Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kouzlení vyžaduje zručnost, preciznost a rychlost. Také budete muset dlouho trénovat, takže se nesmíte nechat odradit, když se vám to nepovede hned na poprvé. Začněte s jednoduchými karetními triky a postupně rozšiřujte svůj repertoár.

Metoda 1
Metoda 1 ze 7:
Karta na horním konci balíčku

 1. 1
  Natrénujte si snímání dvou karet z horního konce balíčku tak, aby to vypadalo, jako že snímáte pouze jednu kartu.
 2. 2
  Sejměte horní dvě karty a ukažte publiku jen tu spodní.
 3. 3
  Potom obě karty vložte zpět do balíčku.
 4. 4
  Vytáhněte horní kartu z balíčku a vložte ji kamkoli do balíčku. Obecenstvo si bude myslet, že jde o kartu, kterou jste jim ukázali.
 5. 5
  Řekněte publiku, že dostanete jejich kartu zpět na horní konec balíčku. Můžete udělat nějaké okázalé gesto, které vašemu triku dodá dramatický efekt.
 6. 6
  Vyndejte z balíčku horní kartu a řekněte: „Voila!“ Tento trik vyžaduje trochu cviku, ale když se ho naučíte, všechny jím ohromíte.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 7:
Předpovídání karet

 1. 1
  Vezměte si obyčejný balíček karet a pořádejte někoho z publika, aby ho zamíchal. Řekněte dobrovolníkovi, že může karty míchat jak dlouho chce. Tento trik závisí na pravděpodobnosti, ne na přesnosti.
 2. 2
  Požádejte dobrovolníka, aby pojmenoval dvě karty. Řekněte si jen o název, ne o barvu.
  • Bude vám stačit například „král“ a „desítka“. „Pikový král“ a „srdcová desítka“ by bylo příliš konkrétní.
  • Když dobrovolník řekne „král“ a „desítka“, v podstatě tím jmenuje čtyři karty od každého druhu, protože barva není specifikovaná. Dohromady tedy máte 8 možností karet.
  • Teorie je taková, že z těchto 8 karet bude alespoň jeden král vedle jedné z desítek. [1]
 3. 3
  Položte ruku přes balíček karet a předstírejte, že se usilovně soustředíte. Počkejte asi 30 vteřin a potom pokračujte s trikem. Vytvoříte tím iluzi, že jste karty ovlivnili silou vůle.
  • Toto je jediné fyzické gesto, které u tohoto triku budete muset udělat. Snažte se nedělat s kartami téměř nic, aby trik působit důvěryhodněji.
 4. 4
  Řekněte dobrovolníkovi, aby obrátil balíček s kartami a rozložil ho. Všichni budou překvapení, že se tyto dvě karty v balíčku objeví vedle sebe!
  • V asi 10% případů bude mezi vybranými dvěma kartami ještě jedna karta. Pokud se to stane, řekněte obecenstvu, že jste se málo soustředili. Proveďte trik znovu a budete mít větší šanci, že se karty objeví vedle sebe. [2]
 5. 5
  Najděte vybrané dvě karty a ukažte je obecenstvu. Nedotýkejte se jich, jinak si obecenstvo bude myslet, že jste je tajně vložili vedle sebe.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 7:
Uhodněte spodní kartu

 1. 1
  Vezměte si do jedné ruky balíček karet lícem dolů. Ukažte obecenstvu, že držíte obyčejný balíček karet.
  • Ukažte lidem všechny karty. Můžete také balíček zamíchat před obecenstvem.
 2. 2
  V rychlosti si prohlédněte spodní kartu v balíčku a zapamatujte si ji.
  • Několikrát si v hlavě opakujte název této karty, abyste si ji skutečně zapamatovali, například: „piková šestka, piková šestka, piková šestka.“
 3. 3
  Procházejte prstem balíček karet a řekněte obecenstvu, aby vás kdykoli zastavilo. Díky tomu si obecenstvo budou myslet, že je součástí triku.
  • Prstem karty mírně natáčejte směrem k sobě. Ukažte obecenstvu, že skutečně procházíte kartami, ale mějte karty většinu času nahoře.
 4. 4
  Až vás obecenstvo zastaví, vytáhněte z balíčku několik horních karet, asi čtvrtinu celého balíčku. Čím více karet vytáhnete, tím schovanější bude karta, kterou potřebujete.
  • Při vytahování horních karet použijte ukazováček a prostředníček. Palcem si držte spodní stranu balíčku, aby na ni obecenstvo nevidělo. Tímto způsobem vytáhnete z balíčku kartu, kterou později uhodnete.
 5. 5
  Palcem opatrně vytáhněte spodní kartu během toho, co budete vytahovat horní karty. Ze spodu vytáhněte pouze jednu poslední kartu.
  • Snažte se karty vytáhnout rychle. Obecenstvo si většinou nevšimne, že jste palec vytáhli ze spodu balíčku. Všichni si budou myslet, že spodní karta byla uprostřed balíčku.
 6. 6
  Ukažte obecenstvu spodní stranu balíčku. Pro efekt můžete také zavřít oči, aby bylo jasně vidět, že se na karty nedíváte.
 7. 7
  Zeptejte se obecenstva: „Je spodní karta piková šestka?“ Všichni budou ohromeni, že jste kartu uhodli.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 7:
Výběr jakékoli karty

 1. 1
  Rozložte balíček karet a držte je lícem dolů. Nemusíte je míchat, i když díky tomu bude váš trik důvěryhodnější.
 2. 2
  Požádejte dobrovolníka, aby z balíčku vytáhl jednu kartu. Mějte trpělivost – čím více času dobrovolníkovi dáte, tím více bude dobrovolník věřit, že jeho kartu neuhodnete.
  • Pokud chcete obecenstvo přesvědčit, nedívejte se na karty, když si dobrovolník bude vybírat. Mnoho lidí si bude myslet, že vaše triky závisí na počítání karet, ale tento trik je mnohem jednodušší.
 3. 3
  Rozdělte balíček na dvě poloviny a každou polovinu si vezměte do jedné ruky. Dobrovolník si pravděpodobně vybere kartu z prostředku balíčku, takže potom karty rozdělte na dvě poloviny.
 4. 4
  Řekněte dobrovolníkovi, aby si kartu zapamatoval a vložil ji zpět do balíčku. Mluvte klidně, pomalu a sebejistě.
  • Nespěchejte, jinak si obecenstvo bude myslet, že jste si kartu zapamatovali předem.
 5. 5
  Podívejte se na spodní kartu části balíčku, který držíte v pravé ruce. Nebudete sice tuto kartu ukazovat, ale budete díky ní hledat kartu, kterou si dobrovolník vytáhl.
 6. 6
  Vložte vybranou kartu mezi dvě poloviny balíčku a dejte si pozor, abyste dali pravou polovinu nahoru. Tato karta totiž bude těsně vedle karty, kterou si dobrovolník vybral.
 7. 7
  Rozložte karty na stůl lícem nahoru. Snažte se co nejrychleji najít kartu, která byla na spodní straně pravé poloviny balíčku.
  • Rozložte karty tak, že celý balíček položíte na levou stranu stolu a jemně ho pravou rukou roztáhnete. Výsledné rozložení karet by mělo připomínat duhu.
  • Referenční karta by měla být na levé straně od karty, kterou si dobrovolník vybral. Karta, která je těsně vedle této karty, by měla být dobrovolníkova karta.
  • Nerozkládejte karty příliš rychle. Mohli byste omylem narušit jejich pořadí a trik by se vám nepodařil.
  • Můžete karty opatrně rozkládat prsty, ale nezastavujte se a nedívejte se na každou zvlášť, jinak by obecenstvo mohlo poznat, co děláte.
 8. 8
  Vytáhněte kartu z rozloženého balíčku a zeptejte se dobrovolníka, jestli je to jeho karta. Ptejte se ho naprosto klidně a sebejistě.
  • Zajistěte, aby si obecenstvo myslelo, že přesně víte, kterou kartu si dobrovolník vybral. Díky tomu se bude zdát, že máte nadpřirozené schopnosti, i když ve skutečnosti máte pouze dobrou paměť.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 7:
Čtyři esa za sebou

 1. 1
  Vytáhněte z balíčku karet všechna čtyři esa a položte je nahoru. Při tomto kroku by vás neměl vidět nikdo z obecenstva.
  • Nejlepší je dát si esa nahoru již předem. Potom budete moci vytáhnout balíček karet z kapsy a začít rovnou předvádět.
  • Snažte se provádět trik velmi nenápadně. Zeptejte se obecenstva, jestli chtějí vidět kouzlo a pusťte se do toho. Čím plynuleji to budete dělat, tím důvěryhodnější váš trik bude.
 2. 2
  Rozdělte balíček na čtyři části tak, že budete upouštět karty od spodu. Esa by měla zůstat nahoře v poslední hromádce.
  • Rozdělte karty tak, abyste měli hromádku z esy na pravé straně.
  • Neměli byste se příliš soustředit na čtvrtou hromádku. Když si vaše obecenstvo všimne, kde máte schovaná esa, váš trik bude prozrazen.
 3. 3
  Vezměte si první hromádku a přesuňte první tři karty na spodní stranu. Vytvoříte tím iluzi, že karty mícháte.
 4. 4
  Přesuňte horní tři karty do dalších tří hromádek, vždy jednu kartu na jednu hromádku. Začněte u první hromádky nalevo a skončete u hromádky, ve které jsou esa.
  • Ke každé hromádce vždy dejte jen jednu kartu. Je to velmi důležité, protože budete muset mít přesně tři karty nad esy.
 5. 5
  Zopakujte tento krok s ostatními třemi hromádkami. Měli byste karty rozdávat tak, abyste skončili u hromádky s esy.
  • Když dáte horní tři karty z hromádky s esy dolů, budete mít nahoře opět esa. Když je potom rozdělíte do ostatních hromádek, nahoře v každé hromádce bude potom eso.
 6. 6
  Otočte horní kartu u všech hromádek a ukažte obecenstvu esa. Pokud vám nebudou věřit, nabídněte jim, že jim celý trik ukážete znovu.
  • Jakmile se tento trik naučíte, můžete ho zkoušet předvádět tak, že budou některé kroky provádět dobrovolníci. Vždy jim poskytněte přesné pokyny (nemíchat karty). Výsledek bude vždy stejný, ale vaše obecenstvo vám bude více důvěřovat, protože si bude myslet, že má výsledek triku pod kontrolou. [3]
  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 7:
Předpověď karty s kapesníkem (pokročilý trik)

 1. 1
  Prohlédněte si horní kartu v balíčku a zapamatujte si ji. Například „kulové eso“ nebo „srdcová sedmička“. [4]
  • Tuto část triku udělejte tak, aby vás nikdo neviděl. Když vytáhněte karty z kapsy a začnete ihned s trikem, bude to důvěryhodnější.
 2. 2
  Položte balíček karet lícem dolů a přikryjte ho kapesníkem. Zajistěte, aby obecenstvo vidělo, že je balíček otočen lícem dolů.
  • Nejlepší bude použít neprůhledný kapesník.
  • Kapesníkem se snažte obecenstvo trochu rozptýlit. Lidé si budou myslet, že jde o vizuální trik a zapomenou na možnost, že jste si kartu zapamatovali.
 3. 3
  Až přes karty budete dávat kapesník, otočte je lícem nahoru. Musíte to udělat ve chvíli, kdy bude balíček zakrytý. Když to uděláte příliš brzy, prozradíte svůj trik.
  • Pokuste se udělat to co nejrychleji. Přikrývání karet a otáčení balíčku byste měli provést jedním plynulým pohybem, aby lidé neviděli, že karty otáčíte.
 4. 4
  Požádejte dobrovolníka, aby karty pod kapesníkem rozdělil na dvě poloviny. Dobrovolník položí horní polovinu balíčku na druhou stranu spodní poloviny balíčku. Stále sledujte, která polovina je která a mějte karty zakryté.
  • Požádejte dobrovolníka, aby balíček pouze rozdělil na poloviny, ale aby je nemíchal.
  • Když otočíte karty lícem nahoru, spodní strana balíčku bude najednou nahoře. Tento krok je důležitý, protože když řeknete dobrovolníkovi, aby karty rozdělil na poloviny, bude si myslet, že sundává horní polovinu, i když to ve skutečnosti bude spodní polovina.
 5. 5
  Vyndejte skutečnou horní polovinu balíčku karet zpod kapesníku a otočte karty lícem dolů. Horní polovina by měla obsahovat kartu, kterou jste si předem zapamatovali. Je to trochu těžké, ale měli byste to udělat tak, aby se obecenstvo dívalo pouze na kapesník.
  • Sejměte pouze horní polovinu balíčku. Spodní polovina balíčku, která bude lícem nahoru, by měla být stále pod kapesníkem.
  • Zamávejte rukou, ve které budete držet kapesník. Dělejte zajímavá gesta a odveďte pozornost od druhé ruky, kterou budete otáčet karty.
 6. 6
  Požádejte dobrovolníka, aby z poloviny balíčku, kterou jste vytáhli ven, sejmul horní kartu. Řekněte mu, aby ji ukázal ostatním členům obecenstva, ale vám ne.
  • Tato karta je stále ta, která byla na horním konci balíčku, ale obecenstvo si bude myslet, že je to karta z prostředku balíčku.
 7. 7
  Až se všichni podívají na kartu, řekněte její jméno. Obecenstvo bude naprosto ohromeno.
 8. 8
  Vytáhněte zbytek karet zpod kapesníku a otočte je lícem dolů. Udělejte to ve chvíli, kdy obecenstvo bude stále přemýšlet nad tím, jak jste to udělali.
  • Lidé si pravděpodobně budou chtít prohlédnout druhou polovinu karet. Měli byste to udělat tak, aby si nikdo nemyslel, že jste karty pod kapesníkem otočili.
  Reklama

Metoda 7
Metoda 7 ze 7:
Všechny osmičky spolu

 1. 1
  Připravte si trik:
  • Vytáhněte z balíčku jednu osmu a položte ji na horní konec balíčku. Další osmu dejte na desáté místo (první osmu počítejte jako první kartu).
  • Otočte balíček karet a odpočítejte sedm karet od spodu. Další dvě osmy dejte na osmé a deváté místo. Nyní můžete začít s trikem.
 2. 2
  Udělejte show a projděte celý balíček karet od začátku až do konce. Přitom řekněte obecenstvu, že předpovíte pozici karet.
 3. 3
  Osmička, kterou jste dali na desáté místo v balíčku bude karta, kterou budete předpovídat. Položte si ji na stůl lícem dolů a prozatím ji neukazujte obecenstvu. Lidé si budou myslet, že jde o náhodnou kartu vytaženou z balíčku.
 4. 4
  Obraťte balíček a řekněte, že budete počítat karty. Projděte dvě osmy, které jsou na sedmém a osmém místě v balíčku a řekněte obecenstvu, aby vás kdykoli zastavilo.
 5. 5
  Až vám dobrovolník řekne, abyste zastavili, otočte obě hromádky karet.
 6. 6
  Otočte kartu na levé straně balíčku. Řekněte, že je tato karta osma. Potom řekněte, že tato osma znamená počet karet, které byste měli vytáhnout z hromádky napravo.
 7. 7
  Spočítejte osm karet a řekněte dobrovolníkovi, že jste udělali tři hromádky a že je nyní vidět jedna osma.
 8. 8
  Obraťte další dvě karty a ukažte obecenstvu, že jde o další dvě osmičky. Nakonec ukažte obecenstvu, že první karta byla také osmička. Tímto trikem oklamete spoustu lidí, jejich reakce budou k nezaplacení.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 55 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 22 091 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 22 091 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama