nést následky. Dělejte vše pro to, abyste pomohli lidem, kterým jste ublížili – tím Boha potěšíte.
 5. 5
  Poučte se z toho, co se stalo. Využijte toho, co vás vaše hříchy naučily a vyhněte se stejným chybám i v budoucnu. Vaše chyby by vám měly pomoci k tomu, abyste nic podobného již nikdy neudělali znovu. Pokud jste například podváděli u testu a lhali jste o tom, měli byste se z toho poučit a v budoucnu už nikdy nelhat.
 6. 6
  Pomáhejte ostatním, aby nedělali stejné chyby jako vy. Další způsobem, jak odčinit vaše hříchy, je pomáhat ostatním, aby se z vašich chyb poučili. Někdy to znamená mluvit s ostatními lidmi o tom, co jste udělali, ale může to znamenat také to, že budete pomáhat řešit problémy, které vás k vašim hříchům přivedly. Pokud jste se prohřešili například tím, že jste brali drogy, začněte se věnovat dobrovolnické práci v nějaké protidrogové organizaci, nebo podporujte zákony, které pomáhají tento problém řešit.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Přijměte odpuštění

 1. 1
  Žijte život tak, abyste potěšili Boha. Po pokání byste měli využít příležitosti a snažit se žít život, kterým potěšíte Boha. Každé náboženství má jiná pravidla, ale pomůže vám přečíst si Písmo a zamyslet se nad tím, co pro vás spořádaný život znamená. Pokud máte Boha ve svém srdci, najdete cestu.
 2. 2
  Oficiálně vstupte do nějaké církve. Pokud se chcete zavděčit Bohu a vyhnout se tomu, že budete opakovat své chyby, můžete vstoupit do církve a stát se aktivním členem nějaké náboženské komunity. Pokud jste křesťané, můžete se nechat pokřtít. Navštěvujte mše, darujte peníze charitě a rozmlouvejte s ostatními členy komunity. Pomáhejte svým bratrům a sestrám a potěšíte Boha.
 3. 3
  Aktivně chraňte svoji duši. Měli byste svoji duši do budoucna ochraňovat. Choďte ke zpovědi a všechny své hříchy řešte co nedříve. Dávejte si pozor na pokušení a držte se dále od lidí, kteří s vámi mají nečisté úmysly. Pokračujte ve čtení Písma a nechejte se Bohem vést správnou cestou. .
 4. 4
  Akceptujte fakt, že i v budoucnu budete dělat chyby. Nikdo není dokonalý a všichni lidé chybují. Bůh to dobře ví. Když si toho budete také vědomi, najdete pokoru. Nemusíte se trápit tím, co všechno byste mohli udělat špatně. Bohu záleží jen na tom, že se snažíte žít spořádaně a že všechny své hříchy odčiníte.
 5. 5
  Žijte dobrý život. Hříchy jsou chyby, kterými ubližujeme sobě a ostatním lidem. Když žijeme bez hříchů, těšíme tím Boha a zachováváme naši duši. Kromě toho máme spokojenější a naplněnější život. Proto je důležité řešit všechny hříchy co nejdříve. Když uděláte něco špatně, nebo někomu ublížíte, ihned s tímto jednáním přestaňte. Když dosáhnete odpuštění, budete šťastnější.
  Reklama

Tipy

 • Odpusťte si a neodsuzujte se. Soudit vás může pouze Bůh. Je opravdu nutné, abyste si odpustili. Když požádáte o odpuštění, ale sami sobě neodpustíte, nikdy se svých hříchů nezbavíte.
 • Uvědomte si, že odpuštění nemá žádné hranice. Bůh vám odpustí cokoli – musíte jen odpustit sami sobě a najít pokoru.
 • Zkuste změnit prostředí. Pokud vás něco přivedlo ke hříchu, změňte okolnosti, které vám to způsobily.
 • Uvědomte si, že Ježíš trpěl kvůli našim hříchům. Jsme očištění jeho utrpením a naše rány jsou zaceleny ranami, které mu byly uštědřeny (Izajáš 53:5). Nyní je připraven vám odpustit, takže pokud hledáte odpuštění, požádejte ho o to.
 • Uvědomte si, že jen vy se můžete změnit. Musíte se chtít změnit. Vaše rodina nebo přátelé vás o to mohou žádat, ale jen vy máte tu moc udělat něco jinak.
 • Věřte tomu, že se změníte. Pokud jste byli závislí na drogách, nebo měli jiný zlozvyk, kterého se chcete zbavit, důvěřujte tomu, že se vám to podaří a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.
 • Katolíci: Požádejte panenku Marii, aby se za vás pomodlila. Ježíš vždy vyslechne modlitby své matky, která se přimlouvá za hříšníky.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 20 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 782 krát
Kategorie: Náboženství
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 4 782 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama