Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Naučit se základy nového jazyka je rozhodně velká výzva, ale naučit se novým jazykem mluvit plynně ještě složitější. Je ovšem možné se naučit mluvit plynně cizím jazykem – stačí jen dostatek cviku a vhodné metody učení. Když budete mít odhodlání a budete tvrdě pracovat, můžete se naučit mluvit plynně anglicky.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Seznamte se s angličtinou

 1. 1
  Začněte chodit na hodiny angličtiny. Pokud se teprve začínáte učit anglicky, měli byste chodit na lekce. Zkušený učitel vám dokáže vysvětlit základy angličtiny a pomůže vám porozumět tomu, jak tento jazyk funguje.
  • Pokud nemůžete chodit na hodiny angličtiny, najděte si nějaký online akviziční kurz. [1]
 2. 2
  Pořiďte si překladový slovník. Najděte si slovník, který vám poskytne překlady slovíček z vaší mateřštiny do angličtiny a naopak. V začátcích učení vám to pomůže vybudovat si slovní zásobu.
 3. 3
  Rozšiřujte si slovní zásobu. Až budete alespoň základně rozumět tomu, jak angličtina funguje, měli byste se věnovat rozšiřování slovní zásoby. [2] Můžete si najít například kartičky se slovíčky ve vašem jazyce.
  • Pokud máte pocit, že každodenní slovíčka již umíte, ale chtěli byste se naučit více, najděte si kartičky s pokročilými slovíčky, například ty, které používají Američtí studenti, kteří se učí na zkoušku GRE, která slouží jako přijímací řízení na vysoké školy.
  • Když si budete číst anglické texty a budete si vyhledávat všechna slovíčka, kterým nerozumíte a aktivně je začleníte do své slovní zásoby, budete mít brzy mnohem lepší slovní zásobu v angličtině.
 4. 4
  Zajděte si do knihovny a najděte si učebnice angličtiny. Mnoho veřejných knihoven nabízí spoustu různých zdrojů pro lidi, kteří se chtějí učit anglicky. Možná dokonce najdete i lekce angličtiny zdarma, na kterých si budete moci své znalosti procvičit. Tyto možnosti jsou běžnější ve větších městech, kde je více lidí, kteří se učí cizí jazyky. V knihovně můžete najít také audio knihy a nahrávky, které si budete moci zdarma vypůjčit.
 5. 5
  Najděte si IPA slovník. IPA (Mezinárodní fonetická abeceda) vám pomůže naučit se správnou výslovnost slov, která si dokážete přečíst, ale nevíte, jak je vyslovit. Tento slovník vám pomůže naučit se symboly IPA, ale pokud chcete, můžete si také najít na internetu videa, která vás naučí vyslovovat jednotlivé zvuky fonetické abecedy. [3]
 6. 6
  Čtěte různé anglicky psané texty. Najděte si různé formální i neformální texty v angličtině a čtěte si je, abyste se naučili jak formální, tak konverzační angličtinu. [4]
  • Pokud máte k dispozici anglické noviny, každý den si je kupujte a pročítejte je. Získáte díky tomu spoustu nových slovíček a kromě toho budete mít každý den nové texty, které vám umožní lépe se naučit strukturu vět v angličtině.
  • Měli byste číst také romány v angličtině. Pokud jsou pro vás romány ještě příliš těžké, najděte si dětské knihy a knihy pro dospívající a postupně si budujte slovní zásobu.
  • Zakroužkujte si slova, kterým nerozumíte, vyhledejte si je a zapište si jejich definice na okraj knihy nebo novin. Potom se snažte tato nová slova aktivně používat v rozhovorech v angličtině.
 7. 7
  Sledujte různé anglické televizní programy. Anglické zpravodajství je skvělým způsobem, jak si rozšířit znalosti angličtiny, protože reportéři většinou mluví jasně a zřetelně a nemají akcent. .[5] Když ale budete sledovat různé typy videí, pomůže vám to zapracovat na plynnosti v konverzační angličtině, takže nebudete při běžném projevu znít příliš formálně. [6]
  • Sledujte filmy. Filmy, které jsou určeny pro děti a dospívající většinou neobsahují příliš mnoho těžkých slovíček a vět a pokud se angličtinu teprve začínáte učit, budou pro vás jednodušší, než filmy pro dospělé diváky. [7]
  • Televizní seriály jsou také skvělou možností, protože jsou kratší než filmy, mohou vás naučit vnímat humor a komické načasování a díky tomu vám pomohou rozvinout plynulost vaší angličtiny.
  • Pokud máte k dispozici titulky v angličtině, zapněte si je. Když budete slova zároveň číst i poslouchat, zlepšíte si slovní zásobu a výslovnost.
 8. 8
  Sledujte na internetu různá videa. YouTube a další video kanály vám poskytnou nekonečné množství videí v angličtině. Pokud chcete zlepšit svoji mluvenou angličtinu, sledujte videa z oborů, kterým se věnujete, abyste se naučili nová slovíčka a také detaily, které spadají do vaší pracovní náplně.
 9. 9
  Najděte si kamaráda, který se bude učit s vámi. Pokud chcete mluvit plynně, musíte co nejvíce mluvit, takže vám pomůže, když budete mít někoho, kdo se bude anglicky učit s vámi. Budete se moci učit a trénovat společně. [8]
  • Můžete si také najít rodilého mluvčího angličtiny, který se chce naučit váš rodný jazyk a učit navzájem jeden druhého (viz níže).
 10. 10
  Pořiďte si kvalitní anglický slovník. Když budete mít k dispozici slovník, který vám poskytne definice slovíček, která neznáte, pomůže vám to rozšířit si slovní zásobu a naučit se používat tato slovíčka ve správném kontextu. [9]
  • Většina slovníků uvádí slovo, jeho výslovnost a definici a také plurálovou formu daného slova, která se v angličtině většinou vyjadřuje příponou –s, ale nemusí tomu tak být vždy (například také –es, -en, nebo změna samohlásky z –us na –a, podle původu daného slova).
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Trénink plynné řeči

 1. 1
  Mluvte anglicky. Pokud chcete mluvit plynně, musíte mluvit neustále nahlas.[10] Nejlepší bude, když budete mluvit s rodilými mluvčími, ale pokud nikoho takového neznáte, mluvte s kýmkoli, kdo bude ochoten s vámi mluvit anglicky. Můžete mluvit i sami se sebou. [11]
  • Když se do angličtiny plně položíte, podaří se vám dosáhnout plynné řeči. [12]
 2. 2
  Opakujte to, co uslyšíte říkat rodilé mluvčí. Opakujte věty po rodilých mluvčích a soustřeďte se na výslovnost, kadenci a rytmus. Nahrávejte se a přehrávejte si svoji řeč, abyste mohli zhodnotit, zda mluvíte stejně, jako rodilí mluvčí. [13]
  • Nezapomeňte, že byste měli myslet i na to, jaká slova rodilí mluvčí volí a jak zacházejí s jazykem.
 3. 3
  Využívejte webové stránky pro konverzaci v angličtině. Konverzační webové stránky fungují jako seznamka pro lidi, kteří se chtějí učit cizí jazyky. [14] Stránka vám najde rodilého mluvčího angličtiny, který se chce naučit vaši rodnou řeč. Pomocí video chatu si potom budete moci povídat v obou jazycích a poskytovat si tak okamžitou zpětnou vazbu a tipy.
  • Taková výměna funguje nejlépe, když se praktikuje pravidelně a co nejčastěji. Najděte si někoho, kdo má stejně tolik volného času jako vy a kdo se chce naučit vaši řeč stejně tak jako vy angličtinu.
 4. 4
  Poslouchejte ostatní lidi mluvit anglicky. Pokud žijete v oblasti, kde žijí rodilí mluvčí angličtiny, poslouchejte jejich veřejné rozhovory trénujte si tím schopnost porozumění mluvené řeči a plynnost vlastní angličtiny. [15]
  • Všímejte si rytmu mluvy, konců projevu a začátků projevu dalšího řečníka a dávejte pozor na to, jakým způsobem si rodilí mluvčí kladou otázky a odpovídají na ně. [16]
 5. 5
  Myslete v angličtině. Tento krok možná nebude snadný, ale když si ho osvojíte a začněte v angličtině i myslet, pomůže vám to i ve vaší mluvené angličtině. [17] [18] Zkuste si například převyprávět svůj den v angličtině. Můžete si například říkat: “I am walking out of my door. I see a stray cat on the street. I need to get on the correct bus and go to work now” v angličtině a ne ve svém rodném jazyce.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Dosáhněte plynnosti tím, že se do angličtiny ponoříte

 1. 1
  Vycestujte na místo, kde se mluví anglicky. Ideální by bylo jet do země, kde je hlavním jazykem angličtina, ale můžete jet kamkoli, kde je velká komunita rodilých mluvčích angličtiny. Najděte si takovou zemi a zůstaňte v ní delší dobu – čím déle tam budete, tím lépe se naučíte mluvit anglicky. [19]
 2. 2
  Mluvte pouze anglicky. I v případě, že si nejste jistí tím, co přesně říkáte, se snažte komunikovat pouze v angličtině. [20] Když si nedovolíte „zapadnout“ zpět do svého rodného jazyka, pomůže vám to zlepšit vaši angličtinu mnohem rychleji a také rychleji a snáze porozumět tomu, jak angličtina funguje.[21]
 3. 3
  Požádejte lidi, aby přestali mluvit jinými jazyky. Pokud se snažíte mluvit anglicky v zemi, kde angličtina není hlavním jazykem, požádejte své přátele, aby s vámi mluvili pokud možno vždy jen anglicky. [22]
  • Možná to nebude snadné, pokud se snažíte osvojit si angličtinu ve své rodné zemi, ale i vaše rodina a přátelé by se díky tomu mohli naučit mluvit anglicky lépe. Snažte se udělat z toho pro všechny okolo vás zábavu.
 4. 4
  Buďte sebejistí. Když se zbavíte strachu z toho, že něco pokazíte a budete se soustředit pouze na to, abyste mluvili anglicky a uměli se projevit, budete mít větší šanci, že uspějete.[23]
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Vyhněte se běžným chybám v angličtině

 1. 1
  Používejte správné členy. Angličtina má dva druhy členů – určité a neurčité. „The“ je určitý člen, který popisuje konkrétní věc. „A“ a „an“ jsou neurčité členy, které popisují obecná podstatná jména. [24]
  • Pokud chcete mluvit o jakémkoli psu, řeknete „a dog.“ Pokud ovšem mluvíte o jednom konkrétním psu, řeknete „the dog.“
  • Používejte „an“ místo „a“ u podstatných jmen, která začínají samohláskou, například „an apple“ nebo „an hour.“
 2. 2
  Naučte se předložky. Nerodilí mluvčí angličtiny se často poznají podle toho, že nepoužívají správné předložky (slova jako on, to, in, among, nebo around). Pokud chcete mluvit plynně jako rodilý mluvčí, všímejte si toho, jak tato slova používají rodilí mluvčí angličtiny. [25]
  • Bohužel pravidla používání předložek nejsou konzistentní a snadná. Například je běžné říkat „I am waiting for the train“ i „I am waiting on a train,“ ale nemůžete „on“ vždy zaměnit za „for,“ například v případě „I have a meeting on Monday.“
 3. 3
  Naučte se říkat přídavná jména ve správném pořadí. Ne všechna přídavná jména se v angličtině chovají stejně a rodilí mluvčí věcí, jak je správně řadit za sebe.
  • Typicky se přídavná jména řadí následovně: artikl, posouzení, velikost, tvar, stáří, barva, národnost, materiál. [26] ((Přesto je ale dobré se omezovat maximálně na 2-3 přídavná jména u jednoho podstatného jména.)
  • Můžete například říct „I have an old brown dog“ nebo „I drive a rusty, box-shaped, 20-year-old American truck.“
 4. 4
  Odolejte používání slovníku synonym. Pokud máte pocit, že nemáte dostatečnou slovní zásobu, pravděpodobně vás bude lákat používat slovník synonym, ale měli byste se tomu vyhnout. Slova uvedená v těchto slovnících často nejsou přímým synonymem daného slova. [27]
  • Pokud tento slovník chcete používat, vyhledejte si každé slovo ve výkladovém slovníku, abyste měli jistotu, že jím skutečně můžete nahradit původní slovo.
 5. 5
  Zapamatujte si nepravidelná slovesa. V angličtině je relativně snadné si zapamatovat pravidelná slovesa, ale nepravidelná slovesa jsou mnohem obtížnější. Nejlepší je si jednoduše zapamatovat časování těchto sloves. [28] Můžete si vyhledat seznam běžných nepravidelných sloves a vytvořit si kartičky s jejich tvary, abyste se je snáze naučili.
  Reklama

Související články

 1. http://www.fluentu.com/english/blog/how-to-speak-english-well-fluently/
 2. http://www.espressoenglish.net/how-to-speak-fluent-english-top-10-tips/
 3. http://www.englishleap.com/other-resources/10-tips-for-speaking-english
 4. http://blogs.voanews.com/student-union/2011/03/28/how-to-speak-english-fluently/
 5. http://www.espressoenglish.net/how-to-speak-fluent-english-top-10-tips/
 6. http://www.englishleap.com/other-resources/10-tips-for-speaking-english
 7. http://www.fluentu.com/english/blog/how-to-speak-english-well-fluently/
 8. http://www.englishleap.com/other-resources/10-tips-for-speaking-english
 9. http://www.espressoenglish.net/how-to-speak-fluent-english-top-10-tips/
 10. http://www.fluentin3months.com/villages-for-immersion/
 11. http://articles.chicagotribune.com/2011-09-07/news/ct-x-0907-trice-column-20110907_1_language-immersion-leslie-lancry-concordia-language-villages
 12. http://faculty.georgetown.edu/spielmag/docs/Immersion_E.htm
 13. http://articles.chicagotribune.com/2011-09-07/news/ct-x-0907-trice-column-20110907_1_language-immersion-leslie-lancry-concordia-language-villages
 14. http://www.omniglot.com/language/articles/languageimmersion.htm
 15. http://www.scribendi.com/advice/the_10_most_common_esl_mistakes.en.html
 16. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/594/01/
 17. http://college.cengage.com/devenglish/fawcett/evergreen/7e/students/esl_errors/error_08.html
 18. http://www.scribendi.com/advice/the_10_most_common_esl_mistakes.en.html
 19. http://college.cengage.com/devenglish/fawcett/evergreen/7e/students/esl_errors/error_06.html

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 17 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 100 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 6 100 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama