Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Konnichiwa (こんにちは)! Japonština je úžasný jazyk, který stojí za to studovat, bez ohledu na to, jaké jsou vaše záměry - ať už se chystáte rozjíždět vlasní podnikání, chcete rozumět oblíbenému japonskému seriálu (např. manga) nebo si třeba toužíte popovídat se svým japonským kamarádem v jeho rodné řeči. Zpočátku se vám japonština bude nejspíš zdát poněkud odstrašující, kvůli naprosté odlišnosti od našeho jazyka, ale i všech ostatních jazyků "západního" světa. Systém písma a další náležitosti jsou sice velmi komplikované, zatímco ale třeba gramatika, výslovnost a základní konverzace až překvapivě srozumitelné a pravidelné. Začněte základními frázemi a postupně se ponořte do studia japonských zvuků a písma.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Základy

 1. 1
  Naučte se japonským systémům písma. Japonština má čtyři systémy pro zapisování, přičemž každý z nich je složen z odlišných znaků. Může se to zdát jako spousta učení, ale každé japonské slovo, ať už pochází z jakéhokoli psaného systému, je vysloveno kombinací některých z 46 základních zvuků.[1] Rozlišení a pochopení užití všech systémů písma je základním bodem studia japonštiny. Toto je stručný přehled:
  • Hiragana je japonským slabikářem, tedy souborem fonetických znaků, které dohromady tvoří jeden z japonských systémů psaní. Narozdíl od češtiny zastupuje každý znak jednu slabiku, která může zahrnovat zvuk samohlásky i souhlásky.
  • Katakana je taktéž slabikář, častěji užívaný pro cizí slova a zvukomalebné výrazy (jako např. bác nebo klap). Hiragana s katakanou dohromady sdružují kompletní soubor všech zvuků, které japonština používá.
  • Kanji jsou čínské znaky, které japonský psaný systém přijal za své. Narozdíl od hiragany a katakany, které obsahují pouze fonetická písmena, kanji zahrnuje tzv. ideogramy, což znamená, že každý znak má svůj význam. Znaků kanji existují tisíce, ale běžně se používá asi 2000 z nich. Hiragana i katakana byly z těchto znaků odvozeny. Stejných 46 základních zvuků, které se používají pro vyslovení katakany a hiragany, používáme i pro vyslovení kanji.
  • Znaky nám známé latinky japonština používá pro zapisování akronymů (zkratek), názvů obchodních společností, ale z estetických důvodů i pro jiná slova. Japonský jazyk ale můžete zapisovat latinkou v podstatě celý, takovému systému se pak říká Romanji. Domorodí Japonci tento zápis nepoužívají, ale najde využití zejména u začínajících studentů japonštiny, kteří se tak učí "hláskovat" japonské znaky. V japonštině ale existuje spousta zvuků, které se latinkou zapisují jen velmi obtížně, stejně jako různá homonyma, která pak mohou být poměrně zavádějící či matoucí. Z toho důvodu jsou obvykle začínající studenti japonštiny vyzýváni k co nejrychlejšímu ovládnutí japonských znaků a je jim doporučováno, aby se zapisování latinkou úplně vyhýbali.
 2. 2
  Cvičte japonskou výslovnost. 46 základních zvuků v japonštině zahrnuje jednu z pěti samohlásek nebo kombinaci samohlásky a souhlásky, s výjimkou jednoho zvuku, který je složen jen ze souhlásky. Samohláskové zvuky nejsou flektivní, narozdíl od mnoha různých jiných jazyků. Studium výslovnosti můžete začít tím, že se naučíte vyslovit každý ze znaků hiragany a katakany. Základní přehled hiragany i kitakany a jejich výslovnost najdete například na této webové stránce.
  • Zaměřte se na správnou intonaci různých zvuků. odlišná intonace může kompletně změnit význam vyřčených slov. Jedna delší slabika může úplně změnit význam, pokud ji místo krátkého vyslovení řeknete dlouze ("o" vs. "ó").
 3. 3
  Naučte se variace základních zvuků. K japonským znakům se v některých případech přidávají značky, které ukazují, jestli máte dané slovo vyslovit jinak, než je obvyklé, což může zcela změnit význam takového slova. Takovou změnu můžeme přirovnat například k tomu, kdy se v angličtině mění výslovnost "s" blíže k "z".
  • Tvrdé souhlásky vyslovujeme náhlým zastavením mezi dvěma zvuky.
  • Dlouhé samohlásky vyslovíte tak, že podržíte běžnou samohlásku o několik okamžiků déle, čímž ji od krátkého zvuku značně odlišíte a tím pádem také úplně změníte její význam.
 4. 4
  Seznamte se s japonskou gramatikou. Pochopením několika základních pravidel gramatiky zvládnete první kroky k ovládnutí japonštiny a budete moct tvořit své vlastní věty. Japonská gramatika je jednoduchá a flexibilní, takže skládání slov, která dohromady dají nějaký smysl, není nic až tak těžkého. [2]
  • Podmět je volitelný a můžete ho tak vynechat.
  • Přísudek se vždy nachází až na konci věty.
  • U podstatných jmen se nerozlišuje rod. Většina z nich navíc ani nemá tvar pro množné číslo.
  • Slovesa se nemění v závislosti na podmětu (on/ona/ono). Nemění se dokonce ani podle čísla (jednotného a množného).[3]
  • Částice, zvýrazňující větný člen, následují vždy za slovem, ke kterému se vztahují.
  • Osobní zájmena (já, ty apod.) se rozlišují podle míry formálnosti, kterou si daná situace žádá a podle toho, jakou úctu chcete vyjádřit druhé osobě.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Vedené lekce

 1. 1
  Pořiďte si audio nahrávky s výukovými lekcemi. Po počátečním osvojení základů přichází čas na nějakou vedenou instruktáž, která vaše znalosti dále prohloubí. Pokud se učíte japonsky prakticky jen pro zábavu, protože chcete například porozumět seriálům typu manga nebo anime, případně chcete cestovat, pak si vystačíte s výukovými cédéčky. Hodinu denně procvičujte správné užití gramatiky, učte se základní fráze a doplňujte slovní zásobu užitečnými slovíčky.
  • Nahrávky poslouchejte v každou volnou chvíli. Například ráno v tramvaji po cestě do práce, o polední pauze nebo při procházce parkem. Lekce si můžete nahrát například do přenosného mp3 přehrávače nebo podobného zařízení.
  • Pro to, abyste si japonskou kulturu i jazyk skutečně užili během nějakého kratšího výletu do této krásné země, není nezbytně nutné, abyste svůj mozek zatěžovali ohromným množstvím různých obskurních znaků. Mnohem praktičtější bude, když si osvojíte několik nejdůležitějších frází.
 2. 2
  Zapište se do kurzu. Pokud se chcete japonsky naučit kvůli práci nebo se chcete do Japonska odstěhovat, měli byste zvážit účast na lekcích univerzitní úrovně, intenzivních kurzech nebo online výukových programech. Z dlouhodobého hlediska je zcela stěžejní zvládnout čtení a psaní, v čemž vám může hlavně v počátečních stadiích výuky pomoct nějaký mentor, který rozvine vaše studijní návyky a zodpoví všechny otázky, které vám o kultuře Japonska a o životě v této zemi mohou přijít na mysl.
  • Studujte systémy písma. Jestliže je gramotnost důležitá pro vaše účely výuky, začněte si hned od začátku osvojovat čtyři systémy japonského písma. Hiraganu a katakanu zvládnete v rámci několika týdnů a můžete je pak používat pro zápis skutečně jakéhokoli japonského výrazu. Kanji má dnes okolo 2 000 běžně užívaných znaků, což typicky zabere i několik let studia, ale pokud to s japonštinou myslíte vážně a chcete jí rozumět a aktivně využívat, rozhodně se to vyplatí.
  • Slovní zásobu a jednoduché fráze se snadno naučíte využitím pomocných karet. Prohlížet si je můžete při čekání na schůzku, na vlak, ve frontě apod. Některé takové karty seženete zdarma na internetu, ale v knihovnách a různých eshopech pořídíte mnohem kvalitnější.
   • K procvičování kanji sežeňte karty, na kterých je popsán řád jednotlivých tahů (jak zapsat každý znak), kdy je na jedné straně vždy daný znak kaligraficky vyobrazen a na druhé užit v příkladech. Takové pomocné karty si ale můžete také vyrobit sami. Připravte si karty libovolných rozměrů z tvrdšího papíru a zapište na ně informace podle svých potřeb.
  • Při výuce v kurzech se aktivně účastněte diskuzí i dalších činností. Důsledně plňte všechny domácí úkoly, často se hlašte o slovo a co nejvíce se zapojujte do všech aktivit. Pokud nebudete aktivní, vaše znalosti se budou prohlubovat jen velmi pomalu.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Ponořte se do studia

 1. 1
  Připojte se k japonské konverzační skupině. Podobné jazykové skupiny jsou většinou plné lidí a velmi snadno je najdete krátkým procházením internetových stránek nebo telefonátem do místní knihovny, jazykové školy nebo nějakého komunitního centra. V podobných skupinách vytrénujete své uši tak, aby dokázaly zachytit a rozlišit vyřčená slova. Jednotlivé zvuky zkuste opakovat dokonce i tehdy, kdy jim vůbec nerozumíte. Slova si tak začnete rozkládat a postupně je pochopíte a zafixujete.
 2. 2
  Seznamte se s nějakými Japonci, se kterými můžete japonštinu pravidelně procvičovat. Určitě se najde dostatek Japonců, kteří mají zájem o výuku českého jazyka výměnou za pomoc s japonštinou. Najít některého z nich na internetu by nemělo být příliš obtížné. Z takového přátelství můžou těžit obě strany, protože si vzájemně pomůžete rozvinout doposud nabyté znalosti cizího jazyka.
  • Věnujte se s přáteli činnostem, které zahrnují používání japonštiny, ale nedají se považovat za "studijní aktivitu." Pokud jste se seznámili s japonsky mluvícími osobami osobně a nežijí ve vašem okolí příliš dlouho, proveďte je městem. Vyražte se podívat třeba na památky. Pamatujte, že se není čeho bát a měli byste se proto do japonštiny skutečně obout hned od počátku a pravidelně ji používat, protože se jinak ze všech těch kanji znaků, které se musíte naučit, zblázníte. Podobnými zábavnými činnostmi se uvolníte a zároveň posunete úroveň svých znalostí japonštiny.
  • Ve volných dnech, kdy vás nečekají žádné povinnosti, zavolejte svému japonskému kamarádovi a alespoň půl hodiny s ním mluvte po telefonu pouze japonsky. Čím více budete cvičit, tím rychleji se budete zlepšovat.
 3. 3
  Sledujte japonská média. Ať už jde o noviny, knihy, filmy, seriály nebo televizní show, věnujte se jim každý den. Na internetu najdete velké množství televizních záznamů, od komedií, přes televizní soutěže až po dramata a náročnější žánry. Najděte si to své, co vyhovuje vašim zájmům a učení pro vás bude mnohem snadnější. Četbou japonských novin se setkáte s mnohem praktičtější slovní zásobou a gramatikou než v učebnicích. Jakmile se zlepšíte, můžete začít číst knihy v japonštině, čímž se dostanete opět k jinému, jemnějšímu, stylu psaní. K četbě navíc přidejte klasické japonské filmy a anime bez titulků nebo s japonskými titulky.
  • Vynikající výukovou pomůckou můžou být i komiksy, ovšem buďte opatrní - míra jejich sofistikovanosti silně kolísá. Vhodné jsou komiksy s vyspělejší tematikou a literárnějším stylem (obzvláště ty, kde jsou obrázky skutečně nápomocné v pochopení uvedeného textu). Časopisy určené pro menší děti budou plné slangových výrazů a zvukových efektů. Buďte proto velmi opatrní, co z takových komiksů pochytíte.
 4. 4
  Studujte v Japonsku. To je totiž bez debat ten nejlepší způsob, jak prakticky využít teoreticky nabyté znalosti japonštiny. Takové proniknutí do nitra cizí kultury je velice vzrušující a nepředvídatelnou zkušeností, a to i dokonce pokud jde jen o krátkodobý pobyt. Cizí prostředí vás vystaví neočekávaným a ohromujícím podmínkám a věcem, které si nedokážete představit v nejdivočejších snech ani po předchozí vyčerpávající přípravě a průzkumu.
  • Jestliže máte zájem o studium na univerzitě nebo vysoké škole v Japonsku, sežeňte si relevantní informace o nabízených studijních programech. Studium je jednou z nejlepších cest, jak se dlouhodobě vystavit možnosti mluvit japonsky s rodilými mluvčími. Zjistětě možnosti získání různých typů stipendia.
  • Nenechte se odradit, když hned všemu neporozumíte nebo když něco nezvládnete napsat či přečíst tak, jak jste očekávali. Docílit plného ovládnutí cizího jazyka a jeho plynného užívání může trvat celé roky. Komplikovanost a drobné odchylky dělají z japonštiny jazyk, který je na dokonalé zvládnutí skutečně náročný, ale právě i v tom tkví jeho krása.
  Reklama

Tipy

 • Učte se z kontextu. Jestliže se osoba vedle vás v odpovědi na pozdrav ukloní nebo jinak zachová nějakým specifickým způsobem, následujte jejího příkladu, jakmile k tomu dostanete příležitost. Nejvhodnější je sledovat chování a reakce lidí vašeho pohlaví a věku. To, co je vhodné jednání u dospělého muže pravděpodobně nebude vhodné u mladé dívky.
 • S elektronickými studijními pomůckami opatrně. Elektronický slovník byste neměli pořizovat příliš brzy. Takové slovníky jsou velmi drahé a většina z jejich funkcí je zcela nepoužitelná, pokud nejsou vaše znalosti japonštiny již na vyspělejší úrovni. Než se pro koupi tohoto zařízení rozhodnete, měli byste znát alespoň 300-500 znaků kanji.
 • Bez procvičování je snadné zapomenout v podstatě jakýkoli jazyk, a proto japonštinu pravidelně cvičte. Jestliže se studiu věnujete sedm měsíců a pak na rok přestanete, ZAPOMENETE všechny znaky Kanji, které jste se prve naučili, a navíc i většinu gramatiky. Zvládnout veškeré aspekty japonštiny najednou je velice náročné. Dokonce i rodilí Japonci, kteří žili delší dobu v zahraničí, vám potvrdí, že začali zapomínat Kanji. Dlouhodobé a pravidelné učení po menších troškách vám dá mnohem více než občasné nápory šprtání velkého množství informací.
 • Jestliže se rozhodnete vyjet do Japonska mimo své pracovní povinnosti, je možné, že místní budou vaše pokusy o japonštinu ignorovat. Někteří lidé se totiž nebudou chtít otravovat s někým, o kom předpokládají, že bude mluvit pomalou, špatnou a divnou japonštinou. Nenechte se tím ale od studia japonštiny odradit. Počet osob, kteří budou laskavě a trpělivě naslouchat čemukoli, co se jim snažíte sdělit, vysoce převyšuje počet těch, kteří vás s nechutí odbydou.
 • Psaní a znaky Kanji se učte až naposledy a nemíchejte je s hiraganou, katakanou, ani jinými slovy. Jedině tak totiž budete připraveni zvládnout Kanji, protože k těmto znakům budete již schopni přiřadit správný význam a nebude vám dělat žádný problém přeložit dané výrazy případně zpět.
 • Během mluvení nevyslovujte slova ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Nezapomeňte pravidelně cvičit, nejlépe s nějakým rodilým mluvčím.
 • Některé výrazy v animovaných seriálech a komiksech můžou být velmi nevhodné pro použití v běžných situacích. Snažte se naučit spíše praktické využití jazyka z reálných situací a nepřejímejte špatné popkulturní návyky a tendence.
 • Snažte se vyhnout výměnným pobytům. Studie prokázaly, že pokud se začnete učit nový jazyk, váš mozek začne pracovat úplně novým způsobem a při náhlém návratu k češtině může plyplynulost užívání vašeho rodného jazyka klesnout i o 16%.
 • Ujistěte se, že vyslovujete souhlásky i samohlásky správně a ignorujte přitom pocit, že si připadáte jako idiot. Jedině častým procvičováním a dodržováním správné výslovnosti dosáhnete kýžených výsledků. Takže stud a špatné pocity stranou.


Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 92 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 15 352 krát
Stránka byla zobrazena 15 352 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama