Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Islám je nejrychleji se rozšiřujícím náboženstvím na světě, které má více než miliardu stoupenců. [1] Mezi ostatními náboženstvími je jedinečný tím, jak snadné je stát se muslimem. Islám vyžaduje pouze upřímnou oddanost víře. Prohlášení o víře ovšem nesmíte brát na lehkou váhu – stát se muslimem je jedním z nejdůležitějších (ne-li přímo nejdůležitějším) rozhodnutím v životě.

Měli byste vědět, že islám vás zbaví všech hříchů předešlého života, takže jako nový člen tohoto náboženství vstoupíte do řad muslimů tak čistí, jako novorozenci. Přesto byste se ale měli snažit žít co nejvíce spořádaně a dělat samé dobré skutky. [2]

Uvědomte si, že islám neospravedlňuje zabíjení, protože vražda je jedním z nejhorších hříchů.

Islám také nevyžaduje žádný speciální styl oblékání, ale je důležité, abyste se oblékali skromně.

Část 1
Část 1 ze 3:

Jak se stát muslimem

Stáhnout PDF
 1. 1
  Zjistěte si, co to znamená být muslimem. Islám se považuje za přirozený způsob zrození, tedy za původní a dokonalý stav bytí. Když tedy člověk konvertuje k islámu, vrací se tím ke své přirozené podstatě bytí.
  • Islám považuje všechny své stoupence za muslimy, bez ohledu na to, kde žijí. Muslimové například věří, že i Ježíš byl muslim, i když žil stovky let před historickým založením tohoto náboženství.
  • Alláh, což je muslimské jméno pro Boha, je ten samý Bůh, kterého uznávají křesťané a židé. Muslimové tedy oslavují křesťanské a židovské proroky (včetně Ježíše, Mojžíše atd.) a považují Bibli i Tóru za svatá písma (i když nepřesná).
 2. 2
  Přečtěte si islámské svaté texty. Korán je hlavním náboženským textem Islámu a muslimové věří, že jde o původní slovo Boží, které předchází všem křesťanským a židovským textům. [3] Dalším důležitým textem je Hadís, což jsou texty proroka Mohameda. Hadís formuje základy islámského práva.[4] Když si tyto texty přečtěte, budete lépe chápat příběhy, zákony a učení islámské víry.
 3. 3
  Promluvte si s Imámem. Imámové jsou islámští náboženští představitelé, kteří provádějí bohoslužby v mešitách. Imámové jsou vybíráni díky své znalosti islámských náboženských textů a dobrému charakteru. Dobrý Imám vám zodpoví všechny vaše dotazy ohledně konvertování k Islámu.
  • To platí pro Imámy Sunnitské sekty Islámu. Imámové v sektě Shi'a mají odlišnou roli. [5]
 4. 4
  Odříkejte Šahadah. Pokud jste si naprosto jistí tím, že se chcete stát muslimem a hodláte se podvolit vůli Boží, budete muset pouze odrecitovat Šahadah, což je krátké prohlášení o víře. Uvědomte si, že jakmile toto prohlášení řeknete, jste oddaní Islámu až po zbytek života a nebudete mít možnost si to rozmyslet. Slova Šahadah zní: "La ilaha illallah, Muhammadun rasulullah " a znamenají „Potvrzuji, že neexistuje jiný Bůh, než Alláh a Mohamed je jeho prorokem.“[6] Když odříkáte tuto větu, stanete se muslimem.
  • První část Šahadah se vztahuje nejen k bohům ostatních náboženství, ale také k pozemským věcem, které by mohly zastoupit místo Alláha ve vašem srdci – například bohatství a moc. [7]
  • Druhá část Šahadah je uznáním toho, že slovo Mohamedovo je posláním Božím. Muslimové musí žít podle pravidel, které Mohamed uvádí v Koránu – Šahadah je slibem, kterým souhlasíte s tím, že tato pravidla budete dodržovat.
  • Šahadah musíte odrecitovat upřímně a musíte porozumět tomu, že jde o vážnou věc. Muslimem se nestanete pouze tím, že tato slova vyslovíte – jejich vyslovení je odrazem víry, kterou máte ve svém srdci.
 5. 5
  Pokud se chcete stát právoplatným členem muslimské komunity, musíte mít u recitace svědky. Není nezbytně nutné, abyste měli svědky – Bůh vidí vše, takže můžete Šahadah odříkat i o samotě a před Bohem se stanete muslimem. Pokud ale chcete chodit do mešity a být považováni za muslima, musíte tento slib odříkat před svědky – dvěma muslimy a Imámem (náboženským představitelem), který má právo vám novou víru posvětit. [8]
 6. 6
  Umyjte se. Jakmile se stanete muslimem, měli byste si dát sprchu nebo koupel a očistit se. Jde o symbolický akt, který představuje smývání minulosti a vynoření z temnoty do světla.
  • Ničí hříchy nejsou tak těžké, aby se nemohl očistit. Po odříkání Šahadah jsou všechny vaše hříchy zapomenuty. Symbolicky začínáte nový život, během kterého se budete snažit zlepšit svůj duchovní stav pomocí dobrých skutků. [9]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Život v souladu s islámskými principy

Stáhnout PDF
 1. 1
  Nabízejte modlitbu Bohu. Pokud nevíte, jak se máte modlit jako muslim, navštěvujte mešitu a pětkrát denně se modlete s ostatními muslimy. Modlitba by měla být uvolňující a příjemná činnost, ale měli byste vědět, že pět modliteb denně je pro všechny muslimy starších deseti let povinných. Udělejte si na modlitbu čas, neměli byste s ní spěchat.
 2. 2
  Dodržujte muslimskou etiketu (Adab). Muslimové mají povinnost žít určitým způsobem, vyhýbat se určitým druhům chování atd. Jako muslim budete muset dodržovat následující zvyky (mezi jinými):
  • Budete muset dodržovat zásady stravování halal. Muslimové nejedí vepřové maso, vnitřnosti, krev a nepijí alkohol. Maso musí být poraženo za přítomnosti posvěceného muslima, křesťana, nebo žida.
  • Před každým jídlem budete muset odříkat modlitbu.
  • Budete moci jíst a pít pouze pravou rukou.
  • Budete muset dodržovat zásady hygieny.
  • Budete muset omezit veškerý kontakt s opačným pohlavím.
  • Nebudete mít moci sex během menstruace.
 3. 3
  Naučte se pět základních pilířů Islámu. Pět pilířů Islámu jsou povinnosti, které musí každý muslim splnit. Představují jádro muslimského života.
  • Deklarace víry (Šahadah). Toto prohlášení řeknete, když se stanete muslimem a budete souhlasit, že existuje pouze Alláh a Mohamed.
  • Každodenních pět modliteb (Salat). Modlit se budete v průběhu celého dne otočení směrem ke svatému městu Mekce.
  • Během Ramadánu budete muset držet půst (Sawm). Ramadán je svatý měsíc, během kterého se modlíte, držíte půst a pomáháte ostatním.
  • 2.5% svých úspor budete muset dát chudým (Zakat). Je osobní zodpovědností každého muslima pomáhat chudým lidem.
  • Budete se muset vydat do Mekky (Hajj). Ti, kteří mají možnost putovat do Mekky, by to měly alespoň jednou za život udělat.
 4. 4
  Věřte šesti článkům víry. Muslimové věří v Alláha a jeho boží řád, i když není možné ho vnímat lidskými smysly. Zde je šest článků muslimské víry:
  • Alláh (Bůh). Bůh je stvořitelem celého světa a jedinou bytostí, kterou byste měli uznávat.
  • Jeho andělé. Andělé jsou služebníci Boží vůle.
  • Svaté písmo. Korán je dokonalým zobrazením Boží vůle, tak jak byla odhalena skrze anděla Gabriela proroku Mohamedovi (také křesťanské a židovské písmo se považuje za svaté, ale některé jeho části byly podle muslimů změněny).
  • Jeho poslové. Bůh vyslal posly (Ježíš, Abrahám atd.), kteří na zemi hlásají jeho víru. Mohamed byl posledním a největším z proroků.
  • Soudný den. Bůh nakonec všechny lidi povolá k poslednímu soudu.
  • Osud. Bůh řídí všechno, co se děje – nic na světe se neděje bez jeho vědomí.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Jak mít zralou víru

Stáhnout PDF
 1. 1
  Stále čtěte Korán. Z různých překladů Koránu se toho spoustu naučíte. Některé překlady jsou složitější, než jiné. Nejznámnější jsou překlady Andullah Yusuf Ali a Pickthall. Je ovšem ještě lepší si nechat poradit od lidí, kteří se Islámu věnují celý život a nespoléhat se pouze na vlastní interpretaci. Ve vaší mešitě jistě najdete někoho, kdo bude ochotný vám se studiem Koránu pomoci a uvede vás mezi ostatní muslimy. Buďte opatrní, ale uvolnění a najděte si někoho, s kým se budete cítit dobře a kdo vás toho dokáže hodně naučit.
 2. 2
  Studujte islámské právo a najděte si vhodnou školu. V sunnitském islámu se náboženské právo dělí do čtyř ideových škol. Zjistěte si toho o každé z nich co nejvíce a vyberte si tu, která vám bude vyhovovat. Když se začnete učit právo podle některé ze škol, naučíte se ho tak, jak je uvádění v hlavních zdrojích islámu. Ne všechny školy mají stejnou váhu. Oficiálně uznávané školy jsou:
  • Hanafi. Škola Hanafi byla založena imámem Al A'dham Nu'man Abu Hanifa a jde o nejrozšířenější školu, která nabízí nejvíce informací v angličtině. Zahrnuje svaté Turky, ale i ultra-ortodoxní deobandisty a barelvise. Většina Hanafiů žije na indo-pákistánském subkontinentu, v Turecku, ve východním Iránu, v Egyptě a v ostatních nemuslimských zemích.
  • Školu Shafi'i založil Imám Abu 'Abdillah Muhammad Al-Shafi'i a jde o druhou nejpopulárnější školu. Je většinově zastoupená v Egyptě a ve Východní Africe a také v Jemenu, v Malajsii a Indonésii. Tato škola je známá svým komplexním právním systémem.
  • Maliki. Škola Maliki byla založena imámem Abu Anas Malikekm, který byl studentem imáma Abu Hanifa a jde o většinovou školu v Severní a severozápadní Africe a také v Saúdské Arábii. Imám Malik převzal svá pravidla od lidí z Madinah. Jedna ze slavných škol Maliki je Hamza Yusuf.
  • Hanbali. Škola Hanbali byla založena imámem Ahmadem Ibn Hanbalem a praktikuje se zejména v Saúdské Arábii. Má své následovníky také na západě. Hanbalové kladou důraz na vyznání a rituální praktiky. Tato škola se považuje za nejkonzervativnější a nejpřísnější.
 3. 3
  Především se musíte snažit být co nejlepším člověkem. Bez ohledu na to, co vás naštve, nebo rozesmutní, je vaší povinností být nejlepším člověkem, jakým můžete být. Muslimové věří, že nás Alláh stvořil proto, abychom žili dobrý život a rádi mu sloužili. Využívejte své talenty a pomáhejte lidem okolo sebe. Buďte otevření a nikomu neubližujte.
  • Stejně jako mnoho ostatních náboženství Islám vyžaduje dodržování Zlatého pravidla. Držte se rady proroka v následujícím textu:
   • „Beduín přišel k prorokovi, popadl třmen jeho velblouda a řekl: Ó posli Boží! Řekni mi, co mám dělat, abych se dostal do nebe. Prorok řekl: Čiň ostatním lidem jen to, co chceš, aby oni činili tobě a nečiň jim to, co nechceš, aby oni činili tobě. Pusť můj třmen! Nic víc ti neřeknu.“ [11]
  Reklama

Tipy

 • Travte čas se zkušenými muslimy – zodpoví vám všechny vaše dotazy.
 • Zjistěte si, jak se máte oblékat – muslimský styl oblékání má spoustu praktických výhod a pomůže vám odlišit se od ostatních lidí.
 • Nikdy v tom nebudete sami. Najděte si webové stránky pro lidi, kteří konvertovali k Islámu, abyste našli odpovědi na všechny své otázky.
 • Když si uvědomíte, že jste udělali nějakou chybu, požádejte Alláha o odpuštění.
 • Islám se dělí na různé sekty. Každou z nich si prostudujte, abyste se mohli rozhodnout, kterou z nich si vyberete.
 • Stále myslete na stvořitele a snažte se být co nejlepší.
 • Nespěchejte s konvertováním k Islámu. Budete si muset být naprosto jistí tím, že to opravdu chcete udělat. Budete se toho sice muset spoustu naučit, ale tyto zákony by pro vás měly být přirozené, protože Islám je „přirozeným stavem bytí“.
 • Začněte chodit do večerní školy v místní mešitě a zjistěte si toho o Islámu více. Islám není jen náboženstvím – je také životním stylem, který vás bude provázet po celý život.
 • Každý den studujte Korán a Islám – studium je celoživotní povinnost. Čím více toho o svém náboženství budete vědět, tím lépe ho budete moci praktikovat.

Když si nebudete s něčím vědět rady, zeptejte se některého ze zkušenějších muslimů. Je dobré si nechat od někoho poradit, například od imáma z vaší místní mešity.

 • Pokud umíte arabsky, přečtěte si Korán v arabštině. Kromě toho, že vás to duchovně obohatí (i když nebudete rozumět významu), jde také o skutečná slova proroka Mohameda. Kromě toho je původní Korán psán krásnou poezií, což se v překladech většinou vytrácí.
 • Pokud se nemůžete naučit arabsky, poslouchejte Korán nahraný v arabštině a čtěte si ho v anglickém překladu.
Reklama

Varování

 • Možná narazíte na lidi, kteří se k vám budou chovat nepřátelsky. Muslimové jsou často cílem bigotních útoků. Buďte stále silní a Alláh vás za to odmění.
 • Jako každé náboženství má i Islám extrémisty, kteří se snaží své náboženství chránit za cenu poškození komunity a páchání násilných činů. Dávejte si pozor na to, odkud získáváte své informace. Když si budete číst něco, co bude znít příliš extrémně, zeptejte se na to některého ze zkušených umírněných muslimů.
 • Islám je opředen spoustou mýtů, takže si vždy ověřte, zda to, co se doslechnete nebo dočtete je pravda. Pokud potřebujete pomoci porozumět Islámu, zeptejte se imáma ve vaší mešitě.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 102 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 16 000 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 16 000 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama