Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zednáři nebo svobodní zednáři jsou příslušníci největšího starobylého bratrstva, které sdružuje více než dva miliony aktivních členů. Historie svobodného zednářství se datuje do pozdních let 16. století nebo do počátku 17. století a mezi jeho členy patřilo a patří mnoho významných osobností, včetně králů, prezidentů, učenců a církevních představitelů. Zjistěte více a naučte se něco o tradicích svobodného zednářství a o tom, jak se stát součástí tohoto, v jistých kruzích, váženého společenství.

Část 1
Část 1 ze 3:
Příprava na vstup mezi zednáře

 1. 1
  Pochopte základy svobodného zednářství. Svobodné zednářství bylo založeno muži, kteří sdíleli myšlenky na vzájemné přátelství, bratrství a službu lidstvu. Po tisíce let hledají muži spirituální a filosofickou seberealizaci v různých bratrstvech, která si stále udržují své základní hodnoty. Abyste se mohli stát jedním ze svobodných zednářů, musíte splňovat následující požadavky:
  • Být muž.
  • Mít dobrou reputaci a kladné doporučení vážených osob ve vašem okolí.
  • Ve většině zednářských lóží je vyžadována víra v nadpřirozenou nejvyšší bytost, bez ohledu na druh vyznání.
  • Být starší 18 let.
 2. 2
  Zajímejte se o budování charakteru a morálky. Motto svobodných zednářů zní "lepší lidé tvoří lepší svět." Zednářství vyzdvihuje čest, osobní odpovědnost a integritu a nabízí svým členům následující:
  • Jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce shromáždění v lóži, obvykle v kostelích nebo veřejných budovách. Například ve Velké Británii je většina sídel speciálně vybudovaná pro tyto účely.
  • Výuka v historii svobodného zednářství apod.
  • Podněcování k dobrému životu ve prospěch celého lidstva, nabídka tipů pro zlepšení občanské odpovědnosti a podpora v charitativních a humanitárních činnostech.
  • Přizvání k účasti na starobylých zednářských rituálech, včetně slavného podání ruky, iniciačního rituálu a volného užívání zednářských symbolů.
 3. 3
  Odlišujte smyšlenky od skutečnosti. Knihy typu Šifra mistra Leonarda předkládají čtenářům představu, že svobodné zednářství je jakousi tajnou organizací, která má za cíl převzít nadvládu nad světem. Tajná symbolika je údajně zakomponována po celém Washingtonu, DC i jiných městech. Pravdou je, že zednářství není součástí žádné konspirace. Lidé, kteří se snaží vstoupit do lóže s očekáváním, že získají přístup k tajným informacím, tedy přicházejí se zcela nesprávnými záměry.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Žádost o členství v bratrstvu

 1. 1
  Kontaktujte lóži ve vašem regionu. Nejjednodušším způsobem, jak zahájit iniciační proces, je kontaktovat lokální zednářskou lóži, na níž byste měli získat spojení například na internetu. V závislosti na tom, na kterém místě světa se chcete o členství ucházet, je možné začít iniciační proces i jinými způsoby. Lepší je však začít opravdu v místě vašeho bydliště, pokud se tedy někde v jeho blízkosti lóže nachází. V Česku je kvůli nestálým zednářským sídlům tento postup poměrně složitý, a proto obvykle probíhá spíše osobním kontaktem s osobou, která již členem je. Proces začíná takto:
  • Setkejte se s nějakým svobodným zednářem. Mnoho zednářů se ke svému členství hrdě hlásí používáním různých symbolů, ať už na čepicích, samolepkách na autě, na oblečení, nošením symbolického prstenu apod. Zároveň vemi rádi předávají určité informace lidem, kteří projeví zájem.
  • Některé lóže upřednostňují nebo vyžadují, aby je potencionální uchazeč sám vyhledal, zatímco u jiných lóží postačí žádost o přijetí na pozvánku některého člena. Pokud jste byli pozváni nějakým známým členem lóže, neváhejte podstoupit další potřebné kroky.
 2. 2
  Přijměte pozvánku na setkání se zednáři. Po prozkoumání vaší žádosti budete přizváni do lóže k pohovoru se skupinou zednářů, kteří jsou sdruženi ve Vyšetřovací komisi.
  • Budete dotazováni na vaše důvody pro vstup mezi svobodné zednáře, na váš charakter a detaily z vaší minulosti.
  • Také dostanete prostor pro otázky týkající se svobodného zednářství.
  • Komise následně stráví asi týden nebo dva kontaktováním různých osob, u kterých si budou prověřovat váš charakter, kontrolovat uvedené informace a sbírat další reference. Důvodem pro zamítnutí vaší žádosti může být např. alkoholismus, drogová závislost, domácí násilí a další podobné záležitosti. V některých zemích se toto vyšetřování může táhnout i několik let.
  • Členové lóže budou o vašem přijetí hlasovat.
  • Pokud budete přijati, obdržíte pozvánku k iniciaci.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Staňte se zednářem

 1. 1
  Začnete jako "Učeň". Chcete-li se stát svobodným zednářem, musíte projít procesem, kdy postupně obdržíte tři symbolické tituly. Prvním stupněm je učeň a během něj jsou kandidátům představovány principy svobodného zednářství.
  • Morální hodnoty jsou novým kandidátům vštěpovány prostřednictvím symbolického užití stavařského náčiní.
  • Učni musí získat pokročilé znalosti prvního katechismu, než postoupí na další stupeň.
 2. 2
  Proces pokračuje stupněm, během kterého je kandidát označován jako "Tovaryš". Druhý stupeň pokračuje vštěpováním dalších principů členství, obzvláště těch spojených s uměním a vědou.
  • Nyní jsou prověřovány znalosti kandidátů, které nabyli v průběhu učňovského stupně.
  • Pro dokončení druhého stupně si kandidáti musí zapamatovat druhý katechismus.
 3. 3
  Posledním stupněm zasvěcení je "Mistr". Získat tento titul je nejtěžší ze všech popsaných.
  • Kandidáti musí prokázat hluboké znalosti hodnotového systému svobodných zednářů.
  • Dokončení tohoto stupně je oslaveno ceremonií.
  • Ve Spojených státech amerických obvykle celý proces od podání žádosti po získání titulu Mistr trvá asi 4 až 8 měsíců.
  Reklama

Tipy

 • Učení se katechismu je náročná věc, ale bude se jednotlivým kandidátům hodit po celou dobu trvání jejich členství.
 • Ačkoli existuje několik lóží, které mezi sebe přijímají i ženy, většina svobodných zednářů je nepovažuje za plnohodnotné členy.
Reklama

Varování

 • Členství může být pozastaveno nebo ukončeno pro porušení zásad svobodného zednářství.
 • Své členství můžete kdykoli odmítnout nebo odvolat z jakéhokoli důvodu. Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že rozhodnutí k tomu je skutečně vaše. Někdo s vaším odstoupením nemusí souhlasit, nicméně takové rozhodnutí je vždy pouze na vašem uvážení.
 • Uchazeč o členství může být odmítnutý aktuálním členem pro nějaký malicherný důvod. To ovšem neznamená, že byste se nemohli k členství přihlásit opětovně po nějaké době.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 5 465 krát
Kategorie: Vzdělání
Stránka byla zobrazena 5 465 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama