Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jednou z nejtěžších a nejbolestivějších věcí, kterým lidé musejí čelit, je reagovat na zlo laskavostí a odpouštět i neodpustitelné věci. Rádi čteme příběhy o lidech, kteří na nenávist reagují láskou, ale když to samé musíme udělat my sami, většinou jsme rozzlobení, nenávistní, depresivní atd. Mnoho studií ovšem dokazuje, že vděčnost a umění odpouštět je jedním z předpokladů dlouhověkosti a pevného zdraví. Chcete žít šťastně a dlouho? Naučte se odpouštět i neodpustitelné. Je to skutečně to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Vaši nepřátelé si možná nezaslouží, abyste jim odpustili bolest a smutek, který vám způsobili, ale vy si zasloužíte osvobodit se od tohoto zla. Jak často říká Ann Landersová: „Nenávist je jako kyselina. Ničí to, na co ji nalijete a ničí i to, v čem je uložena.“

Postup

 1. 1
  Uvědomte si, že nenávist, kterou cítíte ke svému nepříteli, ho nijak nepoškodí. „Nenávist je jako pít jed a čekat, až zabije vašeho nepřítele.“[1]
 2. 2
  Uvědomte si, že ta nejlepší pomsta je žít spokojeně a úspěšně. Chcete se pomstít někomu, kdo se vás pokusil zničit? Ukažte mu i sobě (a také celému světu), že jste zvládli překonat všechny překážky, které vám tento člověk připravil a že se mu nepodařilo vás zničit, ani když se o to pokoušel.
 3. 3
  Uvědomte si, že druhá nejlepší pomsta je přeměnit něco zlého na něco dobré a najít si na všem špatném něco dobrého. Berte svého nepřítele jako někoho, kdo vám pomohl se poučit a stát se moudřejšími. I když se nám všem stávají nepříjemné věci, to nejlepší je brát je jako příležitosti a životní zkoušky, které nás buď zabijí, nebo posílí. Pokud jste si prošli něčím, co vás nezabilo, poučte se z toho a staňte se díky tomu lepším člověkem.
 4. 4
  Napište si seznam všech dobrých věcí, které z vašeho nepříjemného zážitku vzešly. Pravděpodobně jste se dlouho soustředili pouze na to špatné. Nyní se na celou věc zaměřte z jiného úhlu a hledejte to pozitivní. První věc na tomto seznamu bude pravděpodobně již zapomenuta, protože jste příliš dlouho mysleli na to negativní. Zkuste na této zkušenosti najít deset pozitivních věcí.
 5. 5
  Najděte si někoho, kdo vám pomohl. Fred Rogers řekl, že když byl malý chlapec, často ho trápily katastrofy, o kterých četl v novinách. Jeho matka mu říkávala, aby se zaměřil na lidi, kteří obětem těchto událostí pomáhali. I ve vašem případě se zamyslete nad tím, kdo vám pomohl. Myslete na to, jak laskaví a nesobečtí tito lidé byli a snažte se chovat stejně.
  • Měli jste v této situaci někoho, kdo byl vaším „samaritánem“? V tomto biblickém příběhu pomůže poutník chudákovi, kterého na cestě do Jericha zbili a nechali ho zemřít. Možná nejde jen o vás. Možná vaše zkušenost poskytla ostatním příležitost vám pomoci a podpořit vás.
 6. 6
  Mějte sami se sebou soucit. Pokud na svůj problém myslíte už dlouho, pomůže vám zaměřit se na něco jiného. Při cestě z temného lesa budete nevyhnutelně zakopávat. Odpusťte sami sobě. Mějte se sebou trpělivost a buďte k sobě laskaví. Extrémní emocionální bolest má na lidské tělo hluboký dopad. Dopřejte si nějaký čas na zotavenou, jezte zdravě, odpočívejte a soustřeďte se na přírodní krásy. Dovolte si pocítit všechny své emoce a zpracovat je. Neduste v sobě svoji bolest.
 7. 7
  Aramejské slovo pro „odpustit“ znamená doslova „odpoutat se“. Čím dříve se osvobodíte od toho, co vám váš nepřítel udělal, tím dříve budete schopni mu odpustit. Odpoutejte se od všech pocitů, které ve vás vyvolávají nenávist. Vaše nenávist vás svázala k vašemu nepříteli. Když mu odpustíte, budete schopni se zbavit bolesti, kterou vám způsobil. Odpuštění slouží vám a ne tomu druhému. Když se díky odpuštění osvobodíte, zbavíte se okovů nenávisti.
 8. 8
  Naučte se vyrovnat důvěru moudrostí. Faktem je, že ne všichni lidé jsou důvěryhodní. Bolestivé vzpomínky vám pomohou bránit se proti budoucím zklamáním. Jak napsala Rose Sweet: „Nedostatek důvěry je někdy pouhým uvědoměním si omezení ostatních lidí.“[2]
  • Odpustit tedy neznamená akceptovat nepřijatelné chování. Pokud musíte dále komunikovat s někým, kdo vám udělal něco špatného a nebyl schopen se vám ani omluvit, nebo pokračuje ve špatném jednání, nemáte povinnost tomuto člověku důvěřovat. Pravděpodobně nejde o důvěryhodného člověka a je tedy dobré si držet odstup. Nemá smysl se mučit tím, co vám provedl – neměli byste ze sebe dělat jeho oběť. Jednoduše si uvědomte podstatu situace a jděte dál.
  • Pokud se nepřítel chce smířit, musí pro to něco udělat: nabídnout upřímnou omluvu, slíbit, že už se jeho chování (ani žádné podobné) nebude opakovat, snažit se situaci napravit a dopřát tomu trochu času. Když neuvidíte, že se snaží situaci napravit a nechápe, co udělal špatně, uvědomte si, že když mu odpustíte, uděláte tím něco pro sebe a ne pro něj.
  • Pokud lidé skutečně nelitují toho, co nám udělali, musíme využít vlastní moudrost a vyhnout se tomu, aby nám něco zlého udělali znovu. Může to znamenat vyhýbat se těmto lidem. Je moudré vyrovnat odpuštění s vědomím, že zlo skutečně existuje a že někteří lidé si doslova užívají, když mohou jiným škodit.
 9. 9
  Přestaňte vyprávět svůj příběh. Kolikrát jste během posledního týdne už někomu vyprávěli, co se vám stalo a jak moc jste tím utrpěli? Kolikrát denně na to myslíte? Uvědomte si, že tím sami sobě bráníte v odpuštění. Odpusťte svému nepříteli, protože to je to nejlepší, so můžete udělat pro sebe i pro své nejbližší. Negativita je depresivní – fyzicky, duševně, spirituálně i emocionálně.
 10. 10
  Zkuste vyprávět svůj příběh z pohledu toho druhého. Představte si, že jste ten, který vám ublížil a zkuste si převyprávět celou situaci z jeho pohledu a představujte si, co by asi říkal. Pravděpodobně nevíte, jak by to popisoval a jak nad tím uvažuje a napadá vás pouze váš pohled na věc. Posaďte se s nějakým kamarádem a řekněte mu tento příběh očima toho, kdo vám ublížil. Je důležité to říct nahlas. Uvědomte si, že to není jednoduché, ale že vám to hodně pomůže. Když budete ochotní zkusit se na situaci podívat z jeho pohledu, znamená to, že budete schopni mu odpustit. Uvědomte si také to, že nejde o popírání předešlého odstavce, protože tento pohled na věc jistě změní vaši vlastní interpretaci příběhu.
 11. 11
  Zkuste vytrénovat své myšlení. Když si vzpomenete na svého nepřítele a na to, co vám udělal, zamyslete se nad ním a požehnejte mu. Přejte mu dobro a doufejte, že ho nepotká nic zlého. Má to dvě výhody. Za prvé tím neutralizujete kyselinu nenávisti, která vás postupně ničí. Když někomu budete přát něco zlého, nepomůže vám to a pravděpodobně se vám to vrátí. Když budete schopni požehnat někomu, kdo vám ublížil, budete vědět, že jste na správné cestě. Ze začátku to bude vůbec jednoduché, ale nesmíte se přestat snažit. Nakonec se to naučíte a nenávist se z vašeho srdce vytratí. Tato technika přinutí vaši mysl překonat kognitivní disonanci mezi nenávistí a soucitem k jednomu člověku. Není možné toto gesto vrátit zpět, takže to jediné, co můžete udělat, je změnit svůj způsob myšlení. Brzy si budete automaticky říkat, že si tento člověk zaslouží požehnání a že si přejete, aby se měl dobře.
 12. 12
  Udržujte si správný pohled na věc. Zlé skutky vašeho nepřítele vám ublížily, ale uvědomte si, že zbytek světa to nijak nezměnilo. Snažte se vnímat tyto činy ve svém životě, ale nikdy nezapomínejte na to, že nikdo jiný jimi ovlivněn nebyl a ostatní lidé si nezaslouží, abyste je jimi zatěžovali. Váš nepřítel je něčí milované dítě, něčí zaměstnanec, nebo rodič nějakého dítěte.
  Reklama

Tipy

 • Je snadné odpustit, když si uvědomíte, že to, co lidé dělají a říkají, toho vypovídá mnohem více o nich, než o vás.
 • Vložte veškerou svoji energii do představ nového života, který chcete. Představujte si sami sebe v budoucnosti, kdy budete osvobození od bolesti a utrpení.
 • Když budete mít problém s pozitivním myšlením, přečtěte si následující citáty:

  • Odpustit znamená propustit vězně a uvědomit si, že tím vězněm jste byli vy.“ - Lewis B. Smedes
  • „Ti, které je těžké milovat, potřebují lásku nejvíce.“
  • „Usilujte o pokoj mezi všemi lidmi a svatost“ -Židům 12:14.
  • „Pokud je to možné, nevzdávejte se, ale snažte se vycházet s každým.“ -The Desiderata od Maxe Ehrmanna
  • „Nenávidět někoho znamená pít jed a očekávat, že zabije toho druhého.“
  • „Kdybychom si mohli přečíst tajnou historii našich nepřátel, zjistili bychom, že všichni lidé si prožili tolik utrpení, že bychom se k nim nemohli chovat nepřátelsky.“ Henry Wadsworth Longfellow
  • „Chovejte se k lidem tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.“ – Zlaté pravidlo
  • „Správná a laskavá slova jsou lepší, než charita následovaná urážkami.“ - Korán 2:263
  • „Buďte milí – každý, koho potkáte, si prochází něčím těžkým.“ – Filón

" „Každý, kdo tvrdí, že je osvícen, ale nenávidí svého bratra, je stále v temnotě. Ten, kdo miluje svého bratra, je osvícen a není nic, co by mohlo způsobit, že sejde z cesty.“ 1 Jan 2:9,10- Bible

  • „Ten, kdo nenávidí svého bratra, je vrah a vrah uvnitř nemá žádný věčný život.“ 1 Jan 3:15- Bible

„Nenávist, kterou v sobě nosíte, je jako uhlí ve vašem srdci – mnohem nebezpečnější pro vás, než pro ty, které nenávidíte.“ Lawana Blackwell, Věno Lydie Clarkové, 1999.

  • „Hloupí lidé nezapomínají, ani neodpouštějí. Naivní lidé odpouštějí a zapomínají, moudří lidé odpouštějí, ale nezapomínají.“
  • „Jestliže vy neodpustíte, ani otec váš, jenž v nebesích jest, vám neodpustí vaše hříchy.“ Marek 11:26.
  • „Když lidem odpustíme jejich viny, bude i nám odpuštěno.“ Matouš 6:14
 • Někdy vám pomůže vzpomenout si na to, jak lidé odpustili vám. Požádejte nějakého kamaráda o pomoc a zeptejte se ho, zda si vzpomene na příklady, které by vám mohly dodat motivaci.
 • Odpuštění je volba. Když řeknete „Nemohu mu odpustit,“ myslíte tím ve skutečnosti „Nechci mu odpustit.“ Když si řeknete, že odpustit můžete, brzy se vám to povede.
 • Odpusťte tomu člověku, ale neříkejte mu to. Odpuštění patří jen vám. Když nebudete schopni lidem odpouštět, budete se cítit stále ublížení.
Reklama

Varování

 • Odpustit je těžké, ale žít s nenávistí je ještě horší. Skrývaná nenávist je nebezpečná a může lidem ublížit tak, že si to ani neumíte představit.
 • Skutečné odpuštění je bezpodmínečné a nezávisí na žádném činu ani požadavku. Typ odpuštění, který popisujeme v tomto článku, vás má zbavit deprese, vzteku a zoufalosti, kterou prožíváte.
Reklama

Reference

 1. Nelson Mandela
 2. p. 140, Healing the Heartbreak of Divorce, 1973

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 109 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 375 krát
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 7 375 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama