Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jestliže se váš kamarád nedávno pokusil o sebevraždu, pak o něj máte pravděpodobně velký strach a zároveň nevíte, co byste měli říct nebo udělat. Nejlepší je poskytnout mu lásku a být mu oporou, až bude toto těžké období překonávat. Je důležité, abyste na něj byli hodní, laskaví, a celou situaci zvládli s nadhledem.

Část 1
Část 1 ze 2:

Nabídněte podporu

 1. 1
  Buďte k dispozici. Nejlepší věc, kterou můžete udělat pro někoho, kdo se pokusil spáchat sebevraždu, je zkrátka být mu - nebo jí - oporou. Nabídněte objetí a rameno, na kterém se může vyplakat a uši, které budou naslouchat. Podpořte ho/ji při překonávání tohoto náročného období. Dějte kamarádovi vědět, že vám může kdykoli zavolat, a že s ním chcete trávit čas. Je v pořádku, pokud nebude chtít mluvit o svém sebevražedném pokusu. Možná, že nebude tak výřečný, jako kdysi, nebo se prostě bude cítit otupěle. Nedovolte, aby vám to zabránilo v kontaktu. Vy a vaše společnost je všechno, co teď kamarád potřebuje.[1]
  • Nemusíte kamarádovi nebo kamarádce sebevražedný pokus připomínat, ale pokud o tom bude chtít začít mluvit, buďte tu pro něj/ni a naslouchejte.
  • Jestliže šlo o nedávný pokus, nabídněte podporu tak, že se zkrátka zeptáte, jak můžete pomoci a vyjádříte radost nad tím, že je kamarád pořád mezi živými.[2]
 2. 2
  Buďte chápaví. Může pro vás být těžké porozumět tomu, proč si váš kamarád pokusil sáhnout na život. I vy sami budete pociťovat řadu emocí, například zlost, zahanbení nebo vinu.[3] Buďte ale citliví k okolnostem, tak pomůžete kamarádovi nejvíc. Pokuste se pochopit obrovskou bolest, která za pokusem o sebevraždu stála, ať už byla příčinou té bolesti deprese, trauma, pocity beznaděje, nedávná ztráta někoho milovaného, stresující událost, bezmoc, choroba,[4] závislost nebo pocit izolace.[5] [6] Uvědomte si, že váš kamarád prožívá duševní bolest, bez ohledu na její příčinu.[7]
  • Nejspíše nikdy úplně nepochopíte, co se vašemu blízkému během pokusu o sebevraždu honilo hlavou. Pokud vám ale na kamarádovi záleží a pokus se odehrál nedávno, můžete se snažit ze všech sil pochopit bolest, kterou prožíval.
 3. 3
  Naslouchejte. Někdy je to nejlepší, co můžete pro kamaráda udělat, zkrátka sedět a poslouchat. Dejte mu prostor k tomu, aby vyjádřil, co potřebuje. Snažte se nepřerušovat a nehledat "řešení" problémů. Nesrovnávejte situaci kamaráda se svojí vlastní, nebo se situací jiného člověka a pamatujte, že to, co prožívá, je pro něj nebo pro ni jedinečné. Věnujte kamarádovi svou plnou pozornost a nenechte se vyrušovat. Ukážete mu tak, že vám na něm opravdu záleží, a že jste tu jen pro něj.[8]
  • Občas je naslouchání zrovna tak důležité, jako říct tu správnou věc ve správnou chvíli.
  • Při poslouchání se snažte kamaráda neodsuzovat, ani se nepokoušejte pochopit důvod proč. Místo toho se raději soustřeďte na kamarádovy pocity a na to, co od vás může potřebovat.
  • Někdy můžete mít pocit, že kamarád/ka chce o svém pokusu o sebevraždu neustále mluvit. Je to přirozené, protože potřebuje událost zpracovat. Mějte trpělivost a nechte ho nebo ji mluvit tolik, kolik potřebuje.[9]
 4. 4
  Nabídněte pomoc. Kamarádovi nebo kamarádce můžete pomoci jak v malých, tak ve velkých věcech. Nechte se vést a zeptejte se, co právě teď potřebuje nejvíc. Nabídněte svou pomoc. Můžete se také zeptat, co mu nebo jí naopak vůbec nepomáhá, abyste se vyhnuli věcem, které nechce či nepoptřebuje.[10]
  • Například, pokud je kamarádka nervózní z terapie, můžete se nabídnout, že ji do ordinace zavezete. Jestliže má kamarád pocit, že je toho na něj moc, nabídněte se, že mu uvaříte večeři, pohlídáte děti, pomůžete s domácím úkolem nebo zkrátka uděláte něco, co mu existenci trochu ulehčí.
  • I když pomůžete jen s drobnostmi, může to být velká úleva. Nemyslete si, že je něco příliš bezvýznamné, abyste s tím nabídli pomoc.
  • Pomoc může spočívat i v tom, že kamaráda přivedete na jiné myšlenky. Je možné, že už ho/ji unavuje o svém sebevražedném pokusu mluvit. Nabídněte, že spolu zajdete na večeři nebo třeba do kina.
 5. 5
  Zjistěte si něco o tom, co může kamarádovi pomoci. Jestliže se váš kamarád nebo kamarádka nedávno pokoušeli spáchat sebevraždu a vy máte obavu, že se o to brzy pokusí znovu, udělejte co je ve vašich silách, abyste tomu zabránili. Zjistěte si, komu můžete zavolat a kam se můžete obrátit s žádostí o pomoc. Zkuste kontaktovat školního psychologa, rodiče nebo zavolejte sanitku, pokud kamarád říká, že ho nedokážete ochránit. Existuje i několik telefonních linek, kam můžete v nouzi zavolat. Česká bezplatná linka bezpečí má číslo 116 101.[11]
  • Zkuste si najít nejbližší podobnou linku na internetu, spousta těchto služeb poskytuje i poradenství formou online chatu.[12] [13] [14]
  • Nezapomeňte, že to nezvládnete sami. Kamarádova rodina a další přátelé se také musí podílet na tom, aby se postižený držel dál od věcí, které sebevražedné myšlenky vyvolávají.
 6. 6
  Zeptejte se kamaráda, co můžete udělat pro to, aby byl v bezpečí. Pokud byl po svém pokusu hospitalizován v nemocnici, nebo pravidelně dochází na terapii, jistě má sestavený nějaký plán. Zeptejte se, zda vám plán prozradí, a jak můžete pomoci. Pokud kamarád bezpečnostní plán nemá, zkuste najít pomoc na internetu, podle které si ho vytvoří.[15] Zeptejte se kamaráda nebo kamarádky, jak poznáte, že se cítí pod tlakem nebo v depresi, a jak můžete v takovém případě pomoci.[16] Zeptejte se kamaráda/ky, jak bezpečně se cítí, a jak poznáte, že s ním není něco v pořádku.
  • Kamarád vám například může říct, že když za celý den nevyleze z postele a nezvedá telefony, je to znamení, že začíná být v depresi. Pro vás to může být signál k tomu, abyste zavolali někoho, kdo může pomoci.
 7. 7
  Pomáhejte kamarádovi dělat malé krůčky kupředu. Váš kamarád by měl pravidelně chodit k terapeutovi nebo psychologovi, a zvážit i užívání léků. Kromě celkové pomoci a podpory během procesu uzdravení můžete kamarádovi také pomáhat s malými změnami, které mu zlepší život. Neměli byste se pokoušet o drastické změny, ale menší úkoly kamarád jistě zvládne.[17]
  • Pokud je například kamarádka v depresi proto, že jí nevyšel vztah, pomalu ji můžete přivést na jiné myšlenky tím, že si naplánujete společné zábavné aktivity a seznámíte ji s novými lidmi, aby mohla znovu začít randit, až na to bude připravená.
  • Nebo pokud je kamarád velmi nešťastný, protože má pocit, že se v zaměstnání dostal do slepé uličky, můžete mu pomoci sepsat nový životopis nebo mu dodat odvahu, aby začal znovu chodit do školy.
 8. 8
  Pozor, abyste nebyli sami. Není nic sobeckého na tom, když požádáte ostatní (jako kamarády, rodinu nebo profesionálního terapeuta), aby podpořili vás i nešťastného kamaráda. Díky tomu vám nebude hrozit syndrom vyhoření. Pokud začnete mít pocit, že je toho na vás moc, řekněte kamarádovi, že potřebujete pauzu, nějakou dobu o samotě, nebo nějaký čas s rodinou a přáteli, abyste se postarali sami o sebe. Ujistěte ho, že tento čas potřebujete, abyste dobili baterky, a až se osvěžíte, opět tu pro něj budete. Může pomoci, když si s kamarádem předem jasně stanovíte pravidla a určíte co jste a co nejste ochotní dělat.[18] [19]
  • Například můžete kamarádovi říct, že si s ním rádi dáte jednou týdně večeři, ale že si nenecháte varovná znamení pro sebe, pokud přijdou, a v jeho vlastním zájmu mu seženete pomoc.
  • Váš kamarád nebo vaše kamarádka by vás neměli zavázat k mlčenlivosti a je velmi důležité, aby o sebevražedném pokusu věděli i další lidé, kterým důvěřuje.
 9. 9
  Nabídněte naději. Dejte kamarádovi pocit naděje do budoucna. Můžete ho ochránit před dalším pokusem o sebevraždu. Přimějte ho přemýšlet a mluvit o naději. Zeptejte se, jak naděje ovlivňuje jeho život. Můžete mu zkusit položit následující otázky:[20] [21]
  • Kdo je člověk, kterému bys zavolal, aby ti v tuto chvíli dodal naději?
  • Co si spojuješ s nadějí? Jaké pocity, obrázky, hudbu, barvy, předměty?
  • Jak posiluješ a pečuješ o svou naději?
  • Jaké věci tvou naději ohrožují?
  • Zkus si představit obrázek naděje. Co před sebou vidíš?
  • Kde bereš naději ve chvíli, kdy cítíš beznaděj?
 10. 10
  Kontrolujte kamaráda nebo kamarádku. Měl/a by vědět, že na něj/ni myslíte i v době, kdy nejste fyzicky spolu. Zeptejte se, zda mu můžete zavolat nebo napsat, a jak často chce, abyste ho takto kontrolovali.[22] Můžete se samozřejmě zeptat i na to, jakým prostředkům kontaktu dává přednost, třeba telefonátu, esemesce nebo vaší návštěvě.
  • Když kamaráda kontrolujete, není nutné se na sebevražedný pokus vyptávat, pokud tedy nemáte pocit, že je sám sobě nebezpečný. Zeptejte se místo toho jak se má nebo cítí, a zda nepotřebuje s něčím pomoct.
 11. 11
  Všímejte si varovných signálů. Nedělejte chybu tím, že si budete myslet, že se kamarád o sebevraždu nikdy znovu nepokusí, protože se mu to napoprvé nepodařilo. Bohužel přibližně 10% lidí, kteří vyhrožují sebevraždou, nebo se o ni pokusí, se nakonec doopravdy zabije. Neznamená to, že byste měli sledovat každý kamarádův krok, ale měli byste rozhodně pečlivě pozorovat, zda nevykazuje varovné příznaky, které na sebevražedné tendence ukazují. Jestliže máte obavu, že by se o to mohl pokusit znovu, promluvte si s někým a sežeňte pomoc, obzvlášť, pokud kamarád vyhrožuje, že si ublíží nebo se zabije, mluví či píše o smrti způsobem, který je pro něj neobvyklý, nebo říká, že "už tu nechce být." Všímejte si následujícího:[23]
  • Touha po smrti
  • Užívání drog
  • Pocit vlastní zbytečnosti
  • Úzkost
  • Pocit uvíznutí v pasti
  • Beznaděj
  • Pocit vyhoření
  • Zlost
  • Bezohlednost
  • Změny nálad
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Vyhněte se škodlivému chování

 1. 1
  Nepoučujte kamaráda kvůli jeho pokusu o sebevraždu. Právě teď potřebuje lásku a podporu, nikoli lekci o tom, co je morálně správné a co ne. Pravděpodobně sám už tak cítí zahanbení vinu a duševní bolest. Když budete kamarádovi vyčítat, váš vztah se nezlepší a jemu to nepomůže.[24]
  • Je možné, že i vy cítíte zlost nebo vinu kvůli kamarádově pokusu o sebevraždu, a chcete se ho zeptat, proč vás nepožádal o pomoc.[25] Když ho ale budete zpovídat, nepomůže to jemu ani vašemu vztahu, obzvlášť pokud se o sebevraždu pokusil nedávno.
 2. 2
  Přiznejte kamarádův sebevražedný pokus. Nepředstírejte, že se to nikdy nestalo, ani to neignorujte a nedoufejte, že se věci samy od sebe zlepší. Neměli byste událost ignorovat, i když o ní kamarád třeba nebude nikdy mluvit.[26] Pokuste se říct něco hezkého, i když to třeba ve výsledku nedopadne nejlíp. Je lepší to téma otevřít, než neříct vůbec nic.
  • Můžete například říct, že vás moc mrzí, jak strašně se asi kamarád musel cítit, a zeptat se, zda pro něj můžete něco udělat.[27] Ať už řekněte cokoliv, ujistěte kamaráda nebo kamarádku, že vám na něm/ní záleží.
  • Nezapomínejte, že jste v nepříjemné situaci a že nikdo přesně neví, jak se chovat, když si někdo z jeho blízkých pokusil sáhnout na život.
 3. 3
  Berte pokus o sebevraždu vážně. Mnoho lidí si myslí, že pokus o sebevraždu je jen způsob, jak získat pozornost, a že člověk, který to udělal, se doopravdy zabít nechtěl. Pokus o sebevraždu je ale velmi vážná situace a ukazuje, že váš kamarád skrývá pod povrchem nějaký hluboký problém a duševní bolest. Neříkejte kamarádovi nebo kamarádce, že to udělal/a jen pro získání pozornosti. Snižujete tím závažnost tohoto životního rozhodnutí a kamarád se jen bude cítit ještě hůř.
  • Je důležité, abyste byli citliví. Pokud kamarádovi řeknete, že si myslíte, že se chtěl zabít jen aby získal pozornost, pak se nesnažíte situaci plně porozumět.
  • Může to být pro vás snadné, minimalizovat kamarádovy problémy, ale takový přístup vám nijak nepomůže a kamarádovi už vůbec ne.
 4. 4
  Nevzbuzujte v kamarádovi pocity viny. Snažit se v něm vzbudit vinu je necitlivé, i když se třeba cítíte kamarádovým pokusem o sebevraždu opravdu upřímně zrazeni a ublíženi. Kamarád se už beztak cítí provinile a zahanbeně, protože přidělal lidem okolo sebe tolik starostí. Místo toho, abyste řekli něco jako „Myslel jsi vůbec na svou rodinu a přátele?“ se snažte do něj vcítit a být empatičtí.[28]
  • Nezapomínejte, že váš kamarád se nejspíš stále cítí zranitelný a křehký, a nejvíc ze všeho potřebuje vaši podporu a lásku.
 5. 5
  Dejte kamarádovi nebo kamarádce trochu času. Vyrovnat se s pokusem o sebevraždu není snadné. Nemůžete čekat, že když začne kamarád brát léky, všechno bude najednou v pořádku. Myšlenkový proces, který vede k rozhodnutí spáchat sebevraždu, je často komplikovaný, a totéž se týká i následného procesu uzdravení. Je velmi důležité, aby kamarád dostal pomoc, kterou potřebuje, proto nikdy nezlehčujte jeho problémy tím, že si budete myslet, že řešení je jednoduché.[29]
  • Může být lákavé snažit se kamaráda uzdravit tím, že ho zbavíte bolesti a všechno bdue normální. Pamatujte ale, že kamarád musí svou bolest nejprve zpracovat. Nejlepší, co můžete udělat je proto nabídnout mu podporu a pomoc.
  Reklama

Tipy

 • Plánujte s kamarádem společné aktivity, při kterých se oba budete cítit dobře, aby se měl v budoucnu na co těšit. Zkuste běhat, cvičit, nebo si spolu zajděte k vodě.
 • Dejte kamarádovi najevo, že je v pořádku, když bude plakat nebo cítit divné emoce. Jen mu řekněte, aby se jimi nenechal pohltit. Buďte mu sami inspirací.
 • Nemusíte mít pocit, že je potřeba dělat jen velké věci – vaše společnost sama o sobě je dost. Je úplně v pořádku, když spolu budete třeba sedět na lavičce v parku, nebo si pustíte film v televizi.
 • Není třeba kamaráda příliš litovat. S lítostí si může připadat více jako břemeno, což prohloubí jeho deprese.
Reklama

Varování

 • Každý vztah s člověkem, který je v depresi nebo má sklony k sebevraždě, je z dlouhodobého hlediska náročný.
 • Bez ohledu na to, jak upřímní jste ve svém přístupu k někomu, kdo se pokusil spáchat sebevraždu, je možné, že vaše přátelství odmítne. Neberte si to osobně, pro člověka, který je v depresi nebo má sebevražedné myšlenky je velmi těžké přijmout pomocnou ruku i od kamaráda.
 • Nevzbuzujte v člověku, který se pokusil o sebevraždu, pocit, že je v pasti hned první chvíli, kdy se s ním pokoušíte poprvé navázat rozhovor.
Reklama
 1. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 2. https://store.samhsa.gov/shin/content/SMA08-4357/SMA08-4357.pdf
 3. http://www.iasp.info/resources/Crisis_Centres
 4. http://www.suicide.org/international-suicide-hotlines.html
 5. http://www.helpguide.org/articles/suicide-prevention/suicide-help-dealing-with-your-suicidal-thoughts-and-feelings.htm
 6. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 7. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 8. http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2012_11.dir/pdfYukILvXsL0.pdf
 9. https://store.samhsa.gov/shin/content/SMA08-4357/SMA08-4357.pdf
 10. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2888910/
 12. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 13. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 14. http://klinic.mb.ca/wp-content/uploads/2015/07/Klinic-After-Suicide-Attempt.pdf
 15. http://www.helpguide.org/articles/suicide-prevention/suicide-prevention-helping-someone-who-is-suicidal.htm
 16. http://suicideline.org.au/worried-about-someone/supporting-someone-after-a-suicide-attempt
 17. http://www.suicideline.org.au/worried-about-someone/supporting-someone-after-a-suicide-attempt
 18. http://suicideline.org.au/worried-about-someone/supporting-someone-after-a-suicide-attempt
 19. http://www.healthyplace.com/blogs/breakingbipolar/2011/07/for-loved-ones-after-a-suicide-attempt/
 20. http://www.suicideline.org.au/worried-about-someone/supporting-someone-after-a-suicide-attempt

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 7 972 krát
Kategorie: Přátelství
Stránka byla zobrazena 7 972 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama