Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Je těžké nesrovnávat se s ostatními, zejména kvůli tomu, že se v dnešním světě všichni snaží dosáhnout dokonalosti. Když se zamyslíme nad svými úspěchy a dosaženými cíli, může nám to posunout laťku ještě výše. Je přirozené srovnávat se s ostatními a dokonce jim i závidět. Když ale budete posedlí svými nedostatky a zapomenete na své silné stránky, budete se soustředit na nesprávnou věc. Může vám to nepříznivě ovlivnit život a dokonce vám to může zabránit vést spokojený život. Neustálé srovnávání s ostatními vede k nízkému sebevědomí a způsobuje nám nepříjemné pocity. Odolejte pokušení srovnávat se s ostatními a myslete na to, jak se vnímáte vy sami. Pracujte na svém sebevědomí a naučte se triky, které vám pomohou zlepšit vaši sebeúctu.

Část 1
Část 1 ze 5:
Najděte zdroj svého srovnávání

 1. 1
  Všímejte si toho, jak vnímáte sami sebe. Prvním krokem změny vašeho názoru na sebe je uvědomit si, jaký názor na sebe máte. Bez tohoto uvědomění možná budete mít pocit, že nemáte žádný problém. Když se odhodláte ke změně, pomůže vám mít určitou podporu, protože není snadné narušit takový vzorec. Jakmile si budete plně uvědomovat chování, které chcete změnit, bude pro vás snadnější si tento úkol rozdělit na menší, dosažitelnější cíle.
 2. 2
  Zhodnoťte své sebevědomí. Sebevědomí lze popsat jako pozitivní nebo negativní hodnocení sama sebe. Všichni máme dobré a špatné dny a to, jak vnímáme sami sebe se často mění spolu s každodenními událostmi. Sebevědomí lze brát také jako stabilní osobnostní rys, který se rozvíjí během života. [1]
  • Máte o sobě vcelku dobré mínění? Nebo se váš názor na sebe řídí ostatními lidmi? Pokud máte pocit, že musíte hledat uznání u ostatních lidí, znamená to, že byste měli zapracovat na svém vlastním štěstí.
 3. 3
  Zjistěte, jak se u vás projevuje komparativní chování. Komparativní chování je srovnávání sebe sama s ostatními lidmi, ať už jsou tito lidé na vyšších, nebo nižších pozicích, než vy. Většinou se srovnávají pozitivní nebo negativní charakteristiky těchto lidí s vašimi vlastnostmi. Někdy je společenské srovnávání užitečné, ale negativní komparativní chování vám může poškodit sebevědomí. [2]
  • Příkladem pozitivního chování je například srovnávání s někým, jehož vlastnosti obdivujete. Místo abyste tomuto člověku pouze záviděli jeho vlastnosti (například ohleduplnost), přiměje vás to k práci na sobě.
  • Příkladem negativního srovnávání je srovnávat se s někým, kdo má něco, co byste chtěli – například závidět někomu jeho nové auto.
 4. 4
  Zapisujte si své komparativní myšlenky a pocity. Zapište si to, co cítíte, když se s někým srovnáváte. Pokud to bude možné, zapisujte si své pocity hned po tom, co je pocítíte, nebo si na ně vzpomenete. Díky tomu je budete mít čerstvě v mysli a podaří se vám zaznamenat je přesněji.
  • Zamyslete se nad tím, jaký pocit jste z tohoto srovnávání měli. Zapište si všechny myšlenky a pocity, které vás napadnou. Můžete si například napsat, že se cítíte smutně, protože někomu závidíte jeho nové auto, protože sami jezdíte ve dvacet let starém autě.[3]
 5. 5
  Snažte se najít počátek vašeho srovnávání. Zapište si, zda si pamatujete, kdy jste se nesrovnávali s ostatními a od tohoto bodu začněte zaznamenávat svoji cestu. Možná se vám nakonec podaří vzpomenout si, kdy se vaše komparativní chování začalo objevovat.
  • Můžete se například zamyslet nad svým dětstvím a nad dobou, kdy jste se ještě nesrovnávali se svým sourozencem. Možná si uvědomíte, že jste se začali se svým sourozencem srovnávat, protože jste měli pocit, že jste zanedbaní. Nyní budete moci začít zkoumat příčinu svého komparativního chování.
  • Jednou z nejtěžších věcí na srovnávání s ostatními je uvědomit si, že to na vás má nepříznivý vliv. Když si budete zapisovat své myšlenky a to, jak se po srovnávání s ostatními lidmi cítíte, budete mít větší šanci, že se vám podaří se svého negativního chování zbavit.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 5:
Važte si toho, co máte

 1. 1
  Zaměřte se na to, co máte. Jakmile si uvědomíte, že není výhodné se srovnávat s ostatními, zkuste si začít hledat jiná měřítka svého úspěchu. Když začnete vyjadřovat vděk za to, co máte, podaří se vám přeorientovat své soustředění z ostatních lidí na sebe.
  • Snažte se soustředit se více na pozitivní věci ve svém životě. Když se přestanete srovnávat s ostatními, možná zjistíte, že jich najdete mnohem více, než jste si mysleli.
 2. 2
  Veďte si deník a zapisujte si vše, za co jste vděční. Takový deník vám připomene, co máte. Pomůže vám to vzpomenout si na věci, které byste jinak brali jako samozřejmost a umožní vám to si těchto věcí více vážit. Vybavte si své nejšťastnější vzpomínky. Mohou to být věci, které jste udělali, místa, na kterých jste byli, nebo třeba přátelé, se kterými jste strávili nějaký čas. Měli byste za tyto věci být skutečně vděční.[4]
  • Když si budete zapisovat vše, za co jste vděční, zvýšíte tím své šance na úspěch. Když se naopak budete pokoušet dosáhnout úspěchu bez motivace, nebude to fungovat. [5] Musíte se přinutit zjistit, které věci berete jako samozřejmost a začít si jich více vážit. Uvědomujte si hloubku svého vděku a to, jak vám obohacuje život.
  • Pište detailně. Neměli byste si psát pouze heslovitý seznam věcí – pište celými větami a vysvětlete, proč si těchto věcí ve svém životě vážíte.
  • Pište o překvapeních a neočekávaných událostech. Poskytne vám to šanci zachovat si příjemné pocity, které jste prožívali.
  • Nemusíte si do deníku psát každý den. Pravděpodobně pro vás bude i lepší zapisovat si do něj jen jednou nebo dvakrát týdně.
 3. 3
  Buďte k sobě laskaví. Když k sobě budete laskavější a nebudete na sebe příliš tvrdí, budete mít větší motivaci pracovat tvrději.
 4. 4
  Uvědomte si, že máte svůj život pod kontrolou. Je těžké odolat touze srovnávat se s ostatními. Uvědomte si, že máte svůj život pod kontrolou. Sami se rozhodujete, jak budete žít. Rozhodujete se podle toho, co je nejlepší pro vás, ne pro ostatní lidi.[6]
  • Nezáleží na tom, co dělají nebo mají ostatní lidé. Ve vašem životě záleží pouze na vás.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 5:
Odstraňte nebo změňte komparativní myšlenky

 1. 1
  Zjistěte, jak funguje proces změny chování a myšlenek. Transteoretický model změny [7] tvrdí, že procházíme fázemi, které vedou k uvědomění dané situace. Jedinci prochází procesem, který končí akceptací nového chování. Zde jsou fáze, kterými musíte projít:
  • Pre-kontemplace: Během této fáze ještě jedinec není na změnu připraven. Je to často proto, že nemá dostatek informací o daném problému.nd.
  • Kontemplace: Tato fáze zahrnuje přemýšlení o změně. Jedinec začíná zvažovat pozitivní aspekty změny, ale je si vědom také jejích negativních aspektů.
  • Příprava: Během této fáze se jedinec rozhodne ke změně a začne si plánovat průběh této změny.
  • Akce: V této fázi se jedinec začne snažit změnit své chování, což může obnášet omezení určitých činností, nebo nárůst v jiných činnostech.
  • Udržovací fáze: Tato fáze zahrnuje udržování určité úrovně aktivity, která zajistí, že se chování jedince změní a zůstane změněné.
  • Ukončení: V této fázi se chování jedince již změnilo a neobjevují se relapsy, dokonce ani ve stresu, nebo v případě deprese, úzkosti a dalších emocionálních stavů.
 2. 2
  Uvědomte si, že není realistické si někoho idealizovat. Lidé se soustředí pouze na určité aspekty lidí, které si idealizují a vytvářejí si tak nerealistické představy. Na těchto lidech si všímáme pouze vlastností, které si idealizujeme a odmítáme jejich další vlastnosti, které v naších očích nejsou tak přitažlivé.
 3. 3
  Nahraďte negativní myšlenky pozitivními myšlenkami. Když se srovnáváte s ostatními, pravděpodobně sami sebe vnímáte negativně. Pokud sami o sobě smýšlíte negativně, řekněte si, že tyto myšlenky budete měnit na pozitivní myšlenky a budete si připomínat věci, za které na sebe můžete být pyšní.
  • Pokud například znáte někoho, kdo umí dobře psát, nezáviďte mu jeho talent, ale myslete na své vlastní talenty. Říkejte si: „Možná nejsem nejlepší spisovatel, ale umím hezky kreslit. Kromě toho, když se budu chtít v psaní zlepšit, můžu na tom pracovat a nemusím ostatním závidět jejich vlohy.“
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 5:
Dosáhněte svých cílů

 1. 1
  Stanovte si cíl. Když dosáhnete svých cílů, budete mít větší kontrolu nad svým životem a získáte vlastní zkušenosti, místo abyste se spoléhali na očekávání ostatních lidí. Začněte tím, že si stanovíte nějaký cíl.
  • Pokud například chcete běžet maraton, stanovte si to jako svůj cíl. Měli byste zjistit, jak na tom jste nyní (ještě před prvním tréninkem si zjistěte, jak velkou vzdálenost dokážete uběhnout).
 2. 2
  Zaznamenávejte si své pokroky. Až si stanovíte své cíle, měli byste si zaznamenávat své pokroky, abyste mohli sledovat, jak se blížíte ke svému cíli. Dodá vám to motivaci a umožní vám to soustředit se na sebe a ne na ostatní lidi.
  • Postupujte vlastním tempem. Při zaznamenávání pokroků nezapomínejte brát v úvahu vaši situaci. Pokud vám například dokončit studium trvá déle, než vašim přátelům, uvědomte si, že kromě studia také pracujete, nebo že vychováváte děti, nebo pečujete o své rodiče. Situace každého člověka je naprosto unikátní, takže je nutné na to myslet. Při sledování svých pokroků nezapomínejte na okolnosti.
  • Pokud trénujete na maraton, můžete sledovat, o kolik se každý týden zlepšujete. Snažte se běžet pokaždé o něco déle, dokud neuběhnete 42 kilometrů. Kromě prodlužování vzdálenosti byste měli pracovat také na rychlosti. Když si budete své pokroky zapisovat, snadno zjistíte, jak jste se zlepšili a co ještě musíte udělat, abyste dosáhli svého cíle.
 3. 3
  Zlepšujte své schopnosti. Pokud najdete oblasti, ve kterých byste se chtěli zlepšit, začněte chodit do kurzů, na různé přenášky a výukové akce, abyste své schopnosti a dovednosti zlepšili. Pomůže vám to získat vyšší sebevědomí a najít si to, co vás bude bavit.
  • Je důležité uvědomovat si, že dokonalost je neproduktivní myšlenkový vzorec, který má jako standard úspěchu nedosažitelný a nerealistický ideál. Uvědomte si, že každý má úplně jiné okolnosti a výchozí pozici. Můžete zlepšovat své schopnosti, abyste byli šťastnější.
 4. 4
  Soutěžte sami se sebou. Mnoho úspěšných sportovců a herců tvrdí, že soutěží sami se sebou. Neustále se snaží překonat své osobní rekordy. Jde o skvělý způsob, jak si vybudovat vyšší sebevědomí a dosahovat stále vyšších cílů. Když se sportovci snaží být nejlepšími ve své disciplíně, stanovují sami sobě cíle a snaží sami sebe překonat, abys zlepšili své schopnosti.[8]
 5. 5
  Posuzujte sami sebe pouze podle vlastních standardů. Když se naučíte využívat své vlastní standardy, přestanete se srovnávat s ostatními. Pomůže vám to zbavit se konkurence, kterou možná vidíte v ostatních lidech. Jde o to, že očekávání ostatních se nemusejí shodovat s těmi vašimi. Když si uvědomíte, že máte schopnost si vytvořit vlastní život, budete mít kontrolu nad výsledkem. Posuzujte se pouze vlastních standardů a ne podle standardů ostatních lidí.
 6. 6
  Oceňujte ostatní, místo abyste jim záviděli. Zamyslete se nad tím, že pro vás ostatní lidé mohou být výhodní. Pokud máte kamarády, kteří jsou velmi úspěšní, můžete využít jejich kontakty a najít díky nim lidi, kteří vám mohou pomoci dosáhnout v životě větších úspěchů. Místo abyste lidem jejich úspěchy záviděli, je využijte ku svému prospěchu.
  • Někteří lidé se například dívají na fotky sportovců a závidí jim jejich kondici a postavu. Místo abyste se cítili podřadně a žárlili na tyto lidi, je můžete brát jako motivaci k tomu, abyste na svém životě něco změnili. Můžete například změnit své stravování a začít více cvičit. Když to uděláte takto, budete schopni využít druhé lidi k získání motivace, místo abyste jim záviděli.
 7. 7
  Čas od času riskujte. Až se naučíte posuzovat sami sebe podle vlastních měřítek, budete moci začít riskovat. Tato rizika vám umožní posadit si laťku ještě výše. Lidem často v dosažení úspěchu brání to, že se bojí riskovat. Ze strachu z neúspěchu stojí na místě a bojí se udělat to, co by jim umožnilo přesáhnout očekávání ostatních.
  • Začněte s malými krůčky. Pomůže vám to vybudovat si sebevědomí a důvěřovat svým schopnostem.
 8. 8
  Vybudujte si podpůrnou síť. Když se obklopíte lidmi, kteří vás budou podporovat, bude pro vás mnohem snadnější změnit to, jak sami sebe vnímáte.
 9. 9
  Buďte svým vlastním trenérem. Trenérství se objevuje v mnoha podobách. Existují trenéři, kteří na své svěřence křičí a ponižují je. Potom jsou také trenéři, kteří trvají na skvělých výsledcích a nutí své svěřence běžet rychleji, skákat výše, nebo uplavat delší vzdálenost, za což je odměňují láskou a podporou. Trenér, který vás dá lásku, vám také pomůže dosáhnout nejlepších výsledků a stát se vyrovnaným člověkem.
  • Berte sami sebe jako svého trenéra a nuťte se podávat stále lepší výkony. Odměňujte se za své snahy láskou a uznáním. Díky tomu se vám podaří dosáhnout svých cílů a zvýšit si sebevědomí, místo abyste si ho kazili.
  Reklama

Část 5
Část 5 ze 5:
Využívejte média zodpovědně

 1. 1
  Omezujte čas, který trávíte sledováním médií a sociálních sítí. Pokud máte pocit, že idealistické reprezentace, které se objevují v médiích, mají negativní vliv na vaše sebevědomí, bude nejlepší, když se jim budete vyhýbat. Omezte dobu, kterou strávíte na sociálních sítích, nebo se z nich úplně odhlaste. Můžete si dočasně deaktivovat účty.
  • Pokud si nechcete mazat nebo deaktivovat účet na Facebooku, Twitteru, nebo Instagramu, snažte se na těchto sítích trávit co nejméně času a postupně si odvykejte je používat. Ze začátku můžete zkusit trávit na sociálních sítích jen 10 minut denně, nebo 30 minut týdně. Musíte si dávat pozor, protože i krátké vystavení u vás může vyvolat negativní komparativní myšlenky. [9]
 2. 2
  Vyhýbejte se médiím, která vyobrazují dokonalé představy. Omezte své vystavení módním časopisům, reality show, některým filmům a hudbě. Pokud máte pocit, že se stále srovnáváte s nějakým sportovcem nebo herce, vyhýbejte se všem časopisům, seriálům nebo zápasům, ve kterých se tento člověk objevuje.
  • I krátkodobé vystavení médiím, která vyobrazují idealistické představy, negativně ovlivňuje sebevědomí a sebeúctu.[10] Může to zvýšit riziko příznaků deprese a ruminace.[11]
 3. 3
  Začněte myslet realisticky. Idealistickým obrazům z médií se nemůžete vyhýbat úplně, takže si dávejte pozor na to, abyste se s nimi nesrovnávali. Zamyslete se nad tím, že tito zdánlivě dokonalí lidé ve skutečnosti vůbec nejsou dokonalí.
  • Pokud například závidíte kamarádce její zdánlivě dokonalý vztah s partnerem, vzpomeňte si na to, jak těžké pro ni bylo tohoto partnera najít a jaké problémy musela řešit. Nahraďte žárlivost empatií.
  • Pokud uvidíte někoho, kdo má postavu, auto, nebo život, jaký chcete, snažte se vymyslet, jak to udělat, abyste se těmto cílům přiblížili.
 4. 4
  Používejte sociální média pozitivně. Najděte si způsob, jak využívat sociální sítě k obohacení vašeho života. Sledujte vzdělávací, informativní a inspirativní stránky. Pokud chcete dosáhnout úspěchu, sledujte také stránky úspěšných podnikatelů. Pokud chcete zlepšit svoji kondici, sledujte fitness stránky. Pokud chcete pracovat na své mysli a na své osobnosti, najděte si stránky o psychologii.
  Reklama

Tipy

 • Nebojte se stavět se na první místo. Pečujte o sebe. Pokud máte tendenci se snažit neustále potěšit někoho jiného, přečtěte si články o tom, jak překonat syndrom mučedníka, nebo jak se přestat snažit každému zavděčit.
 • Srovnávání s ostatními je zlozvyk, kterým trpí mnoho lidí. Pravděpodobně vám nějakou dobu potrvá, než se vám podaří ho změnit. Nevzdávejte to!
Reklama

Varování

 • Nedovolte ani ostatním lidem, aby vás srovnávali s ostatními.
 • Dejte si pozor, abyste nebyli příliš vystresovaní nebo úzkostliví – mohlo by to ovlivnit vaše sebevědomí.
Reklama

Reference

 1. Vogel, E., Rose, J., Roberts, L., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206-222.
 2. Vogel, E., Rose, J., Roberts, L., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206-222.
 3. http://journaltherapy.com/journaltherapy/journal-cafe-3/journal-course
 4. http://www.oprah.com/spirit/Martha-Beck-Whos-on-Top
 5. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/tips_for_keeping_a_gratitude_journal
 6. http://jamesclear.com/quality-comparison
 7. http://www.prochange.com/transtheoretical-model-of-behavior-change
 8. https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview
 9. Turner, S., Hamilton, H., Jacobs, M., Angood, L., & Hovde Dwyer, D. (1997). The influence of fashion magazines on the body image satisfaction of college women: An exploratory analysis. Adolescence, 32(127), 603-614.
 1. Turner, S., Hamilton, H., Jacobs, M., Angood, L., & Hovde Dwyer, D. (1997). The influence of fashion magazines on the body image satisfaction of college women: An exploratory analysis. Adolescence, 32(127), 603-614.
 2. Feinstein, B., Hershenberg, R., Bhatia, V., Latack, J., Meuwly, N., & Davila, J. (2013). Negative social comparison on Facebook and depressive symptoms: Rumination as a mechanism. Psychology of Popular Media Culture, 2(3), 161-170.

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Spoluautorem tohoto článku je Trudi Griffin, LPC, MS, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 8 368 krát
Stránka byla zobrazena 8 368 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama