Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zkratka VPN označuje virtuální privátní síť (z angl. virtual private network). Jde o typ sítě, který umožňuje uživatelům přistupovat k počítačovým sítím odkudkoliv na světě. Mnoho VPN zajišťuje použití šifrovacích technik, které činí zasílání dat skrze tyto sítě bezpečnějším a soukromějším. Proto jsou VPN často využívány pro firemní či vzdělávací účely. Pomocí VPN lze také předstírat, že se nacházíte v jiném státě. To vám umožní získat přístup k obsahu, ke kterému daná země mezinárodně přístup nepovoluje. Pořizování VPN od jejich poskytovatelů a hostitelů tudíž nabírá na popularitě. Chcete-li se připojit k VPN, její majitel vám přidělí specifické uživatelské jméno a heslo. V následujícím návodu se pak dozvíte, jak se k VPN připojíte z jakéhokoliv počítače s přístupem k Internetu.

Postup

Výběr VPN

 1. 1
  Najděte dostupný účet. Pokud jste zaměstnaní či studujete, možná poskytuje přístup k VPN vaše společnost nebo univerzita. Zkuste se na možnosti získání přístupu k VPN účtu poptat na studijním či zaměstnaneckém oddělení.
 2. 2
  Prozkoumejte možnosti nového účtu. Zvažte míru zabezpečení a soukromí, potřebný datový tok, požadovanou platformu, zda vyžadujete výstupní servery v dalších zemích a zda potřebujete zákaznickou podporu, i kolik chcete platit. Více se o těchto kritériích dočtete v sekci Tipy na konci tohoto článku.
 3. 3
  Registrujte se a získejte své přístupové údaje. Pokud pořizujete VPN od poskytovatele VPN, nejspíše budete za novou službu muset platit. Po registraci a zaplacení (či po ověření, že váš zaměstnavatel či univerzita tuto službu poskytuje) by vám měl poskytovatel přidělit údaje pro přístup k VPN, jako je uživatelské jméno, heslo a IP adresa či doména serveru. Pro připojení k vaší VPN můžete využít jednu z níže uvedených metod:
  Reklama
Metoda 1
Metoda 1 ze 6:

Připojení k VPN se systémy Windows Vista a Windows 7

 1. 1
  Klikněte na tlačítko „Start“
 2. 2
  Vyberte „Ovládací panely“ ("Control Panel").
 3. 3
  V Ovládacích panelech klikněte na „Síť a Internet“ ("Network and Internet").
 4. 4
  Pak klikněte na „Připojit k síti“ ("Connect to a network").
 5. 5
  Zvolte „Nastavit připojení nebo síť“ ("Set up a connection or network").
 6. 6
  V okně „Zvolte možnost připojení“ ("Choose a connection option") vyberte „Připojit k firemní síti“ ("Connect to a workplace"). Poté klikněte na „Další“ ("Next).
 7. 7
  Na stránce s nadpisem „Jak se chcete připojit?“ ("How do you want to connect?") vyberte „Použít moje připojení k internetu (VPN)“ ("Use my Internet connection (VPN)")
 8. 8
  Zobrazí se okno s dotazem „Chcete nastavit připojení k internetu, než budete pokračovat?“ ("Do you want to set up an Internet connection before continuing?"). Zvolte „Připojení k internetu nastavím později.“ ("I'll set up an Internet connection later").
 9. 9
  Zadejte informace o serveru, které vám přidělil majitel VPN. Do textového pole „Internetová adresa“ ("Internet address") vepište IP adresu serveru, do pole „Název cíle“ ("Destination name") pak jeho jméno. Zaškrtněte políčko „Nyní nepřipojovat; jen nastavit připojení, abych se mohl připojit později.“ ("Don't connect now; just set it up so I can connect later."). Dříve, než se budete moci připojit, musíte dokončit nastavení připojení. Klikněte na „Další“.
 10. 10
  Zadejte uživatelské jméno a heslo, které vám poskytl majitel VPN. Klikněte na zaškrtávací políčko, aby si počítač zapamatoval uživatelské jméno a heslo a vy jste jej tak nemuseli psát při každém připojení. Klikněte na „Vytvořit“ ("Create").
 11. 11
  Jakmile se zobrazí okno se zprávou „Připojení je připraveno k použití.“ ("The connection is ready to use"), klikněte na „Zavřít“ ("Close").
 12. 12
  Klikněte na „Připojit se k síti“ ("Connect to a network") pod nadpisem „Centrum síťových připojení a sdílení“ ("Network and Sharing Center"). Klikněte na VPN připojení, které jste právě vytvořili, a následně na „Připojit“ ("Connect").
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 6:

Připojí k VPN se systémem Windows 8

 1. 1
  Stiskněte na klávesnici Windows a vyhledejte „VPN“.
 2. 2
  V pravém panelu klikněte na „Nastavení“ ("Settings"). V levém panelu následně klikněte „Nastavit připojení k virtuální privátní síti (VPN)“ ("Set up a virtual private network (VPN) connection").
 3. 3
  Do okna „Vytvořit připojení k VPN“ ("Create a VPN Connection") zadejte internetovou adresu a pojmenování své VPN. Přesvědčte se také, že je pro rychlejší přihlašování zaškrtnuto pole „Zapamatovat si mé údaje“ ("Remember my credentials"). Poté klikněte na „Vytvořit“ ("Create").
  • IP adresa vám měla být přidělena vaším zaměstnavatelem, nebo poskytovatelem VPN.
 4. 4
  Když se objeví panel „Sítě“ ("Networks"), přejeďte nad nově vytvořenou VPN myší a klikněte na „Připojit“ ("connect").
 5. 5
  Vložte své uživatelské jméno a heslo. Mělo by vám být přiděleno zaměstnavatelem, nebo poskytovatelem VPN. Klikněte na „OK“. V tuto chvíli byste měli být připojeni.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 6:

Připojení k VPN se systémem Windows XP

 1. 1
  Klikněte na tlačítko „Start“ a vyberte „Ovládací panely“ ("Control Panel").
 2. 2
  Zvolte „Síť a připojení k internetu“ ("Network and Internet Connections"), a poté „Síťová připojení“ ("Network Connections").
 3. 3
  Pod záložkou „Úkoly sítě“ ("Network Tasks") najděte položku „Vytvořit nové připojení“ ("Create a new connection"). Klikněte na ni, a poté klikněte na „Další“ ("Next"). V obrazovce s nadpisem „Vítejte v průvodci novým připojením“ ("Welcome to the New Connection Wizard") klikněte znovu na „Další“.
 4. 4
  Klikněte na kulaté políčko vedle „Připojit se k síti v zaměstnání“ ("Connect to the network at my workplace") a na „Další“.
 5. 5
  Na následující stránce zvolte „Připojení k virtuální privátní síti“ ("Virtual Private Network connection") a klikněte na „Další“.
  • Používáte-li vytáčené internetové připojení, uvidíte jako další stránku „Veřejná síť“ ("Public Network"). Vyberte kulaté políčko „Automaticky vytáčet toto počáteční připojení“ ("Automatically dial this initial connection") a klikněte na „Další“.
  • Používáte-li kabelový modem, nebo jiný druh stálého internetového připojení, klikněte na „Nevytáčet počáteční připojení“ ("Do not dial the initial connection").
 6. 6
  Napište pojmenování svého připojení do pole na stránce „Název připojení“ a klikněte na „Další“.
 7. 7
  Do pole označeného „Název hostitele nebo IP adresa“ ("Host name or IP address") zadejte jméno DNS serveru, nebo IP adresu VPN serveru, ke kterému se chcete připojit. Klikněte na „Další“, a poté na „Dokončit“ ("Finish").
 8. 8
  Vložte uživatelské jméno a heslo, které vám dal poskytovatel VPN. Zaškrtněte políčko pro uložení informací, pokud chcete přihlašovací údaje uložit pro příští použití. Připojte se k VPN kliknutím na „Připojit“ ("Connect").
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 6:

Připojení k VPN se systémem Mac OS X

Nástroj „Síťová připojení“ ("Network Connection") zůstal u všech verzí Mac OS X prakticky beze změny. Tyto instrukce by tudíž měly fungovat pro vytvoření základního připojení k VPN. Pro podchycení jakýchkoliv bezpečnostních chyb, i pro přístup k nejnovějším pokročilým možnostem nastavení VPN připojení (třeba k používání certifikátů) je však samozřejmě nejlepší udržovat váš systém aktualizovaný na poslední verzi.

 1. 1
  Vyberte Apple menu a zvolte „Nastavení systému“ ("System Preferences"). Klikněte na ikonu s označením „Síť“ ("Network").
 2. 2
  V postranním panelu v levé části okna najděte seznam sítí. Přidejte nové připojení kliknutím na symbol plus, který najdete na konci seznamu.
 3. 3
  Když se zobrazí okno pro výběr rozhraní, vyberte z rolovacího menu „VPN“. Zvolte protokol připojení. Mac OS X Yosemite podporuje u VPN protokoly typu „L2TP over IPSec“, „PPTP“ a „Cisco IPSec“. V sekci Tipy na konci tohoto článku se o těchto protokolech můžete dozvědět více. Zadejte jméno své VPN a stiskněte „Vytvořit“ ("Create").
 4. 4
  Vraťte se na obrazovku Síť a vyberte ze seznamu v levém postranním seznamu své nové připojení k VPN. V rolovacím menu zvolte „Přidat nastavení“ ("Add Configuration"). Do pole, které se zobrazí, napište jméno své VPN. Poté klikněte na „Vytvořit“.
 5. 5
  Do dvou textových polí zadejte adresu serveru a název účtu, který vám přidělil vlastník VPN. Klikněte na „Nastavení ověření“ ("Authentication Settings") přímo pod textovým polem „Název účtu“ ("Account Name").
 6. 6
  Klikněte na kulaté zaškrtávací tlačítko „Heslo“ ("Password") a zadejte heslo, které vám přidělil vlastník VPN. Pak klikněte na kulaté zaškrtávací tlačítko „Shared Secret“ a zadejte poskytnuté informace. Klikněte na „OK“.
 7. 7
  Stiskněte tlačítko „Pokročilé“ ("Advanced") a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté pole „Posílat veškerý přenos přes VPN připojení“ ("Send all traffic over VPN connection"). Klikněte na „OK“, a pak na „Použít“ ("Apply"). Pro připojení k vašemu novému VPN klikněte na „Připojit“ ("Connect").
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 6:

Připojení k VPN se systémem iOS

 1. 1
  Klikněte na „Nastavení“ ("Settings") a zvolte „Obecné“ ("General").
 2. 2
  Sjeďte až na konec a zvolte „VPN“. Klikněte na „Přidat nastavení VPN“ ("Add VPN Configuration").
 3. 3
  Vyberte protokol připojení. V horním řádku uvidíte nabídku tří protokolů, které jsou v iOS dostupné: L2TP, PPTP a IPSec. Pokud vám VPN poskytuje zaměstnavatel, nejspíše vám sdělí, jaký protokol máte použít. Pokud požíváte vlastní hostovanou VPN, ujistěte se, že používáte formát podporovaný poskytovatelem.
 4. 4
  Vložte popis. Ten může být libovolný. Pokud jde například o pracovní VPN, popište ji jako „Pracovní“. Pokud plánujete VPN používat pro sledování zahraničního Netflixu, můžete ji nazvat „Kanadský Netflix“.
 5. 5
  Zadejte informace o serveru. Ty by vám měl sdělit poskytovatel VPN, nebo váš zaměstnavatel.
 6. 6
  Zadejte název „Účtu“ ("Account"). Do tohoto pole zadáváte své uživatelské jméno, které jste s největší pravděpodobností vytvořili při nákupu hostované VPN, nebo vám jej vytvořil zaměstnavatel.
 7. 7
  Zapněte „RSA SecurID“, pokud tuto formu zabezpečení používáte. Pro její zapnutí klepněte na šedé tlačítko. Jakmile se rozsvítí zeleně, je funkce zapnutá. RSA SecureID zahrnuje buďto hardwarové, nebo softwarové klíče, které slouží k dlouhodobému ověřování uživatele. Na RSA SecurID narazíte nejspíše pouze v profesionální sféře.
 8. 8
  Vložte své heslo. Nejspíše vám bylo přiděleno zároveň s uživatelským jménem. Pokud jej nemáte, zeptejte se na něj svého zaměstnavatele, nebo poskytovatele VPN.
 9. 9
  Zadejte své „Shared Secret“, pokud je vyžadováno.
  • „Shared secret“ je využíváno k bližšímu ověření vašeho účtu. Podobně jako „klíč“ v zabezpečení RSA Secure ID, „Shared secret“ je obvykle sérií písmen a číslic, které vám sděluje poskytovatel nebo zaměstnavatel. Pokud vám nebylo „Shared secret“ poskytnuto, buďto do tohoto pole nemusíte zadávat nic, nebo se žádostí o jeho sdělení kontaktujte svého zaměstnavatele či poskytovatele.
 10. 10
  Vložte „Jméno skupiny“ ("Group Name") pro připojení IPSec, je-li to nutné. Opět jde o údaj, který by vám měl být sdělen, takže pokud s vámi zaměstnavatel nebo poskytovatel tento údaj sdílel, zadejte je do patřičného pole. Pokud ne, nejspíše můžete toto pole ponechat prázdné.
 11. 11
  Zvolte, zda chcete „Posílat veškerý přenos“ do VPN ("Send All Traffic"). Pokud chcete veškerý svůj internetový přenos posílat skrze VPN, klikněte na tlačítko vedle tohoto pole a zkontrolujte, zda se rozsvítilo zeleně.
 12. 12
  V pravém horním rohu klikněte na „Uložit“ ("Save") pro uložení svých nastavení. V tuto chvíli byste měli být připojeni ke svému VPN.
  • Své připojení k VPN můžete zapnout či vypnout na hlavní stránce „Nastavení“ ("Settings"), kde kliknete na odpovídající tlačítko. Pokud je tlačítko zelené, jste připojeni. Je-li šedé, nejste připojeni. Tlačítko se objeví přímo pod položkou „Wi-Fi“.
  • Pokud váš telefon využívá připojení k VPN, objeví se také v horním rohu po levé straně vašeho telefonu ikona, obsahující velká písmena „VPN“ v rámečku.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 6:

Připojení k VPN se systémem Android OS

 1. 1
  Otevřete „Menu“. Běžte do „Nastavení“ ("Settings").
 2. 2
  Otevřete „Mobilní sítě a Wi-Fi“ ("Wireless & Networks"), nebo „Nastavení Wi-Fi“ ("Wireless Controls") – v závislosti na vaší verzi Androidu.
 3. 3
  Vyberte „Nastavení VPN“ ("VPN Settings").
 4. 4
  Zvolte „Přidat VPN“ ("Add VPN").
 5. 5
  Vyberte „Přidat PPTP VPN“ ("Add PPTP VPN"), nebo „Přidat L2TP/IPsec PSK VPN“ ("Add L2TP/IPsec PSK VPN") v závislosti na tom, jaký protokol si zvolíte. Pro více informací se podívejte do sekce „Tipy“ na konci tohoto článku.
 6. 6
  Zvolte „Název VPN“ ("VPN Name") a vložte příhodné popisné jméno VPN – můžete si vymyslet cokoliv.
 7. 7
  Vyberte „Nastavit VPN Server“ ("Set VPN Server") a vložte IP adresu serveru.
 8. 8
  Upravte nastavení šifrování. Zeptejte se svého poskytovatele, zda připojení bude, nebo nebude šifrované.
 9. 9
  Otevřete menu a zvolte „Uložit“ ("Save").
  • Možná budete požádáni o potvrzení operace zadáním hesla vašeho úložiště. Jde o heslo k vašemu zařízení Android, nikoliv o heslo k VPN.
 10. 10
  Otevřete menu a vyberte „Mobilní sítě a Wi-Fi“ ("Wireless & Networks"), nebo „Nastavení Wi-Fi“ ("Wireless Controls").
 11. 11
  Zvolte ze seznamu nastavení VPN, které jste vytvořili. Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Vyberte „Zapamatovat si uživatelské jméno“ ("Remember username") a klepněte na „Připojit“ ("Connect"). Nyní jste připojeni přes VPN. V horním panelu se zobrazí ikona klíče, která značí, že jste připojeni ke své VPN.
  Reklama

Tipy

 • Když se rozhodujete mezi protokoly, uvažte, jak budete svou VPN využívat. Je známo, že PPTP běží rychle přes Wi-Fi, je však méně bezpečný než L2TP a IPSec. Pokud je tedy pro vás důležité zabezpečení, zvažte použití L2TP či IPSec. Pokud se k VPN připojujete z pracovních důvodů, váš zaměstnavatel nejspíše bude preferovat určitý protokol. Využíváte-li hostovanou VPN, pak zkontrolujte, že používáte protokol, který poskytovatel podporuje.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele uvažte, jaký druh zabezpečení chcete. Pokud chcete používat VPN pro bezpečnější zasílání dokumentů a emailů, či brouzdání po internetu, měli byste se registrovat u poskytovatele, který nabízí šifrovací metody typu SSL (nazýváno také TLS), nebo IPsec. SSL je nejrozšířenější formou bezpečnostního šifrování. Šifrování je způsobem, jak skrýt data před tím, kdo je nemá vidět. Zkuste si také raději vybrat poskytovatele, který používá pro šifrování OpenVPN, než toho, který využívá PPTP („point-to-point tunneling protocol“). V zabezpečení PPTP se v posledních letech objevilo několik zranitelných míst, zatímco OpenVPN je obecně považováno za bezpečnější šifrovací metodu.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte, jakou míru soukromí vyžadujete. Někteří poskytovatelé mohou zaznamenávat aktivitu svých uživatelů. Objeví-li se pak pochybnosti o legalitě těchto aktivit, mohou být data o uživateli předána patřičným úřadům. Pokud při prohlížení internetu a přenosu souborů preferujete důvěrnost, zvažte výběr poskytovatele VPN, který neukládá záznamy o aktivitě svých uživatelů.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte požadavky své sítě na datový tok. Tento parametr určuje, jaké množství dat může být přeneseno. Soubory videa a zvuku ve vysoké kvalitě jsou větší než textové dokumenty a obrázky, proto vyžadují větší datový tok. Pokud chcete VPN používat pouze pro rychlé a snadné prohlížení internetu a přenos osobních dokumentů, nabídne vám dostatečný datový tok většina poskytovatelů. Nicméně, chcete-li streamovat video či zvuk (například sledovat Netflix, nebo hrát hry s přáteli online), vyberte si poskytovatele VPN, který nabízí neomezený přenos dat.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte, zda chcete přistupovat k obsahu za hranicemi státu, ve kterém se fyzicky nacházíte. Při procházení internetu máte přidělenou adresu, která udává, kde se nacházíte – „IP adresu“. Pokud se snažíte zobrazit obsah z jiné země, je možné, že vám v tom bude díky vaší IP adrese zabráněno. Vaše země totiž nemusí mít s danou zemí dohodnuta k obsahu licenční práva. Můžete nicméně využít služeb VPN poskytovatelů s „výstupními servery“, které zobrazí IP adresu takovou, jako byste byli v cílové zemi. Díky výstupním serverům tak budete moci přistupovat k obsahu z jiných zemí. Když si budete vybírat VPN poskytovatele, který toto nabízí, je třeba zjistit umístění jeho serverů a zkontrolovat, že se nacházejí v zemi, k jejímuž obsahu chcete přistupovat.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte, jakou platformu budete používat. Chcete používat mobilní zařízení, nebo počítač? Pokud hodně cestujete a využití mobilních zařízení (např. smartphonů) je pro vás důležité, ujistěte se, že váš poskytovatel VPN takové připojení podporuje, a zda vůbec poskytuje aplikace pro vaše konkrétní mobilní zařízení.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte, zda budete potřebovat zákaznickou podporu. Pročtěte si recenze a zjistěte si, jaký typ podpory pro zákazníky poskytovatel VPN zajišťuje. Někteří nabídnou pouze telefonickou podporu, zatímco jiní zajišťují i podporu přes chat a email. Je důležité, abyste si našli službu nabízející zákaznickou podporu, kterou je vám příjemné využívat. Můžete si také ve vyhledávači (např. Google) najít recenze uživatelské podpory, které vám pomohou zhodnotit její kvalitu.
 • Při pořizování služby VPN od poskytovatele zvažte, kolik jste ochotni platit. Někteří poskytovatelé VPN, jako je třeba Open VPN, nabízejí své služby zdarma. Jejich možnosti však mohou být omezené. Jelikož mezi VPN službami existuje velká konkurence, věnujte čas porovnání několika různých poskytovatelů podle ceny, a také podle toho, jaké z dříve zmíněných služeb nabízejí. Možná se vám povede získat všechny služby, které k provozu chcete a potřebujete, u jednoho poskytovatele levněji než u jiného.
Reklama

O tomto wikiHow

Luigi Oppido
Spoluautorem článku je :
Počítačový technik opravář & majitel Pleasure Point Computers
Tento článek spoluautorem článku je Luigi Oppido. Luigi Oppido je vlastníkem a provozovatelem firmy Pleasure Point Computers v Santa Cruz v Kalifornii. Má více než 16 let zkušeností v oblasti oprav počítačů, obnovy dat, odstraňování virů a upgradů. Je hrdý na svůj zákaznický servis a transparentní tvorbu cen. Tento článek byl zobrazen 8 615 krát
Kategorie: Networking
Stránka byla zobrazena 8 615 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama