Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud se chcete více dozvědět o životě věřících nebo jste jen zvědaví jak se modlit, v tomto článku si přečtete o různých technikách a metodách, které můžete použít pro modlitbu k Ježíši. Najdete zde mnoho tipů kde a jak se modlit. Můžete se modlit podle doporučení Ježíše podle Bible. Také zjistíte, jak vám modlitba může zdravým způsobem pomoct ustálit vaše emoce.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Modlení se Otčenáš

 1. 1
  Poznejte kontext modlitby Pána. Tato modlitba je směrována směrem k Bohu; nicméně Ježíš říká v Jan 10:30 “Já a můj otec jsme jeden”. Modlitba Pána je zmíněna v Matouš 5-7. Tyto pasáže také obsahují Sermon na Hoře a Blahoslavenství (požehnaní jsou ti, kdo naříkají, neboť oni budou potěšeni). Sermon na Hoře je o významu Božího místa ve vnitřním životě jako protiváha praktikování náboženství pro zviditelnění.
  • Ježíš přikazuje náboženským představitelům, kteří se jen ukazují, jejich spravedlnost na veřejnosti.
  • Ježíš říká, že opravdová spravedlnost platí pro ty, kteří jsou nejníže: ti, kteří naříkají, jsou chudí, pokorní, přestože na to nevypadají. [1]
  • Například, Ježíš říká v Matouš 6:5 “Kdykoliv se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. ”
 2. 2
  Například můžete jít do svého pokoje, zavřete dveře a modlete se k Ježíši. V Matouš 6:6 je jeden z návodů Ježíše, jak se modlit. Ježíš říká “A tvůj tec, který vidí vskrytu, tě odmění.” Najděte si pokoj nebo soukromé místo, kde můžete být sami a modlit se tam k Bohu. Můžete se cítit utěšeni přítomností Boha "kteří vás tajně vidí.”
  • Toto je jediné místo, kde se můžete modlit. Můžete se také modlit “bez přestání” (kdekoliv můžete být, můžete se modlit), jako píše Pavel v 1 Tesaloňané. [2]
 3. 3
  Předříkejte Otčenáš stručně. Ježíš v Matěj 6:7 říká “Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohane, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.” Během této chvíle se mohou lidé modlit s použitím různých rituálů, recitací a říkání, ale nemusíte je dělat při modlitbě k Ježíši.
  • Navíc, nemusíte hovořit o svých problémech, když předříkáváte Otčenáš. Ty můžete sdělit, když se modlíte obecně nebo jindy.
  • Ježíš následuje předchozí verš tímto varováním ve verši 8, “Nebuďte jako oni, Váš Otec ví, co potřebujete, předtím než ho poprosíte.."
 4. 4
  Při Otčenáši meditujte. Můžete nahlas číst Otčenáš nebo sami pro sebe v duchu. Čtěte pomalu, takže vnímáte význam každého verše. Ježíš řekl, Matěj 6:9-13, 'Potom se modlete následovně: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž), nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž), i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.] [3]
  • “ Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. ” vám pomůže se soustředit na Boha, kterého nelze spatřit nebo je nad rámec našeho chápání.
  • ”Přijď království tvé. Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. ” vám pomůže si vytvořit si přístup k ochotě k tomu, co se děje na zemi a také se zapojit do světa kolem nás.
  • ”Chléb náš vezdejší dej(ž), nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům.” Znamená, že se můžete spolehnout na dobrotu Boha vám poskytnout, co potřebujete. Také máte nechat věci, které vám lidé v nouzi mají vrátit, neměli byste je žádat zpět. Pokud nebudete odpouštět chudým dluhy, nahrazuje Boha, což je dluh hříchu, který nemůžete nikdy zaplatit.
  • “A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého” může znamenat různé věci pro každého člověka. Ne každý sdílí stejné věci, které dělají a raději by je nedělali. Nicméně, ať již zápolíte s čímkoliv, požádejte Boha, aby vám pomohl.
  • “Neboť tvé je království i moc i sláva navěky; nebylo v původních rukopisech, ale může to být konec vaší modlitby a může vám to pomoct se zaměřit na uctivou inspirující přirozenost Boha.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Emocionální přínos z modlitby

 1. 1
  Hovořte s Ježíšem o vašem pocitu hněvu a těžkých emocích. Můžete díky vašim modlitbách Ježíšovi říct o těžkých věcech ve vašem životě. Modlení může pomoct ustálit vaše emoce, jakými jsou frustrace a bolest. Pokud můžete vypustit váš hněv během modlitby, raději než v normálním životě nebo ve vašich vztazích, tak to může být emocionální podpora, která vám pomůže se uklidnit.[4]
  • Když se stane něco zlého, například když ztratíte práci, můžete se modlit k Ježíši, aby vám to pomohlo ustálit emoce a úlevu z vašeho stresu. Vyjádřete mu jeho slova frustrace, hněvu nebo strachu z této ztráty.
  • Můžete použít některé Žalmy, jako průvodce k tomu, jak se modlit v těžkých časech. Například v Žalmu 4 se Žalmista ptá Boha, aby mu ulevil z jeho stresu. [5]
 2. 2
  Ujistěte sami sebe, že vás Ježíš miluje. Pamatujte si, že ho Bůh stvořil v jeho obraz a Ježíšova láska a jeho duch vás provází na vaší cestě. Chtěl, abyste se káli, žádali Boha o pomoc a uznávali ho ve všem, co děláte, tím kým jste: Volní k tomu, zda si vyberete jeho cestu, abyste byli v bezpečí. Pokud máte problémy milovat sami sebe, připomeňte si, že Ježíš přišel na Zemi a zemřel, částečně kvůli jeho velké lásce k vám. Jeho milost převyšuje veškeré chápání.[6]
  • Pamatujte si, Jan 15:11-13: Tímto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání.
   • 'Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás a nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele,.
 3. 3
  Pochopte těžké věci, které se vám staly, v novém světle. Ve vašich modlitbách máte příležitost popřemýšlet nad tím, proč se vám tyto věci staly. Možná, že když přehodnotíte okolnosti, můžete lépe porozumět tomu, proč může Bůh použít něco špatného ve vašem životě pro něco dobrého.[7]
  • Například, ačkoliv jste ztratili práci, máte možnost strávit více času s vašimi dětmi.
  • Můžete použít blahoslavenství. Ježíš v Sermon na Hoře (Matouš 5:1-12) říká, že “Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví”.
 4. 4
  Soustřeďte se na vaše spojení s Ježíšem v těžkých časech. Když se obrátíte na Ježíše v modlitbě, když procházíte těžkým období, vám může pomoci se uchránit od negativních emocí, které právě máte. Například, pokud někdo, koho milujete, jde na operaci, můžete se na chvilku zastavit a soustředit se na Ježíše a cítit se lépe v jeho přítomnosti a síle. [8]
  • Ačkoliv byste měli Ježíše vyhledávat pro podporu, pokračujte a podporujte ostatním a nechte ostatní, aby vás podporovali také. Pokračujte a zůstávejte v kontaktu s vašimi milovanými a sdílejte s nimi vaši denní rutinu, radost a bolest, kterou oni nebo vy zrovna máte.
 5. 5
  [9] Popřemýšlejte nad tím, jak by Ježíš vyřešit situaci, ve které se zrovna nacházíte. Může vám to pomoct, jako vzor Ježíše a jeho činy lásky a soucitu, který vám může pomoct najít porozumění, které potřebujete k životu. Při modlení a zmínce o situacích ve vašem životě, popřemýšlejte nad tím, jak by odpověděl Ježíš.
  • Pokud máte problémy s někým v práci, kdo přerušil vaši kariéru, protože dostal povýšení, které jste si přáli vy/nebo jste si jej zasloužili, můžete se zamyslet, jak by odpověděl Ježíš na tuto situaci. Například, Lukáš 6:27, Ježíš říká “Vám, kteří slyšíte, však říkám,

   Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. .”
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Modlící techniky

 1. 1
  Modlete se každý den na stejném místě a ve stejný čas. Stanovte si regulérní časy a místa, kde si můžete udělat přestávku a chvilku na modlitbu. Zvolte si klidné místo v práci, kam můžete jít například během přestávky. Nebo se můžete modlit v přírodě, na krásném místě u stromu v parku. Můžete si stanovit stejný čas každý den, kdy půjdete na toto místo. [10]
  • Nastavte si v telefonu budík na každý den nebo emailové oznámení.
  • Běžte na místo, kde se běžně modlíte a na chvíli se si sedněte, dokud nebudete připraveni začít s modlitbou.
 2. 2
  Můžete si zvolit jakoukoliv pozici, ve které se cítíte pohodlně. Například si můžete kleknout nebo zkřížit ruce na prsou, doporučuje se při modlení zavřít oči..[11]
  • Můžete zkusit různé pozice, podle toho kde jste. Například pokud se modlíte v parku, můžete zkřížit nohy a položit ruce na kolena.
 3. 3
  Vyjádřete vděčnost a hovořte s Bohem, protože je váš Otec, kterému na vás záleží.
  • Nezadávejte požadavky, raději požádejte Otce o pomoc najít cestu, mír a klid. Ukončete modlitbu slovy "ve jménu Ježíše", když se modlíte k Bohu s pomocí přes Ježíše.
 4. 4
  Snažte se, aby každý palec a každý prst obou rukou, symbolizoval důležitou část života, kterou chcete zmínit ve vaší modlitbě.[12]
  • Palec může symbolizovat rodinu a blízké vztahy, které jsou vaší oporou. Je nejsilnější prst a proto symbolizuje rodinu.
  • Ukazováček, protože ukazuje, může být prstem, symbolizující cestu životem nebo může stát za těmi, kteří vám ukazují cestu a pomáhají vám. Může se například jednat o šéfy, pastory, učitele, mentory, přátele a taky ty, kteří vám poskytují zdravotní péči, jako jsou doktoři nebo zdravotní sestry.
  • Prostředníček je nejdelším prstem na ruce a může vám symbolizovat modlit se za ty, kteří mají ve vaší zemi moc: vládní představitelé, světoví vůdci, politici apod.
  • Prsteníček je nejslabší prst a proto vám může symbolizovat chudé lidi, kteří trpí bídou nebo ty, kteří jsou v těžké situaci.
  • Poslední, nejmenší prst, malíček symbolizuje vás samotné. Nezapomeňte se pomodlit i za sebe.
 5. 5
  Vyzkoušejte různé způsoby jak se modlit a které vám budou nejvíce vyhovovat. Využívejte věci nebo hudbu, která vám pomůže se soustředit na vaši modlitbu. Například se můžete modlit, přičemž se díváte na krásnou malbu, pokud jste vizuální člověk. Nebo si můžete při modlitbě číst knížku nebo si psát do deníku. Nezkoušejte se napodobit něco, co si myslíte, že ukazuje, jak by modlitba měla vypadat.
  • Pravděpodobně budete při modlitbě potřebovat dělat něco s rukama. Můžete použít korálky růžence nebo si kreslit kytičky do bloku.[13]
  • Můžete také vaše modlitby zpívat. Zpívání modliteb může být zábavný způsob, jak vyjádřit své myšlenky navenek.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 79 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 185 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 7 185 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama