Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud chcete, nic vám nebrání studovat Ježíšův život a vytvořit si s ním pevný vztah. Pokud chcete prohloubit své poznání a přidat se k následovatelům Krista, můžete mu umožnit, aby příznivě ovlivnil váš život. Můžete pocítit přítomnost Boží rodiny a následovat Ježíšův život. Berte Krista jako součást svého života a sdílejte ho s ostatními lidmi.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:
Změňte svůj život k obrazu Krista

 1. 1
  Buďte nápomocní, otevření a pokorní. Kristus a jeho následovníci byli běžní lidé, kteří pracovali, pomáhali potřebným a dodávali lidem naději. Žili stále na cestě, často bez střechy nad hlavou a většinu svého času trávili tím, že se učili, meditovali a předávali lidem Boží moudrost. Nemusíte se vydávat na pouť a žít jako misionář, ale musíte si uvědomit, že zároveň nemusíte být bohatí a nepotřebujete ani dobré společenské postavení nebo speciální dovednosti. Bůh využívá naprosté základy – jednoduchá slova a zprávy. Čím méně vás bude zajímat materiální stránka života, tím více se budete moci soustředit na to, co vám Ježíš říká o životě a pravdě. Když uděláte něco špatně, musíte ho požádat o odpuštění, abyste se dostali do nebe.
  • Zkuste svůj život zjednodušovat. Není nutné stát se misionářem, nebo knězem. Stačí, když si koupíte Bibli a začnete ji studovat. Přečtěte si knihy apoštolů a Nový zákon. Nedívejte se večer na televizi, raději si pročítejte Bibli a přemýšlejte o tom, co pro vás které pasáže znamenají. Modlete se a myslete na Krista a jeho lidi. [1]
  • Křesťané musejí často pracovat na tom, aby nebyli pyšní a marniví. Následovníci Ježíše by neměli být pyšní na svoji pokoru, nebo se chlubit svým duchovním životem. Musíte se snažit zjednodušit svůj život – ne proto, že se díky tomu budete cítit „lepší“ než ostatní. Můžete si sami vybrat, jak budete Ježíše následovat, protože díky tomu budete blíže Bohu a budete schopni ocenit i další věřící. Jste jedním z bratrů a sester Ježíše Krista.
 2. 2
  Mluvte o Ježíšovi. Přestože Ježíš s lidmi často komunikovat pomocí kryptických příběhů, ke svým následovníkům byl vždy upřímný, nic neskrýval a důvěřoval svým slovům. S přáteli a kolegy a se svojí rodinou byste měli mluvit vždy přímo. Díky tomu bude váš život mnohem jednodušší.
  • Skryté záměry a snaha o manipulaci s ostatními je na pracovišti, ale i v rodinách velmi častým jevem. Říkejte vždy to, co si myslíte a mluvte s láskou. Většina lidí respektuje upřímnost a slušné chování.
 3. 3
  Milujte své bližní stejně jako sami sebe. Neodsuzujte ostatní – soudit může pouze Bůh. Protože „láska nikdy neselže“ a „Bůh je láska,“ hledejte v ostatních jen to dobré a buďte jim přítelem: očekávejte vždy jen to nejlepší a mějte s lidmi pozitivní vztahy. Nemějte o sobě příliš vysoké mínění. Vždy předpokládejte, že si s novými lidmi padnete do oka a snažte se naučit se něco nového od každého, koho potkáte. Pomáhejte ostatním, mluvte vždy pravdu a snažte se být šťastní a laskaví za každých okolností. Udělejte si čas i na lidi, kteří se od vás něčím liší, nebo kteří mají jiné zkušenosti než vy a naslouchejte jim s otevřeným srdcem.
 4. 4
  Naučte se nějakou profesi nebo řemeslo. Než se Ježíš vydal předávat lidem evangelia, strávil mnoho let jako tesař u Josefa, manžela Panny Marie. Když se budete věnovat nějakému řemeslu a naučíte se něco nového, budete schopni pomáhat lidem a budete žít mnohem jednodušší život. Buďte dobří v tom, co děláte a věnujte část svého života pomoci ostatním, ať už půjde o křesťany, nebo ne. Buďte užiteční a spolehliví.
 5. 5
  Pomáhejte potřebným. Kdo z vašeho okolí potřebuje, abyste se za něho postavili? Kdo potřebuje možnost promluvit? Ježíš vyhledával odstrkované a potřebné lidi a pomáhal jim skutečnými činy, ne pouze slovy.
  • Buďte empatičtí a travte čas s lidmi, kteří nemají takové štěstí jako vy. Můžete pomáhat bezdomovcům, dělat dobrovolníka v nemocnici atd. Travte čas s lidmi, buďte k nim milí a učte se od nich. Nebuďte jen turistou v jejich utrpení – pomáhejte jim.
  • Charita. Nemusíte darovat spoustu peněz. Vaším darem může být něco jiného.
  • Nabídněte někomu odvoz, kupte mu lístek na autobus, nebo doprovoďte staršího člověka k lékaři. Můžete také zkusit najít nezaměstnanému člověku práci.
  • Navštěvujte vdovy a sirotky. Zkuste překvapit svoji babičku návštěvou.
  • Uvařte večeři a pozvěte kamaráda, který má finanční problémy, nebo někomu nechejte anonymně dovézt jídlo a neříkejte, že je od vás.
  • Napište dopis dětem, jejichž otcové jsou vojáci v zámoří a dejte jim najevo, že vám na nich záleží a vážíte si toho, co jejich otcové dělají.
 6. 6
  Najděte si kostel, který vám bude vyhovovat jak vírou, tak charitativní činností. Spolupracujte s charitativními organizacemi. Některé kostely kladou na charitu a misionářskou práci velký důraz.
 7. 7
  Neste si svůj vlastní kříž. Nemusíte být mučedníkem, abyste mohli následovat Krista, ale musíte se naučit řešit si své vlastní problémy sami. Oddejte se vyšší moci, než jste vy sami. Měli byste se umět postavit za každého, kdo to bude potřebovat a stát se hlídačem pravidel komunity.
  • Většina křesťanů se někdy potýká s pochybnostmi. I Kristus vydržel 40 dní pokušení v poušti, omráčen lidskými pochybnostmi. Byl to také jen člověk a musel odolávat pokušení jako my. I on na kříži křičel: „Otče, proč jsi mne zatratil?“ „Odevzdávám se do Tvých rukou!“ Tento konflikt skončil. Vítězství nad hříchem a smrtí se dostavilo záhy. I vy se dokážete vypořádat se slabostí, pokušením a pochybnostmi a nakonec vyjdete silnější a vaše víra bude neotřesitelná.
  • Přistupujte ke všem těžkostem a problémům vytrvale a soustředěně: udělá to z vás lepšího člověka i lepšího následovatele Krista.[2]
 8. 8
  Hledejte moudrost a předávejte lidem Boží dary. Snažte se přinést do životů křesťanů rovnováhu. Když budete slepě bojovat za nějakou tradici nebo dogma a zahřívat kostelní lavici, nebudete křesťanem. Zamyslete se nad tím, jak budete svoji víru podporovat. Děkujte Bohu za vše, co máte. Stůjte za tím co jste se od Ježíše naučili a berte tyto věci jako součásti svého běžného života.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 4:
Staňte se součástí církve

 1. 1
  Najděte si kostel, který vám pomůže posílit váš vztah s Kristem. Pro laiky může být množství církví, doktrín a denominací naprosto zahlcující. Existují konkrétní doktríny, které vám pomohou odlišit základní modely, ale můžete začít hledat sami a navštěvovat různé kostely, dokud nenajdete komunitu, jejíž součástí se budete chtít stát.
  • Protestantská církev. Pokud vás zajímá Ježíšovo učení, chcete si s ním vytvořit osobní vztah, ale už vás tolik nezajímají tradice a formality, pravděpodobně vám bude vyhovovat protestantská církev. Mezi běžné protestantské denominace patří: metodisté, baptisté, presbyteriáni, luteráni a episkopální větev. Ve Spojených Státech se často vyskytují i nedenominační kostely.
  • Římskokatolická církev. Pokud vás zajímá tradice, rituály a formální ceremonie, najděte si římskokatolické kostely ve vašem městě. Protestantské kostely se od těch římskokatolických oddělily v 16. století, protože se tyto dvě větve neshodovaly na některých teologických aspektech křesťanství.
  • Ortodoxní církev. Pokud vás zajímají tradice a historické vazby na Ježíše, ortodoxní církev je pro vás dostatečně konzervativní. Tato církev má základy ve východní Evropě, na Blízkém východě a v Rusku a tvrdí, že je přímo spojená s prvními apoštoly.
 2. 2
  Promluvte si s ostatními následovníky Krista. Zajděte si do několika různých kostelů a promluvte si s lidmi, které tam potkáte. Jedním z nejdůležitějších aspektů následování Ježíše a vytvoření pevného vztahu je sdílení víry a myšlenek s ostatními. Najděte si komunitu lidí, kteří smýšlejí podobně jako vy a cesta k Ježíšovi pro vás bude snazší, protože budete mít pocit, že máte rodinu a někam patříte.
  • Nebojte se navštívit spoustu různých kostelů. Zajděte si do každého kostela, který vás zajímá a pociťte jeho atmosféru. Zjistěte, zda je možné si promluvit s místním knězem a řekněte lidem, že si hledáte komunitu. Požádejte někoho o pomoc – ve většině kostelů jsou nadšení z každého nového příchozího.
  • Promluvte si s ostatními lidmi, kteří do kostela chodí a zjistěte, zda je nutné absolvovat nějaké přijímací řízení. Většinou jde jen o krátkou lekci a pokřtění.
 3. 3
  Dejte se pokřtít. Když se rozhodnete stát se členem nějaké církve a chodit do kostela, budete se muset nechat veřejně pokřtít. Celý tento proces je velmi jednoduchý – pastor vás ponoří do svěcené vody, nebo vás pouze pokape. Křest symbolizuje nový život. Když se necháte pokřtít tak jako Ježíš, bude to pro vás mít velký význam na cestě k němu. Jde o velmi silné odhodlání následovat Krista. Pokud chcete být Ježíšovým následovníkem, budete se muset nechat pokřtít.
 4. 4
  Buďte více než jen členem církve. Až se stanete členem církve, necháte se pokřtít a začnete chodit do kostela, nesmíte si myslet, že tím vaše práce končí – právě naopak. Je dobré chodit dvakrát týdně do kostela, modlit se a číst Bibli, ale pokud chcete být následovníkem Ježíše, budete tomu muset odevzdat celý svůj život.
  • Jen vy si můžete s Ježíšem vytvořit pevný osobní vztah. Čtěte si Písmo a přemýšlejte o něm. Mluvte s lidmi o křesťanství a o Ježíšovi a žijte svůj nový život ve jménu Krista.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 4:
Studujte učení Ježíšovo

 1. 1
  Čtěte si o biblickém Ježíšovi. V Bibli se Ježíšův příběh objevuje ve čtyřech evangeliích – Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Každé z těchto evangelií vypráví příběh Ježíše z jiného pohledu. Podle evangelií je Ježíš synem Božím, počatým nevinně Pannou Marií a narozen ve stáji. Byl pokřtěn v Jordánu svatým Janem a stal se více než prorokem Božím a vůdcem lidí. Ukřižovali ho v Golgotě, načež byl pohřben, aby za tři dny vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Křesťané věří, že Ježíš zaplatil za hříchy lidstva a že když budou věřit jeho proroctvím, všechny je zachrání. Většina křesťanských teologií a doktrín dělá život Ježíše na pět částí:
  • Kristovo pokřtění se objevuje v: Matouš 3, Marek 1, Lukáš 3 a Jan 1. Křest je důležitý, protože označuje veřejné začátky Krista jako učitele a proroka.
  • Přeměna je považována za jeden z největších Kristových zázraků. Jeho následovníci spatřili svaté světlo na vrcholu Hory přeměny po tom, co s Ježíšem komunikovali Mojžíš, Eliáš a Bůh. Tato epizoda se objevuje v Matoušovi 17, Markovi 9 a Lukášovi 9, ale v Janovi ji nenajdete.
  • Ukřižování popisuje zatčení, mučení a popravení Krista. Zatkli ho v Getsemanu a obvinili ho z rouhání, dali mu trnovou korunu, mučili ho a přibili ho hřebíky na dřevěný kříž. Křesťané věří, že ukřižováním dobrovolně položil život za celé lidstvo. Spisy o ukřižování najdete v Matoušovi 27, Markovi 15, Lukášovi 23 a Janovi 19.
  • Vstání z mrtvých popisuje to, jak Ježíš vyšel z hrobky tři dny po tom, co ho do ní vložili. Během 40 dnů se zjevil svým následovníkům. V tu dobu již jeho tělo nebylo podřízeno přírodním zákonům. O této události se dočtete v Matoušovi 28, Markovi 16, Lukášovi 24 a Janovi 20.
  • Nanebevzetí popisuje událost, kdy Ježíš svolal své následovníky na Olivovou horu v Jeruzalémě, promluvil k nim a vystoupil do nebe. Slíbil jim, že se vrátí a vezme je do nebeského království. Tato událost je zaznamenaná v Markovi 16, Lukášovi 24 a také v Knize zákonů 1 a v Prvním listu Timoteovi, kapitole 3.
 2. 2
  Naučte se to, co učil Ježíš. V průběhu svého života Ježíš cestoval a učil tisíce lidí. Jeho učení najdete v biblických gospelech a v některých dalších knihách Bible. Většinou se objevují ve formě příběhů a podobenství, která jsou často kryptická, poetická, složitá a velmi krásná. Většinu těchto příběhů najdete v evangeliu podle Matouše. [3] Mezi nejdůležitější učení Ježíše patří:
  • Kázání na hoře, Matouš 5-7. Tato část obsahuje Boží modlitbu a Blahoslavenství, které je důležitou součástí křesťanské teologie a víry. Pokud chcete vědět, čemu Ježíš a jeho následovníci věřili, tato kapitola pro vás bude důležitá.
  • Pokřtění Duchem svatým. Skutky apoštolů 1:4. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
  • Diskurs poslání, který se objevuje v Matoušovi 10. Tato kapitola popisuje očekávání Krista ohledně chování jeho následovníků a ukládá jim pravidla. Pokud chcete být správným následovníkem Krista, tuto kapitolu byste neměli vynechat.
  • Podobenství, která se objevují napříč všemi evangelii, zejména v Matoušovi 13, Markovi 4, Lukášovi 12-18 a Janovi 15. Jsou to zdánlivě jednoduché příběhy, které obsahují složité metafory a řeší mnoho různých témat. Mezi známá podobenství patří Dobrý samaritán, Kvásek a Dva dlužníci.
  • Rozloučení, které najdete v evangeliu podle Jana, 14-17. Jde o záznam toho, co řekl Kristus apoštolům v předvečer své smrti, po Poslední večeři. Jde o jednu z nejsilnějších pasáží celé Bible. Jan 14:16-17: "Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude."
  • Diskurz Olivet, který najdete v Markovi 13, Matoušovi 24 a Lukášovi 21, je proroctví Krista, ve kterém předpovídá konec času, velké soužení a svůj návrat. Interpretace tohoto proroctví se různí.
 3. 3
  Zjistěte si něco o Ježíšovi jako historické postavě. Ježíš, vůdce lidí se skromnými začátky, se neobjevuje pouze v křesťanské Bibli, ale také v jiných historických a náboženských záznamech. Římští historikové Josephus a Tacitus vedli záznamy o existenci Krista a o jeho učních. Josephus napsal, že Ježíš byl „moudrý muž“ a „učenec“ a oba historikové jeho popravu považovali za významnou historickou událost. [4]
  • Ježíš se narodil mezi roky 2 a 7 našeho letopočtu v Nazaretu. Většina historiků se shoduje na tom, že Ježíš Nazaretský byl tesařem, který měl vize a společnost ho přijala jako učitele a léčitele. [5] Jeho křest a ukřižování jsou obecně akceptované jako skutečné historické události.
  • Kristus se objevuje i v jiných náboženských tradicích. Islám bere Krista jako dalšího proroka vedle Mohameda, hinduismus má Ježíše za jednu z inkarnací boha Višnu.
 4. 4
  Přiveďte Krista do svého světa. Jednou z nejsložitějších věcí, které budete muset pochopit, jsou prastará slova z Bible. Někdy není snadné rozumět všemu, co se v ní píše. Proto je důležité umět Ježíše zasadit do svého života, představovat si, co by vám osobně řekl a jak by vnímal váš život a celý okolní svět. Ježíš vám toho může o světě říct mnoho. [6]
  • Učení Ježíše Krista je pravděpodobně jedno z nejhůře interpretovaných učení na světě. Pokud chcete být následovníkem Ježíše a chcete, aby se to projevilo na vašem životě, musíte se o něm učit, číst Bibli a nevěnovat přílišnou pozornost moderním vykladačům jeho učení. Jděte přímo ke zdroji a čtěte Písmo svaté.
  • Křesťanská Bible, kterou většina křesťanů považuje za Slovo boží, je dokument s fascinující historií, který se rozhodně vyplatí prostudovat. Bible se nezjevila ve 20. století zničehonic. Čím více starších překladů budete číst, tím lépe pochopíte to, co se vám Ježíš v Bibli snaží sdělit. Dávejte si ovšem pozor na revize a novější interpretace.
  • Různé novější překlady a interpretace mohou pozměnit význam a pocit důležitých textů. Musíte se vždy zamyslet nad tím, zda jsou tyto novější subjektivní záznamy důvěryhodné a zda je můžete brát doslovně. V Bibli se dočtete o Ježíši, který řekl „Já jsem pravda, život a správný způsob“ a také slíbil mír a svobodu, když řekl: „Pravda vás osvobodí.“
 5. 5
  Vytvořte si osobní vztah s Kristem pomocí modliteb. Pokud se o Ježíšovi teprve začínáte učit a chcete mu lépe porozumět, začněte se modlit.
  • Neexistuje žádný správný způsob, jak se modlit: nemusíte modlitby odříkávat nahlas. Můžete si najít nějakou knihu modliteb, ale pokud nechcete, stačí když budete meditovat a pokusíte se s Ježíšem spojit. Komunikujte s ním a pokládejte mu otázky.
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 4:
Mluvte o Kristu

 1. 1
  Až budete připraveni, začněte o Ježíšovi učit ostatní. Až budete sebejistější a budete lépe rozumět Bibli, začněte své poznatky sdílet s ostatními. Neskrývejte před lidmi svoji víru – noste ji pyšně jako odznak.
  • Pokud vás lidé nechtějí poslouchat, nenuťte je. Mohli byste se zbytečně hádat s lidmi, kteří nejsou ochotni vás vyslechnout. Není nutné lidi přesvědčovat o tom, že máte pravdu. Mluvte o svém vztahu s Ježíšem a o tom, co jste se naučili, je to nejlepší a nejupřímnější způsob.
 2. 2
  Věnujte svůj čas a zdroje církvi. Církve přežívají jen díky darům svých členů. Sdílejte své zdroje se svou církví a věnujte jí i svůj čas.
  • Pozvěte své přátele do kostela. Nemusíte je k tomu nutit – zkuste to pojmout jako zábavnou činnost. Zeptejte se kamarádů, zda by s vámi chtěli jít o víkendu do kostela a uvidíte, co odpoví.
  • Pokud jste obchodník, věnujte svůj čas kostelu. Pokud jste například elektrikář, můžete se v kostele starat o elektrické vedení. Pokud jste řečníkem, můžete vést modlitební skupinu. Převezměte na sebe zodpovědnost za různé úkoly, abyste byli silnějším členem církve.
 3. 3
  Cestujte a zamyslete se nad prací misionáře. Postupem času budete potřebovat najít nové druhy stimulace, aby váš život nestagnoval. Je snadné si myslet, že jste již vyřešili všechny své problémy. Ježíš je s námi, takže je snadné si myslet, že nemusíme již nic dělat.
  • Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste čas od času vystoupit ze z komfortní zóny. Navštěvujte nová místa, čtěte nové knihy a zabývejte se novými myšlenkami. Buďte přemýšliví a chovejte se správně.
  • Mnoho církví organizuje misionářské cesty, staví domy pro potřebné a nabízí různé další služby po celém světě. Pokud chcete, můžete se na podobnou cestu vydat také.
  Reklama

Tipy

 • Zvykněte si na pravidelné modlení. Měli byste se modlit formálně i neformálně.
 • Mějte pevnou víru. Když uděláte něco špatně, požádejte o odpuštění. Uvědomte si, že je Ježíš na vaší straně.
 • Mluvte o své víře s rodinou a s přáteli.
 • Můžete darovat peníze nějaké církvi nebo charitě.
 • Buďte za svoji víru rádi, ale nikomu ji nenuťte.
 • Mluvte k Bohu od srdce.
Reklama

Varování

 • Následovat Ježíše vás může přivést k zajímavým dobrodružstvím, ale i do nebezpečí – musíte být připraveni na vše.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 30 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 124 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 4 124 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama