Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pochopení řeči těla může vést k upevnění společenských vztahů, neboť v interpersonální komunikaci zaujímá její nonverbální složka až 60% významu. [1] Zaznamenávání signálů, které různé osoby vysílají svou řečí těla a zároveň schopnost tyto vodítka rozšifrovat mohou být skutečně užitečnou dovedností. S trochou pozornosti se můžete naučit číst řeč těla velmi přesně a vytrvalým tréninkem se z toho pro vás stane druhá přirozenost.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:

Rozpoznání emocionálních vodítek

 1. 1
  Všímejte si pláče. Za důvod vypuknutí pláče většina kultur považuje náhlou explozi emocí. Kromě toho, že je pláč většinou známkou zármutku, může také značit radost. Slzy se objevují i během smíchu vyvolaného nějakou humornou situací. Při posuzování příčin pláče se tedy musíte zaměřit i na další signály a dobře je zasadit do kontextu.[2]
  • Pláč může být dokonce vyvolaný nebo vsugerovaný za účelem oklamání druhé osoby nebo naopak k získání jejích sympatií. Tato praktika je také známá jako "krokodýlí slzy" - hovorový výraz, který odkazuje na mýtus o krokodýlech, kteří údajně při lovu kořisti roní slzy.[3]
 2. 2
  Všímejte si známek zlosti, vzteku a/nebo výhrůžky. Mezi výhružné signály patří například obočí ve tvaru "v", vykulené oči nebo ústa se staženými koutky.[4]
  • Běžnou známkou zlosti a uzavřenosti vůči vaší osobě jsou pevně překřížené ruce na prsou. [5]
 3. 3
  Všímejte si známek úzkosti. Lidé projevují svou úzkost zvýšenou frekvencí mrkání a různých obličejových tiků a stáhnou ústa do úzké linky. [6]
  • Úzkostní lidé také často nervózně třesou rukama a dělají s nimi různé trhavé pohyby. Nevydrží je nechat chvíli v klidu.[7]
  • Úzkost pomůže odhalit také nevědomé klepání chodidlem o zem a další roztěkané pohyby nohou.[8]
 4. 4
  Všímejte si známek rozpaků nebo pocitů trapnosti. Trapné pocity signalizuje například uhýbání očima, otáčení hlavy a kontrolované, nepřirozené úsměvy. [9]
  • Dívá-li se někdo velmi často do země, pravděpodobně se stydí a je plachý nebo na rozpacích. Pohled zabořený do země mívají často také naštvaní lidé nebo ti, kteří se snaží zakrýt nějaký emocionální stav. Lidé zírající do země tedy velmi často v takové chvíli prožívají silné a nepříjemné emoce.
 5. 5
  Všímejte si projevů pýchy. Pyšní lidé se poznají podle malého úsměvu, hlavy trochu zakloněné dozadu a rukou založených v bok.[10]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 5:

Rozpoznání vztahových znamení

 1. 1
  Odhadněte proxemiku a haptiku, tedy vzdálenost a dotýkání. Jedná se o jednu z cest, jak komunikovat stav interpersonálního vztahu. Fyzická blízkost a dotyky značí zalíbení, náklonnost a lásku.[11] .
  • Lidé s blízkými společenskými vztahy vyžadují menší osobní prostor než při setkání s cizími lidmi. [12]
  • Patří se zmínit, že osobní prostor je silně závislý na kulturním zázemí; pamatujte, že co může být v jedné zemi považováno za zcela normální, může být v jiné považováno za nepřijatelné.
 2. 2
  Čtěte v očích jednotlivých osob. Studie prokázaly, že lidé ponoření do zajímavé konverzace spočívají očima na obličeji toho druhého v průměru 80% celkového času. Nezaměřují se jen na oči svého konverzačního partnera, ale setrvají u nich několik okamžiků a pak se přesunou přes nos ke rtům a potom opět nahoru k očím. Občas se mohou na okamžik zahledět třeba do stolu, ale vždy se vrátí k očnímu kontaktu.[13]
  • V případě, kdy se jedna osoba během konverzace zahledí nahoru a doprava, znamená to obvykle to, že je znuděná a konverzaci v podstatě již nevnímá.[14]
  • Rozšířené zorničky určité osoby značí její skutečné zaujetí průběhem debaty. Nezapomínejte však, že rozšíření zorniček může mít na svědomí i mnoho různých substancí, včetně alkoholu, kokainu, amfetaminů, LSD a dalších.[15]
  • Oční kontakt je často považován za indikátor důvěryhodnosti. Přehnaně upřený pohled nebo dokonce agresivní oční kontakt může značit, že osoba si je velmi vědoma toho, jaké zprávy se směrem k vám chystá vyslat. Osoba, která se někoho snaží oklamat může naopak oční kontakt přerušovat, aby nevypadala, že se mu snaží vyhýbat, což je všeobecně známý indikátor lhaní.[16] Mimo výše uvedené existuje spoustu individuálních variací, jak správně posoudit souvislost určitého očního kontaktu a lhaní.
 3. 3
  Sledujte držení těla dané osoby. Spočívají-li něčí ruce za krkem nebo za hlavou, znamená to, že je tato osoba otevřená diskutovanému tématu nebo je prostě jen uvolněná.
  • Pevně překřížené končetiny obvykle značí odpor a nízkou vnímavost k okolí. Obecně můžeme říct, že tyto pozice (překřížené ruce nebo nohy) ukazují na mentální, emocionální a fyzickou uzavřenost vůči jiným osobám.[17]
  • V jedné studii sestávající z 2000 různých vyjednávání, která měla za cíl zhodnotit řeč těla jednotlivých vyjednavačů, nedošlo ohledně významu překřížených nohou u různých účastníků ke shodě ani v jednom případě.[18]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 5:

Rozpoznání znamení přitažlivosti

 1. 1
  Zhodnoťte oční kontakt. Navozování očního kontaktu je známkou přitažlivosti, stejně jako mrkání ve vyšší frekvenci než 6x-10x za minutu.[19] [20]
  • Mrkání může být známkou přitažlivosti nebo flirtování. Opět mějte napaměti, že se tyto projevy můžou v různých kulturách lišit. Někteří asiaté se v odpovědi na vaše mrkání budou mračit a budou ho považovat za nevychované.[21]
 2. 2
  Všímejte si konkrétních výrazů obličeje. Úsměv je jedním z nejjasnějších signálů pro přitažlivost. Ujistěte se, že dokážete rozlišit pravý úsměv od falešného. Nucený úsměv poznáte podle očí - skutečný úsměv totiž obvykle tvoří kolem očí dané osoby drobné vrásky (vraní stopy). Pokud se tedy někdo do úsměvu nutí, žádné vrásky v okolí jeho očí neuvidíte. [22] [23]
  • Dalším indikátorem flirtování je například zdvižené obočí.[24]
 3. 3
  Zhodnoťte držení těla, gestikulaci a postoj dané osoby. Osoby, které se navzájem přitahují, se obvykle snaží zmenšit vzdálenost, která mězi nimi je. To může znamenat třeba naklánění nebo mnohem přímější způsob - dotýkání. Lehký dotek nebo pohlazení paží může být známkou přitažlivosti.
  • Přitažlivost může značit i postavení chodidel ve směru k osobě zájmu.[25]
  • Romantický zájem mohou odhalovat i dlaně otočené vzhůru, protože v této poloze značí otevřenost.[26]
 4. 4
  Při vyjadřování přitažlivosti nezapomeňte na odlišnost mezi muži a ženami. Muži a ženy mohou skrze řeč těla vyjadřovat své pocity odlišně.
  • Muž se obvykle k objektu svého zájmu naklání a otáčí směrem k němu hrudník, zatímco žena na to odpovídá otočením hrudníku a odkloněním. [27]
  • Muž, který vyjadřuje svůj zájem, si může dávat ruce za hlavu a ohýbat je do úhlu 90°.[28]
  • Ženy při vyjadřování svého zájmu mohou mít paže otočené směrem ven (otevřené) a mohou se dotýkat těla v oblasti mezi boky a bradou.[29]
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 5:

Rozpoznání znamení moci

 1. 1
  Zaznamenejte oční kontakt. Oční kontakt, kanál kineziky, je primární cestou, kterou dávají lidé najevo svou dominanci. Lidé, kteří chtějí prosadit svou dominanci, využívají svobody zírání a zaměřují svůj zrak na přihlížející osoby. Jsou to ti, kteří oční kontakt téměř nikdy nepřeruší.[30]
  • Chcete-li prosadit svou moc, pamatujte, že upřený oční kontakt může být zastrašující.[31]
 2. 2
  Posuďte výrazy obličeje. Osoba, která se snaží prosadit svou dominanci, se neusmívá, čímž ukazuje svou vážnost. Namísto úsměvů se může mračit a stahovat ústa do tenké linky.[32]
 3. 3
  Zhodnoťte gestikulaci a držení těla. Gesta můžou ukazovat dominanci; ukazování prstem a rozmáchlá gesta mohou ostatním předávat informace o vašem stavu. Dalším znakem převahy je vzpřímený, široký, ale uvolněný postoj.[33]
  • Dominantní jedinci mají pevný stisk ruky. Při potřesení rukou obvykle nastavují ruku nahoru s dlaní směřující k zemi; takový stisk bude pevný a vytrvalý dostatečně na to, aby ukázal převahu dané osoby.[34]
 4. 4
  Všímejte si jak daná osoba pracuje se svým osobním prostorem. Lidé s vyšším statutem budou vyžadovat větší fyzický prostor mezi sebou samými a lidmi nižší dominance. [35] Jinými slovy, expanzivní postoj signalizuje moc a úspěch.[36]
  • Moc se projevuje i skrze stání a sezení. Stání - a obzvláště v popředí - je považováno za mnohem dominantnější pozici.[37]
  • Sebevědomí vzbuzují také rovná záda a silná, široká ramena. V kontrastu k tomu působí úplně opačně (nedostatek sebevědomí) hrbení a sešlápnutá ramena.[38]
  • Dominantní jedinci půjdou vždy první vpředu před skupinou a budou první procházet dveřmi. Vedoucí pozici si užívají.[39]
 5. 5
  Všímejte si jak, čeho a koho se daná osoba dotýká. Lidé, kteří chtějí ukázat svou dominanci mají mnohem více možností, jak svou moc projevit pomocí dotyku, protože jsou více sebevědomí. V situaci, kdy se setká osoba s vyšším statusem s osobou méně dominantní, výše postavená osoba se bude té níže postavené dotýkat mnohem častěji.[40]
  • V situaci, kdy se setkají dva stejně dominantní jedinci dochází k vzájemným dotykům v podobné frekvenci.[41]
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 5:

Pochopení řeči těla

 1. 1
  Čtení řeči těla je komplexním procesem. Vzhledem k tomu, že každý člověk je jiný a jiným způsobem se projevuje, nonverbální chování je velmi komplexní. [42] Rozšifrovat řeč těla může být poměrně náročné, protože při interpretaci signálů, které jsou k vám nějakou osobou vysílány, musíte brát v potaz veškeré okolnosti. Tak například - zmínila se vám tato osoba týž den, že se pohádala s partnerem nebo ji nepovýšili v práci? Nebo na ní byla během oběda vidět značná nervozita?
  • Při interpretaci řeči těla jiné osoby musíte brát v potaz její osobnost, sociální příslušnost, verbální vyjadřování a vnější okolnosti. Ačkoli tyto informace nejsou vždy dostupné, při interpretaci řeči těla vám mohou práci značně usnadnit. Lidé jsou komplexní bytosti a proto by vás nemělo překvapovat, že jejich nonverbální komunikace bude komplexní také!
  • Čtení řeči těla můžeme přirovnat například ke sledování nějakého oblíbeného televizního pořadu; také vám nestačí shlédnout jednu scénu - kvůli jejímu pochopení musíte vidět celou epizodu. Pravděpodobně si také budete muset pamatovat určité části předchozí epizody, historii postav a zápletku. Na celou věc se tak musíte dívat komplexně i v případě hodnocení řeči těla!
 2. 2
  Nezapomeňte vzít do úvahy odlišnosti mezi jednotlivými lidmi. Neexistuje žádný univerzální návod pro správný výklad řeči těla. Chcete-li se skutečně naučit řeč těla posuzovat správně, budete pravděpodobně muset cílovou osobu nějakou dobu 'studovat.' Co může být pravdou pro jednu osobu, nemusí nutně platit i pro jinou.
  • Například při lži většina lidí přeruší oční kontakt, ale někteří naopak budou pohled do vašich očí upírat ještě usilovněji, aby zakryli své snahy o lživá tvrzení.
 3. 3
  Řeč těla se může v různých kulturách značně odlišovat. Některé emoce a výrazy těla i obličeje můžou být v různých kulturách vnímány zcela odlišně.
  • Naříklad ve Finsku je oční kontakt považován za známku dostupnosti. V kontrastu s tím je oční kontakt třeba v Japonsku vnímán jako vyjádření zlosti.[43]
  • Jako další příklad uveďme zvyk západní kultury, při kterém se v případě náklonnosti k druhému člověku nakláníme trochu tělem a sedíme rovně proti němu. Jiné kulturní prostředí tyto zvyky nemusí přijímat.[44]
  • Uvádíme sice, že fyzické projevy emocí se v různých kulturách liší, nicméně podle jistých průzkumů existují i univerzální prvky napříč kulturami. To se týká hlavně projevů dominance a podřízenosti. Například hrbení a snížená pozice je známkou podřízenosti snad všude po světě.[45]
 4. 4
  Porozumění řeči těla se také liší v závislosti na nonverbálním kanále. Nonverbálním kanálem myslíme prostředek, kterým je zpráva nebo znamení vysíláno beze slov. Mezi důležité nonverbální kanály patří kinezika (oční kontakt, výrazy obličeje, řeč těla), haptika (dotyky) a proxemika (osobní prostor). Jinými slovy, prostředek určuje sdělení.[46]
  • Obecně jsou lidé velmi dobří v odhalování výrazu obličeje, následně potom řeči těla a na posledním místě se umisťuje lluštění významu dotyků a proxemiky.[47]
  • Dokonce i v rámci jednotlivých kanálů můžou být různé variace. Například ne všechny výrazy tváře jsou stejně snadno rozšifrovatelné. Lidé mnohem lépe rozpoznají výraz tváře, který značí příjemné emoce, než výraz, který vyjadřuje ty negativní. Jedna studie prokázala, že lidé mnohem přesnějši interpretují štěstí, spokojenost a vzrušení oproti zlosti, smutku, strachu a znechucení. [48]
  Reklama

Varování

 • Nesuďte nikoho jen na základě jeho řeči těla. Pamatujte, že řeč těla není jediným indikátorem stavu mysli, emocionálního rozpoložení nebo vztahu k vaší osobě.
Reklama

Související články

Jak někomu udělat cucflekJak někomu udělat cucflek
Jak zařídit, aby vás postrádalJak zařídit, aby vás postrádal
Jak na francouzské líbání
Jak poznat, zda o vás má dívka zájemJak poznat, zda o vás má dívka zájem
Jak přestat milovat někoho, kdo vás nemilujeJak přestat milovat někoho, kdo vás nemiluje
Jak zajistit, aby se do vás muž zamilovalJak zajistit, aby se do vás muž zamiloval
Jak poznat, že někoho milujeteJak poznat, že někoho milujete
Jak se komukoliv pomstítJak se komukoliv pomstít
Jak na něco (nebo na někoho) přestat mysletJak na něco (nebo na někoho) přestat myslet
Jak rozpoznat flirtovací signály u ženJak rozpoznat flirtovací signály u žen
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak se naučit skvěle líbatJak se naučit skvěle líbat
Jak si najít přítelkyniJak si najít přítelkyni
Jak dát dívce najevo, že vám na ní záležíJak dát dívce najevo, že vám na ní záleží
Reklama

Reference

 1. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 2. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 3. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 4. Tipples, J. (2007). Wide eyes and an open mouth enhance facial threat.Cognition and Emotion, 21(3), 535-557.
 5. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201206/the-ultimate-guide-body-language
 6. Harrigan, J. A., & O'Connell, D. M. (1996). How do you look when feeling anxious? Facial displays of anxiety. Personality and Individual Differences,21(2), 205-212.
 7. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201206/the-ultimate-guide-body-language
 8. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201206/the-ultimate-guide-body-language
 9. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 1. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). Emerging insights into the nature and function of pride. Current Directions in Psychological Science, 16(3), 147-150.
 2. Burgoon, J. K. (1991). Relational message interpretations of touch, conversational distance, and posture. Journal of Nonverbal behavior, 15(4), 233-259.
 3. Burgoon, J. K., & Jones, S. B. (1976). Toward a theory of personal space expectations and their violations. Human Communication Research, 2(2), 131-146.
 4. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 5. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 6. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 7. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 8. http://www.businessinsider.com/how-to-read-body-language-2014-5?op=1
 9. http://www.businessinsider.com/how-to-read-body-language-2014-5?op=1
 10. Burgoon, J. K. (1991). Relational message interpretations of touch, conversational distance, and posture. Journal of Nonverbal behavior, 15(4), 233-259.
 11. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 12. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 13. http://www.businessinsider.com/how-to-read-body-language-2014-5?op=1
 14. Burgoon, J. K. (1991). Relational message interpretations of touch, conversational distance, and posture. Journal of Nonverbal behavior, 15(4), 233-259.
 15. https://www.psychologytoday.com/articles/200712/fast-forces-attraction
 16. https://www.psychologytoday.com/articles/200712/fast-forces-attraction
 17. https://www.psychologytoday.com/articles/200712/fast-forces-attraction
 18. Grammer, K. (1990). Strangers meet: Laughter and nonverbal signs of interest in opposite-sex encounters. Journal of Nonverbal Behavior, 14(4), 209-236.
 19. Grammer, K. (1990). Strangers meet: Laughter and nonverbal signs of interest in opposite-sex encounters. Journal of Nonverbal Behavior, 14(4), 209-236.
 20. Grammer, K. (1990). Strangers meet: Laughter and nonverbal signs of interest in opposite-sex encounters. Journal of Nonverbal Behavior, 14(4), 209-236.
 21. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 22. http://www.psychologistworld.com/bodylanguage/eyes.php
 23. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 24. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 25. http://psychologia.co/dominant-body-language/
 26. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 27. http://www.businessinsider.com/how-to-read-body-language-2014-5?op=1
 28. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 29. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201206/the-ultimate-guide-body-language
 30. http://psychologia.co/dominant-body-language/
 31. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 32. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 33. Knapp, M., Hall, J., & Horgan, T. (2013). Nonverbal communication in human interaction. Cengage Learning.
 34. Akechi H, Senju A, Uibo H, Kikuchi Y, Hasegawa T, et al. (2013). Attention to Eye Contact in the West and East: Autonomic Responses and Evaluative Ratings. PLoS ONE 8(3): e59312.
 35. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 36. Eibl-Eibesfeldt, I., & Salter, F. K. (Eds.). (1998). Indoctrinability, ideology, and warfare: evolutionary perspectives. Berghahn Books
 37. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 38. Greene, J. O., & Burleson, B. R. (Eds.). (2003). Handbook of communication and social interaction skills. Psychology Press.
 39. Wagner, H. L., MacDonald, C. J., & Manstead, A. S. (1986). Communication of individual emotions by spontaneous facial expressions. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 737.

O tomto wikiHow

Cher Gopman
Spoluautorem článku je :
Sociální kouč
Tento článek spoluautorem článku je Cher Gopman. Cher Gopman je zakladatelkou NYC Wingwoman LLC, koučovací služby pro randění se sídlem v New Yorku. 'NYC Wingwoman' nabízí dohazování, doprovodné služby, koučování 1 na 1 a intenzivní víkendové bootcampy. Cher je certifikovaný životní kouč, bývalá psychiatrická sestra a její práce byla uvedena v časopisech Inside Edition, Fox, ABC, VH1 a The New York Post. Tento článek byl zobrazen 21 012 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 21 012 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama