Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Rozhodnutí stát se jeptiškou vyžaduje modlení, učení a vycítění, zda Bůh chce, abyste ho následovala. Jeptišky jsou velmi úctyhodné a obdivuhodné ženy. Pokud máte pocit, že je pro vás toto poslání tím pravým, v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Jak se stát křesťanskou jeptiškou

Stáhnout PDF
 1. 1
  Musíte být single. Předpokládáme, že jste katolička, ale kromě toho musíte být také single. Pokud jste vdaná, vaše manželství musí být katolickou církví anulováno. Pokud jste vdova, církev vás bude brát jako single ženu.[1]
  • Když se stanete jeptiškou, dostanete prsten, který bude symbolizovat váš vztah s Bohem. Právě proto nesmíte mít žádný jiný vztah, který by vás rozptyloval.
 2. 2
  Musíte splnit věkové požadavky. V dřívějších dobách se dívky stávaly jeptiškami hned po dokončení střední školy. Nyní je možné se jeptiškou stát od 18 do 40 let. V některých případech je možné přijmout i starší ženy – záleží na komunitě, do které chcete vstoupit.
  • Měla byste mít vysokoškolské vzdělání. Je dobré mít alespoň bakalářský titul, ale není to nutné. Také životní a profesní zkušenosti se vám budou hodit. [1]
 3. 3
  Počkejte, až vaše děti vyrostou. Pokud máte děti, musíte počkat, až budou velké. Chcete-li se stát jeptiškou, nesmí na vás být nikdo závislý. Spousta jeptišek má děti, ale tyto děti musejí být dospělé.[1]
 4. 4
  Musíte být v dobré fyzické kondici a nesmíte mít finanční problémy. Jednoduše musíte být zdravá a nesmíte mít dluhy. Většina institucí preferuje kandidátky, které nemají velké životní problémy a mohou se plně odevzdat Bohu.
  • Pokud máte dluhy, nedejte se odradit. Když najdete klášter, do kterého chcete vstoupit, promluvte si o tom s jeho představeným. Možná vám dokáže pomoci.[1]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Prvotní rozhodnutí

Stáhnout PDF
 1. 1
  Promluvte si s jeptiškami. Čím více mentorek si najdete, tím lépe pro vás. Získáte díky tomu představu o tom, jaké je to být jeptiškou a jaký životní styl povedete. Pokud nemáte možnost kontaktovat přímo jeptišky, zajděte si do kláštera a požádejte o pomoc kněze.
  • Existují tři typy náboženských komunit, do kterých můžete vstoupit:[2] kontemplativní komunity a tradiční a netradiční apoštolské komunity.
   • Contemplative communities focus on prayer. Their lifestyles are more serene, meditative, and insular than their apostolic counterparts.
   • Kontemplativní komunity se zaměřují na modlení. Žijí klidnější život, často meditují a drží se více v ústraní.
   • Tradiční apoštolské komunity pracují v oboru vzdělávání a zdravotní péče. Mnoho těchto jeptišek učí ve školách, nebo pomáhá v nemocnicích.
 2. 2
  Netradiční apoštolské komunity pomáhají ostatním lidem, zejména bezdomovcům, chudým, postiženým, nebo lidem s HIV/AIDS. [3]
  • Vyhledejte si informace na internetu. Možná by vás nenapadlo, že jeptišky komunikují pomocí internetu, ale skutečně to tak je. Některé jeptišky si dokonce píšou blogy![4]
 3. 3
  Navštivte nějakou víkendovou akci vašeho vybraného kostela nebo kláštera. Jakmile si najdete na internetu nebo v reálu kamarádky mezi jeptiškami, můžete s nimi navštěvovat různé akce. K ničemu vás to nezavazuje – nemáte vůči této organizaci žádné povinnosti. Pouze díky tomu zjistíte, jak to v ní chodí.
 4. 4
  Kontaktujte konkrétní komunitu. Až si najdete klášter, do kterého byste chtěla vstoupit, zavolejte si do něho, nebo ho navštivte. Každý klášter je jiný a pravděpodobně se vám podaří najít nějaký, který vám bude maximálně vyhovovat. Nebojte se ale prohlédnout si hned několik klášterů – je to běžná součást rozhodovacího procesu.
  • Pokud v daném klášteře znáte nějakou jeptišku, promluvte si s ní. Pokud nikoho neznáte, kontaktujte přímo představeného. V případě, že se vám to nepodaří, si na internetu najděte kontakt na místní diecézi.
 5. 5
  Spolupracujte s přestavenou kláštera. Až budete v kontaktu s představenou kláštera, do kterého budete chtít vstoupit, začněte se účastnit více činností. Stále ovšem nebudete mít žádné povinnosti.
  • Pravděpodobně si budete chtít projít ubytovací místnost, zúčastnit se běžného dne a pomáhat při komunitních akcích. Setkáte se s ostatními sestrami a zjistíte, jaký život jeptišky žijí.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Proces přijímání

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vyberte si klášter, do kterého budete chtít vstoupit. Budete již dobře znát místní matku představenou, takže půjde už jen o to projevit upřímný zájem. Dohodnete si formální záležitosti a brzy už budete na cestě do kláštera.
  • První fáze rozhodování (před přijetím do kláštera) trvá většinou 1-3 roky. [5] Jde o důležitý závazek, který byste neměla brát na lehkou váhu. Pokud si nejste jistá, raději to nedělejte.
 2. 2
  Začněte se ucházet o místo jeptišky. [6] Budete žít v klášteře a pracovat s ostatními jeptiškami, ale budete žít stále na vlastní náklady (proto je nutné mít finanční rezervu).
  • Můžete napsat do kláštera dopis a sdělit matce představené, že do jejich řádu chcete vstoupit. Kandidatura trvá většinou 6 měsíců až dva roky, ale může skončit na základě vzájemné dohody i dříve.
 3. 3
  Vstupte do noviciátu. V tuto chvíli již budete jeptiškou, ale nebudete přijata permanentně. Budete považována za novicku. Podle církevního práva tento statut budete mít jeden rok, ale v některých klášterech to může trvat i déle. Jde zejména o to, abyste vy i přestavení kláštera měli jistotu, že děláte správnou věc.
  • Během druhého roku se budete věnovat zejména vzdělávání a práci v komunitě. Ke konci této fáze se budete moci zařadit mezi běžnou komunitu, nebo složit přísahu.[7]
  • Některé kongregace jeptišek vyžadují, aby si novicky vybraly svaté jméno, ale není tomu tak všude. Možná si budete moci ponechat své křestní jméno.
 4. 4
  Složte první přísahu. Svaté sestry skládají pouze dočasné přísahy, které se jednou za rok obnovují. [8] [9]
  • V tuto chvíli si budete muset nechat ostříhat vlasy. Dostanete černý hábit, nové jméno a budete muset odpřisáhnout, že budete věrná Bohu.[10]
 5. 5
  Složte poslední přísahu. Pokud jste připravená vstoupit do kláštera napořád, budete muset složit poslední přísahu a dokázat, že to myslíte vážně. Od této chvíle již budete jeptiškou.
  • Existují i výjimky. Jezuitská první přísaha je vlastně poslední přísahou a církev Sisters of Charity skládá pouze obnovitelné přísahy.[11]
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Jak se stát buddhistickou mniškou (Bhikkhuni)

Stáhnout PDF
 1. 1
  Musíte splnit požadavky. Pokud se chcete stát bhikkhuni, musíte splnit několik základních požadavků. Jde zejména o praktické záležitosti:[12]
  • Nesmíte být těhotná nebo kojit
  • Pokud máte dítě, musíte mu zařídit opatrovnickou péči
  • Musíte být duševně i tělesně zdravá
  • Nesmíte mít dluhy a další závazky
 2. 2
  Najděte si klášter, kde se budete chtít učit. Tato místa se liší podle velikosti a najdete je ve městech, ale i na venkově. Až budete mít místo, které vám bude vyhovovat, vyslovte svůj zájem. Každá komunita má svá vlastní pravidla, ale většinou se budete učit několik týdnů. [12]
 3. 3
  Pokud se vám v klášteře líbí a splníte základní požadavky, požádají vás, abyste se po dokončení výcviku vrátila. V tuto dobu budete skládat buddhistickou přísahu o osmi částech.
  • Prozatím si nebudete muset holit hlavu, ale budete muset nosit bílé nebo černobílé oblečení. Tato fáze trvá většinou několik týdnů až několik měsíců: [12]
  • Zde jsou základní buddhistická pravidla (neboli Garudhammas):[13]
   • Nesmíte ublížit nikomu živému a ničemu neživému
   • Nesmíte krást
   • Nesmíte se účastnit sexuálních aktivit
   • Nesmíte lhát a podvádět
   • Nesmíte pít alkohol ani brát drogy
   • Jíst musíte pouze v určenou dobu
   • Nesmíte zpívat, tančit ani používat parfémy a kosmetiku
   • Nesmíte spát příliš dlouho a trávit čas na luxusních místech
 4. 4
  Staňte se kandidátkou, neboli Anagarika. Doslovně to znamená „člověk bez domova,“ protože pokud se chcete stát buddhistickou mniškou, budete muset opustit svůj domov. Budete si muset oholit hlavu, nosit dlouhé hábity a dodržovat 8 základních pravidel. Tato fáze trvá většinou půl roku až několik let.[12]
  • Nyní jste technicky stále ještě civilním člověkem. Máte povoleno starat se o své finance, ale budete muset některé náklady sdílet s ostatními mniškami.
  • Naučte se meditovat. Nejdůležitější jsou meditace laskavosti, vděčnosti, soucitu a vyrovnanosti.
 5. 5
  Staňte se novickou (neboli samaneri). V tuto chvíli začnete žít život mnišky. Každý klášter má jiné požadavky ohledně věku a přechodu do této fáze. V některých zemích budete muset projít zkušební dobou. [14]
  • Nyní budete muset složit přísahu novicky, která zahrnuje mimo jiné to, že nebudete využívat peníze. Pravděpodobně také nebudete moci řídit auto a bude vám přidělena starší mniška, která se stane vaší osobní mentorkou. [12]
 6. 6
  Složte přísahu Bhikkuni, neboli vyšší vysvěcení. S povolením mentorky (a po uplynutí dohodnuté doby) budete moci požádat o složení přísahy Bhikkuni. U tohoto obřadu musí být přítomno asi 20 lidí a budete muset složit 311 přísah.[12]
 7. 7
  Staňte se starší mniškou, neboli Theri. Po deseti letech budete moci začít sama učit novicky. Než se k tomu dopracujete, měla byste co nejvíce cestovat, spolupracovat s různými mentory, nebo se intenzivně učit od své první mentorky. Po dvaceti letech se stanete vyšší mniškou, neboli Mahatheri.[12]
  Reklama

Tipy

 • Jedním z největších rozdílů mezi katolickými a ortodoxními jeptiškami je to, že katolické jeptišky (a knězi) patří k různým řádům, zatímco ortodoxní jeptišky (a pravděpodobně také knězi) jsou jednoduše „jeptišky.“ Žijí také v klášterech, ale nepatří k žádnému řádu.
 • Většina řádů křesťanských jeptišek vyžaduje, abyste měla minimálně 18 let, ale méně než 40 let (existují ovšem výjimky).
 • Většina buddhistických mnišek si musí oholit hlavu.
Reklama

Varování

 • To, že si nemůžete najít partnera nemusí znamenat, že se musíte stát jeptiškou!
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 26 516 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 26 516 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama